2015. február 2., hétfő

Verseim

Adj Uram...
Kenyeret az éhezőnek, bocsánatot a vétkezőnek,
Békességet a háborgónak, üdvösséget a távozónak,
Reménységet a betegnek, megnyugvást a lelkeknek,
Meleg otthont a hontalannak, mások célját a gondtalannak,
Dicsőséget az érdemesnek, újabb esélyt a végzetesnek,
szép menyecskét a legényeknek, boldogulást a szegényeknek.

1982.

A provokátor hangja

Vadul vagdalkozva dobálja a sarat,
Indulatos hévvel formálva a szavat,
Míg magasba lendül fenyegető karja,
Néhány zendülő őt vezérnek akarja.

Félő tekintetem az arcok közt halad,
Pillantásaikban gyűlölet és harag.
A provokátor szava erős kardot farag,
A csapat élére áll, de vajon ott is marad?

Átkokat szórva izzón nyelve pereg,
Az első esőcseppre szétszéled a sereg.
Végül legnagyobb sikerét velem érte el,
Az elhangzott indulat szót sem érdemel.

1996.

Nőnapi köszöntő! 

Hogy milyen a nő?
Azt kérdezed? – számomra örök talány, férfi ki nem ismerheti, meg soha nem értheti,
Ha HÚG, akkor angyali és vidám, ha NŐVÉR, akkor védelmező és gondoskodó,
ha ANYA, akkor ápol és felnevel, ha FELESÉG, akkor szenvedélyes és szerelmes,
ha NAGYMAMA, tyúkanyóként szeretetével összetartja a széthúzó családot,
A nő a szeretet, a báj és a finomság, az érzelem és a hit, a béke és a remény,
Az emberiség bölcsője és menedéke, egy testben tündér és boszorkány,
Karjában ringat és sírba visz, hős amazon ha kell és szelíd illatos virág...


2015 


Adni hittel

Állok a Tarpai hegy lábánál,
Az öreg kút száz éve adja vizét,
így telik el minden napja.
Nem csügged nem panaszkodik.

Milyen szép magasztos feladat,
csak adni, adni mindenkinek.
Ilyen kúttá kellene válnom!
Csak adni egész életemben.

Mindig csak adni, nem fárasztó?
Hogy győzöd ezt vízzel erővel!
Öreg kút, hogy bírod energiával?
Mi ad erőt neked és kitartást?

Mosolyog a víztükör és ragyog,
„De hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
vidáman, csendben és szabadon.”

Tanárként hadd éljek ily nemes életet,
osszak áldást és még több szeretetet!
A talentumot ingyen kaptam, Istentől
Hogy kérhetnék érte pénzt bárkitől...
A csalódás

Van egy repedés a lelkemben, mint egy hasadék amit hátrahagyott
egy őrült vad földrengés, miután kitombolta magát a szívemen.
Nem maradt utána bennem más, csak a rideg érzékelten test,
ami csupán egy hideg fal. Ami körülveszi a sajgó szívemet.
Vannak kisebb és nagyobb darabok, foszlányok és törmelék
elszórtan körülöttem. Nem számít, ez csak bekalkulált veszteség
bár a szívem már kissé karcos, sérült és kopott, mint egy homályos
öreg tükör, ami már semmire se jó. Elmúlt a katasztrófa, elvonult
a vihar, de hagyott nekem egy hatalmas nyílást, amin át bárki
büntetlenül betörhet a szomorú szívembe. A fájdalom meg nem ölt,
csak erősebbé és szívósabbá tett. Tudom sokkal veszélyeztetettebb
Az ezer  sebtől vérző lelkem. Hogy védekezzek, védtelen vagyok.


Hiszem Uram...


Hiszem, hogy szeretettel őrködsz mindazok felett, akik benned bíznak, és meg vagyok győződve arról, hogy semmi sem hiányozhat annak, aki mindent tőled remél. Reád bízom minden gondolatomat, távol legyen tőlem minden gonoszság. A betegség elveheti erőmet, vagyonomat elveszthetem, az emberek megfoszthatnak becsületemtől, az eszközök hiányozhatnak, hogy neked szolgáljak, a bűn megfoszthat kegyelmedtől – de benned való bizalmamtól soha. Az én bizalmam, Uram, a szeretet. Ebben bízva remélem, hogy örökre boldog leszek, mert ezt tőled remélem. Akik tebenned bíznak, Uram, mindörökké, meg nem szégyenülnek. Ámen.


Kívánok neked...


Békét, csendet, mely elűz vihart,
szent erőt, mely próba közt kitart,
érző szívet, mely enyhít nyomort,
s mély alázattal porig hajolt,
örömöt, mely nap sugaraként
tud gondfelhők között is szórni fényt,
bátorságot, mely meg nem remeg,
s kész odaadni kincset, életet,
szívet, mely a bűnöst szereti,
gyengeségét, vétkét elfedi,
és hitet, mely mint a sasmadár,
fölfelé tart, és az égbe száll,
melynek nincs nehéz, nincs „nem lehet”…
Ezt kívánom! S kell-e több neked?

Jézus Krisztusban mindezt megtalálod.
Beteljesíti ezt a kívánságot.
Nyomába lépsz, boldogan követed,
és hálaének lesz az életed!


Footprints


One night a man had a dream. He dreamed he
was walking along the beach with the Lord.
Across the sky flashed scenes from his life.
For each scene, he noticed two sets of footprints
in the sand: one belonging to him, and the
other to the Lord.

When the last scene of his life flashed before
him, he looked back at the footprints in the
sand. He noticed that many times along the path
of his life there was only one set of footprints.
He also noticed that it happened at the very lowest
and saddest times in his life.

This really bothered him and he questioned the
Lord about it. ‘Lord, you said that once I decided
to follow you, you would walk with me all the way.
But I have noticed that during the most troublesome
times in my life, there is only one set of
footprints. I don’t understand why when I needed
you most you would leave me.’

The Lord replied, ‘My son, my precious child, I
love you and I would never leave you. During
your times of trial and suffering, when you see
only one set of footprints, it was then that
I carried you.’ 
Friendship can not be measured in each other, like memories, laughter, peace and love. A volume of true friendship cannot be measured by a scale nor a chart can measure it, Except Human Hearts...


If the world were paper and the sea were ink,
Then the trees were pens and the plants prose...


In A Cabin, In A Wood

In a cabin, in a wood
Little man by the window stood
Saw a rabbit hopping by
Knocking at his door.
"Help me! Help me! Help me!" he cried,
"Wicked hunter shoot me dead."
Little rabbit come inside,
Safely to abide. 


Te saluto, alma Dea generosa,
o gloria nostra, o Aniko
regina!
In procelloso turbine funesto
tu regnasti serena; mille membra
intrepida prostrasti in pugna acerba;
per te miser non fui, per te non gemo,
vivo in pace per te. Regna, o beata!
 


"latin"
Tona ludatus, vis saus megatus.
Teatrum oti sic amat rosinas.
Si vita mala cares enata ludra.

"francia"
Faute hƒte en faut, qui bˆte eu chaud hach‚ vaut.
Le perdu la phatal a padrole.
Un est e l'equarte sal matisenn Yvon a ton?
 

 Psalmus

Dominus regnavit! Exsultet terra, laetentur insulae multae.
Nubes et caligo in circuitu eius, iustitia et iudicium firmamentum sedis eius. Ignis ante ipsum praecedet et inflammabit in circuitu inimicos eius.Illustrarunt fulgura eius orbem terrae: vidit et contremuit terra. Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini, a facie Domini omnis terra.
Annuntiaverunt caeli iustitiam eius, et viderunt omnes populi gloriam eius. Confundantur omnes, qui adorant sculptilia, et qui gloriantur in simulacris suis. Adorate eum, omnes angeli eius. Audivit et laetata est Sion, et exsultaverunt filiae Iudae propter iudicia tua, Domine. Quoniam tu Dominus, Altissimus super omnem terram, nimis exaltatus es super omnes deos. Qui diligitis Dominum, odite malum; custodit ipse animas sanctorum suorum, de manu peccatoris liberabit eos. Lux orta est iusto, et rectis corde laetitia. Laetamini, iusti, in Domino et confitemini memoriae sanctitatis eius. 


Az Úr uralkodik! Örvendezzen a föld, hagyja, hogy a sok sziget örülni.
Felhők és homályosság van körülte; igazság és jogosság a lakóhelyet trónját. A tűz; előtte, és megégeti ellenségeit köröskörül. Ő villámok felvilágosult világ: a föld fűrész, és megremegett. A hegyek mint a viasz megolvadnak, az az Úr jelenlétét, az az Úr jelenlétét, az egész földön.

Az egek kinyilvánította igazságosság, és minden ember látta az ő dicsőségét. Legyen minden átkozott, hogy imádják faragott dolgok, és ezt a dicsőséget saját bálványai. : Meghajolnak elõtte mind az istenek. Sion hallott, és örült, és Júda leányai örvendeznek, mert a te ítéleteid, Uram. Mert te, Uram, művészeti felett az egész földön, vagy te magasztos messze minden isten felett. Azt, hogy szeretik az Urat, gyűlöli a gonoszt ő tartja a lelkét szentek, meg fog szabadítani őket a kezéből a bűnöst. Fény emelkedett a csak, és a függőleges szív. Örüljetek csak az Úrban, és áldjátok az ő szent nevét.

Király az Úr! Ujjongjon a föld, örvendezzék a temérdek sziget! Felhő és homály van körülötte,
igazság és jog trónjának alapja. Tűz halad előtte, s körös-körül felperzseli ellenségeit.
Villámai beragyogják a föld kerekségét, láttára megrendül a föld. Viaszként olvadoznak a hegyek az Úr előtt, az egész föld Ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden nemzet látja dicsőségét.
Jussanak szégyenbe mindazok, akik faragott képeket imádnak, és bálványaikkal kérkednek.
Imádjátok őt, angyalai mind!  Hallja ezt Sion, és örvendezik, és ujjonganak Júda leányai
ítéleteiden, Uram. Mert te vagy, Uram, a legfölségesebb az egész földön, messze magasan állsz minden isten fölött. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat; szentjeinek lelkét megőrzi,
a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad az igaznak, s öröm az igaz szívűeknek.
Örvendezzetek, igazak, az Úrban, és dicsérjétek szent emlékezetét!  


Menj csak, ha menned kell

Én hagyom, hogy menjen most el, annak ellenére, hogy a szívem fáj, 
kezem erőtlenül engedi el kezed, ami elfolyik mint a tenger homokja.
Makacs szívem feladja, a szemem még küzd, bár reménytelen a harc,
nem csillan már könnycsepp, nem zokog a magányos lelkem sem.
Nem tud felejteni, nem képes veszíteni, de mer vágyakozni még.
Álmaim elfújta a szél, a boldogság örökre elveszett, a remete szív,
elbújik a világ elől elhagyott sötét nyirkos rideg barlangjába már.
Ha kinéz néha  fényre, csak azért teszi mert várja a halált...

Áldás

Az Úr áldja meg a kezedet gyöngédséggel,
amellyel adsz, a szívedet erővel amivel szeretsz,
hogy kétségek és kudarcok között is kitartson,
a feladatokat amelyekben helyt kell állnod,
az embereket akikkel megosztod erődet és az idődet,
a szemedet nevetéssel, a hétköznapjaid egyhangúságát,
hogy kincseket lelj benne, a felemelő pillanatokat,
melyek lendületet adnak, a küzdelmeket, amik megerősítenek,
hogy kezed munkája hozzon neked megelégedést és az
erődet megsokszorozza, hogy a gyengéd támasza lehess  másoknak,
hogy mindenki aki hozzád lép, merítsen erőt és hitet a te hitedből,

hogy útitársad és segítőd legyen az igazság az öröm a béke és a bőség…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése