2016. március 5., szombat

A célszemély

Az itt leírtak teljes egészében az írói fantázia szüleményei, a cselekményben szereplő személyek a képzelet szülöttei, a történet valóssággal való bármi nemű hasonlósága csak a véletlen műve. Ha valaki magára ismer a műben arról én nem tehetek. 

Kihallgatási jegyzőkönyv készült xxxx október 06. xxxxxx, NBH iroda (Készítette: sólyom)
Ha válaszol a kérdéseimre, nem kell börtönbe vonulnia, gondolom tudja milyenek nálunk a börtön viszonyok?
Rendben.

Mi a neve?
Kovács István

Higgyem is el?
Kénytelen lesz.

Mikor született?
1965 május 12.

Hol?
Székelyföldön , Szépvásár a falu neve és a Bogdan voda úton laktunk.

Ez most a legenda, vagy az igazság?

Hármat találhat.

Na jó hagyjuk, hány évesen szervezték be?

16 évesen elszöktem otthonról, sosem tértem  vissza többé.

Hány nyelven beszél?
Jól beszélem a román, a magyar, az orosz, moldáv, olasz yiddis, német nyelveket.

Hogyan került kapcsolatba a MOSAD-dal?

Világcsavargó lettem, 18 évesen már Izraelben éltem Kvar Sirkinben. Majd egy kibucba kerültem. 1981-ben értem jött két jól öltözött ember és elvittek egy általam ismeretlen hivatalba. Ott közölték velem visszatoloncolnak Romániába ahol sok év börtön vár, mert a román törvényeket megsétettem disszidáltam. Rám akatak ijeszteni, ami sikerült is. Be akartak szervezni, azt mondták ez az egyetlen módja annak hogy elkerüljem a börtönt. Az igazi ok, az volt hogy hasonlítottam egy magyar férfira aki közlekedési balesetben halt meg Tel Avivban. Bár 3 évvel idősebb volt nálam akinek a személyazonosságát felvettem senki sem fogott gyanút. 5 évig alvó ügynök voltam Magyarországon. Sokat tanultam, érettségiztem, majd diplomáztam, persze 500 km-re annak a férfinak a családjától akinek nevét felvettem.

Hol volt az a hely?
Ábránytanya 

Nem volt gyanús hogy  nem megy haza a fiúk.
A cég évekig írta a leveleket a szülőknek, amiben megnyugtatták a szülőket.

Nem tartja becstelenségnek ezt?
Nem, a szomorú igazság fájt volna.

Milyen diplomát szerzett?
Számítástechnika tanárit és informatikai mérnök diplomákat. Tanítottam egy kis falusi iskolában Zala megyében.

Mi volt a feladta?
Információ szerzés és továbbítás.

Mondana egy példát arra, hol dolgozott a fiú szüleihöz legközelebbi helyszínen?
 Nyíregyházán 1984-ben be kellett jutnom egy tervező irodába ahonnan titkos tervrajzokat kellett lemásolnom.

Hol történt?
Régen volt talán Nyírterv volt a neve.  Volt egy bodel akit megkörnyékeztem, ő hozta ki a rajzokat, én csak fénymásoltam.

Ölt embert?
Igen

Hogy hívták?

Nem mindegy?


Itt én kérdezek!


Megismert meg kellet halnia sajnáltam, de a feladat így kívánta.

Hogy csinálta?

A szokásos protokoll szerint. Egy mobiltelefon nagyságú eszközzel a háta mögé osont a kiddon a buszon és szívrohamot idézett elő egy speciális frekvencia segítségével. Nem vagyok büszke rá, ne beszéljünk róla.

Hivatalosan mi volt a feladata, mit mondtak amikor beszervezték?

Izrael állam érdekeinek védelme, felderíteni az ellenséges hírszerzőszervek szándékait, terveit, módszereit, valamint az országba való bejutásuknak csatornáit és kapcsolatait. Izrael állam érdekeiben információkat gyűjteni

Milyen információkat?

Mindenkit aki magasan képzett ismertünk, állami, oktatási, hivatalokban, főleg a diákokat céloztuk meg, akikről véltük, hogy fontos kormánypozicióba kerülhetnek.

Miért kellett ennyi embert ismernie a Mosadnak?

Fel kellett kutatni embereket akik más országokban  élnek, tanulnak, pozíciókban vannak, vagy kerülhetnek.Célszemélyek akik beszervezhetők, ipari kémkedésre.Nehéz kívülről bejutni ipari objektumokba (elsősorban a hadiipari objektumokba), vasúti és vízi közlekedési, mezőgazdasági objektumokba, tudományos intézményekbe, szervezetekbe, bel- és külkereskedelmi szervekbe és a gazdaság egyéb fontos objektumaiba, de a cél nem az  aknamunka, hanem az információgyűjtés volt.

Nem félt az ÁVH-tól?

Nem, jól ismertük a bürokkratikus aparátust. Az ÁVH feladta megőrizni és elősegíteni az államtitkok védelmét az országban, de az operatív beosztottak és vezetők nem voltak valami felkészültek.


Milyen beosztásban volt mielőtt nyugdíjazták?

Egy csoport élén álltam, mivel én voltam a legtapasztaltabb titkos munkatárs, aki rendelkezik olyan szükséges személyi tulajdonságokkal, hírszerző lehetőségekkel, közvetlen vagy közvetett kapcsolatokkal a központ felé, melyek alkalmassá teszik a gyors döntések meghozatalára.


Mennyit ér egy ügynök a piacon?

Semmit, a Mosadnak  minden ügynöke feláldozható, még a Káca is, pedig az ő kiképzésébe évtizedeket fektettek.

 Mi van akkor ha lebukik egy ügynök?

 Semmi,  anélkül, hogy felfedné önmagát egy köztörvényes bűncselekmény mögé rejtőzik.

Hogyan hálózzák be?
A bevezetés operatív kombináció segítségével történik. Hosszú lenne elmondani.

Ráérek, mondja csak el amit tud. Hányféle ügynök létezik?

Sok féle, például:

belső ügynök: ellenséges körből szervezzük be. Beszervezéséig esetleg ellensége tevékenységet fejtett, azonban a beszervezés folyamán őszinte vallomást tett saját és társai bűnös tevékenységéről, így beszervezhető.


Utazó ügynök: felhasználjuk egyes területeken, az operatív helyzet és az ellenséges elemek tömörülési helyeinek felderítésére. Utazó ügynöknek olyan személyt használunk, aki kapcsolatokkal rendelkezik az ország különböző területein és természetes vagy mesterségesen megteremtett operatív helyzet segítségével behatol az ellenséges körbe. Utazó ügynököt használunk abban az esetben is, ha a sejt nem rendelkeznek megfelelő ügynökkel, vagy a már meglevő ügynökség ellenőrzése szükségessé válik. Felhasználható az utazó ügynök szervezetek, csoportok, vagy egyes személyek feldolgozásánál is. 

beszervező ügynök: feladata a beszervezési jelöltek tanulmányozása. Beszervező ügynököt a beszervezések végrehajtására csak rendkívüli esetekben lehet felhasználni, amikor az operatív beosztott konspiratív okokból a beszervezést nem hajthatja végre.

kutató vagy felismerő ügynök: felhasználjuk rejtőző kémek, illegalitásban lévő összeesküvők, szervezetek és egyéb államellenes bűnözők felkutatására. Az ügynök feladata megtalálni és megismerni a bűnözőt. Ebből a célból beszervezhetők ellenséges hírszerzőszervek teljesen leleplezett ügynökei, összeesküvő csoportok tagjai, rejtőző bűnözők kapcsolatai.

felismerő ügynökök a Mosad munkatársainak konspirált megfigyelése mellett dolgoznak.  

Összekötő ügynök: felhasználjuk más ügynökkel való kapcsolat megteremtésére, illetve kapcsolat fenntartására, amikor az operatív beosztott konspirációs, területi vagy egyéb okokból kifolyólag az ügynökkel kapcsolatot nem tarthat. Az összekötő ügynök átveszi a másik ügynöktől a jelentéseket és átadja az operatív beosztott utasítását. Az összekötő ügynöknek önálló eligazításra nincs joga. Összekötő ügynökként beszervezhetők az ügynök rokonai, közeli ismerősei és más ellenőrzött személyek, akikkel szemben az ügynök bizalommal van.  
Informátor: felhasználjuk ellenséges személyek felderítésére kapcsolatai és környezete köréből.

Az informátorok az ügynöki munka feltétlenül szükséges láncszemei. Jelentéseik alapján mód van arra, hogy elmélyüljön az ügynöki operatív munka. Informátorokat elsősorban megbízható, a demokratikus rendszerhez közelálló lojális személyek közül szervezünk be, valamint olyan személyek közül, akik jelenleg ellenséges tevékenységet nem folytatnak, de múltbeli tevékenységük vagy szociális helyzetük alkalmassá teszik az ellenség bizalmának élvezésére.

És ha nem alkalmas ilyen munkára?


Mindenki alkalmas valamilyen munkára, bár az informátorok feladatát hivatali állásuk, érintkezési körük, személyes képességük és tehetségük figyelembe vételével kell megadni. Az informátorokat rezidenturába lehet csoportosítani, vagyis a kapcsolattartást a rezidens végzi. Az operatív beosztott az informátorok munkáját a rezidensen keresztül vagy személyesen irányítja. 
Rezidens: a Mosad titkos munkatársa. Az operatív beosztott utasításainak megfelelően irányítja a kapcsolattartásra átadott informátorokat. A rezidensre hárul az a feladat, hogy fenntartsa a rendszeres, titkos kapcsolatot az informátorokkal, az informátorokat feladatokkal bízza meg, és átvegye a jelentéseket. A rezidens feladatait csak úgy tudja végrehajtani, ha rendelkezik a megfelelő politikai tudással, általános műveltséggel és olyan hivatali állással, amely lehetőséget nyújt az informátorokkal való találkozásra a környezet gyanújának felkeltése nélkül.

Hol talákoznak?

Minden esetben jól konspirált nyílvános helyen, vagy biztonságos tiszta lakásokban.

Ismerik az MBH munkamódszereit?
Mindenkinek megtanítják. Az NBH  kémelhárítói operatív munkájukat vonalas, objektumi, és területi elv alapján szervezik és folytatják. A munka sikerét nem csak a világos szervezeti elvek és az operatív erők helyes elosztása határozza meg, hanem az ellenséges kontingensbe bejuttatható ügynökség megfelelő mennyisége és minősége is.

Előfordul olyan ügynök aki mindkét oldalra dolgozik?  
Minden óvatosság ellenére is megtörténik. A beszervezési jelöltek kiválasztása igen fontos munkafolyamat. Az előzetes tanulmányozás, vagyis a helyes kiválasztás elősegíti az ügynöki apparátus megerősítését, kizárja a kétkulacsos ügynökök, dezinformátorok, árulók és ügynöki munkára alkalmatlan személyek bejutását a hálózatba. A felületes kiválasztás lehetőséget nyújt az ellenségnek a hálózatunkba való beépülésre. A beszervezés előkészítése a jelölt sokoldalú tanulmányozásából, életkörülményeinek alapos tisztázásából áll. A tanulmányozás alatt gyűjteni kell a jelöltre vonatkozó környezettanulmány, életrajzi és egyéb jellemző adatokat. Adatokat kell beszerezni barátairól, életmódjáról, politikai beállítottságáról, érdeklődési köréről, stb. Meg kell állapítani a beszervezés helyére való titkos meghívás módját is. Ellenőrizni kell az operatív nyilvántartó osztály hálózati és antidemokratikus elemek kartoték-nyilvántartásában, a rendőrség általános és hálózati, a KEOKH, a XII. osztály és a Külső Figyelési Osztály nyilvántartásában; ezzel biztosítjuk a tanulmányozás sokoldalúságát, egyben megakadályozzuk az ismételt beszervezéseket, ellenséges ügynökök és már előbb kétkulacsosságért, dezinformációért, stb. kizárt ügynökök bejutását a működő hálózatunkba. A tanulmányozás során, ha a beszervezési jelöltre, vagy kapcsolataira vonatkozóan újabb, súlyosan kompromittáló anyagok merülnek fel, az operatív beosztott külön jelentést készít vezetője részére, aki dönt a beszervezési jelölt továbbtanulmányozása ügyében.A beszervezési jelölt tanulmányozása érdekében – ha szükséges és a lehetőség megengedi – felhasználjuk a külső figyelést, az operatív technikát, a hálózati tanulmányozást és a jelölttel való konspiratív megismerkedést. Az előzetes személyes megismerkedést konspiratív formában kell végrehajtani. Az operatív beosztott a beszervezési jelöltet életkörülményeihez igazodó természetes ürüggyel hívja meg beszélgetésre. Kerülni kell a beszervezési jelölttel való előzetes megismerkedés módszerének mechanikus alkalmazását .A tanulmányozás során meg kell állapítani, hogy milyen alapon lehet beszervezést végrehajtani. Leggyakrabban az ügynökséget a hazafias meggyőződése, vagy a rendelkezésünkre álló ellenőrzött kompromittáló anyagok alapján szervezzük be. A beszervezés végrehajtható a fokozatos beszervezés módszerével is. Hazafias meggyőződés alapján a titkos együttműködésbe olyan szociális szempontból hozzánk közel álló, a népi demokráciához hű, politikailag megbízható személyek szervezhetők be, akik meggyőződésük alapján szükségesnek tartják, hogy titkosan segítsék a Belügyminisztérium szerveinek munkáját. Kompromittáló adatok alapján általában az ellenséges kontingensből származó személyeket szervezzük be, akikkel kapcsolatban olyan államellenes, népellenes tevékenységüket bizonyító anyagok állnak rendelkezésünkre, melyek kompromittálják a beszervezendőt.Az operatív munka gyakorlatában az ügynököket a leggyakrabban ellenséges kontingensből választják ki; kémrezidentúrák, ellenséges csoportok tagjai, vagy olyan személyek közül, akik kapcsolataikon keresztül bejuthatnak az ellenséges kontingensbe. Azokat a beszervezési jelölteket, akik maguk is folytattak, vagy folytatnak konkrét ellenséges tevékenységet, beszervezni csak akkor lehet, ha a beszervezés előtt őszinte beismerő vallomást tesznek saját és társaik aknamunkájáról. Egyes esetekben, operatív elgondolások alapján az ilyen személyek beszervezése részleges beismerés esetén is lehetséges. Az ellenséges kontingensből, körből beszervezett ügynökök munkáját állandó és alapos ellenőrzés alatt kell tartani. Ügynökként nem lehet beszervezni: illegális szervezetek, vagy csoportok vezetőit, kémszervezetek vezetőit, kivéve azokat az eseteket, amikor ezek beszervezése lehetőséget nyújt az imperialista hírszerzőszervek, vagy a reakciós illegális szervek központjába való beépülésre, vagy ha a vezető beszervezése elősegíti az illegális csoportok bomlasztását.

A fokozatosság elve;
A titkos munkába való fokozatos bevonás módszerét akkor alkalmazzuk, amikor a titkos együttműködésre nem azonnal teszünk ajánlatot, hanem a beszervezési jelöltet a munkába fokozatosan, az operatív beosztottal folytatott rendszeres, konspirált találkozások során vonják be.A fokozatos elv alapján történő beszervezést vallásos emberek, kimagasló értelmiségiek, stb. beszervezésénél alkalmazzuk, vagyis olyan személyeknél, akiknél az együttműködés nyílt felvetése visszautasításra találhat, mivel az államvédelmi szervekkel való együttműködést helytelenül értelmezik.A fokozatos beszervezés úgy történik, hogy a beszervezési jelöltet először kisebb feladatok teljesítésével bízzák meg, és csak a későbbiekben térnek át a konkrét formában végzett munkára. A beszervezési jelöltet tanulmányozó operatív beosztott a tanulmányozás befejezése után jelentést ír a tanulmányozás eredményeiről és javaslatot tesz a beszervezés végrehajtására.A beszervezési jelölt tanulmányozásáról szóló jelentés és a beszervezés terve az alábbi pontokat tartalmazza:

a.        A beszervezést, illetve az ügynök bevezetését szükségessé tevő célok rövid leírása. Az ügynök bevezetése az ellenséges körbe, vagy egy objektumba folyó nyomozásba, stb. kimutatva, hogy mennyire van biztosítva jelenleg ez a terület ügynökséggel.
b.        A jelölt alkalmasságának és megbízhatóságának rövid indoklása.
c.        A jelölt környezettanulmányi, életrajzi, jellemző és egyéb adatainak részletes felsorolása.
d.        A kompromittáló anyagok felsorolása, megjelölve az ellenséges tevékenység jogi erejű bizonyítékait.
e.        A beszervezés helye és ideje. A beszervezést végrehajtó és a beszervezésen jelenlévők nevei.
f.         A jelölt meghívásának módszere, távollétének legalizálása.
g.        A beszervezési beszélgetés részletes és átgondolt terve.
h.        Az első eligazítást és a feladatokat.
i.          Intézkedéseket a beszervezés esetleges kudarca esetére.
A beszervezés sikerét az előre átgondolt és kidolgozott terv biztosítja, amelyet javaslatban kell lefektetni. A beszervezés menetének alapos leírása biztosítja azt, hogy a beszervezés ténylegesen az előre átgondolt terv szerint történjen.
Az ügynök, rezidens, informátor beszervezését engedélyezhetik: a központi főosztályok, önálló osztályok vezetői és helyettesei, vidéken: megyei főosztályok vezetői és helyettesei, katonai elhárítási osztályok vezetői és azok helyettesei, közlekedési osztályok vezetői és azok helyettesei.
Informátor beszervezését engedélyezhetik:
Központi alosztályok vezetői, határőrkerület felderítő alosztályok vezetői, valamint járási és városi osztályok, budapesti kerületi osztályok vezetői.
Illegális csoportok vezetőinek, kapitalista országok nagykövetségei, követségei és képviseletei beosztottainak beszervezését a főosztályok és önálló osztályok vezetői személyesen végzik, a belügyminiszter és helyettesei engedélyével.
Engedélyezés nélkül beszervezéseket lefolytatni tilos.
A beszervezés megvalósítása a munka legfontosabb befejező folyamata, amelynek során az operatív beosztott konspiratívan találkozik a beszervezendővel és a jóváhagyott tervnek megfelelően végrehajtja a beszervezést.
A beszervezés megvalósítása a munka legfontosabb befejező folyamata, amelynek során az operatív beosztott konspiratívan találkozik a beszervezendővel és a jóváhagyott tervnek megfelelően végrehajtja a beszervezést.
A beszervezési jelölt meghívását a beszervezésre előre átgondolt terv szerint kell végrehajtani. A meghívás módszerének meghatározásánál figyelembe kell venni a jelölt életkörülményeit, társadalmi és szolgálati helyzetét, valamint a beszervezés időtartamát.
Titkos előállítást és a beszervezés helyére való konspirált szállítás módszerét alkalmazzuk abban az esetben, ha a beszervezendő személy súlyos kompromittáló anyagok miatt elrejtőzhet, vagy dekonspirálhatja az államvédelmi szervek érdekeit.
A konspiráció betartása érdekében a beszervezéseket végrehajthatjuk polgári intézmények és a belügyminisztériumi szervek helyiségeiben, – a beszervezendő személy lakásán, hivatali helyiségében, szállodai szobákban, vagy erre a célra speciálisan berendezett konspirált lakásokban. Tilos beszervezéseket végrehajtani párt- és tanácsszervezetek helyiségeiben.
A hazafias meggyőződés alapján történő beszervezéseknél a beszervezési beszélgetést úgy kell folytatni, hogy a jelölt maga ismerje fel az általa nyújtható segítség jelentőségét és önként ajánlja fel szolgálatait az államvédelmi szerveknek. A konkrét beszervezési beszélgetést csak akkor lehet megkezdeni, ha a beszélgetés során a jelölt részéről olyan megnyilvánulások vannak, amely bizonyítja, hogy hajlandó az együttműködésre. Olyan személyek beszervezésénél, akikkel kapcsolatban kompromittáló anyag nincs, a beszervezés, illetve az együttműködés erőszakolása káros és megengedhetetlen.
A kompromittáló anyagok alapján történő beszervezésnél, a jelölttel folytatott beszélgetés két fő részből áll. Az első rész: általában a kihallgatásból kompromittáló anyagok alapján és a beismerő vallomás eléréséből. A második rész: a beszervezési beszélgetésből. A kihallgatást pontos terv alapján kell végrehajtani. A terv végrehajtásának a jelölt önkéntes beismerő vallomását kell eredményezni a kihallgató előtt.
Abban az esetben, ha nincs lehetőség beismerést elérni, fel kell használni a meglévő jogi erejű kompromittáló adatokat.
Figyelembe kell venni, hogy az anyagok helytelen alkalmazása arra vezethet, hogy a beszervezési jelölt elismer egyes kompromittáló tényeket, azonban nem tesz az igazságnak megfelelő vallomást. Az ilyen személyt le nem leplezettnek kell tekintenünk. Beszervezése nagyon kockázatos és nem célszerű.
Beszervezéseknél titkos úton szerzett bizonyítékok, T-ellenőrzés, operatív technika anyagainak felhasználása tilos, és nem szabad felhasználni hálózati jelentéseket, adatokat, ha azok nincsenek eléggé ellenőrizve, mert felhasználásuk dekonspirálja az ügynököt.
Saját bűnös tevékenységének elismerése után a jelöltet ki kell hallgatni bűnös kapcsolataira, és el kell érni, hogy hírszerző vagy kémelhárító jellegű vallomást tegyen. A kihallgatás során nem szabad feltárni a jelöltre és társaira meglévő terhelő adatokat, egyes olyan tények kivételével, amelyekből a beszervezendő személy megértheti, hogy a Belügyminisztérium államvédelmi szervei ismerik életének és bűnös tevékenységének minden részletét.
Saját és bűntársai bűnös tevékenységére vonatkozó teljes beismerő vallomását kihallgatási jegyzőkönyvbe kell foglalni, és alá kell vele íratni. A beszervezendő személy teljes és részletes beismerő vallomása és megbánása a legfontosabb biztosítéka a beszervezés sikerének és elmaradhatatlan feltétele a BM szerveivel való együttműködésnek.
Fizikai kényszert, durva hangot vagy egyéb törvénytelen eszközt a beszervezés során alkalmazni szigorúan tilos.
A beszervezendő személy erkölcstelen magatartásának tényeit, intrikáit és személyi titkait – melynek nyilvánosságra hozatala kompromittálják őt – csak abban az esetben szabad felhasználni, ha azok előnyösek a beszervezés menetére. Provokáció a beszervezés során nem engedhető meg.
A kihallgatás után át kell térni a beszervezési beszélgetésre. Ezt a beszélgetést lehetőleg úgy kell vezetni, hogy a beszervezendő személy tartsa szükségesnek szolgálatainak felajánlását mint kiutat a kialakult helyzetből, és jelölje meg azokat a személyeket, akikről ő tájékoztatni kívánja a Belügyminisztérium szerveit.
A beszervezési beszélgetés végén írásbeli nyilatkozatot kell íratni a beszervezett személlyel, a Belügyminisztérium szerveivel való titkos együttműködésről. Beszervezéskor a nyilatkozatot csak akkor nem kell felvenni, ha erre a vezető engedélyt, illetve utasítást ad. A fedőnév kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy a fedőnév ne legyen megszégyenítő.
A nyilatkozat vétele után az ügynököt részletesen ki kell oktatni. Nagyon fontos a konspirációra való kioktatása. Ennek során meg kell magyarázni, hogy otthon, a munkahelyén és társaságban ugyanúgy kell viselkednie, mint a beszervezés előtt, mert a magatartásában beállott változások gyanúra adhatnak okot. Részletesen meg kell beszélni vele, mivel legalizálja a távolmaradását családja és ismerősei körében.
Kompromittáló anyagok alapján beszervezett ügynök esetében az első feladat megadásánál az általa adott vallomásból kell kiindulni. Az első feladat lehetőleg ne haladja meg az általa adott vallomás mértékét. Kiegészítő feladatokat csak a megfelelő nevelés után adunk az ügynöknek, s akkor, amikor a gyakorlati munkában bebizonyította megbízhatóságát. Ez a megállapítás feltétlen szabály az ügynökséggel való munka során.
A beszervezés végrehajtásáról az operatív beosztott köteles részletes jelentést készíteni, amelynek alapján az engedélyt adó vezető jóváhagyja a beszervezést. A jelentésben a beosztottnak le kell írnia a beszervezés egész menetét, értékelni azt, megjelölni benyomásait az újonnan beszervezett ügynökről. A jelentésben rögzíteni kell az ügynöknek adott első feladatot, valamint a kapcsolattartás módját.
A beszervezés jóváhagyása után az operatív beosztott köteles 48 órán belül beírni az ügynököt a nyilvántartási naplóba és központi hálózati nyilvántartásba venni.
Központi hálózati nyilvántartásba kell venni úgyszintén az ügynök főbb belső és külső kapcsolatait, akik operatív szempontból érdekesek. Ennek érdekében mindegyikre 6-os számú kartont kell kitölteni.
Azokat a személyeket, aki a beszervezést nem vállalták, szintén hálózati nyilvántartásba kell venni, a sikertelen beszervezés anyagait, mint B-dossziét át kell adni az irattárnak.
Az ügynök regisztrálása és a dossziék átvétele után az operatív beosztott B- és munkadossziét fektet fel az ügynökre.

Az ügynök vezetése és nevelése

Az ügynök vezetése és nevelése a hálózati operatív munka legdöntőbb folyamata. Az operatív beosztott köteles rendszeresen irányítani a kapcsolattartására bízott ügynökséget, az ellenség bűnös tevékenységének időbeni leleplezésére, állandóan fejleszteni személyi tulajdonságait és hírszerző lehetőségeit, nevelni az ügynökséget politikailag a Haza és a nép iránti hűség szellemében.
Az ügynökség vezetésének szervezeti magva a találkozók rendszeres lefolytatása, amelyekre az operatív beosztott köteles előzetesen alaposan felkészülni, tanulmányozni a meglévő operatív anyagokat és megjelölni az ügynökség részére a soron következő feladatokat. A feladat meghatározásánál figyelembe kell venni a feldolgozás alatt lévő személyek sajátosságait és az ügynök személyi tulajdonságait, tapasztalatát, megbízhatóságát és hírszerző lehetőségeit.
A találkozón szükséges az ügynököt részletesen kioktatni a rábízott feladatok végrehajtásának módjáról és a feldolgozás alatt álló személyek körében tanúsítandó magatartási vonaláról. Tilos az ügynöknek olyan magatartást megszabni, amely provokációra vezethet.
Z esetleges lebukások vagy provokációk elkerülése végett az ügynökség előtt nem lehet felfedni a feldolgozás általános terveit. Az ügynököt az ügyről csak az őt érintő feladatok keretein belül lehet tájékoztatni.
Annak érdekében, hogy az ügynök jobban tudja teljesíteni a feladatát, az operatív beosztott köteles tájékoztatni az ügynököt a feldolgozás alatt álló személy természetéről, hajlamairól, szokásairól és más sajátosságairól. Nem szabad az ügynöknek adni olyan feladatokat, amelyeket nem képes teljesíteni. Az erejét meghaladó feladatok elvehetik a kedvét az ügynöknek az államvédelmi szervekkel való együttműködéstől, és dekonspirációhoz vezethetnek. Nem kell az ügynöknek adni olyan kérdésekben feladatokat, amelyeket tisztázni lehet hivatalos úton.
Az ügynökséggel való találkozás rendszerint a beszámoltatással kezdődik, amelynek során az ügynök részletesen ismerteti az általa végrehajtott feladatokat. Az operatív beosztott figyelmesen meghallgatva az ügynököt, illetve beszámolóját, tisztázza a nem világos kérdéseket, majd írásban átveszi az ügynöktől a beszámoló anyagát.
Az ügynöki jelentésnek a következő főbb momentumokat kell tartalmaznia: hol és mikor történtek az általa közölt tények, ki volt jelen, ki milyen aktivitást tanúsított, milyen volt az ügynök személyes magatartása. Meg kell követelni az ügynöktől, hogy jelentései objektívak legyenek. Figyelembe véve, hogy az ügynökség néha nem objektív, és néha provokációs adatokat közöl, az operatív beosztott köteles minden jelentést tisztázni, az ügynökkel való találkozás helyén, és a vele való beszélgetés során, feltéve egy sor ellenőrző kérdést, tisztázni a kétséges momentumokat. Szükség esetén le kell ellenőrizni az ügynök jelentéseit más ügynökségen keresztül, vagy ha ez lehetséges más úton, az ügynök felfedése nélkül.
Az ügynök jelentését az operatív beosztott köteles hálózati jelentés formájában elkészíteni, megjelölve az átvétel időpontját, az ügynök fedőnevét és az operatív beosztott nevét. A jelentés megírásánál tilos annak tartalmát megváltoztatni. A jelentés végén értékelni kell azt, és le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kapott jelentés alapján.
A jelentés átvétele után az operatív beosztott megadja a soron következő feladatot, vagy megismétli a régi feladatot, amely különböző okok miatt nem lett az ügynök által végrehajtva.
Az ügynökséggel való munka során – főleg az oktatás levezetése periódusában és a feladatok megadásánál – az operatív beosztottnak feltétlen óvatosságot kell tanúsítania, nehogy felfedje az ügynökség előtt a Belügyminisztérium szervei operatív munkáját, titkos módszereit és formáit.
Az operatív beosztottnak kötelessége ügyelni arra, hogy az ügynökség ne dekonspirálódjon. Minden iratot, amely az ügynökséggel kapcsolatos, személyteleníteni kell. Azokban a jelentésekben, amelyeket leíró irodákban készítenek el, az operatív beosztott köteles az ügynök nevét kézzel beírni. A saját jelentéseit az ügynök fedőnévvel kell, hogy aláírja.
Az ügynökség tanulmányozásának fontos módszere az ügynökség munkájának ellenőrzése és állandó értékelése (analizálása), a hibák és hiányosságok feltárása, úgyszintén annak megelőzése, hogy a BM szerveinek titkos apparátusába az ellenséges ügynökség behatoljon. Az ügynökség árulása elleni harc legfontosabb módszere az ellenőrzés. Az ellenőrzést párhuzamos ügynökségen, időszakonkénti környezettanulmányon, lefigyelésen, operatív technikán és T-ellenőrzésen keresztül, egyes esetekben speciális hálózati-operatív intézkedések foganatosításán keresztül valósítjuk meg.
Az ügynökség állandó, rendszeres ellenőrzése, az ügynöki operatív munka alapvető szabálya, melynek megvalósítása minden operatív beosztott elsőrendű feladata.
Az ügynökséggel való munkafolyamatban nagy szerepet játszik az ügynökség politikai, erkölcsi nevelése, amely elősegíti szaktudásának, éberségének és hűségének növekedését. Az ellenséges körből terhelő adatok alapján beszervezett ügynökséget állandóan nevelni kell az államvédelmi szervekhez való közeledés irányában és a nép iránti hazafias hűségre.
Figyelembe kell venni, hogy az ügynökség jelentős része ellenséges körben mozog, és annak befolyása alatt áll, aminek következtében a megfelelő politikai nevelés nélkül az ügynökség az árulás és a dezinformáció útjára léphet. Nevelni kell az ügynökséget személyi és hírszerző tulajdonságainak kiszélesítése érdekében, fokozni kell képességeit újabb kapcsolatok megteremtésére, tekintély megszerzésére, fejleszteni kell találékonyságát, kezdeményező- és konspirációs készségét, éberségét és munkaszeretetét.
Fejleszteni kell az ügynökség erkölcsi érzékét, őszinteségét, jellemének pozitív tulajdonságait, fokozni kell ellenálló készségét a burzsoá erkölcsi befolyás ellen.
Az ügynökség nevelését elősegíti az operatív beosztott magatartása, személyes példamutatása, munkában való következetessége, az ügynökséggel való megfelelő kapcsolat kialakítása és a helyszínen alkalmazott jutalmazás rendszere. Nem kell az ügynöknek ígérni azt, amit az operatív tiszt nem teljesíteni, mert ezzel elveszti tekintélyét. Az operatív beosztottnak tilos helytelenül értelmezett baráti kapcsolatba lépni az ügynökkel és felhasználni az ügynökséget személyes céljaira.
Az ügynökség helyesen megszervezett jutalmazása elősegíti a sikeres hírszerző munkát. A helytelen rendszer dekonspirációhoz, dezinformációhoz vagy az ügynök árulásához vezet. Az ügynökséget meg kell jutalmazni egyes helyesen megoldott és teljesített feladatok után.
Az ügynökség nevelésének fontos módszere a vezető időszakonkénti jelenléte, amikor a beosztott találkozik az ügynökséggel, vagy a rezidens az informátorral.
Az operatív beosztott készítsen időnként, de nem ritkábban mint hat hónaponként egyszer, minden vele kapcsolatot tartó ügynökről, rezidensről, informátorról részletes jellemzést, amelyben fejtse ki azoknak személyi és munkabeli tulajdonságait.
Jellemzést kell készíteni akkor is, ha a rezidenst, ügynököt vagy informátort más operatív beosztottnak, szervnek, osztálynak adjuk át.
Ezeket a jellemzéseket az osztályvezető hagyja jóvá, majd csatolni kell azokat a személyi dossziékhoz.
Az informátor, ügynök, rezidens kizárása alkalmával nyilatkozatot kell venni tőlük az együttműködés megszüntetéséről, titoktartásáról, a személyi dossziékat pedig le kell adni a központi operatív nyilvántartó osztály irattárába megőrzésre.
Ha az ügynök, rezidens vagy informátor kizárásra kerül a hálózati apparátusból mint olyan személy, aki politikailag nem megbízható, vagy ellenséges tevékenység gyanúja merül fel ellene, akkor meg kell szervezni hálózati figyelését, és szükség esetén feldolgozás alá kell vonni.
Az operatív munkában nagy szerepe van az ügynökséggel való kapcsolattartásnak.
Az ügynökséggel való kapcsolat lehet kétoldalú: személyes és technikai, amelynek során az operatív beosztott vezeti a kapcsolattartására bízott ügynökség munkáját. A rezidensekkel, ügynökökkel és informátorokkal való rendszeres és konspirált kapcsolat a Belügyminisztérium szervei sikeres munkájának legfontosabb előfeltétele.
Az ügynökkel való találkozás helyének és időpontjának meghatározásánál, dekonspiráció elkerülése céljából figyelembe kell venni az ügynökség lehetőségeit.
Az operatív beosztott köteles előzetesen kidolgozni a találkozások grafikonját, amely csak szükséges esetekben változhat meg.
Ki kell dolgozni minden ügynökkel külön a kapcsolat konkrét módszereit, hogy lehetőség legyen ellenőrző é sürgős, soron kívüli találkozók lefolytatására, vagy az ügynökkel való kapcsolat megszakadása, illetve a kapcsolat elvesztése esetén a kapcsolat különösebb nehézség és dekonspiráció nélkül történő újbóli felvételére.
Az ügynök személyi dossziéjában kell hogy legyen egy feljegyzés, amelyet az operatív beosztott állít össze a kapcsolattartás módjáról.
Az ügynökséggel való találkozás lefolytatására olyan helyeket kell kiválasztani, ahol biztosítva van a teljes konspiráció, lehetőség van beszélgetést folytatni, feladatokat adni, jelentést megírni és tisztázni a nem világos kérdéseket. Szabály az, hogy az ügynökséggel konspiratív- és találkozási lakásokban kell találkozni.
Konspiratív lakás a BM államvédelmi szerveinek tulajdonát képező önálló lakás, amelyet az ügynökség fogadására használunk fel. Konspirációs célokból a lakásokat költött személyek nevére utalják ki.
Konspiratív lakáson egy vagy két operatív beosztott találkozhat az ügynökségnek egy kisebb csoportjával, akik nem ismerik egymást, s nem ismerik a ház lakóit.
Konspiratív lakásra először az operatív beosztott érkezik, egy-egy ügynök fogadása között szünetnek kell lenni, amely kizárja az ügynök dekonspirációjának lehetőségét. Ha a konspirált lakásba járó ügynökök közül valamelyik árulógyanússá válik, a többi ügynököket, akik ezt a lakást látogatták, más konspiratív lakásban kell fogadni.
Találkozási lakás polgári személy tulajdonát képezi, és ügynökség fogadására használjuk fel. Találkozási lakás szervezhető lakóházakban, nagyobb vállalatok irodáiban, és így tovább. Találkozási lakásként olyan lakások egy vagy néhány helyiségét használjuk fel, amelyekben politikailag megbízható személyek laknak. A lakás gazdájától titoktartási nyilatkozatot kell venni.
A találkozókat úgy kell lebonyolítani, hogy azok a lakás tulajdonosa előtt is konspiráltak maradjanak, ebből a célból az operatív beosztott köteles intézkedéseket foganatosítani, amely kizárja az ügynökség dekonspirálódását a találkozási lakás tulajdonosa előtt.
A konspirált és a találkozási lakásokra B-dossziét kell nyitni, amelyben le kell rakni a lakás megszervezésével és felhasználásával kapcsolatos összes anyagokat, az ott fogadott ügynökség névsorát és a lakás tervrajzát.
A konspiratív és a találkozási lakásokon ellenőrzött ügynököket kell fogadni. A lakások kiválasztásánál ellenőrizni kell a ház lakóit, és amennyiben ott aktív ellenséges elem vagy a lakás közelében burzsoá állam diplomatája lakik, a lakás szervezésétől el kell állni.
A konspirált és a találkozási lakásokat időközönként ellenőrizni kell, környezettanulmány, lefigyelés stb. útján. Amennyiben az ügynökséggel nem teremthető meg a személyes összeköttetés, úgy a technikai összeköttetés módjait alkalmazzuk. Az ügynökséggel való technikai összeköttetés módja az ún. „postaláda”, speciális rejtekhely, rejtjelezett levelezés stb.
Az ügynökség munkájában szükséges elérni azt, hogy egy-egy ügynök, rezidens, informátor meghatározott munkatárssal tartson állandó kapcsolatot. Az ügynökség gyakori átadása egyik operatív beosztottól a másiknak, vagy az informátor átadása egyik rezidenstől a másiknak, negatívan hat az ügynökség munkájára és fegyelmezettségére, dekonspirációhoz és más nemkívánatos következményekhez vezet. Az ügynökség átadása más operatív beosztottnak kapcsolattartásra csak az  illetékes osztályvezető engedélyével történhet. Az operatív beosztott, amikor az ügynököt, rezidenst vagy informátort személyes kapcsolattartásra átveszi, megismerkedik annak személyi és munkadossziéjával, majd az átadó operatív beosztottal együtt személyesen találkozik, és megteremti a munkakapcsolatot. Az operatív beosztott megbetegedése vagy hirtelen hosszabb időre való kiesése esetén az ő ügynökségével egy másik operatív beosztott veszi fel a kapcsolatot a soron következő találkozókon az előre megbeszélt jelszó alapján. Az informátorokat rezidensnek való személyes kapcsolattartásra történő átadását az operatív beosztott hajtja végre közös találkozókon.
A Belügyminisztérium államvédelmi operatív szerveinek beosztottai állandóan figyelemmel kell, hogy kísérjék az ügynökség helyes felhasználását az ügynöki bizalmas nyomozások során.
Az ellenséggel való harc leghatékonyabb módszere az ügynöki bizalmas nyomozás, amely feltételezi az államvédelmi szervek össze operatív eszközeinek aktív felhasználását, a feldolgozás alatt álló személyek aknamunkájának időbeni felderítése, leleplezése, dokumentálása és megszakítása céljából.
Az ellenség bűnös tevékenységének leleplezésében az ügynöki bizalmas nyomozás során a főszerepet a belső ügynök játssza, aki fel kell, hogy derítse az ügynöki bizalmas nyomozásban szereplő személyek által folytatott ellenséges tevékenységet, terveiket, cselszövéseiket.
Ha nincs lehetőség belső ügynök megszerzésére, úgy a bizalmas nyomozásba be kell vezetni egy ellenőrzött ügynököt a természetes vagy operatíve létrehozott körülmények felhasználásával. Az ügynök bevezetése történhet kapcsolatai segítségével, a feldolgozás alatt álló személyek jelszavának felhasználásával vagy más ügynök segítségével olyan módon, hogy az ügynökök egymás előtt ne dekonspirálódjanak. Rendkívüli esetekben az ügynökség bevezetése történhet az egyik ügynök felfedésével vagy kétoldalú leleplezésével.
Kivételes esetekben az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló körbe (vagy csoportosulásba) bevezethetjük a BM egyik tapasztalt munkatársát. Az operatív beosztott bevezetése igen ritka esetekben s főleg rövid időre történhet, ha sürgősen meg kell határozni az operatív intézkedéseket, ha az operatív intézkedéseket nem akarjuk az ügynökség előtt dekonspirálni, vagy ha az ügynökség által megszerzett pontos adatokat sürgősen ellenőrizni kell, és nincs idő újabb ügynök bevezetésére.
Az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló ellenséges csoportok felszámolásánál gondoskodni kell az ügynökség kivonásáról. Az ügynök kivonását az ügynöki bizalmas nyomozásból figyelembe kell venni az ügynöki bizalmas nyomozás egész vitelénél, és olyan feladatokat kell adni, hogy ő lehetőség szerint lelepleződés veszélye nélkül ne vegyen konkrétan részt az ellenséges tevékenységben.

Az ügynökség helyes kivonása megőrzi az ügynökséget a dekonspirációtól és lehetőséget ad egyrészt a csoport szabadlábon maradt tagjainak további feldolgozására, másrészt más ellenséges csoportosulások felderítésére.

Egy verőfényes tavaszi napon, egy Budapestre tartó vonaton szerveztek be 1982-ben. Egyedül utaztam, egy fiatal barátságos toborzóügynök ült be a kabinba angol sötétkék kétsoros öltönyben, hamar beszélgetést kezdeményezett, lehengerlő stílusához igazodott arany mandzsettagombja, elegáns karórája, hatalmas pecsétgyűrűje, talán még a tolla is 24 karátos aranyból volt. Elővette CASIO digitális naplóját pötyögött bele valamit, közben elárulta hogy információval kereskedik egy külföldön működő irodának és én is lehetek ilyen gazdag és sikeres, ha eldöntöm, hogy változtatni akarok az életemen. Mivel szüleim meghaltak semmi sem kötött ehhez az országhoz, csalódott voltam és elkeseredett, nem volt előttem perspektíva, így egy magányos renegátként könnyű préda voltam számára. Ha valaki eladja a lelkét, annak egy életen át kell vállalnia döntésének ódiumát, mert ha ki akar ugrani, lehet, hogy társai végeznek vele. A kurva után a kém második legősibb foglalkozás és ahogy mindennap eltűnik egy kurva, úgy egy kém is a diaszpórában, ez is kalkulált veszteség, szóval nem lehet csak úgy abdikálni belőle.
Öt évig alvó ügynök voltam, közben jelentéseket küldtem az orosz katonai mozgásokról, amik a vasúton történtek, az olajszőkítéshez használt tartálykocsik mozgását is jelentettem, eleinte katonai akciónak gondolták az elemzők, csak később jöttek rá, hogy csupán a politikai hatalom jövedéki adócsalása. A főiskolai és az egyetemi tanulmányaim befejezése után elhelyezkedtem és dolgoztam mint mások, igyekeztem beolvadni a rezsimbe. A hírszerzők élete nem leányálom, megvetik a hazájában, turkálnia kell a szemétben hóban sárban, mások postájában, órákig ácsorogni zuhogó esőben. Számtalan álnevet és legendát használtam a három évtized alatt, a hírszerzés egy kirakós játék, ahol tudni kell ráérezni a hiányzó részletekre. Veteránként aligha kavarom fel könyvemmel az állóvizet, nem számítok retorzióra. Egy kémnek mindent meg kell tennie, nem hiányzik a repertoárból a csalás és a dezinformálás, a politikai felforgatás és a korrupció mellett a zsarolás és sajnos a gyilkosság sem. Az oroszok az amcsik, a kínaiak az izraeliek és az irániak ma a legjobbak. A high-tech-kémkedés vagy cyber kémkedés bevett szokássá vált.  Kormányzati szinten folyik az ipari kémkedés. Az alkalmazott spearpishing módszer lényege, hogy elküldünk egy állományt emailben, amit a célszemély megnyit, a dokumentumba ágyazott káros kódot lefuttatja a gépe és már a backdoor nyitva is van. Persze rengeteg nyilvános adatbázis is rendelkezésre áll, amiből adathalászok vagy pishingek információkat gyűjtenek. Az alulképzett informatikusok szánalmas próbálkozásai, a tűzfalak megvédésére nem igazán okoznak komoly fejtörést a hackereknek a belépéshez. Open VPN-eket használnak, LogMeineket, Putty-ot Telnetet, Hamachit, SSH-t, Hoopert, Hotspot, Wifit, SFTP-t, Socks proxyt, RAT, DND-t, virtuális routereket, switcseket, virtuális gépeket, Mobilokat, androidot, GPS-t, Wapot, Bluetooth-t, közösségi oldalakat, maileket, chateket és még sorolhatnám a sokezer lehetőséget amivel információkhoz jutottunk a sügér felhasználók és gagyi informatikusok révén.  Az adatbázisokban való dumpolás révén töredék információk segítségével is képesek vagyunk visszaállítani célspecifikusan értékes adatokat, vagy túlterheléses támadással akasztjuk ki a gépet és így lépünk be, részlegesen megbénítva a védelmirendszert, amit DDOSnak nevezünk, amikor több gép együttesen küld csomagot és képtelen kezelni, lefagy, majd újraindul, vagy leáll, egy-egy biztosági protokoll. A RAT. vagyis Remote Administration Tool, távvezérlésű adminisztrációs eszköz. Ez egy olyan trójai program ami áll egy szerverből ( ezt futtatja a fertőzött fél ) és egy kliensből ( ez a hackernél van ). A szerverrel bármilyen adat eltulajdonítható a hacker javára, illetve a fertőzött gép teljesen a hacker irányítása alá kerülhet. Ahhoz viszont, hogy egy RAT FUD ( Fully UndetecteD, vírusírtók számára észrevétlen) legyen, kell egy crypter ( olyan eszköz ami képes egy program paramétereit működésbeli változás nélkül változtatni ) , melynek segítségével elrejthetjük a programot a vírusírtók elől, sőt némelyik crypter úgynevezett “binder” funkcióval is rendelkezik, ami arra szolgál, hogy már meglévő fájlokba tudjuk beleolvasztani a trójai vírusunkat. Botnet: A botnet valamilyen vírussal megfertőzött ún. zombi gépek hálózata, amely általában egy ember vagy csoport irányítása alatt áll. A parancsok valamilyen vezérlő (C&C – Command&Control) csatornán keresztül jutnak el a többi, a rendszer irányításban résztvevő, többnyire szintén fertőzött géphez, melyek aztán továbbítják őket az egyes hosztokhoz, melyeket botoknak nevezünk. A botneteket többnyire ártó szándékkal hozzák létre: leggyakrabban elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadásra (DDoS – Distributed Denial-of-Service), kéretlen reklámokat, adathalász programot vagy trójait tartalmazó e-mail küldésére, személyes adatok ellopására használják. A terjeszkedéshez általában az Internetre csatlakozott egyes számítógépek sebezhetőségeit használják ki, ezáltal megfertőzve azokat. A fertőzött gépek tulajdonosai általában nincsenek tisztában azzal, hogy tagjai lennének egy ilyen típusú hálózatnak: a vírus a háttérben megbújva fut a gépükön, anélkül, hogy tudnának róla. Vannak még a Bot/slave/zombi gépek, amik fertőzött gépek, és a Social Engineering/SE: Az emberek naivitását kihasználva mindenféle hack nélkül kreatívan át lehet verni őket. A csaló általában e-mailt vagy azonnali üzenetet küld a címzettnek, amiben ráveszi az üzenetben szereplő hivatkozás követésére egy átalakított weblapra, ami külsőleg szinte teljesen megegyezik az eredetivel. A leggyakoribb titkosítási eljárások a ASCII Binary , Bináris ASCII , ASCII Hex,HexASCII,BinárisHex,HexBinary, vagy  visszafelé is lehet a , Base 64 kódolás , Base 64 Decode , Caesar Bruteforce , DES Crypt (egy út) , HTML entitások Kódolás , HTML entitások Decode l33t 5p34k 3nc0d3 , MD5 Crypt (egy út) , Igpay Atinlay , Un-Pig Latin , ROT-13 , URL kódolás , URL dekódoló , SHA-1 BASE64, Bináris kódolás, SHA1, MD5. amik Encrypter / Decrypterrel dekódolhatók a jelszavak.Reverse engineering -> Exe compressorral / protectorral levédett fájlok vissza állítása levédetlen állapotba (pl. UPX), ez általában debuggerekkel történik. Decompliing -> Visszaállítani olvasható forrásra egy kész programot (nem minden nyelven lehetséges ez, de Python és visual basic tökéletes példa erre), esetleg assembly, pszeudokód kitalálása. Debuging -> Hiba keresés egy kész exe-ben általában assembly nyelven történik, de ezt is fellehet használni reverse engineering-hez XSS -> javascript beszúrása egy honlapba, ezzel át lehet venni egy honlap felett az irányítást.  Source/Forráskód: Egy adott program kódja, aminek segítségével a megfelelő keretrendszerben, fordítóprogramokkal reprodukálhatjuk azt a bizonyos “adott programot”. Opensource: Bárki számára ingyen hozzáférhető, nyílt forráskód. Felhasználása nem kötött liszenszekhez általában. P2P: Peer to Peer , vagyis amikor például torrentezünk, akkor a fel és letöltés nem egy szerverről/szerverre történik, hanem a felhasználók gépei közötti közvetlen adatátvitel keretein belül.
Régen egy betonpad volt a megyeháza előtt a Hősök terén a halott postaláda amit hetente ellenőriztem, mamár interneten egy arc szemében rejtem el az információt. Egy alkalommal találtam egy üzenetet, a számsor dechiffrálása után kiderült, hogy találkozót kér tőlem a terepen működő ügynöktartó Katsa. Közölte velem, hogy itt az idő, el kell utazom két hétre Oostandeba a környezetemnek azt kell mondani nyaralni megyek. Azelőtt nem hallottam erről a városról, mint kiderítettem a belga tengerparton található. Hogy ne keltsek feltűnést vonattal mentem, a munkahelyemtől kapott Fipp igazolvánnyal.
Ott találkoztam a Cafe d'Ostende teraszán egy sayanimmal, Ernővel aki némi közép-európai akcentussal beszélte a magyart. Talán székely volt vagy ruszin, magas, szikár, jól ápolt, előre ugró állal. sovány testalkatú úgy 30 év körüli mosolygós  fickó volt, hiányzott a fülcimpája és jellegzetes orra volt, ami alapján askenázinak gondoltam. Egy fehér nem feltűnő Renault 5-ös kocsival elvitt egy Gistel nevű kisvárosba a  Kleine Warande 20-ban volt egy biztonsági lakás. Szép és nyugodt kis kertváros volt, szép tölgyfákkal keskeny utcával. A ház téglaépítésű volt a tetőtérben kis loggiával. A kerítés sövényből volt, a ház előtt gyönyörű pünkösdi rózsabokorral. Nem messze volt egy kisvendéglő odajártam ebédelni. Volt egy szélmalom a közelben ott találkoztunk este ahonnan egy ócska bordópiros kisbusszal vittek bennünket egy majorba. Három órát autóztunk, már sötét este volt mire megérkeztünk. Két héten át treníroztak, tömték az információkat a fejembe, ami estére már szét akart robbanni. Megismertük az ügynökök által használt terminus technikust a kém kifejezés devalválódott, ezért pejoratív hangzása miatt különböző eufemizmusokkal írták le, mint  „titkos munkatárs”; „megnyert személy”,vagy „forrás, attól függően, hogy terepmunkán tevékenykedik, vagy irodában. A megbízót nevezik cégnek, anyának, hotelnek központnak, irodának attól függően melyik hírszerző szervezetről van szó, mellesleg mi intézetnek hívtuk. A fő szabály a jó ügynök még egy kihalt utcán is észrevétlen tud maradni. Az állandó készenléthez működőképes veszélyérzet és kifogástalan idegrendszer kell, az megóv sok mindentől, de meg kell tanulni az önellenőrzést. A hírszerzők mindent célba vesznek politikai, gazdasági, kereskedelmi vonatkozású információt éppúgy, mint katonai hadiipari kutatási munkákat. Fontos lehet egy rajz, irat, szabadalom, találmány, kísérletek, nevek címek képzettségek stb. A kiképzés alatt mindenkinek álneve volt, volt és egy betanult legenda amihez ragaszkodtunk, pedig még kínoztak is bennünket, hogy eláruljuk az igazat. Minden esetben ragaszkodni kell a bevett szokáshoz vagy  protokollhoz, akár fájdalmat is el kell tudni viselni. Nem készíthettem feljegyzést, mindent memorizálni kellett. Rengeteg dolgot tanultunk meg. Egy hírszerzőnek jó megfigyelő képességgel kell rendelkezni és jó memóriával. Hogyan ellenőrizzük, követnek-e bennünket, hogyan közlekedjünk, milyen színű legyen a kocsi, hol parkoljunk. Ruházat, viselkedés. Hogyan törjünk fel egy ajtó zárat, egy autózárat. Ritkán állt rendelkezésre profi technikus yahalomin, ezért meg kellett tanulni a poloska  készítést, telepítést és keresést. Figyelési alakzatokat ismertünk meg, sokat gyakoroltuk a  mozgó operatív figyelést, a gyalogos, lánc alakú követéses változatában a célszemély mögött haladva, vagy a párhuzamos követést a járda túloldalán, vagy az elölről követést, amikor a szembejövők tartották szemmel a célszemélyt. A pontfigyelést és a területfogású figyelést. Megismertük az informátorok tartásának szabályait. Hogyan ismerhetők fel a releváns információk, az adatgyűjtés során. Szigorúan ügyelve a konspirációs szabályok betartására. Az összehangolt csapatmunkát igénylő taktikai operatív műveletek során alkalmaztunk poloskát, kamerát, fényképezőgépet, távcsövet és éjjellátót, járműveket, autót és motorkerékpárt rádió összeköttetést. Fontos a terep megismerése, a jó szervezés, kreativitás, gyors helyzetfelismerés és az improvizálás képessége. A cél személy kapcsolatait hogyan térképezhetjük fel. Egy szerelmes párt alakítottunk, akik kirándulnak fényképezgetnek, ez a legjobb álca ha fotókat akarunk a célszemélyről készíteni titokban. A titkos demonstratív vagy agresszív megfigyelési módszereket megismertük. Ha dekonspirálódik valaki a hihető köztörvényes bűnöző legendát kell elővennie. Ha dekózik az ember, akkor mindent lebontunk mondja a szakzsargon, azaz ha dekonspirálódtunk, mert túlságosan rátapadtunk és észrevett, akkor is látványosan kell levonulni, hogy a célszemély éberségét elaltassuk. A titkos megfigyelés lehet vonalas vagy párhuzamos járdán, villa, körkörös parkokban tereken, területes. Önellenőrzés éberség. Az már a viselkedésén észrevehető, hogy mennyire figyelmes a környezetére, tekintetével éberen kutatja-e a megfigyelésére utaló jelzéseket. Ilyet tapasztalva a figyelők egymás között azt mondják: fokozzuk a konspirációt, mert a célszemélyt korábban már „meghajtották”. Az önellenőrzésnek, vagyis a figyelés „kiszúrásának” és „lerázásának” számos módját sajátítottuk el. Erre utal minden váratlan irányváltás, ha például a célszemély a gyalogjárdán hirtelen megtorpan (mintha otthon hagyott volna valamit), 180 fokos fordulatot vesz, és az ellenkező irányban folytatja tovább az útját. Ilyenkor szembe kerülhet a megfigyelőivel, ha nem is szúrja ki őket, mindenképpen ritmusváltásra, átrendeződésre kényszeríti a figyelőcsapatot. Vagy gépkocsival irányjelzés nélkül hirtelen elkanyarodik, esetleg egyirányú utcába szemből behajt, vagy lakatlan, kietlen helyre megy, s jó darabig ott bolyong. Egyértelműen önellenőrzésre utal az útkereszteződésen pirosban való áthajtás, illetve bármilyen indokolatlan, szabálytalan, esetleg veszélyes manőver.
Néhány év múlva reaktiváltak, mert be kell épülnöm egy állami intézménybe. Szerkesztő műszaki rajzolót kerestek, és én jelentkeztem hamis végzettséggel az irodában. Előzőleg felkészítettek arra mit kell tudnom és hogyan kell elhitetnem mennyire értek hozzá. A legendát megtanultam és jelentkeztem. A földszinten blokkoló óra és a belépőkartonokat a falra szerelt tartóba kellet visszatenni, miután blokkolt a dolgozó. Balra kis portásfülke, benne egy öreg bóbiskoló úr üldögélt. A földszinten volt az organizációs osztály oda kerültem. A legenda szerint dohányzom legényember vagyok, ehhez tartva magam óránként tartottam pár perc szünetet, kimentem és feltérképeztem az épületet. A lépcsőfordulóban volt a mellékhelyiség az elsőn és a másodikon tervezőirodák voltak, amit ebédidőben gondosan kulcsra zártak. A pincében hatalmas tárgyaló volt amit mulatozásra használtak a bennfentes aparatcsikok. A feladatom a mások emeleten tárolt műszaki rajzok lemásolása volt. Hat hónapomba telt mire sikerült elvégeznem a feladatot. Sajnos nappal csak azokhoz a rajzokhoz tudtam hozzá férni amin éppen dolgoztak, ahhoz is csak ebédidőben. Kénytelen voltam éjszakára a lépcsőfordulóban található wécében elrejtőzni, megvárni, amíg a nappali portást felváltja az éjjeliőr. Volt a folyosón egy tisztítószer tároltó ajtó, amit véletlenül fedeztem fel és később még jó szolgálatot tett, amikor el kellett rejtőznöm az éjjeliőr elől. Több ezer dokumentumról volt szó képtelenség lett volna egyedül lemásolni, nem beszélve arról, hogy a tervrajzok mérete ezt nem tette lehetővé. A postaládában kódolt üzenetet hagytam a katsának, amiben találkozót kértem, a Jereván sörkertben délután ötkor. Már félórája ültem ott magányosan, amire megérkezett a kapcsolat, a jelszó és a válasz elhangzása után beszélgetni kezdtünk. Tudtam hogy azért késik, mert ellenőrzi nem követik-e illetve hogy engem nem figyelnek-e. Ez volt a szokásos protokoll minden találkozás előtt. Kopott farmerben ócska csukában és egy fehér pólóban volt. Izmos közepesen magas férfi volt csontos hegyes állal, az orra olyan volt, mint egy bokszolóé. Később kiderült róla takarító, a legveszélyesebb fajta. Mivel nem volt a közelben más, őt küldték. Fedő neve Jaguár volt, nem véletlenül. A hétvégi futballmeccs eredményéről, megcsodáltunk és kibeszéltünk egy csinos fruskát, aki a járdán billegett el szabadtéri színpad irányába, még akkor is néztem a csípője mozgását, amikor a szabadkőműves páholy épülete előtt ment. Nem ismertem az összekötőt így próbáltuk oldani a feszültséget. Megkínált egy mezítlábas cigivel, amit elfogadtam, majd megkérdeztem tőle iszunk-e egy sört. Bólintott, intettem Ferinek a pincérnek, aki azonnal hozta a két korsót. A kerthelyiség teraszán ebben a melegben különösen finom volt a habzó friss sör. Elmondtam neki mi a probléma és hogy egyedül nem megy. Mondta, hogy neki van egy kis furgonja, amiben felállít egy fénymásolót, de oda ki kellene hozni az anyagokat. Azt mondtam képtelenség feltűnés nélkül kivinni ezeket a rajzokat, amikor 1m* 1,5 m szélesek. Nevetett, de láttam rajta hogy ez nála a bizonytalanság jele. Túlságosan beszédes volt, ami nem vall jó konspirációra. Többet megtudtam róla ezalatt az egyetlen óra alatt, mint az egész hálózatról 3 év alatt. Hogy a francia idegenlégiónál szolgált, mert elvágta a nyakát valakinek egy diszkóban. Közép afrikában úgy gyilkolt férfiakat nőket és gyerekeket mintha csak egy csirke nyakát vágná el. Féltem tőle, látszott rajta, hogy igazat mond. A testtartása és a kezei, mindig felkészült állapotban voltak. Mindig őt hívják, ha el kell varrni a szállakat. Nem örültem, annak hogy vele kell dolgozni, de nem válogathattam. Az irodával szemben volt egy üres telek annak a közepén egy épület ahova naponta hordtuk át a tervrajzokat másolásra. Ezt használtam, ki és ebédidőben, amikor senki nem keresi a rajzokat, a hónom alá vettem  a szállítócsövet és azokat a relevánsa dokumentumokat tettem bele amit le kell másolni. A postahivatal mellé érve ott állt a szürke furgon, amit megkerültem minta a postára mennék, kinyílt az egyik hátsó ajtó résnyire beadtam a tekercseket és bementem a postára. Amikor készen volt résnyire nyitotta az ajtót ezzel jelezve mehetek érte. Kinyújtotta és vittem vissza az irodába. A második emeleten volt egy zárt raktár ahol a posta a bankok a rendőrség a börtön a telefonközpontok és egyéb stratégiailag fontos épület rajzát őrizték. Ezekhez csak két vezető írásbeli engedélye után lehetett hozzáférni, amit képtelenség volt megszerezni. Maradt az éjszakai műszak, ami azt jelentette, be kell törni a raktárba és ott elvégezni a másolást. Az éjjeliőr egy nyugdíjas rendőr volt, Jaguár szerint két lehetőségünk van, vagy előtte vagy utána likvidáljuk. Nekem egyik variáció sem volt az ínyemre. Be kell jutni, de még azt sem tudtam hol tarják a kulcsát. Hónapokig dolgoztam az ügyön fénymásoltuk az anyagokat kinn a kocsiban, a kicsiket fotóztam benn az iroda vécéjében. Ha kérdeztem azt mondták már ezt is jelenteniük kellene hogy érdeklődöm iránta. Jaguárral legközelebb az Omnia teraszán találkoztunk, együtt mentünk meccsre, ha figyelnek legyen egy jó legenda, hogy a foci köt össze bennünket.
 Volt egy pártkatona az organizáción aki mindig fekete szemüveget viselt, önkéntes rendőr is volt, még ki is tüntették, aki rendszeresen iszogatott két sarokkal odébb az Imbiszben. Egyik ügynökünk iszogatott vele, majd amikor már elég részegek voltak feldobta neki kérdést, barátaim szeretnék kirámolni a posta széfjét, amihez kellene az alaprajz, tudnál ebben segíteni? Elég lenne ha csak a kulcsot lemásolnád, ahol tarjátok a rajzokat. Hülye vagy te, azt csak az igazgató és a helyettese nyithatja ki. De hát takarítani csak járnak be, nem? Á soha. olyan ott a por mint a piramisokban. A kulcs egy lezárt páncélszekrényben van a picében és csak jegyzőkönyvezve lehet felvenni a két górénak. A kocsmában többet tudott meg a részeg fickótól, mint én 6 hónap alatt. A pincében gyakran rendeztek névnapokat születésnapokat, akkor az egyik helyiségben láttam meg a páncélszekrényt és viccesen megjegyezetem hú ez biztos tele van pénzzel, röhögve mondta a cimbora, á de hogy csak kulcsok vannak benne, meg stemplik, meg a személyi anyagok. Te nézzük már meg miket írnak ezek a tökfejek össze rólunk, jó de ahhoz el kellene csenni az igazgató íróasztal fiókjából a páncélszekrény kulcsát. Egy éjszaka benn maradtam és amikor a takarítónő az igazgató szobálya ajtaját  kinyitotta bement takarítani, amikor bekapcsolta a porszívót én kivettem a zárból a kulcsot belenyomtam a zsebemben lévő ablakgittbe. Otthon kiöntöttem ónból és elvittem egy segítőhöz akinek kulcsmásolója volt ő elkészített róla egy másolatot. Ebédidőben megvártam a vécében amíg az igazgató és a sleppje elmennek ebédelni, akkor bementem és megnéztem az Íróasztalt, két fiók volt balról és jobbról is egy. A zárja egyszerűnek tűnt, de nem tudtam kinyitni, 10 perc után elmentem mert hangokat hallottam a folyosóról. Ahogy kiléptem az ajtón akkor fordult be a folyosón egy szerkesztő srác, mielőtt bezártam az ajtót, visszaszóltam az igazgatói irodába, azonnal hozom igazgató elvtárs a kért tervrajzot. Megkérdezte, milyen hangulatban van a főnök, én savanyúan mondtam hogy már megint tiszta dilis, valaki délelőtt felhergelte. Akkor szerinted menjek be hozzá a cég nyaralóját  szeretném elkérni tőle augusztusra. megőrültél ha most mégy be még a fejedet is leharapja, próbáld meg reggel amikor még nyugodt. Köszi és tovább ment. Arra emlékeztem, hogy valahol már láttam egy ilyen íróasztalt de hol? Egy hét múlva a postázóban jártam és ott volt annak az íróasztalnak egy kis része ami csak fiókokat tartalmazott. üres borítékokat, ajánlott küldeményhez szelvényt, pecsétet, ragasztót tartott benne a postázó. Beszélgettem vele kedélyesen és mellesleg megjegyeztem, hogy jé a nagyfőnökkel jóban lehetsz, ha te is ilyen bútort kaptál. Á dehogy nem fét be az idodájába ezért dobták ide de semmire se jó én is csak nyomtatványokat tartok benne. Nekem jó lenne egy ilyen szekrény azzal meghúztam a fiókat és az kinyílt, te nem tartod zárva? szigorú igazgatói utasítás hogy minden fiókot zárni kell förmedtem rá. tán még a kulcsokat is elhagytad?  dehogy megvannak ott a papírdobozban a polc tetején. igaz nyugtattam meg ha csak üres borítékokat vannak benn minek állandóan zárni. Amikor elment ebédelni én bemente és a kartondobozból kivettem a kulcsokat. Egyenesen az igazgatói irodába mentem, benyitottam és az igazgató ott ült az asztalánál és kérdően nézett rám. kopogni nem tud, kopogtam de lehet hogy túl hallkan elnézést kérek igazgatóelvtárs nem tudna nekem segíteni szükség em lenne egy olyan fiókra amiben zárva tarthatnám a fontosabb dolgokat pecsét, boríték, stb. Majd megnézem mit tehetek de most ne zavarjon. Elpucoltam a vécébe, és vártam bagózott ezért a krákogását hallottam kipillantottam és láttam megy ebédelni. Visszamentem az ajtót kulcsra zárta de ezen már túl voltam most jött a fiók, először a jobb, a megreszelt tolvajkulcs némi emelgetés és rángatás után nyilt ki, csak pecsétek, csekkönyv, pénzesládika volt benne, mellet egy kulcs ami nyitotta is benne számlák. A másik oldalit is sikerült kinyitnom és láss csodát ott volt a fiók hátuljában a páncél kulcsa. azonnal belenyomtam az ablakgittbe majd vissza mindent a helyére és spuri a vécébe, ahol valaki a mellet ülőben  ücsörgött. megvártam amíg elmegy majd remdeztem a soraimat és én is elmentem ebédelni a koronához a parkba mert a koronában ebédelt az elit hadosztály, amikor kiléptek az ajtón és is elindultam de én az imbisz felől közelízettem meg az irodát. szinte egy időben az igazgatóval érkeztünk a bejárathoz.
Következő éjszaka a pincébe kellet lemennem, aminek a kulcsa a portán a fali szekrényben volt már kilestem. A portás meccset nézett, majdnem éjfél volt mire felemelte a fenekét a székről és elindult körülnézni a folyosókon. amit elérte az elsőt elindultam a kulcsért, amikor leakasztottam és kiléptem az portásfülkéből megcsörrent a telefon, majdnem összefutottunk a vécé fordulóban az öreggel, gyorsan besajtoltam magam a takarítószekrénybe. A felesége hívta, mert otthon felejtette a kávéját, az öreg morcosan küldte el az asszonyt melegebb éghajlatra, mondta neki ne zavarja munka közben. az öreg dünnyögve indult el újhra az emelettre előzőleg nyitvahagytam fenn egy tervezői ajtót abban a hiszemben hogy az öreg azzal ellesz eg datrabig. A pinceajtó könnyen kinyilt majt a rácson levő lakat helyett a sarkát csavartak le és a páncél kinyitása után megvolt mind az öt kulcs de melyik az enyém, nem tudtam ezért lefényképeztem a kulcsokat csak kettő tudtam belenyomni a gittbe, de nem tudtam mejik az. három irányból fotóztam le a kulcsokat. miondent visszaállítottam bezártam, de az öreg nem akart kijönni a portásfülkéből reggelig nem tudtam visszavinni a kulcsot. valami zajt kell csapmom hohy negnézze addig visszateszem akilcsiz. A folyosón a másodikon volt egy régi nyíregyháza térkép azt leakasztottam és 1 méter magasról leejtettem a folyosó padlójára, az üveg azonnal kitört belőle óriási zajjal. villámgyorsan leszaladtam a wcbe, mielőtt az öreg bejött dolgozni kitettem egy előzőleg elkészített táblát, a wc zárja elromlott! míg az öreg összeszedelőzködött elővette a zseblámpát a kulcs-csomóit, én már vártam elhaladt a wc előtt visszafordult és az egyikbe benézet, én a másikban voltam lágyan elfordítottam a zárt és felálltam a kagylóra. Az öreg nyitni akarta az ajtót de az nem engedelmeskedett, és akkor látta meg a kirakott táblát, nem hajolt le hogy benézzen az ajtó rése alatt, bár számítottam rá, morogva ment tovább, amikor az első emeleten befordult lassan kinyitottam az ajtót és lerohantam a portásfülkéhez visszatettem az ajtót, de az öreg ahogy észrevette a lesett képet azonnal sarkon fordult és én már nem tudtam visszamenni a wcbe mert összefutunk ezért megfordultam és miver volt kulcsom az organizációhoz mert ott dolgoztam oda mentem be, de elfelejtettem a nagy izgalomtól kulcsra zárni az ajtót, abban reménykedhettem hogy mivel az öreg első ellenőrzésekor már megrázta az ajtókat még egyszer nem ellenőrizte.   Szerencsém volt. Hiába terveztem meg mindent a legapróbb részletességgel, ahogy a kiképzésen tanultuk, az élet mindig felülírja az elméletet és erre az esetre is lenni kell egy „B” tervnek.
A kulcsok szerepe
A titkos anyag tárolószoba kulcsa pár nap múlva a kezemben volt, de a központot érdekelte a másik 4 kulcs is. Kiderült a titkos rajzokból amiket sikeresen lefényképeztem éjszakánként, hogy van mellettünk és az egyház épülete között egy titkos telefonközpont ahova szintén a pincén át vezet egy ajtó, amiről nem tudtam, de ez már egy másik akció volt. A harmadik ajtó a fegyverszoba, ami a legmagasabb pártembereknek volt felszerelve. A maradék kulcshoz tartozó ajtó az óvóhely volt a dolgozóknak. A titokra is fény derült és több ezernyi dokumentumot sikerült lemásolni.
A kivégzés
Súlyos hibát követtem el, visszatértem 30 év után Nyíregyházára, de a központtól engedélyt kértem és kaptam rá. Sajnos felismertek. yyy Pali bácsival 1984-ben dolgoztam együtt. Rám köszönt; szia István, megismersz? Nem ismertem fel az ősz öreg hajlott gerincű embert, de hozzátette organizáció Nyírterv na? és várta hogy tágra nyílt szemmel válaszoljak, de én póker arccal csak annyit mondtam, bocsánat nem tudom ki maga én most járok itt először a városban. Az öreg már majdnem elhitte amit mondok, aztán rám mosolygott most szórakozol velem. 1984-ben na? Én akkor még középiskolába jártam Debrecenben. Akkor bocsánat biztosan összekevertem valakivel. Sietve beléptem a dufartba, hogy elmeneküljek a helyszínről. A fejem felett egy tábla volt olvasható ő volt az építész. Ez nem lehet igaz, gondoltam Pali bácsi most 87 éves  az épitész még aktív, mi az ördögöt keresnek még itt tettem fel magamnak a kérdést. Jelentettem a szokásos csatornán hogy felismertek. Pár hét múlva olvastam az újságban a halálhírét. Megdöbbentem, mert a központ biztonsági okokból likvidálta, pedig nem veszélyeztetett semmilyen akciót, csak egy ártalmatlan öreg ember volt. Ez az ember miattam halt meg, mert én visszajöttem nosztalgiázni. A 8-as buszon kapott szívrohamot. Valójában nálunk gyakran alkalmazzák a szívrohamot imitáló kivégzést öreg beteg embereknél. Az eszköz, olyan mint egy mobiltelefon, ráirányítjuk a célszemély szívére a hullámokat, ami a szívizom kamra fibrillálásához vezet. Elhatároztam, hogy ha Ferivel találkozom nem jelentem a központnak. Mariborban rajta keresztül ismertem meg az „építészt”, akinek a segítségével bejutottam egy szlovén állami intézménybe. A korona épülete is ismerős volt itt nyitott kaszinót a cég egy fedőszerve. A koncesszió országos volt, 1993-ban nyitotta  sorra Peter Keczer a kaszinókat, a nyerő/vesztő listákkal feltérképeztük a potenciális célpontokat. Minden reggel egy manager kalkulátorral küldtük a friss adatokat a cégnek kiértékelésre. A hírszerzői gentleman agreement  szerint a kaszinók semleges területek, így itt találkozhattunk a többi ellenséges szolgálatok ügynökeivel, vagy a NBH elhárítóival, anélkül, hogy bármi atrocitásnak tettük volna ki magunkat. 2010-ben 22 ügynökünk bukott le Dubaiban, rájöttek, hogy én adtam el a fedett ügynökeiket, azóta vadásznak rám.  Mellesleg nem adtam fel mindenkit Dubaiban, egy  lengyel származású ingatlanügynök aki most is ott dolgozik, mellesleg Nyíregyházán is dolgozott 8 évig a kaszinóban. 2010 február 28.-án. Bodenheimerrel és Drake ügynökökkel együtt voltunk a belga Ostandéban egy feladaton, míg Frankfurtban találkoztam Grahammel pár éve egy közös bevetésen.

Illegalitás

Miért kell bujkálnia? 

Túl sokat tudok, és elárultam a megbízóimat. Kétkulacsos voltam, ezt sehol sem bocsátják meg.
Miből él?
Információkat adok veszek.
Ha nincs benne a pixisben, akkor hogy tud információkhoz jutni.
A fiatal ügynökök egy részét nem adtam még el. Ismerem őket, felkutatom megfigyelem és a szerzett információk egy részét piacra dobom. Sok olyan postaláda van, ami még él.  

Hol?

Például Lido di jesolo, ideális hely ellenőrizhetetlen nagy tömeg, napfény tenger, senki se gondolná, hogy itt húzza meg magát egy rejtőzködni vágyó renegát ügynök.

Vett ott egy ingatlant?

Nem elég bérelni, kicsi legyen, az a lényeg azt nem jelentik be.

600 EUR-ért bérelhetek egy kis lakást, egy nem feltűnő társasházban például a  Piazza Mazzinin.

Mennyi ideig marad egy helyen?

Pár hónapig. Állandóan mozgásban kell lennem, ez a protokoll, csak így biztonságos.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése