2016. március 5., szombat

A célszemély

I was a journalist for 20 years. I have demonstrated the methods used by the internal and military secret services to influence the world.  This association was the most active participant in the International Organization of Journalists (IOJ). The latter was also known as a front organization for the KGB. The IOJ operated an international journalist school in Budapest since 1963. The participants arrived mostly from 3rd world countries. This school was an important venue for the KGB’s researches and also for gaining influence in the developing countries for the Soviet Union. The actual secretary general of the MÚOSZ became the treasurer and the vice-president of the IOJ after 1966. In that year the Hungarian journalists received a new main goal: they had to steer the KGB ran IOJ toward the western journalist associations. They achieve outstanding results: by the mid-70’s they could joint to several western journalist associations. Even the International Federation of Journalists – who had previously refused entirely to talk with the eastern block – contacted with the IOJ leaders. The second part of the study concentrates on the monetary operations covered by foreign trade companies. I present examples to the cooperation between the secret services and the economic actors. The further specialty of the paper that it demonstrates the illegal
bargains of the military secret service, their interests were far bigger than their internal counterpart. The competition between the two services also provided documents which proves that they founded off shore companies in tax heavens from the 70’s. These operations led to money withdrawal from the national economy. We can also see the influence politics managed by the Soviet Union and the ways the secret services of the eastern bloc supported the western communist parties and left-wing movements.

Hogy jogilag védve legyek kénytelen vagyok egy kiegészítéssel élni, ami megvéd a jogi hiénáktól; 
Az itt leírtak teljes egészében az írói fantázia szüleményei, a cselekményben szereplő személyek a képzelet szülöttei, a történet valóssággal való bármi nemű hasonlósága csak a véletlen műve. Ha valaki magára ismer a műben arról a szerző nem tehet. A legenda és a valóság között csak apró különbség van, amit szakavatott személyek képesek csak felismerni. Életem során  több érintett vagy beszervezett ügynökkel hozott össze a sors, főleg magyar országon dolgoztam, így csak a beszervezett NBH  ügynökök érintettek, akiket kreált álnéven fogok említeni ezzel védve őket és magamat; pami és szápé, szais, kojó és kela
Jelenleg egy Mauren nevü településen  Peter-Kaiser-Strasse 51.ben tartózkodom ami  Liechtensteinben található. 78 F0 van 50% páratartalom ez itt kellemesnek mondható Európában nem ritka a 100 F0 sem ilyenkor, talán a hegyek teszik. Kellemes az idő, ülök a megszokott thai éttermemben kortyolom a reggeli kávémat és hogy meg ne őrüljek az unalomtól írok a naplómba ami eszembe jut; a falak mogyoró színűek, a plafon fehér, a falon előttem képek vannak, az egyiken egy tájkép, a másikon egy ló, a harmadikon egy idős thaiföldi házaspár talán a tulaj nagyszülei. A plafonon négyágú lámpák  a székek és az asztalok világos körte színűek, rajta egy kisváza benne egy száll rózsaszín liliom, a kárpit szép fehér, diszkrét párnákkal Szeretem ezt az eldugott kis vendéglőt, sajátos hangulata van megnyugtat és itt a kutya se talál meg. Úgy döntöttem könyvet írok, gyerekem nincs családom nincs 53 éves renegát életunt machiavellista bukott ügynök vagyok, egy csődtömeg, aki nem találja értelmét az életnek, ezért megosztom a világgal sorsomat. Székely vagyok vagy csángó vagy magyar döntse el majd az olvasó én magyarul írok mert románul sok helyesírási hibát ejtenék.  
1965 május 12.-én születtem  Székelyföldön , Szépvásár a falu neve és a Bogdan voda úton laktak szüleim. Korán elhagytam a szülői házat, amit ma is bánok. Szövevényes úton jutottam el izraelbe, ahol egy kibucban éltem.  Nem vagyok kém, elbuktam a pszichológiai teszten, még elemzőnek se voltam elég jó, csak száján vagyok egy segítő, akit átdobtak a diaszpórába és aki könnyen feláldozható járulékos veszteség ha kudarcba fulladna az akció. Jól beszélem a román, a magyar, az orosz, moldáv, olasz yiddis és a német nyelvet. 

Rövid ideig Kvar Sirkinben éltem, majd a Merhavya qibbuzba kerültem, ahol közel 1000 ember élt. 1981-ben értem jöttek értem és elvittek egy általam ismeretlen hivatalba. Ott közölték velem visszatoloncolnak Romániába ahol sok év börtön vár, mert a román törvényeket megsértettem disszidáltam. Rám akartak ijeszteni, ami sikerült is. Be akartak szervezni, azt mondták ez az egyetlen módja annak hogy elkerüljem a börtönt. Az igazi ok, az volt hogy hasonlítottam egy magyar férfira aki közlekedési balesetben halt meg Tel Avivban. Bár 3 évvel idősebb volt nálam akinek a személyazonosságát felvettem senki sem fogott gyanút. 5 évig alvó ügynök voltam Budapesten a Hevesi Gyula úton laktam egy 10 emeletes házban legfelül.  Sokat tanultam a magyart  mert rettenetes volt a kiejtésem és a helyesírásom egy Elizabeth Reményi nevezetű tanárnőtől, aki évtizedek óta dolgozott nekünk., a 80-as években érettségiztem, majd diplomáztam, számítástechnika tanárit és informatikai mérnöki diplomákat szereztem. Persze több mint 100 km-re voltam légvonalban annak a férfinak a családjától akinek nevét felvettem. Késői gyerek volt apja 50 éves volt amikor született és egy szabolcsi kis faluban éltek. 1982-ben meghalt az apja és 1986-ban az anyja is, testvérei nem voltak biztonságban élhettem. A cég évekig írta a leveleket a szülőknek, amiben megnyugtatták a szülőket, fiuk amerikában él családot alapított, még a feleség és a gyerekek fényképét is elküldték a szülőknek.  Tanítottam egy kis falusi iskolában évekig, majd Rakacára kerültem ahol egy Kassai összekötőtől kaptam anyagot amit továbbítottam egy postaládába.  Nyíregyházán 1984-ben be kellett jutnom egy tervező irodába ahonnan titkos tervrajzokat kellett lemásolnom, féltem mert nagyon közel kerültem a fiú szülőfalujához és könnyen lebukhattam volna, mivel csak külső hasonlóság volt, gyerekkoráról csak alig tudtam valamit. A hivatal neve Nyírterv volt a Bercsényi utca 4 szám alatt működött az akkor  megyei tanács felügyelete alá tartozott.  Volt egy bodel akit megkörnyékeztem, ő hozta ki a rajzokat, én csak fénymásoltam. Húsz évvel később egy itt dolgozó Pali bácsi felismert a 8-as buszon ezért biztonsági okból célzott likvidálásra került sor a szokásos protokoll szerint, egy mobiltelefon nagyságú eszközzel a háta mögé lépett a kiddon a buszon és szívrohamot idézett elő egy speciális frekvencia sugárzásával. Nem vagyok büszke rá, ne beszéljünk róla. Hivatalosan Izrael állam érdekeinek védelme volt a feladatom, felderíteni az ellenséges hírszerzőszervek szándékait, terveit, módszereit, valamint az országba való bejutásuknak csatornáit és kapcsolatait, és Israel állam érdekeiben információkat gyűjteni a diaszpórában. Részt vettem Mordechai Vanunu elrablásában 1986-ban ő egy áruló izraeli nukleáris technikus volt, aki elmenekült angliába és eladta izrael nukleáris titkait. Egy női ügynökünk segítségével Rómába csalata, ahol jól bedrogoztuk és átcsempésztük Izraelbe. Mindenkit beszerveztünk aki magasan képzett volt főleg a diákokat céloztuk meg, akikről véltük, hogy fontos kormánypozícióba kerülhetnek a későbbiekben. Fel kellett kutatni ezeket embereket akik hazájukban  élnek, tanulnak, Ezek a célszemélyek csak ipari kémkedésre és politikai gazdasági kémkedésre voltak jók. Nehéz kívülről bejutni ipari objektumokba (elsősorban a hadiipari objektumokba), vasúti és vízi közlekedési, mezőgazdasági objektumokba, tudományos intézményekbe, szervezetekbe, bel- és külkereskedelmi szervekbe és a gazdaság egyéb fontos objektumba. 
Ez egy sakkjátszma, hírszerezők és elhárítók örök harca a kulisszák mögött. Mi jól ismertük a bürokkratikus aparátusát az ÁVH-nak a dolgozók nem voltak valami felkészültek és mindig volt 4-5 beépített elemző az elhárításnál. Ezek többnyire belső ügynökök akik ma is ott dolgoznak elemzőként technikusként. 
Pár éve még egy csoport élén álltam, mivel én voltam a legtapasztaltabb titkos munkatárs, aki rendelkezik olyan szükséges személyi tulajdonságokkal, hírszerző lehetőségekkel, közvetlen vagy közvetett kapcsolatokkal a központ felé, melyek alkalmassá teszik a gyors döntések meghozatalára. Amikor dekonspirálódtam a szokásos protokollt követve mindent megtettem azért hogy egy köztörvényes bűncselekmény mögé rejtőzzek. Utazó ügynök voltam, aki az operatív területet felderítette. A MÁV forgalom megfigyelése is ilyen feladat volt. Pontosan meg tudtuk mondani hány vasúti kocsi szerlvény harckocsi és katona hagyta el magyarországot az orosz kivonulás során. Pontosan tudtuk kik érintettek az olajszőkítésnek nevezet botrányban kik gazdagodtak meg és ezáltal kik sebezhetőek. Akkor is én utaztam oda ha a sejt nem rendelkezett megfelelő ügynökkel, vagy a már meglevő ügynökség ellenőrzése szükségessé vált. Felhasználható az utazó ügynök szervezetek, csoportok, vagy egyes személyek feldolgozásánál is. Gyakran én kisértem el a beszervező ügynököt: akinek a feladata a beszervezési jelöltek tanulmányozása. Beszervező ügynököt a beszervezések végrehajtására csak rendkívüli esetekben lehet felhasználni, amikor az operatív beosztott konspiratív okokból a beszervezést nem hajthatja végre, vagy olyan kaliberü emberről van szó akihez már profi kell. Kutató vagy felismerő ügynökökkel ritkán dolgoztam. A felismerő ügynökök a Mosad munkatársainak konspirált megfigyelése mellett dolgoznak.  
Gyakran voltam összekötő ügynök: felhasználtak más ügynökkel való kapcsolat megteremtésére, illetve kapcsolat fenntartására, amikor az operatív beosztott konspirációs, területi vagy egyéb okokból kifolyólag az ügynökkel kapcsolatot nem tarthat. Az összekötő ügynök átveszi a másik ügynöktől a jelentéseket és átadja az operatív beosztott utasítását. Az összekötő ügynöknek önálló eligazításra nincs joga. Összekötő ügynökként beszervezhetők az ügynök rokonai, közeli ismerősei és más ellenőrzött személyek, akikkel szemben az ügynök bizalommal van. Én is használtam informátorokat akiket felhasználtam ellenséges személyek felderítésére kapcsolatai és környezete köréből. Az informátoroktól szerzett adatok meghatározó láncszemei az elemzésnek. Jelentéseik alapján mód van a pontosításra és a kontrollra. Az informátor szociális helyzete miatt sebezhető, de státusza alkalmassá teszik az ellenség bizalmának élvezésére. Mindenki alkalmas valamilyen munkára, bár az informátorok feladatát hivatali állásuk, érintkezési körük, személyes képességük és tehetségük figyelembe vételével kell megadni. Rezidensként irányítottam és szerveztem a kapcsolattartásra átadott informátorokat. A rezidensre hárul az a feladat, hogy fenntartsa a rendszeres, titkos kapcsolatot az informátorokkal, az informátorokat feladatokkal bízza meg, és átvegye a jelentéseket. A rezidens feladatait csak úgy tudja végrehajtani, ha rendelkezik a megfelelő szakmai tudással, általános műveltséggel és olyan legendával, amely lehetőséget nyújt az informátorokkal való találkozásra a környezet gyanújának felkeltése nélkül. A találkozók minden esetben jól konspirált nyilvános helyen, vagy biztonságos tiszta lakásokban történt.
Jól ismerjük az MBH munkamódszereit mindenkinek megtanítják. Az NBH  kémelhárítói operatív munkájukat vonalas, objektumi, és területi elv alapján szervezik és folytatják. A munka sikerét nem csak a világos szervezeti elvek és az operatív erők elosztása határozza meg, hanem az ellenséges kontingensbe bejuttatható ügynökség megfelelő mennyisége és minősége is. Minden óvatosság ellenére is megtörténik hogy valaki kétkulacsos lesz. A beszervezési jelöltek kiválasztása igen fontos munkafolyamat. Az előzetes tanulmányozás, vagyis a helyes kiválasztás elősegíti az ügynöki apparátus megerősítését, kizárja a kétkulacsos ügynökök, dezinformátorok, árulók és ügynöki munkára alkalmatlan személyek bejutását a hálózatba, ez az NBH-nál is működik. A felületes kiválasztás lehetőséget nyújt az ellenségnek a hálózatunkba való beépülésre. A beszervezés előkészítése a jelölt sokoldalú tanulmányozásából, életkörülményeinek alapos tisztázásából áll. A tanulmányozás alatt gyűjteni kell a jelöltre vonatkozó környezettanulmány, életrajzi és egyéb jellemző adatokat. Adatokat kell beszerezni barátairól, életmódjáról, politikai beállítottságáról, érdeklődési köréről, stb. Meg kell állapítani a beszervezés helyére való titkos meghívás módját is. Ellenőrizni kell az operatív nyilvántartó osztály hálózati és antidemokratikus elemek kartoték-nyilvántartásában, a rendőrség általános és hálózati, a KEOKH, a XII. osztály és a Külső Figyelési Osztály nyilvántartásában; ezzel biztosítjuk a tanulmányozás sokoldalúságát, egyben megakadályozzuk az ismételt beszervezéseket, ellenséges ügynökök és már előbb kétkulacsosságért, dezinformációért, stb. kizárt ügynökök bejutását a működő hálózatunkba. A tanulmányozás során, ha a beszervezési jelöltre, vagy kapcsolataira vonatkozóan újabb, súlyosan kompromittáló anyagok merülnek fel, az operatív beosztott külön jelentést készít vezetője részére, aki dönt a beszervezési jelölt továbbtanulmányozása ügyében.A beszervezési jelölt tanulmányozása érdekében – ha szükséges és a lehetőség megengedi – felhasználjuk a külső figyelést, az operatív technikát, a hálózati tanulmányozást és a jelölttel való konspiratív megismerkedést. Az előzetes személyes megismerkedést konspiratív formában kell végrehajtani. Az operatív beosztott a beszervezési jelöltet életkörülményeihez igazodó természetes ürüggyel hívja meg beszélgetésre. Kerülni kell a beszervezési jelölttel való előzetes megismerkedés módszerének mechanikus alkalmazását .A tanulmányozás során meg kell állapítani, hogy milyen alapon lehet beszervezést végrehajtani. Leggyakrabban az ügynököt a rendelkezésünkre álló ellenőrzött kompromittáló anyagok alapján szervezzük be. A beszervezés végrehajtható a fokozatos beszervezés módszerével is. Az operatív munka gyakorlatában az ügynököket a leggyakrabban ellenséges kontingensből választják ki; kémrezidentúrák, ellenséges csoportok tagjai, vagy olyan személyek közül, akik kapcsolataikon keresztül bejuthatnak az ellenséges kontingensbe. Azokat a beszervezési jelölteket, akik maguk is folytattak, vagy folytatnak konkrét ellenséges tevékenységet, beszervezni csak akkor lehet, ha a beszervezés előtt őszinte beismerő vallomást tesznek saját és társaik aknamunkájáról. Egyes esetekben, operatív elgondolások alapján az ilyen személyek beszervezése részleges beismerés esetén is lehetséges. Az ellenséges kontingensből, körből beszervezett ügynökök munkáját állandó és alapos ellenőrzés alatt kell tartani. Ügynökként nem lehet beszervezni: illegális szervezetek, vagy csoportok vezetőit, kémszervezetek vezetőit, kivéve azokat az eseteket, amikor ezek beszervezése lehetőséget nyújt a hírszerzőszervek központjába való beépülésre.

A fokozatosság elve;

A titkos munkába való fokozatos bevonás módszerét akkor alkalmazzuk, amikor a titkos együttműködésre nem azonnal teszünk ajánlatot, hanem a beszervezési jelöltet a munkába fokozatosan, az operatív beosztottal folytatott rendszeres, konspirált találkozások során vonják be.A fokozatos elv alapján történő beszervezést vallásos emberek, kimagasló értelmiségiek, stb. beszervezésénél alkalmazzuk, vagyis olyan személyeknél, akiknél az együttműködés nyílt felvetése visszautasításra találhat, mivel az államvédelmi szervekkel való együttműködést helytelenül értelmezik.A fokozatos beszervezés úgy történik, hogy a beszervezési jelöltet először kisebb feladatok teljesítésével bízzák meg, és csak a későbbiekben térnek át a konkrét formában végzett munkára. A beszervezési jelöltet tanulmányozó operatív beosztott a tanulmányozás befejezése után jelentést ír a tanulmányozás eredményeiről és javaslatot tesz a beszervezés végrehajtására.A beszervezési jelölt tanulmányozásáról szóló jelentés birtokában elkészül a beszervezés terve. Fontos szempont jelölt alkalmasságának és megbízhatóságának ellenőrzése. Itt jön a képbe a jelölt környezettanulmányi, életrajzi, jellemző és egyéb adatainak részletes felsorolása, a kompromittáló anyagok felsorolása, megjelölve az ellenséges tevékenység jogi erejű bizonyítékait. Kijelöljük a beszervezés helyét és idejét. A beszervezést végrehajtó és a beszervezésen jelenlévőket. A jelölt meghívásának módszere, távollétének legalizálása. A beszervezési beszélgetés részletes és átgondolt terve. Az első eligazítást és a feladatokat, és az intézkedéseket a beszervezés esetleges kudarca esetére. A beszervezés sikerét az előre átgondolt és kidolgozott terv biztosítja, amelyet javaslatban kell lefektetni. A beszervezés menetének alapos leírása biztosítja azt, hogy a beszervezés ténylegesen az előre átgondolt terv szerint történjen. Engedélyezés nélkül beszervezéseket lefolytatni tilos. A beszervezés megvalósítása a munka legfontosabb befejező folyamata, amelynek során az operatív beosztott konspiratívan találkozik a beszervezendővel és a jóváhagyott tervnek megfelelően végrehajtja a beszervezést. A beszervezési jelölt meghívását a beszervezésre előre átgondolt terv szerint kell végrehajtani. A meghívás módszerének meghatározásánál figyelembe kell venni a jelölt életkörülményeit, társadalmi és szolgálati helyzetét, valamint a beszervezés időtartamát. Titkos előállítást és a beszervezés helyére való konspirált szállítás módszerét alkalmazzuk abban az esetben, ha a beszervezendő személy súlyos kompromittáló anyagok miatt elrejtőzhet, vagy dekonspirálhatja az ügynökeinket vagy a konspirált lakást. A konkrét beszervezési beszélgetést csak akkor lehet megkezdeni, ha a beszélgetés során a jelölt részéről olyan megnyilvánulások vannak, amely bizonyítja, hogy hajlandó az együttműködésre. Olyan személyek beszervezésénél, akikkel kapcsolatban kompromittáló anyag nincs, a beszervezés, illetve az együttműködés erőszakolása káros és megengedhetetlen. A kompromittáló anyagok alapján történő beszervezésnél, a jelölttel folytatott beszélgetés két fő részből áll. Az első rész: általában a kihallgatásból kompromittáló anyagok alapján és a beismerő vallomás eléréséből. A második rész: a beszervezési beszélgetésből. A kihallgatást pontos terv alapján kell végrehajtani. A terv végrehajtásának a jelölt önkéntes beismerő vallomását kell eredményezni a kihallgató előtt. Abban az esetben, ha nincs lehetőség beismerést elérni, fel kell használni a meglévő jogi erejű kompromittáló adatokat, vagy megfélemlítést.
Figyelembe kell venni, hogy az anyagok helytelen alkalmazása arra vezethet, hogy a beszervezési jelölt elismer egyes kompromittáló tényeket, azonban nem tesz az igazságnak megfelelő vallomást. Az ilyen személyt le nem leplezettnek kell tekintenünk. Beszervezése nagyon kockázatos és nem célszerű. Beszervezéseknél titkos úton szerzett bizonyítékok, személyi anyagok, operatív technika anyagainak felhasználása tilos, és nem szabad felhasználni hálózati jelentéseket, adatokat, ha azok nincsenek eléggé ellenőrizve, mert felhasználásuk dekonspirálja az ügynököt.

Saját bűnös tevékenységének elismerése után a jelöltet ki kell hallgatni bűnös kapcsolataira, és el kell érni, hogy hírszerző vagy kémelhárító jellegű vallomást tegyen. A kihallgatás során nem szabad feltárni a jelöltre és társaira meglévő terhelő adatokat, egyes olyan tények kivételével, amelyekből a beszervezendő személy megértheti, hogy a z ügynökök ismerik életének és bűnös tevékenységének minden részletét.

Saját és bűntársai bűnös tevékenységére vonatkozó teljes beismerő vallomását kihallgatási jegyzőkönyvbe kell foglalni, és alá kell vele íratni. A beszervezendő személy teljes és részletes beismerő vallomása és megbánása a legfontosabb biztosítéka a beszervezés sikerének és elmaradhatatlan feltétele a nyilatkozat aláírása. Fizikai kényszert, durva hangot vagy egyéb törvénytelen eszközt a beszervezés során alkalmazni szigorúan tilos. 
A beszervezendő személy erkölcstelen magatartásának tényeit, intrikáit és személyi titkait – melynek nyilvánosságra hozatala kompromittálják őt – csak abban az esetben szabad felhasználni, ha azok előnyösek a beszervezés menetére. Provokáció a beszervezés során nem engedhető meg. A kihallgatás után át kell térni a beszervezési beszélgetésre. Ezt a beszélgetést lehetőleg úgy kell vezetni, hogy a beszervezendő személy tartsa szükségesnek szolgálatainak felajánlását mint kiutat a kialakult helyzetből. A beszervezési beszélgetés végén írásbeli nyilatkozatot kell íratni a beszervezett személlyel. A fedőnév kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy a fedőnév ne legyen megszégyenítő. A nyilatkozat vétele után az ügynököt részletesen ki kell oktatni. Nagyon fontos a konspirációra való kioktatása. Ennek során meg kell magyarázni, hogy otthon, a munkahelyén és társaságban ugyanúgy kell viselkednie, mint a beszervezés előtt, mert a magatartásában beállott változások gyanúra adhatnak okot. Részletesen meg kell beszélni vele, mivel legalizálja a távolmaradását családja és ismerősei körében. Kompromittáló anyagok alapján beszervezett ügynök esetében az első feladat megadásánál az általa adott vallomásból kell kiindulni. Az első feladat lehetőleg ne haladja meg az általa adott vallomás mértékét. Kiegészítő feladatokat csak a megfelelő nevelés után adunk az ügynöknek, s akkor, amikor a gyakorlati munkában bebizonyította megbízhatóságát. Ez a megállapítás feltétlen szabály az ügynökséggel való munka során. A beszervezés végrehajtásáról az operatív beosztott köteles részletes jelentést készíteni, amelynek alapján az engedélyt adó vezető jóváhagyja a beszervezést. A jelentésben a beosztottnak le kell írnia a beszervezés egész menetét, értékelni azt, megjelölni benyomásait az újonnan beszervezett ügynökről. A jelentésben rögzíteni kell az ügynöknek adott első feladatot, valamint a kapcsolattartás módját. A beszervezés jóváhagyása után az operatív beosztott köteles 48 órán belül beírni az ügynököt a nyilvántartási naplóba és központi hálózati nyilvántartásba venni. Központi hálózati nyilvántartásba kell venni úgyszintén az ügynök főbb belső és külső kapcsolatait, akik operatív szempontból érdekesek. Ennek érdekében az NBH-nál a beszervezetteket tudtommal 6-os számú kartonra viszik fel, a sikertelent B dossziéba veszik fel. Az BNH.nál az ügynök regisztrálása és a dossziék átvétele után az operatív beosztott B- és munkadossziét fektet fel az ügynökre.Az ügynök vezetése és neveléseAz ügynök vezetése és nevelése a hálózati operatív munka legdöntőbb folyamata. Az operatív beosztott köteles rendszeresen irányítani a kapcsolattartására bízott ügynökséget, az ellenség bűnös tevékenységének időbeni leleplezésére, állandóan fejleszteni személyi tulajdonságait és hírszerző lehetőségeit, nevelni az ügynökséget politikailag a Haza és a nép iránti hűség szellemében.

Az ügynökség vezetésének szervezeti magva a találkozók rendszeres lefolytatása, amelyekre az operatív beosztott köteles előzetesen alaposan felkészülni, tanulmányozni a meglévő operatív anyagokat és megjelölni az ügynökség részére a soron következő feladatokat. A feladat meghatározásánál figyelembe kell venni a feldolgozás alatt lévő személyek sajátosságait és az ügynök személyi tulajdonságait, tapasztalatát, megbízhatóságát és hírszerző lehetőségeit.

A találkozón szükséges az ügynököt részletesen kioktatni a rábízott feladatok végrehajtásának módjáról és a feldolgozás alatt álló személyek körében tanúsítandó magatartási vonaláról. Tilos az ügynöknek olyan magatartást megszabni, amely provokációra vezethet.

Z esetleges lebukások vagy provokációk elkerülése végett az ügynökség előtt nem lehet felfedni a feldolgozás általános terveit. Az ügynököt az ügyről csak az őt érintő feladatok keretein belül lehet tájékoztatni.

Annak érdekében, hogy az ügynök jobban tudja teljesíteni a feladatát, az operatív beosztott köteles tájékoztatni az ügynököt a feldolgozás alatt álló személy természetéről, hajlamairól, szokásairól és más sajátosságairól. Nem szabad az ügynöknek adni olyan feladatokat, amelyeket nem képes teljesíteni. Az erejét meghaladó feladatok elvehetik a kedvét az ügynöknek az államvédelmi szervekkel való együttműködéstől, és dekonspirációhoz vezethetnek. Nem kell az ügynöknek adni olyan kérdésekben feladatokat, amelyeket tisztázni lehet hivatalos úton.

Az ügynökséggel való találkozás rendszerint a beszámoltatással kezdődik, amelynek során az ügynök részletesen ismerteti az általa végrehajtott feladatokat. Az operatív beosztott figyelmesen meghallgatva az ügynököt, illetve beszámolóját, tisztázza a nem világos kérdéseket, majd írásban átveszi az ügynöktől a beszámoló anyagát.

Az ügynöki jelentésnek a következő főbb momentumokat kell tartalmaznia: hol és mikor történtek az általa közölt tények, ki volt jelen, ki milyen aktivitást tanúsított, milyen volt az ügynök személyes magatartása. Meg kell követelni az ügynöktől, hogy jelentései objektívak legyenek. Figyelembe véve, hogy az ügynökség néha nem objektív, és néha provokációs adatokat közöl, az operatív beosztott köteles minden jelentést tisztázni, az ügynökkel való találkozás helyén, és a vele való beszélgetés során, feltéve egy sor ellenőrző kérdést, tisztázni a kétséges momentumokat. Szükség esetén le kell ellenőrizni az ügynök jelentéseit más ügynökségen keresztül, vagy ha ez lehetséges más úton, az ügynök felfedése nélkül.

Az ügynök jelentését az operatív beosztott köteles hálózati jelentés formájában elkészíteni, megjelölve az átvétel időpontját, az ügynök fedőnevét és az operatív beosztott nevét. A jelentés megírásánál tilos annak tartalmát megváltoztatni. A jelentés végén értékelni kell azt, és le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kapott jelentés alapján.

A jelentés átvétele után az operatív beosztott megadja a soron következő feladatot, vagy megismétli a régi feladatot, amely különböző okok miatt nem lett az ügynök által végrehajtva.

Az ügynökséggel való munka során – főleg az oktatás levezetése periódusában és a feladatok megadásánál – az operatív beosztottnak feltétlen óvatosságot kell tanúsítania, nehogy felfedje az ügynökség előtt a Belügyminisztérium szervei operatív munkáját, titkos módszereit és formáit.

Az operatív beosztottnak kötelessége ügyelni arra, hogy az ügynökség ne dekonspirálódjon. Minden iratot, amely az ügynökséggel kapcsolatos, személyteleníteni kell. Azokban a jelentésekben, amelyeket leíró irodákban készítenek el, az operatív beosztott köteles az ügynök nevét kézzel beírni. A saját jelentéseit az ügynök fedőnévvel kell, hogy aláírja.

Az ügynökség tanulmányozásának fontos módszere az ügynökség munkájának ellenőrzése és állandó értékelése (analizálása), a hibák és hiányosságok feltárása, úgyszintén annak megelőzése, hogy a BM szerveinek titkos apparátusába az ellenséges ügynökség behatoljon. Az ügynökség árulása elleni harc legfontosabb módszere az ellenőrzés. Az ellenőrzést párhuzamos ügynökségen, időszakonkénti környezettanulmányon, lefigyelésen, operatív technikán és T-ellenőrzésen keresztül, egyes esetekben speciális hálózati-operatív intézkedések foganatosításán keresztül valósítjuk meg.

Az ügynökség állandó, rendszeres ellenőrzése, az ügynöki operatív munka alapvető szabálya, melynek megvalósítása minden operatív beosztott elsőrendű feladata.

Az ügynökséggel való munkafolyamatban nagy szerepet játszik az ügynökség politikai, erkölcsi nevelése, amely elősegíti szaktudásának, éberségének és hűségének növekedését. Az ellenséges körből terhelő adatok alapján beszervezett ügynökséget állandóan nevelni kell az államvédelmi szervekhez való közeledés irányában és a nép iránti hazafias hűségre.

Figyelembe kell venni, hogy az ügynökség jelentős része ellenséges körben mozog, és annak befolyása alatt áll, aminek következtében a megfelelő politikai nevelés nélkül az ügynökség az árulás és a dezinformáció útjára léphet. Nevelni kell az ügynökséget személyi és hírszerző tulajdonságainak kiszélesítése érdekében, fokozni kell képességeit újabb kapcsolatok megteremtésére, tekintély megszerzésére, fejleszteni kell találékonyságát, kezdeményező- és konspirációs készségét, éberségét és munkaszeretetét.

Fejleszteni kell az ügynökség erkölcsi érzékét, őszinteségét, jellemének pozitív tulajdonságait, fokozni kell ellenálló készségét a burzsoá erkölcsi befolyás ellen.

Az ügynökség nevelését elősegíti az operatív beosztott magatartása, személyes példamutatása, munkában való következetessége, az ügynökséggel való megfelelő kapcsolat kialakítása és a helyszínen alkalmazott jutalmazás rendszere. Nem kell az ügynöknek ígérni azt, amit az operatív tiszt nem teljesíteni, mert ezzel elveszti tekintélyét. Az operatív beosztottnak tilos helytelenül értelmezett baráti kapcsolatba lépni az ügynökkel és felhasználni az ügynökséget személyes céljaira.

Az ügynökség helyesen megszervezett jutalmazása elősegíti a sikeres hírszerző munkát. A helytelen rendszer dekonspirációhoz, dezinformációhoz vagy az ügynök árulásához vezet. Az ügynökséget meg kell jutalmazni egyes helyesen megoldott és teljesített feladatok után.

Az ügynökség nevelésének fontos módszere a vezető időszakonkénti jelenléte, amikor a beosztott találkozik az ügynökséggel, vagy a rezidens az informátorral.

Az operatív beosztott készítsen időnként, de nem ritkábban mint hat hónaponként egyszer, minden vele kapcsolatot tartó ügynökről, rezidensről, informátorról részletes jellemzést, amelyben fejtse ki azoknak személyi és munkabeli tulajdonságait.

Jellemzést kell készíteni akkor is, ha a rezidenst, ügynököt vagy informátort más operatív beosztottnak, szervnek, osztálynak adjuk át.

Ezeket a jellemzéseket az osztályvezető hagyja jóvá, majd csatolni kell azokat a személyi dossziékhoz.

Az informátor, ügynök, rezidens kizárása alkalmával nyilatkozatot kell venni tőlük az együttműködés megszüntetéséről, titoktartásáról, a személyi dossziékat pedig le kell adni a központi operatív nyilvántartó osztály irattárába megőrzésre.

Ha az ügynök, rezidens vagy informátor kizárásra kerül a hálózati apparátusból mint olyan személy, aki politikailag nem megbízható, vagy ellenséges tevékenység gyanúja merül fel ellene, akkor meg kell szervezni hálózati figyelését, és szükség esetén feldolgozás alá kell vonni.

Az operatív munkában nagy szerepe van az ügynökséggel való kapcsolattartásnak.

Az ügynökséggel való kapcsolat lehet kétoldalú: személyes és technikai, amelynek során az operatív beosztott vezeti a kapcsolattartására bízott ügynökség munkáját. A rezidensekkel, ügynökökkel és informátorokkal való rendszeres és konspirált kapcsolat a Belügyminisztérium szervei sikeres munkájának legfontosabb előfeltétele.

Az ügynökkel való találkozás helyének és időpontjának meghatározásánál, dekonspiráció elkerülése céljából figyelembe kell venni az ügynökség lehetőségeit.

Az operatív beosztott köteles előzetesen kidolgozni a találkozások grafikonját, amely csak szükséges esetekben változhat meg.

Ki kell dolgozni minden ügynökkel külön a kapcsolat konkrét módszereit, hogy lehetőség legyen ellenőrző é sürgős, soron kívüli találkozók lefolytatására, vagy az ügynökkel való kapcsolat megszakadása, illetve a kapcsolat elvesztése esetén a kapcsolat különösebb nehézség és dekonspiráció nélkül történő újbóli felvételére.

Az ügynök személyi dossziéjában kell hogy legyen egy feljegyzés, amelyet az operatív beosztott állít össze a kapcsolattartás módjáról.

Az ügynökséggel való találkozás lefolytatására olyan helyeket kell kiválasztani, ahol biztosítva van a teljes konspiráció, lehetőség van beszélgetést folytatni, feladatokat adni, jelentést megírni és tisztázni a nem világos kérdéseket. Szabály az, hogy az ügynökséggel konspiratív- és találkozási lakásokban kell találkozni.

Konspiratív lakás a BM államvédelmi szerveinek tulajdonát képező önálló lakás, amelyet az ügynökség fogadására használunk fel. Konspirációs célokból a lakásokat költött személyek nevére utalják ki.

Konspiratív lakáson egy vagy két operatív beosztott találkozhat az ügynökségnek egy kisebb csoportjával, akik nem ismerik egymást, s nem ismerik a ház lakóit.

Konspiratív lakásra először az operatív beosztott érkezik, egy-egy ügynök fogadása között szünetnek kell lenni, amely kizárja az ügynök dekonspirációjának lehetőségét. Ha a konspirált lakásba járó ügynökök közül valamelyik árulógyanússá válik, a többi ügynököket, akik ezt a lakást látogatták, más konspiratív lakásban kell fogadni.

Találkozási lakás polgári személy tulajdonát képezi, és ügynökség fogadására használjuk fel. Találkozási lakás szervezhető lakóházakban, nagyobb vállalatok irodáiban, és így tovább. Találkozási lakásként olyan lakások egy vagy néhány helyiségét használjuk fel, amelyekben politikailag megbízható személyek laknak. A lakás gazdájától titoktartási nyilatkozatot kell venni.

A találkozókat úgy kell lebonyolítani, hogy azok a lakás tulajdonosa előtt is konspiráltak maradjanak, ebből a célból az operatív beosztott köteles intézkedéseket foganatosítani, amely kizárja az ügynökség dekonspirálódását a találkozási lakás tulajdonosa előtt.

A konspirált és a találkozási lakásokra B-dossziét kell nyitni, amelyben le kell rakni a lakás megszervezésével és felhasználásával kapcsolatos összes anyagokat, az ott fogadott ügynökség névsorát és a lakás tervrajzát.

A konspiratív és a találkozási lakásokon ellenőrzött ügynököket kell fogadni. A lakások kiválasztásánál ellenőrizni kell a ház lakóit, és amennyiben ott aktív ellenséges elem vagy a lakás közelében burzsoá állam diplomatája lakik, a lakás szervezésétől el kell állni.

A konspirált és a találkozási lakásokat időközönként ellenőrizni kell, környezettanulmány, lefigyelés stb. útján. Amennyiben az ügynökséggel nem teremthető meg a személyes összeköttetés, úgy a technikai összeköttetés módjait alkalmazzuk. Az ügynökséggel való technikai összeköttetés módja az ún. „postaláda”, speciális rejtekhely, rejtjelezett levelezés stb.

Az ügynökség munkájában szükséges elérni azt, hogy egy-egy ügynök, rezidens, informátor meghatározott munkatárssal tartson állandó kapcsolatot. Az ügynökség gyakori átadása egyik operatív beosztottól a másiknak, vagy az informátor átadása egyik rezidenstől a másiknak, negatívan hat az ügynökség munkájára és fegyelmezettségére, dekonspirációhoz és más nemkívánatos következményekhez vezet. Az ügynökség átadása más operatív beosztottnak kapcsolattartásra csak az  illetékes osztályvezető engedélyével történhet. Az operatív beosztott, amikor az ügynököt, rezidenst vagy informátort személyes kapcsolattartásra átveszi, megismerkedik annak személyi és munkadossziéjával, majd az átadó operatív beosztottal együtt személyesen találkozik, és megteremti a munkakapcsolatot. Az operatív beosztott megbetegedése vagy hirtelen hosszabb időre való kiesése esetén az ő ügynökségével egy másik operatív beosztott veszi fel a kapcsolatot a soron következő találkozókon az előre megbeszélt jelszó alapján. Az informátorokat rezidensnek való személyes kapcsolattartásra történő átadását az operatív beosztott hajtja végre közös találkozókon.

A Belügyminisztérium államvédelmi operatív szerveinek beosztottai állandóan figyelemmel kell, hogy kísérjék az ügynökség helyes felhasználását az ügynöki bizalmas nyomozások során.

Az ellenséggel való harc leghatékonyabb módszere az ügynöki bizalmas nyomozás, amely feltételezi az államvédelmi szervek össze operatív eszközeinek aktív felhasználását, a feldolgozás alatt álló személyek aknamunkájának időbeni felderítése, leleplezése, dokumentálása és megszakítása céljából.

Az ellenség bűnös tevékenységének leleplezésében az ügynöki bizalmas nyomozás során a főszerepet a belső ügynök játssza, aki fel kell, hogy derítse az ügynöki bizalmas nyomozásban szereplő személyek által folytatott ellenséges tevékenységet, terveiket, cselszövéseiket.

Ha nincs lehetőség belső ügynök megszerzésére, úgy a bizalmas nyomozásba be kell vezetni egy ellenőrzött ügynököt a természetes vagy operatíve létrehozott körülmények felhasználásával. Az ügynök bevezetése történhet kapcsolatai segítségével, a feldolgozás alatt álló személyek jelszavának felhasználásával vagy más ügynök segítségével olyan módon, hogy az ügynökök egymás előtt ne dekonspirálódjanak. Rendkívüli esetekben az ügynökség bevezetése történhet az egyik ügynök felfedésével vagy kétoldalú leleplezésével.

Kivételes esetekben az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló körbe (vagy csoportosulásba) bevezethetjük a BM egyik tapasztalt munkatársát. Az operatív beosztott bevezetése igen ritka esetekben s főleg rövid időre történhet, ha sürgősen meg kell határozni az operatív intézkedéseket, ha az operatív intézkedéseket nem akarjuk az ügynökség előtt dekonspirálni, vagy ha az ügynökség által megszerzett pontos adatokat sürgősen ellenőrizni kell, és nincs idő újabb ügynök bevezetésére.

Az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló ellenséges csoportok felszámolásánál gondoskodni kell az ügynökség kivonásáról. Az ügynök kivonását az ügynöki bizalmas nyomozásból figyelembe kell venni az ügynöki bizalmas nyomozás egész vitelénél, és olyan feladatokat kell adni, hogy ő lehetőség szerint lelepleződés veszélye nélkül ne vegyen konkrétan részt az ellenséges tevékenységben.Az ügynökség helyes kivonása megőrzi az ügynökséget a dekonspirációtól és lehetőséget ad egyrészt a csoport szabadlábon maradt tagjainak további feldolgozására, másrészt más ellenséges csoportosulások felderítésére.Egy verőfényes tavaszi napon, egy Budapestre tartó vonaton szerveztek be 1982-ben. Egyedül utaztam, egy fiatal barátságos toborzóügynök ült be a kabinba angol sötétkék kétsoros öltönyben, hamar beszélgetést kezdeményezett, lehengerlő stílusához igazodott arany mandzsettagombja, elegáns karórája, hatalmas pecsétgyűrűje, talán még a tolla is 24 karátos aranyból volt. Elővette CASIO digitális naplóját pötyögött bele valamit, közben elárulta hogy információval kereskedik egy külföldön működő irodának és én is lehetek ilyen gazdag és sikeres, ha eldöntöm, hogy változtatni akarok az életemen. Mivel szüleim meghaltak semmi sem kötött ehhez az országhoz, csalódott voltam és elkeseredett, nem volt előttem perspektíva, így egy magányos renegátként könnyű préda voltam számára. Ha valaki eladja a lelkét, annak egy életen át kell vállalnia döntésének ódiumát, mert ha ki akar ugrani, lehet, hogy társai végeznek vele. A kurva után a kém második legősibb foglalkozás és ahogy mindennap eltűnik egy kurva, úgy egy kém is a diaszpórában, ez is kalkulált veszteség, szóval nem lehet csak úgy abdikálni belőle.

Öt évig alvó ügynök voltam, közben jelentéseket küldtem az orosz katonai mozgásokról, amik a vasúton történtek, az olajszőkítéshez használt tartálykocsik mozgását is jelentettem, eleinte katonai akciónak gondolták az elemzők, csak később jöttek rá, hogy csupán a politikai hatalom jövedéki adócsalása. A főiskolai és az egyetemi tanulmányaim befejezése után elhelyezkedtem és dolgoztam mint mások, igyekeztem beolvadni a rezsimbe. A hírszerzők élete nem leányálom, megvetik a hazájában, turkálnia kell a szemétben hóban sárban, mások postájában, órákig ácsorogni zuhogó esőben. Számtalan álnevet és legendát használtam a három évtized alatt, a hírszerzés egy kirakós játék, ahol tudni kell ráérezni a hiányzó részletekre. Veteránként aligha kavarom fel könyvemmel az állóvizet, nem számítok retorzióra. Egy kémnek mindent meg kell tennie, nem hiányzik a repertoárból a csalás és a dezinformálás, a politikai felforgatás és a korrupció mellett a zsarolás és sajnos a gyilkosság sem. Az oroszok az amcsik, a kínaiak az izraeliek és az irániak ma a legjobbak. A high-tech-kémkedés vagy cyber kémkedés bevett szokássá vált.  Kormányzati szinten folyik az ipari kémkedés. Az alkalmazott spearpishing módszer lényege, hogy elküldünk egy állományt emailben, amit a célszemély megnyit, a dokumentumba ágyazott káros kódot lefuttatja a gépe és már a backdoor nyitva is van. Persze rengeteg nyilvános adatbázis is rendelkezésre áll, amiből adathalászok vagy pishingek információkat gyűjtenek. Az alulképzett informatikusok szánalmas próbálkozásai, a tűzfalak megvédésére nem igazán okoznak komoly fejtörést a hackereknek a belépéshez. Open VPN-eket használnak, LogMeineket, Putty-ot Telnetet, Hamachit, SSH-t, Hoopert, Hotspot, Wifit, SFTP-t, Socks proxyt, RAT, DND-t, virtuális routereket, switcseket, virtuális gépeket, Mobilokat, androidot, GPS-t, Wapot, Bluetooth-t, közösségi oldalakat, maileket, chateket és még sorolhatnám a sokezer lehetőséget amivel információkhoz jutottunk a sügér felhasználók és gagyi informatikusok révén.  Az adatbázisokban való dumpolás révén töredék információk segítségével is képesek vagyunk visszaállítani célspecifikusan értékes adatokat, vagy túlterheléses támadással akasztjuk ki a gépet és így lépünk be, részlegesen megbénítva a védelmirendszert, amit DDOSnak nevezünk, amikor több gép együttesen küld csomagot és képtelen kezelni, lefagy, majd újraindul, vagy leáll, egy-egy biztosági protokoll. A RAT. vagyis Remote Administration Tool, távvezérlésű adminisztrációs eszköz. Ez egy olyan trójai program ami áll egy szerverből ( ezt futtatja a fertőzött fél ) és egy kliensből ( ez a hackernél van ). A szerverrel bármilyen adat eltulajdonítható a hacker javára, illetve a fertőzött gép teljesen a hacker irányítása alá kerülhet. Ahhoz viszont, hogy egy RAT FUD ( Fully UndetecteD, vírusírtók számára észrevétlen) legyen, kell egy crypter ( olyan eszköz ami képes egy program paramétereit működésbeli változás nélkül változtatni ) , melynek segítségével elrejthetjük a programot a vírusírtók elől, sőt némelyik crypter úgynevezett “binder” funkcióval is rendelkezik, ami arra szolgál, hogy már meglévő fájlokba tudjuk beleolvasztani a trójai vírusunkat. Botnet: A botnet valamilyen vírussal megfertőzött ún. zombi gépek hálózata, amely általában egy ember vagy csoport irányítása alatt áll. A parancsok valamilyen vezérlő (C&C – Command&Control) csatornán keresztül jutnak el a többi, a rendszer irányításban résztvevő, többnyire szintén fertőzött géphez, melyek aztán továbbítják őket az egyes hosztokhoz, melyeket botoknak nevezünk. A botneteket többnyire ártó szándékkal hozzák létre: leggyakrabban elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadásra (DDoS – Distributed Denial-of-Service), kéretlen reklámokat, adathalász programot vagy trójait tartalmazó e-mail küldésére, személyes adatok ellopására használják. A terjeszkedéshez általában az Internetre csatlakozott egyes számítógépek sebezhetőségeit használják ki, ezáltal megfertőzve azokat. A fertőzött gépek tulajdonosai általában nincsenek tisztában azzal, hogy tagjai lennének egy ilyen típusú hálózatnak: a vírus a háttérben megbújva fut a gépükön, anélkül, hogy tudnának róla. Vannak még a Bot/slave/zombi gépek, amik fertőzött gépek, és a Social Engineering/SE: Az emberek naivitását kihasználva mindenféle hack nélkül kreatívan át lehet verni őket. A csaló általában e-mailt vagy azonnali üzenetet küld a címzettnek, amiben ráveszi az üzenetben szereplő hivatkozás követésére egy átalakított weblapra, ami külsőleg szinte teljesen megegyezik az eredetivel. A leggyakoribb titkosítási eljárások a ASCII Binary , Bináris ASCII , ASCII Hex,HexASCII,BinárisHex,HexBinary, vagy  visszafelé is lehet a , Base 64 kódolás , Base 64 Decode , Caesar Bruteforce , DES Crypt (egy út) , HTML entitások Kódolás , HTML entitások Decode l33t 5p34k 3nc0d3 , MD5 Crypt (egy út) , Igpay Atinlay , Un-Pig Latin , ROT-13 , URL kódolás , URL dekódoló , SHA-1 BASE64, Bináris kódolás, SHA1, MD5. amik Encrypter / Decrypterrel dekódolhatók a jelszavak.Reverse engineering -> Exe compressorral / protectorral levédett fájlok vissza állítása levédetlen állapotba (pl. UPX), ez általában debuggerekkel történik. Decompliing -> Visszaállítani olvasható forrásra egy kész programot (nem minden nyelven lehetséges ez, de Python és visual basic tökéletes példa erre), esetleg assembly, pszeudokód kitalálása. Debuging -> Hiba keresés egy kész exe-ben általában assembly nyelven történik, de ezt is fellehet használni reverse engineering-hez XSS -> javascript beszúrása egy honlapba, ezzel át lehet venni egy honlap felett az irányítást.  Source/Forráskód: Egy adott program kódja, aminek segítségével a megfelelő keretrendszerben, fordítóprogramokkal reprodukálhatjuk azt a bizonyos “adott programot”. Opensource: Bárki számára ingyen hozzáférhető, nyílt forráskód. Felhasználása nem kötött liszenszekhez általában. P2P: Peer to Peer , vagyis amikor például torrentezünk, akkor a fel és letöltés nem egy szerverről/szerverre történik, hanem a felhasználók gépei közötti közvetlen adatátvitel keretein belül.

Régen egy betonpad volt a megyeháza előtt a Hősök terén a halott postaláda amit hetente ellenőriztem, mamár interneten egy arc szemében rejtem el az információt. Egy alkalommal találtam egy üzenetet, a számsor dechiffrálása után kiderült, hogy találkozót kér tőlem a terepen működő ügynöktartó Katsa. Közölte velem, hogy itt az idő, el kell utazom két hétre Oostandeba a környezetemnek azt kell mondani nyaralni megyek. Azelőtt nem hallottam erről a városról, mint kiderítettem a belga tengerparton található. Hogy ne keltsek feltűnést vonattal mentem, a munkahelyemtől kapott Fipp igazolvánnyal.

Ott találkoztam a Cafe d'Ostende teraszán egy sayanimmal, Ernővel aki némi közép-európai akcentussal beszélte a magyart. Talán székely volt vagy ruszin, magas, szikár, jól ápolt, előre ugró állal. sovány testalkatú úgy 30 év körüli mosolygós  fickó volt, hiányzott a fülcimpája és jellegzetes orra volt, ami alapján askenázinak gondoltam. Egy fehér nem feltűnő Renault 5-ös kocsival elvitt egy Gistel nevű kisvárosba a  Kleine Warande 20-ban volt egy biztonsági lakás. Szép és nyugodt kis kertváros volt, szép tölgyfákkal keskeny utcával. A ház téglaépítésű volt a tetőtérben kis loggiával. A kerítés sövényből volt, a ház előtt gyönyörű pünkösdi rózsabokorral. Nem messze volt egy kisvendéglő odajártam ebédelni. Volt egy szélmalom a közelben ott találkoztunk este ahonnan egy ócska bordópiros kisbusszal vittek bennünket egy majorba. Három órát autóztunk, már sötét este volt mire megérkeztünk. Két héten át treníroztak, tömték az információkat a fejembe, ami estére már szét akart robbanni. Megismertük az ügynökök által használt terminus technikust a kém kifejezés devalválódott, ezért pejoratív hangzása miatt különböző eufemizmusokkal írták le, mint  „titkos munkatárs”; „megnyert személy”,vagy „forrás, attól függően, hogy terepmunkán tevékenykedik, vagy irodában. A megbízót nevezik cégnek, anyának, hotelnek központnak, irodának attól függően melyik hírszerző szervezetről van szó, mellesleg mi intézetnek hívtuk. A fő szabály a jó ügynök még egy kihalt utcán is észrevétlen tud maradni. Az állandó készenléthez működőképes veszélyérzet és kifogástalan idegrendszer kell, az megóv sok mindentől, de meg kell tanulni az önellenőrzést. A hírszerzők mindent célba vesznek politikai, gazdasági, kereskedelmi vonatkozású információt éppúgy, mint katonai hadiipari kutatási munkákat. Fontos lehet egy rajz, irat, szabadalom, találmány, kísérletek, nevek címek képzettségek stb. A kiképzés alatt mindenkinek álneve volt, volt és egy betanult legenda amihez ragaszkodtunk, pedig még kínoztak is bennünket, hogy eláruljuk az igazat. Minden esetben ragaszkodni kell a bevett szokáshoz vagy  protokollhoz, akár fájdalmat is el kell tudni viselni. Nem készíthettem feljegyzést, mindent memorizálni kellett. Rengeteg dolgot tanultunk meg. Egy hírszerzőnek jó megfigyelő képességgel kell rendelkezni és jó memóriával. Hogyan ellenőrizzük, követnek-e bennünket, hogyan közlekedjünk, milyen színű legyen a kocsi, hol parkoljunk. Ruházat, viselkedés. Hogyan törjünk fel egy ajtó zárat, egy autózárat. Ritkán állt rendelkezésre profi technikus yahalomin, ezért meg kellett tanulni a poloska  készítést, telepítést és keresést. Figyelési alakzatokat ismertünk meg, sokat gyakoroltuk a  mozgó operatív figyelést, a gyalogos, lánc alakú követéses változatában a célszemély mögött haladva, vagy a párhuzamos követést a járda túloldalán, vagy az elölről követést, amikor a szembejövők tartották szemmel a célszemélyt. A pontfigyelést és a területfogású figyelést. Megismertük az informátorok tartásának szabályait. Hogyan ismerhetők fel a releváns információk, az adatgyűjtés során. Szigorúan ügyelve a konspirációs szabályok betartására. Az összehangolt csapatmunkát igénylő taktikai operatív műveletek során alkalmaztunk poloskát, kamerát, fényképezőgépet, távcsövet és éjjellátót, járműveket, autót és motorkerékpárt rádió összeköttetést. Fontos a terep megismerése, a jó szervezés, kreativitás, gyors helyzetfelismerés és az improvizálás képessége. A cél személy kapcsolatait hogyan térképezhetjük fel. Egy szerelmes párt alakítottunk, akik kirándulnak fényképezgetnek, ez a legjobb álca ha fotókat akarunk a célszemélyről készíteni titokban. A titkos demonstratív vagy agresszív megfigyelési módszereket megismertük. Ha dekonspirálódik valaki a hihető köztörvényes bűnöző legendát kell elővennie. Ha dekózik az ember, akkor mindent lebontunk mondja a szakzsargon, azaz ha dekonspirálódtunk, mert túlságosan rátapadtunk és észrevett, akkor is látványosan kell levonulni, hogy a célszemély éberségét elaltassuk. A titkos megfigyelés lehet vonalas vagy párhuzamos járdán, villa, körkörös parkokban tereken, területes. Önellenőrzés éberség. Az már a viselkedésén észrevehető, hogy mennyire figyelmes a környezetére, tekintetével éberen kutatja-e a megfigyelésére utaló jelzéseket. Ilyet tapasztalva a figyelők egymás között azt mondják: fokozzuk a konspirációt, mert a célszemélyt korábban már „meghajtották”. Az önellenőrzésnek, vagyis a figyelés „kiszúrásának” és „lerázásának” számos módját sajátítottuk el. Erre utal minden váratlan irányváltás, ha például a célszemély a gyalogjárdán hirtelen megtorpan (mintha otthon hagyott volna valamit), 180 fokos fordulatot vesz, és az ellenkező irányban folytatja tovább az útját. Ilyenkor szembe kerülhet a megfigyelőivel, ha nem is szúrja ki őket, mindenképpen ritmusváltásra, átrendeződésre kényszeríti a figyelőcsapatot. Vagy gépkocsival irányjelzés nélkül hirtelen elkanyarodik, esetleg egyirányú utcába szemből behajt, vagy lakatlan, kietlen helyre megy, s jó darabig ott bolyong. Egyértelműen önellenőrzésre utal az útkereszteződésen pirosban való áthajtás, illetve bármilyen indokolatlan, szabálytalan, esetleg veszélyes manőver.

Néhány év múlva reaktiváltak, mert be kell épülnöm egy állami intézménybe. Szerkesztő műszaki rajzolót kerestek, és én jelentkeztem hamis végzettséggel az irodában. Előzőleg felkészítettek arra mit kell tudnom és hogyan kell elhitetnem mennyire értek hozzá. A legendát megtanultam és jelentkeztem. A földszinten blokkoló óra és a belépőkartonokat a falra szerelt tartóba kellet visszatenni, miután blokkolt a dolgozó. Balra kis portásfülke, benne egy öreg bóbiskoló úr üldögélt. A földszinten volt az organizációs osztály oda kerültem. A legenda szerint dohányzom legényember vagyok, ehhez tartva magam óránként tartottam pár perc szünetet, kimentem és feltérképeztem az épületet. A lépcsőfordulóban volt a mellékhelyiség az elsőn és a másodikon tervezőirodák voltak, amit ebédidőben gondosan kulcsra zártak. A pincében hatalmas tárgyaló volt amit mulatozásra használtak a bennfentes aparatcsikok. A feladatom a mások emeleten tárolt műszaki rajzok lemásolása volt. Hat hónapomba telt mire sikerült elvégeznem a feladatot. Sajnos nappal csak azokhoz a rajzokhoz tudtam hozzá férni amin éppen dolgoztak, ahhoz is csak ebédidőben. Kénytelen voltam éjszakára a lépcsőfordulóban található wécében elrejtőzni, megvárni, amíg a nappali portást felváltja az éjjeliőr. Volt a folyosón egy tisztítószer tároltó ajtó, amit véletlenül fedeztem fel és később még jó szolgálatot tett, amikor el kellett rejtőznöm az éjjeliőr elől. Több ezer dokumentumról volt szó képtelenség lett volna egyedül lemásolni, nem beszélve arról, hogy a tervrajzok mérete ezt nem tette lehetővé. A postaládában kódolt üzenetet hagytam a katsának, amiben találkozót kértem, a Jereván sörkertben délután ötkor. Már félórája ültem ott magányosan, amire megérkezett a kapcsolat, a jelszó és a válasz elhangzása után beszélgetni kezdtünk. Tudtam hogy azért késik, mert ellenőrzi nem követik-e illetve hogy engem nem figyelnek-e. Ez volt a szokásos protokoll minden találkozás előtt. Kopott farmerben ócska csukában és egy fehér pólóban volt. Izmos közepesen magas férfi volt csontos hegyes állal, az orra olyan volt, mint egy bokszolóé. Később kiderült róla takarító, a legveszélyesebb fajta. Mivel nem volt a közelben más, őt küldték. Fedő neve Jaguár volt, nem véletlenül. A hétvégi futballmeccs eredményéről, megcsodáltunk és kibeszéltünk egy csinos fruskát, aki a járdán billegett el szabadtéri színpad irányába, még akkor is néztem a csípője mozgását, amikor a szabadkőműves páholy épülete előtt ment. Nem ismertem az összekötőt így próbáltuk oldani a feszültséget. Megkínált egy mezítlábas cigivel, amit elfogadtam, majd megkérdeztem tőle iszunk-e egy sört. Bólintott, intettem Ferinek a pincérnek, aki azonnal hozta a két korsót. A kerthelyiség teraszán ebben a melegben különösen finom volt a habzó friss sör. Elmondtam neki mi a probléma és hogy egyedül nem megy. Mondta, hogy neki van egy kis furgonja, amiben felállít egy fénymásolót, de oda ki kellene hozni az anyagokat. Azt mondtam képtelenség feltűnés nélkül kivinni ezeket a rajzokat, amikor 1m* 1,5 m szélesek. Nevetett, de láttam rajta hogy ez nála a bizonytalanság jele. Túlságosan beszédes volt, ami nem vall jó konspirációra. Többet megtudtam róla ezalatt az egyetlen óra alatt, mint az egész hálózatról 3 év alatt. Hogy a francia idegenlégiónál szolgált, mert elvágta a nyakát valakinek egy diszkóban. Közép afrikában úgy gyilkolt férfiakat nőket és gyerekeket mintha csak egy csirke nyakát vágná el. Féltem tőle, látszott rajta, hogy igazat mond. A testtartása és a kezei, mindig felkészült állapotban voltak. Mindig őt hívják, ha el kell varrni a szállakat. Nem örültem, annak hogy vele kell dolgozni, de nem válogathattam. Az irodával szemben volt egy üres telek annak a közepén egy épület ahova naponta hordtuk át a tervrajzokat másolásra. Ezt használtam, ki és ebédidőben, amikor senki nem keresi a rajzokat, a hónom alá vettem  a szállítócsövet és azokat a relevánsa dokumentumokat tettem bele amit le kell másolni. A postahivatal mellé érve ott állt a szürke furgon, amit megkerültem minta a postára mennék, kinyílt az egyik hátsó ajtó résnyire beadtam a tekercseket és bementem a postára. Amikor készen volt résnyire nyitotta az ajtót ezzel jelezve mehetek érte. Kinyújtotta és vittem vissza az irodába. A második emeleten volt egy zárt raktár ahol a posta a bankok a rendőrség a börtön a telefonközpontok és egyéb stratégiailag fontos épület rajzát őrizték. Ezekhez csak két vezető írásbeli engedélye után lehetett hozzáférni, amit képtelenség volt megszerezni. Maradt az éjszakai műszak, ami azt jelentette, be kell törni a raktárba és ott elvégezni a másolást. Az éjjeliőr egy nyugdíjas rendőr volt, Jaguár szerint két lehetőségünk van, vagy előtte vagy utána likvidáljuk. Nekem egyik variáció sem volt az ínyemre. Be kell jutni, de még azt sem tudtam hol tarják a kulcsát. Hónapokig dolgoztam az ügyön fénymásoltuk az anyagokat kinn a kocsiban, a kicsiket fotóztam benn az iroda vécéjében. Ha kérdeztem azt mondták már ezt is jelenteniük kellene hogy érdeklődöm iránta. Jaguárral legközelebb az Omnia teraszán találkoztunk, együtt mentünk meccsre, ha figyelnek legyen egy jó legenda, hogy a foci köt össze bennünket.

 Volt egy pártkatona az organizáción aki mindig fekete szemüveget viselt, önkéntes rendőr is volt, még ki is tüntették, aki rendszeresen iszogatott két sarokkal odébb az Imbiszben. Egyik ügynökünk iszogatott vele, majd amikor már elég részegek voltak feldobta neki kérdést, barátaim szeretnék kirámolni a posta széfjét, amihez kellene az alaprajz, tudnál ebben segíteni? Elég lenne ha csak a kulcsot lemásolnád, ahol tarjátok a rajzokat. Hülye vagy te, azt csak az igazgató és a helyettese nyithatja ki. De hát takarítani csak járnak be, nem? Á soha. olyan ott a por mint a piramisokban. A kulcs egy lezárt páncélszekrényben van a picében és csak jegyzőkönyvezve lehet felvenni a két górénak. A kocsmában többet tudott meg a részeg fickótól, mint én 6 hónap alatt. A pincében gyakran rendeztek névnapokat születésnapokat, akkor az egyik helyiségben láttam meg a páncélszekrényt és viccesen megjegyezetem hú ez biztos tele van pénzzel, röhögve mondta a cimbora, á de hogy csak kulcsok vannak benne, meg stemplik, meg a személyi anyagok. Te nézzük már meg miket írnak ezek a tökfejek össze rólunk, jó de ahhoz el kellene csenni az igazgató íróasztal fiókjából a páncélszekrény kulcsát. Egy éjszaka benn maradtam és amikor a takarítónő az igazgató szobálya ajtaját  kinyitotta bement takarítani, amikor bekapcsolta a porszívót én kivettem a zárból a kulcsot belenyomtam a zsebemben lévő ablakgittbe. Otthon kiöntöttem ónból és elvittem egy segítőhöz akinek kulcsmásolója volt ő elkészített róla egy másolatot. Ebédidőben megvártam a vécében amíg az igazgató és a sleppje elmennek ebédelni, akkor bementem és megnéztem az Íróasztalt, két fiók volt balról és jobbról is egy. A zárja egyszerűnek tűnt, de nem tudtam kinyitni, 10 perc után elmentem mert hangokat hallottam a folyosóról. Ahogy kiléptem az ajtón akkor fordult be a folyosón egy szerkesztő srác, mielőtt bezártam az ajtót, visszaszóltam az igazgatói irodába, azonnal hozom igazgató elvtárs a kért tervrajzot. Megkérdezte, milyen hangulatban van a főnök, én savanyúan mondtam hogy már megint tiszta dilis, valaki délelőtt felhergelte. Akkor szerinted menjek be hozzá a cég nyaralóját  szeretném elkérni tőle augusztusra. megőrültél ha most mégy be még a fejedet is leharapja, próbáld meg reggel amikor még nyugodt. Köszi és tovább ment. Arra emlékeztem, hogy valahol már láttam egy ilyen íróasztalt de hol? Egy hét múlva a postázóban jártam és ott volt annak az íróasztalnak egy kis része ami csak fiókokat tartalmazott. üres borítékokat, ajánlott küldeményhez szelvényt, pecsétet, ragasztót tartott benne a postázó. Beszélgettem vele kedélyesen és mellesleg megjegyeztem, hogy jé a nagyfőnökkel jóban lehetsz, ha te is ilyen bútort kaptál. Á dehogy nem fét be az idodájába ezért dobták ide de semmire se jó én is csak nyomtatványokat tartok benne. Nekem jó lenne egy ilyen szekrény azzal meghúztam a fiókat és az kinyílt, te nem tartod zárva? szigorú igazgatói utasítás hogy minden fiókot zárni kell förmedtem rá. tán még a kulcsokat is elhagytad?  dehogy megvannak ott a papírdobozban a polc tetején. igaz nyugtattam meg ha csak üres borítékokat vannak benn minek állandóan zárni. Amikor elment ebédelni én bemente és a kartondobozból kivettem a kulcsokat. Egyenesen az igazgatói irodába mentem, benyitottam és az igazgató ott ült az asztalánál és kérdően nézett rám. kopogni nem tud, kopogtam de lehet hogy túl hallkan elnézést kérek igazgatóelvtárs nem tudna nekem segíteni szükség em lenne egy olyan fiókra amiben zárva tarthatnám a fontosabb dolgokat pecsét, boríték, stb. Majd megnézem mit tehetek de most ne zavarjon. Elpucoltam a vécébe, és vártam bagózott ezért a krákogását hallottam kipillantottam és láttam megy ebédelni. Visszamentem az ajtót kulcsra zárta de ezen már túl voltam most jött a fiók, először a jobb, a megreszelt tolvajkulcs némi emelgetés és rángatás után nyilt ki, csak pecsétek, csekkönyv, pénzesládika volt benne, mellet egy kulcs ami nyitotta is benne számlák. A másik oldalit is sikerült kinyitnom és láss csodát ott volt a fiók hátuljában a páncél kulcsa. azonnal belenyomtam az ablakgittbe majd vissza mindent a helyére és spuri a vécébe, ahol valaki a mellet ülőben  ücsörgött. megvártam amíg elmegy majd remdeztem a soraimat és én is elmentem ebédelni a koronához a parkba mert a koronában ebédelt az elit hadosztály, amikor kiléptek az ajtón és is elindultam de én az imbisz felől közelízettem meg az irodát. szinte egy időben az igazgatóval érkeztünk a bejárathoz.

Következő éjszaka a pincébe kellet lemennem, aminek a kulcsa a portán a fali szekrényben volt már kilestem. A portás meccset nézett, majdnem éjfél volt mire felemelte a fenekét a székről és elindult körülnézni a folyosókon. amit elérte az elsőt elindultam a kulcsért, amikor leakasztottam és kiléptem az portásfülkéből megcsörrent a telefon, majdnem összefutottunk a vécé fordulóban az öreggel, gyorsan besajtoltam magam a takarítószekrénybe. A felesége hívta, mert otthon felejtette a kávéját, az öreg morcosan küldte el az asszonyt melegebb éghajlatra, mondta neki ne zavarja munka közben. az öreg dünnyögve indult el újhra az emelettre előzőleg nyitvahagytam fenn egy tervezői ajtót abban a hiszemben hogy az öreg azzal ellesz eg datrabig. A pinceajtó könnyen kinyilt majt a rácson levő lakat helyett a sarkát csavartak le és a páncél kinyitása után megvolt mind az öt kulcs de melyik az enyém, nem tudtam ezért lefényképeztem a kulcsokat csak kettő tudtam belenyomni a gittbe, de nem tudtam mejik az. három irányból fotóztam le a kulcsokat. miondent visszaállítottam bezártam, de az öreg nem akart kijönni a portásfülkéből reggelig nem tudtam visszavinni a kulcsot. valami zajt kell csapmom hohy negnézze addig visszateszem akilcsiz. A folyosón a másodikon volt egy régi nyíregyháza térkép azt leakasztottam és 1 méter magasról leejtettem a folyosó padlójára, az üveg azonnal kitört belőle óriási zajjal. villámgyorsan leszaladtam a wcbe, mielőtt az öreg bejött dolgozni kitettem egy előzőleg elkészített táblát, a wc zárja elromlott! míg az öreg összeszedelőzködött elővette a zseblámpát a kulcs-csomóit, én már vártam elhaladt a wc előtt visszafordult és az egyikbe benézet, én a másikban voltam lágyan elfordítottam a zárt és felálltam a kagylóra. Az öreg nyitni akarta az ajtót de az nem engedelmeskedett, és akkor látta meg a kirakott táblát, nem hajolt le hogy benézzen az ajtó rése alatt, bár számítottam rá, morogva ment tovább, amikor az első emeleten befordult lassan kinyitottam az ajtót és lerohantam a portásfülkéhez visszatettem az ajtót, de az öreg ahogy észrevette a lesett képet azonnal sarkon fordult és én már nem tudtam visszamenni a wcbe mert összefutunk ezért megfordultam és miver volt kulcsom az organizációhoz mert ott dolgoztam oda mentem be, de elfelejtettem a nagy izgalomtól kulcsra zárni az ajtót, abban reménykedhettem hogy mivel az öreg első ellenőrzésekor már megrázta az ajtókat még egyszer nem ellenőrizte.   Szerencsém volt. Hiába terveztem meg mindent a legapróbb részletességgel, ahogy a kiképzésen tanultuk, az élet mindig felülírja az elméletet és erre az esetre is lenni kell egy „B” tervnek.

A kulcsok szerepe

A titkos anyag tárolószoba kulcsa pár nap múlva a kezemben volt, de a központot érdekelte a másik 4 kulcs is. Kiderült a titkos rajzokból amiket sikeresen lefényképeztem éjszakánként, hogy van mellettünk és az egyház épülete között egy titkos telefonközpont ahova szintén a pincén át vezet egy ajtó, amiről nem tudtam, de ez már egy másik akció volt. A harmadik ajtó a fegyverszoba, ami a legmagasabb pártembereknek volt felszerelve. A maradék kulcshoz tartozó ajtó az óvóhely volt a dolgozóknak. A titokra is fény derült és több ezernyi dokumentumot sikerült lemásolni.

A kivégzés

Súlyos hibát követtem el, visszatértem 30 év után Nyíregyházára, de a központtól engedélyt kértem és kaptam rá. Sajnos felismertek. yyy Pali bácsival 1984-ben dolgoztam együtt. Rám köszönt; szia István, megismersz? Nem ismertem fel az ősz öreg hajlott gerincű embert, de hozzátette organizáció Nyírterv na? és várta hogy tágra nyílt szemmel válaszoljak, de én póker arccal csak annyit mondtam, bocsánat nem tudom ki maga én most járok itt először a városban. Az öreg már majdnem elhitte amit mondok, aztán rám mosolygott most szórakozol velem. 1984-ben na? Én akkor még középiskolába jártam Debrecenben. Akkor bocsánat biztosan összekevertem valakivel. Sietve beléptem a dufartba, hogy elmeneküljek a helyszínről. A fejem felett egy tábla volt olvasható ő volt az építész. Ez nem lehet igaz, gondoltam Pali bácsi most 87 éves  az épitész még aktív, mi az ördögöt keresnek még itt tettem fel magamnak a kérdést. Jelentettem a szokásos csatornán hogy felismertek. Pár hét múlva olvastam az újságban a halálhírét. Megdöbbentem, mert a központ biztonsági okokból likvidálta, pedig nem veszélyeztetett semmilyen akciót, csak egy ártalmatlan öreg ember volt. Ez az ember miattam halt meg, mert én visszajöttem nosztalgiázni. A 8-as buszon kapott szívrohamot. Valójában nálunk gyakran alkalmazzák a szívrohamot imitáló kivégzést öreg beteg embereknél. Az eszköz, olyan mint egy mobiltelefon, ráirányítjuk a célszemély szívére a hullámokat, ami a szívizom kamra fibrillálásához vezet. Elhatároztam, hogy ha Ferivel találkozom nem jelentem a központnak. Mariborban rajta keresztül ismertem meg az „építészt”, akinek a segítségével bejutottam egy szlovén állami intézménybe. A korona épülete is ismerős volt itt nyitott kaszinót a cég egy fedőszerve. A koncesszió országos volt, 1993-ban nyitotta  sorra Peter Keczer a kaszinókat, a nyerő/vesztő listákkal feltérképeztük a potenciális célpontokat. Minden reggel egy manager kalkulátorral küldtük a friss adatokat a cégnek kiértékelésre. A hírszerzői gentleman agreement  szerint a kaszinók semleges területek, így itt találkozhattunk a többi ellenséges szolgálatok ügynökeivel, vagy a NBH elhárítóival, anélkül, hogy bármi atrocitásnak tettük volna ki magunkat. 2010-ben 22 ügynökünk bukott le Dubaiban, rájöttek, hogy én adtam el a fedett ügynökeiket, azóta vadásznak rám.  Mellesleg nem adtam fel mindenkit Dubaiban, egy  lengyel származású ingatlanügynök aki most is ott dolgozik, mellesleg Nyíregyházán is dolgozott 8 évig a kaszinóban. 2010 február 28.-án. Bodenheimerrel és Drake ügynökökkel együtt voltunk a belga Ostandéban egy feladaton, míg Frankfurtban találkoztam Grahammel pár éve egy közös bevetésen.IllegalitásMiért kell bujkálnia? Túl sokat tudok, és elárultam a megbízóimat. Kétkulacsos voltam, ezt sehol sem bocsátják meg.

Miből él?

Információkat adok veszek.

Ha nincs benne a pixisben, akkor hogy tud információkhoz jutni.

A fiatal ügynökök egy részét nem adtam még el. Ismerem őket, felkutatom megfigyelem és a szerzett információk egy részét piacra dobom. Sok olyan postaláda van, ami még él.  Hol?Például Lido di jesolo, ideális hely ellenőrizhetetlen nagy tömeg, napfény tenger, senki se gondolná, hogy itt húzza meg magát egy rejtőzködni vágyó renegát ügynök.Vett ott egy ingatlant?Nem elég bérelni, kicsi legyen, az a lényeg azt nem jelentik be.600 EUR-ért bérelhetek egy kis lakást, egy nem feltűnő társasházban például a  Piazza Mazzinin.Mennyi ideig marad egy helyen?Pár hónapig. Állandóan mozgásban kell lennem, ez a protokoll, csak így biztonságos.A Moszadnak ma kb. 35 000 ügynöke van szerte a világban, köztük 20 000 működő és 15 000 „alvó” ügynök." Putyin is ügynök, fedőneve Pavlov. 


Mi is használunk kínzásokat a vallatásnál gyors és eredményes; A hasfal csapkodása: a vallató mintegy 30 centiméterre állt a gyanúsítottól és összeszorított, egyenes ujjakkal, kézfejének külső felével ütögette a fogvatartott hasát. Az Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetsége (ACLU) által 2009-ben megszerzett kormányzati irat szerint a cél a fogvatartott megfélemlítése, kétségbe ejtése, megfenyítése vagy megsértése volt. vagy a fogoly megragadása: a vallató a gallérjánál fogva megragadta a fogvatartottat és közel húzta magához. A módszert Abu Zubajda  szaúdi al-Kaida-vezér esetében is alkalmazták, mint azt John Rizzo, a CIA volt ügyvezető fő jogtanácsosa leírta nemrég megjelent könyvében. Zubajdát, aki fél szemét elvesztette a fogságban, egyfajta "kísérleti nyúlként" használta a CIA, több kényszervallatási eljárást is kipróbált rajta. Bezárás szűk helyre: a vallató 18 órára is olyan dobozba kényszerítette a fogvatartottat, amelyben csak állni lehetett, vagy két órára olyanba ültethette, amelyben csak összekuporodhatott. Rizzo szerint a vallató egy "ártalmatlan" rovart is beereszthetett a dobozba. A bogaraktól undorodó Zubajdánál e módszert sem hagyták ki. Az étrend manipulálása: ennek lényege a szilárd élelmiszerekről a folyadékra való váltás. 2002 augusztusában Zubajdát arra kényszerítették, hogy Ensure tápitalon és vízen éljen. Az arc megragadása: a vallató a fogvatartott arcát úgy fogta két oldalról, hogy az ne tudja megmozdítani a fejét, miközben az ujjait - mint Rizzo leírta - eltartotta az alany szemétől. Gyakran a fogvatartott arcát pofozták széttárt ujjakkal az áll és a fülcimpák között. Zubajdát ezzel ábrándították ki abból a reményéből, hogy nem fogják fizikailag bántalmazni. Volt olyan fogvatartott, akinek többször és huzamosabb ideig kellett meztelenül álldogálnia. Kényelmetlen testhelyzetek: a cél az volt az ACLU által beszerzett egyik hivatalos irat szerint, hogy huzamos izom-igénybevétellel kellemetlenséget okozzanak. Rizzo szerint Zubajdát például arra kényszerítették, hogy kinyújtott lábbal a földön ülve emelje a karját a feje fölé, vagy a testét 45 fokos szögben hátradöntve térdepeljen. Alvásmegvonás: a fogvatartottat akár 180 órán (hét és fél napon) át ébren tartották, gyakran állva vagy kényelmetlen testhelyzetben a szenátus szerint. Előfordult, hogy a fogvatartottak kezét összebilincselték a fejük felett. Legalább öt fogvatartottnak "zavaró hallucinációi" voltak e technika alkalmazása során. Falhoz állítás: a fogvatartottat arra kényszerítették, hogy mintegy 120 centiméterre a fallal szemben állva, a karját kinyújtva az ujjaival érintse meg azt, és huzamosabb ideig maradjon ebben a testhelyzetben. Falhoz verés: a fogvatartottat a falhoz verték. A szenátus szerint Zubajdát egy alkalommal betonfalhoz csapkodták. Az al-Kaida egy másik vezetőjét, Hálid Sejk Mohamedet "intenzív vallatásnak és a falazásnak" vetették alá. Miután nem mondott semmi újat, vízbe fojtás szimulálásához folyamodtak nála. A CIA szerint egy óra múlva közölte, hogy "hajlandó beszélni". Vízbe fojtás imitálása (waterboarding): a deszkához vagy padhoz rögzített fogvatartott arcára vizet öntöttek, vízbefojtást szimulálva. A szenátusi jelentés szerint a technika mellkasi és végtag-görcsöt okozott, valamint öklendezést váltott ki. Abu Zubajda egy ízben már "egyáltalán nem reagált" a külvilágra, "a nyitott, teli szájából buborékok törtek fel". Hálid Sejk Mohamedet, akit összesen 183 alkalommal vallattak így, 2003. március 12. délutánja és március 13. reggele között 65-ször vetették alá az eljárásának. Vízbe mártás: a meztelen foglyokat vízhatlan ponyvára fektették, majd azt felhúzva egyfajta fürdőkádat alakítottak ki, és hideg vizet folyattak rájuk. Megbilincselt, meztelen, alvásmegvonással büntetett rabokat időről időre tömlőből locsoltak. A hivatalosan engedélyezett módszerek mellett a vallatók a saját szakállukra is alkalmaztak pszichikai vagy fizikai nyomásgyakorlási technikákat. Egy CIA-alkalmazott például orosz rulettet játszatott egy fogollyal, egy másik pedig pisztollyal és villanyfúróval fenyegetett meg egy gyanúsítottat.
Több esetben hangzott el szexuális erőszakkal való fenyegetés. Egy rabnak kilátásba helyezték, hogy seprőnyéllel fogják megerőszakolni, egy másiknak azt mondták, az anyját fogják megbecsteleníteni. A családtagok életveszélyes fenyegetése más esetekben is elhangzott. Legalább öt fogvatartott esetében találtak bizonyítékot arra, hogy orvosi szempontból indokolatlanul alsó beöntésnek vagy rektális táplálásnak vetették őket alá. A szenátusi jelentés szerint a CIA titkos börtöneiben legalább 119 embert tartottak fogva (korábban a kémszervezet 98 foglyot ismert el), akik közül 39-et vallattak vitatott módszerekkel. A vallatás legalább egy emberéletet követelt: a leláncolt Gul Rahman kihűlt. 26 foglyot indokolatlanul tartottak fogva. Ebben a KGB a MOSAD és CIA a legjobb. A naplómban vannak dolgok amik többször előjönnek, ennek az az oka hogy nem emlékszem mit írtam le.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése