2011. november 7., hétfő

Hogyan segítsük a nagyothallókat és a siketeket a könyvtárban

A siketség a hangérzékelés részleges vagy teljes hiányát jelenti. A nagyothallás eltérő mértékű minden embernél és gyakran a beszéden is érződik, különösen prelingvális nagyothallás esetén. A hozzáértők sokszor már a beszéd alapján képesek megbecsülni a halláskárosodás típusát és mértékét. A gyerekek nyelvi készségei gyakran rosszabbak, mint ahogy azt koruk alapján várni lehet, ezért fejlesztésre szorulnak.A hallássérültek lehetnek nagyothallók, valamint a siketek. A hallássérültek többsége rendelkezik hallókészülékkel kihasználható hallásmaradvánnyal. A siket emberek csak a legmélyebb hangokat és a vibrációt érzékelik, a beszédet egyáltalán nem. A beszédelsajátítás kisgyermekkorban nagyrészt a hallás révén megy végbe, a hallássérülteknél nehezített a beszédmegértés és a beszéd kialakulása. Nyelvi nehézségeik miatt hátrányba kerülhetnek az emberekkel való kommunikáció során. Számukra esetenként nem elegendő a speciális technikai segédeszközök használata, hanem éppen a nyelvi nehézségek miatt a személyi segítők bevonása is indokolt. Fontos hangsúlyozni, hogy a hallássérülés következményes jelenségei elsősorban a beszédfunkciókra terjednek ki, s nem érintik az intelligenciát, az értelmi képességeket! A hallássérültek köznapi kommunikációja hangos beszédben, egy csoportnál jelnyelven is történhet. Az utóbbinak az egymás közötti érintkezésben vizuális túlsúlya miatt a súlyos fokú hallássérültek számára meghatározó szerepe van. Az alapvetően jó szájról olvasókat, s a jelnyelven általában nem kommunikálókat ún. orális tolmács segítheti, aki a beszélő mondanivalóját jól artikulálva, halkan ismétli meg, ill. saját hangját "kölcsönözve", megismétli a hallássérült személy által, nehezebben érthető módon mondottakat. Szervesen nem kapcsolódik a hallássérültek körébe a mutizmus (némaság, hangadási képtelenség), azonban a hallássérülteket segítő jeltolmács nyújthat számukra is megfelelő megoldást a kommunikációhoz. Egy PDA segítségével és egy felolvasó szoftverrel, a néma ember is képes közölni információkat. A PDA-ba bevitt szöveget felolvassa a szoftver olyan illúziót keltve mintha maga a sérült mondaná.
A Könyvtárakban alkalmazott indukciós hurok egy hangerősítő rendszer, melyben szükség van adóra, vevőre és magára a hurokra. Jelerősítő tulajdonképpen bármi lehet: mikrofon a beszélő vagy más erősíteni kívánt zajforrás, bármilyen audio-eszköz a rádiótól egy mozi hangrendszerén át a mobiltelefonig. A hurokrendszer rádiófrekvenciás jeleket bocsát ki. A hurkon belül, a hozzá kapcsolt jelerősítő hatására elektromágneses mező jön létre. Ha a vevő ebben a térben van, akkor képes közvetlenül a kierősítésre szánt hangot venni. Ideális esetben, új épület épí­té­sé­nél, felújításnál a falban, padlózatban elhelyezhető. Elméletileg legjobb magassága az ülő ember fülmagassága (itt van a hallókészülék), gyakorlatban a padló és ettől felfelé maximum 2 méter. Kész, üzemelő helyiségeknél az utólagos megoldást mindig a helyi lehetőségek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel lehet megvalósítani. Alap eset, ha esztétikailag is elfogadható, egy vékony fe­hér műanyag csatorna utólagos felszerelése a könyvtárban. Nagy térben termeknél, pl. előadóterem megfontolandó, hogy csak a terem egy részében kerüljön kiépítésre a hurok. Ezen területet, piktogrammal megjelölve lehet tudatni a nagyothallókkal, hogy hol érvényesül a hurok hatása. Ez a hatás legerősebb a hurkon belül, de kifelé is érvényesül, távolodva a huroktól egyre gyengébben. Ez egyben bizonyos korlátot is jelent, nem lehet közvetlenül egymás mellett, felett, két behurkozott terem. Ez a távolság átgondolt telepítéssel biztosítható. A legfontosabb tájékoztatni a lehetőségekről,párbeszédet folytatni és meghallgatni ezeket az embereket. A hallássérült személyeknek akkor lehetnek nehézségeik, amikor a közlekedési eszközökön hangos bemondón keresztül tájékoztatják az utasokat. Ha felismerjük a siket embert, mert megkülönböztetõ jelzéssel rendelkezik, tájékoztassuk a hallottakról. A siket és nagyothalló személyek rendszerint lemondanak a hallható információkról. Így többnyire nem tudnak a menetrendi, díjszabási és a közlekedési szabályok változásairól. A hallók
által észlelt információk csak késve és rendkívül hiányosan érkeznek el hozzájuk. Ilyen esetekben legyünk különösen figyelmesek irántuk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése