2015. március 1., vasárnap

A pulya batyuja

Valamikor hajdanán, mikor még az utcán köszönt egymásnak ismerős és ismeretlen is egyaránt, akkoriban éltem én pulyaként, egy poros kis alföldi faluban. Vasárnap reggel elgereblyéltük az utcát, elsepertük az udvart, mert ez a feladat a pulyának volt kiadva, mint ahogy a jószágnak enni adni. A kilenc órai misére mentünk elegánsan tisztán,pedig csak lavor volt otthon meg gémeskút, meg szappan. Ha a feszületnél nem álltál meg keresztet vetni, az első ember nyakon vágott érte aki arra jött, pedig nem is ismertétek egymást. Kötelességre és munkára nevelték a pulyákat apró koruktól. Ha jött a nyári szünet, mentünk a tsz.-be kapálni, ha jött a tél mentünk erdőt ritkítani vagy fát vágni. Sosem unatkoztunk, kész csoda, hogy életben maradtunk. Nem volt csap, a gémeskútból főztünk és az utca végéről hoztuk a kerekeskútról az ivó vizet. Munka közben játszottunk nem nagyon unatkoztunk. Hajnal 4 kor indultunk a szőlőbe kapálni, mert akkor még nincs meleg. Akinek nem csillogott a kapája, azt megszólták a faluban. Amíg fiatalok és gyengék voltunk addig a kanálisra jártunk forgatni, ősszel az akácerdőbe gombászni. állandóan sebek voltak rajtunk a lábunkon a fejünkön, a kezünkön, nem fertőtlenítette senki nem kötötte be senki túléltük. Ha egyik verekedett a másikkal, a szülők szétválasztották őket és ki ki a sajátját még otthon is jól elverte. A zsíros kenyér, a zsírban pirított kenyér a hagyma és a szalonna mindennapi étel volt. Az ételek zsírosak voltak fűszeresek nap mint nap tartalmazták a halálos dózis többszörösét, de mivel mi nem tudtuk ezért túléltük. A forralt tejhez cikóriakávét öntöttek de az több volt mint a tej. Mosatlanul ettük a gyümölcsöt a fáról. Ha leeset a kenyér meg kellett enni nem volt szabad kidobni a papát, mert a kenyeret papának hívták.  Az utca volt a focipálya, kótya volt a labda. Háborusdit játszottunk fapisztolyokkal, indiánok és cowboyok között dúlt a harc. Az iskolában, ha egy tanár nyakon vágott, sunyítottunk, nehogy otthon megtudják a szülők, mert akkor még kapunk. Hálás vagyok, a pofonokért, a nyakasokért a körmösökért, mert így lett ember belőlem. Nádtető volt a házon, sárból volt tapasztva, a plafonon a gerendák látszottak, a lábunk alatt sárral volt felmosva a döngölt föld. A padláson 3 forintos könyvek voltak, mind elolvastuk, kívülről tudtuk a bibliát, mert annyit olvastunk fel nagymamának a tornácon. Ha berepültek a legyek, édesapám vágott egy egy akác ágat mindenkinek és azzal kergettük ki a legyeket. Körbe körbe rohantunk az asztal körül a szüleinkkel és mi gyerekek nagyon élveztük, közben a legyek kiiszkoltak az udvarra. Ha a cipőt kinőttem, kivágták az orrát, inget gatyát sosem vettek nekem, mindig valakiét hordtam. Kabátom kesztyűm sose volt, illetve 18 éves koromban kaptam először. Az emberek nem voltak irigyek, mert mindenkinek ugyanannyija volt. Ha kért valaki egy kanál zsírt kölcsön biztos megadta, mert a becsületükre kényesek voltak az emberek. Ha néha birkóztunk is egyet, nem tartottunk haragot.Nem beszélhettünk csúnyán, mert akkor édesapám lekavart egy akkorát, hogy zúgott a fejem tőle.Ha a szomszéd reggelit csinált a gyerekeinek, minden gyerek bejött, megkérdezte az egyik kis maszatos pulyától - miután megtörölte az orrát- te ki fia vagy? Kiderült a szomszéd utcáról került ide. Megtörölte az arcát kezet kellet mosni a lavorban, és kapott ő is egy szelet pirítóst majd hazaküldte, mert a szülei nem tudták hol lehet. Senki sem beszélt vissza, elfogadtuk egymás anyukáját, mintha a mienk mondta volna. Ha a szomszédban tengerit törtek, beálltunk mi is segíteni. Munkára voltunk nevelve. Nem voltak játékaink de volt fantáziánk, nem volt zsebpénzünk, de meg volt mindenünk. Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent a kötelesség, a bűn, a jó, a felelősség, becsület, munka. Ismertük ezeknek a szavaknak a mélységét. Ezek voltunk mi. Drága szüleink névtelen hősei egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok értetlenül állnak. Felnőttünk és a pulya batyuja megtelt minden jóval amit a szülői szeretet csak bele tudott tenni. Olyan világban éltem, ahol a demokrácia olcsó színjáték hülye gyerekeknek, ahol a sírásóból lehet polgármester, a váltóőrből állomásfőnök, ahol az iskola igazgató a párttitkár és a fia örökli a címet. Egy olyan korszakban, ahol a tudás bűn és az ostobaság erény, ahol a műveletlen és a bűnöző összefog az értelmiség ellen, ahol a nincs már középosztály csak szegények és elesettek és az azokon élősködő söpredék. Minden társadalom kiveti magából a szemetet, csak nálunk lehet uborkafára felkapaszkodott idiótákból vezető, máshol ha megszegik a társadalom íratlan szabályait, akik antiszociálisan viselkednek és nem tartják be az együttélés józan ész követelte normáit, kitaszítottakká válnak, itt a kupola csúcsára jutnak. Nálunk  az antiszociálisan viselkedő személyeket védi a törvény, nem a becsületeseket, így többnyire a törvényszegők helyett a törvénytisztelő lakók költöznek el. A világ a feje tetejére állt. A toleranciaországa, a liberalizmus és a multikultúra fellegvára, mára inkább hasonlít Auginász istálójára. Amiatt még nem nyüszített a világmédia, hogy a demokrácia mintaországában kitaszítják az élősködőket, a garázdákat és viselkedés képteleneket, sőt erőteljes karhatalmi felügyelet alá helyezik őket. Itt meg üvölt a liberális médiahatalom, és a politika néhány prominense.A társadalom egyik legégetőbb problémája tehát nem kötelezően szociális kérdés, inkább neveltetés, vagy is oktatáspolitikai kérdés. A száz leggazdagabb magyar birtokolja az ország lakossági vagyonának 13 százalékát. Könyörtelenül egyre szélesebbre nyíló társadalmi olló.  Az anyagi biztonság azonban egyre kevesebbek számára elérhető, illetve megtartható: rengetegen csúsznak le a társadalmi ranglétrán, amelyen azonban szinte lehetetlen visszakapaszkodni. A középosztály kettészakadásának vagyunk tanúi. Az egyik csoportban a biztonságukat elvesztő, szorongóvá válók vannak, míg a másikban azok, akik küzdenek a fennmaradásért, bizonytalan, frusztráló helyzetben élve. Egy társadalom nyitottságát, az egyén szabadságának határait pontosan kijelöli a társadalmi mobilitás állapota. Mennyi esélye van egy vidéki, szegény családba születő gyereknek a kitörésre? Nekem 10 év tanulás kellett hozzá. Bár az oktatás és a szociális rendszer feladata az lenne, hogy kompenzálja a társadalmi egyenlőtlenségeket, de ez csak illúzió. A tanulással a szűk mozgástér kitágul, az esély nő, de nem függetlenül képességeinktől. Felfelé lépni tehát nem lehetetlen, a lecsúszó középréteg viszont egyre duzzasztja a szegények csoportját. A közmunka inkább gátolja az embereket a tanulásban a képzésben és konzerválja a létbizonytalanságot és a reménytelenséget.

Greift nur hinein in's volle Menschenleben

2015. február 28., szombat

A disznóölés


 Minden évben vágtunk disznót, és mindig karácsonyra. Hideg is vót, korán is vót setét is vót. Meggímberedett a kezem a hidegben, míg megkapargattunk a disznó bőrét, hiába volt meleg a víz, egy pillanat alatt elhűlt. Az ötvenes években úgy kellett szúrni , hogy senki meg ne hallja, a nyolcvanas években meg úgy, hogy azt higgyék a szomszédok kettőt öltünk, hagy egye űket az irigység.  Előtte ittunk egy kupica pálinkát szíverősítőnek, közben ittunk egy kupicával hogy ne fázzunk, aztán inni illik a gazda egészségére is ugyi, és ez így ment egész nap, amíg be nem sóztunk mindent, talán még egymást is. A disznóól előtt lefagyott a hó csúszott mint a nyavalya, de a fogóknak is annyira mint a disznónak. A gazda bement az ólba, megsimogatta a jószágot, könnyes szemmel adott neki egy marék tengerit, aztán bement a házba, mert nem bírta végignézni a szúrást. Nagy keservesen kicibáltuk a szegény párát az ól elé, majd két markos legény aki a pálinkától, már elég erős volt és bátor hurkot tett a hátsólábára és villámgyorsan fel is fordította, míg elől a böllér akinek a gumicsizmaszárában büdösödött addig a kés, egy elegánsnak éppen nem nevezhető mozdulattal kibillentette az állatot hogy megfelelő testhelyzetbe kerüljön. Ez így elmondva lett vóna a forgatókönyv, de a disznó mindig felülírta, talán mert nem ismertettük vele is a tervet. Szóval amikor kihúzták a hátsólábait, az könnyen csúszott ki alóla, de amikor már azt hittünk mienk vagy anyuci, akkor rúgott egy akkora menkő nagyot hátra, hogy a két 110 kilós legény mint a pingponglabda repültek  egyenesen az ólig, a másik pofont az ól ódala adta nekik. Ilyenkor már jobb ha a falu papja vagy gyerek nincs a közelben, mert a választékos beszéd inkább ízes lett mint a bukta. A böllér hátranézett hátul senki, hát ti meg hova mentek még nem végeztünk. Senki sem értékelte a humorát. Újra nekiestek és vitát nem tűrve a böllér sebészeleganciával megtette amiért felkelt,de mivel nem rögtön lehelte ki a lelkét, megadta neki a kegyelemdöfést. Ennek azért volt némi hangja, amiből tényleg arra következettek a szomszédok, hogy ezek bizony kettőt öltek. Én vótam a legfiatalabb így én tartottam a tálat amibe folyt a vér. Persze minden kuli munkát rám sóztak, ők meg be mentek inni egy kis pálinkát a nagy izgalomra.  "Takard be szalmával meg ne fázzon." mondta a böllér és én annak rendje és módja szerint be is takartam. Akkoriban nem vót gázpalack csak úgy parasztosan szalmával perzseltünk. Hajnalban hozattak fel velem elegendő szalmát, amit a disznóól elé raktam le, még mondta is a böllér, nincs hely ahol megöljük a disznót. Nagyon fáztam, így én is bementem a nyári konyhába, a többiekhez, ahol már jó volt a hangulat, mesélték el ahogy elrepültek mint a darumadár, amikor rúgott egyet hátra. Na emberek fogjuk hozzá a perzseléshez mert menten este lesz. Én még bennmaradtam inni egy kis forró teát, meg fokhagymás pirítóst enni, de a nagymenők kimentek perzselni. A böllér meggyújtotta a szalmát, piszkálta villával de a szalma egy pillanat alatt leégett, a disznó meg sehol. Na ezek el kezdték keresni, egyik a kasba, a másik csirkeólba,a harmadik a csűrbe, a gazda a disznóólba bújt befele és szólítgatta a kucukát de az nem felelt. Kimentem egyik kezemben a forró teával, a másikban a fokhagymás pirítóssal és valami nem tetszett nekem, nem értettem mit rohangálnak ezek.  A böllér cifrát káromkodott és dühösen vágta bele a vellát a másik szalmakupacba. Igen ám, de az azzal a lendülettel ki is ugrott belőle. Hátratolta a kalapját és vakargatni kezdte a kopasz bubját, olyankor mindig földhöz csapta a kalapot, most is ez történt, hát a disznó ott volt a szalma kupac alatt, ahogy én betakargattam, de a pálinkás társaság a másikat gyújtotta meg. mint mindig most is engem hoztak ki hibásnak a dologban. Mehettem a csűrbe megint szalmáért.

2015. február 27., péntek

Monte Carlo Methods

Multiplicative, congruental and other random number generators. The periodic and aperiodic sequences of a random number series. Statistical tests on random number sequences. Tests of fit, test of independence, khi-squared and Kolmogorov tests. Empirical tests for uniform random numbers. Special methods for generating non-uniform samples. Generating samples for Gauss, Exponential, Gamma, Beta, and Poisson distributions. Sampling polynoms. Generating random vectors. Sampling isotropic solid angle distribution. Simulating discrete events of given probability using Monte Carlo. Techniques for simulation efficiency increase. Simulating processes with continuous distributions. Sampling algorithms for general distributions. Inverse cumulative distribution, rejection methods, table look-up method, composition method. The generalization of the rejection method. Variance reduction techniques for particle transport. Statistical weight, Russian roulette, method of trajectory splitting. A computer-simulation technique that uses random samples and other statistical methods to find approximate solutions to mathematical or physical problems. In 1993, I tried and it worked. The importance of keeping accurate statistics. I worked as a casino, just as you could collect money in Kosice.Since I knew sooner or later come to the unexpected result stopped..Every time you come out after the 16th one of the unexpected numbers, everything you fail. Need to improve, develop and improve the bugs! If we could push the end of the series will be excellent.

2015. február 26., csütörtök

A szegény ember baltája


A szegény embernek a balta télen az életben marást jelentette. Nem is volt olyan , akinek ne lett volna baltája.  Reggelre mindig kialudt a tűz a kemencében. Ez a reggel azonban más volt mint a többi.  A szomszéd reggel fát akart vágni, de sehol sem találta a baltáját. Mivel télen ez a legértékesebb dolog a világon, arra gondolt valaki ellophatta az éjszaka. Egész nap azon járt az agya, ki lehetett a tolvaj.  Csak hamar ki is találta, hogy a szomszéd lehetett a bűnös. Szúrós tekintettel kémlelte a szomszéd minden lépését, látta amint fát visz be a házába, amit biztosan a lopott baltával hasogatott fel.  Nem látott a kezében baltát, ez gyanús gondolta, elrejti, hogy ne lássam, hogy az enyémet használja a sunyi tolvaj. Milyen peckesen kimérten járkál az udvarán, most már biztos, hogy ő a tolvaj. Odalépett a kerítéshez és átköszönt a szomszédnak, adjon Isten jó reggelt. Figyelte a szomszéd arckifejezését: a szomszéd zavartan kissé szégyenlősen fogadta a köszönést "Fogadj Isten". Gyanús, miért nem néz a szemembe, miért kerüli a beszélgetést. Mert ellopta a baltámat.  A ház ajtaja előtt suttogva beszélt feleségével, biztosan arról, hogy ellopta a baltámat gondolta.  A szomszéd minden gesztusa, szava cselekedete azt sugallta ő a tolvaj. Szólni kellene a csendőrnek, az ilyet fel kellene akasztani, aki ellopja a szegény ember baltáját. Egész nap morogva járt kelt az udvaron a gazda, apró gallyakat gyűjtött, hogy tudjon fűteni, ha már ellopta szomszéd a baltáját. Fertályóra múlva, ahogy a kertvégében tördelte a csutkaszárat meg a napraforgókóróját, egyszer csak az almafa tövénél megpillantotta a baltáját és rögtön belehasított a felismerés, tegnap itt vágott vele le egy száraz ágat az almafáról. Boldogan ment fel a házhoz a feleségének elújságolni, hogy hol felejtette a baltát. Az nap nem sokat beszéltek az asszonnyal, bort hozott a pincéből és odahívta a szomszédot a kerítéshez megkínálta egy kis borral, zavartan mondta, biztos elfáradt kend a favágásban. Amíg itták a finom vörösbort, nézte a szomszéd tekintetét, gesztusait, viselkedését és semmi jelét nem látta már, ami egy tolvajra emlékeztetné. Tanulság! - Gyakran hiányos ismeretek alapján alkotunk véleményt és könnyen ítélkezünk mások felett.

Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. 

2015. február 25., szerda

Az igazság fájdalmas és lesújtó

A magyar gyerekek mentális feszültségének okai, az életvitelükben keresendők.
Az átlag magyar gyermek boldogtalan, életét kilátástalannak érzi. A magyar gyerekek szűk lakásokban élnek,frusztráltak a szülők,  szegények a családok,  nem tudják nevelni őket a szülők. Sokat dohányoznak, agresszívek, a kortársakkal való viszony fontos hatással van a gyerekek hosszú távú fejlődésére. Alkoholt fogyasztanak, drogoznak, ami tovább súlyosbítja helyzetüket. A szegénység következménye az egészség romlás, a szegénység miatt kirekesztik őket az oktatásból is. A szegény és a jómódú szülők gyermekei közötti szakadék egyre nő.  A szegény családok életmódja és lakókörülményei anyagi helyzete behatárolja a gyermek lehetőségeit. Minden második gyerek nélkülöz, vagy éhezik, vagy él a szegénységi küszöb alatt. Hogy pozitívumot is mondjak   nálunk kapja meg a legtöbb gyerek a kötelező védőoltást.  A magyar gyerekek 10 %-a nedves gombás dohos apró élettérben él, ami rontja komfortérzetét, ahol nincs zuhanyzó, fürdőkád és vécé. Az alkohol a dohányzás és a könnyű drogok például kanabis, tovább rontják egészségüket. Gyakori a tinédzserterhesség és az abortusz, és a gyerekek által elkövetett erőszakos bűncselekmények. A magyar gyerekeknek csak a fele reggelizik vagy kap gyümölcsöt. A tehetetlen agresszivitás és düh túlburjánzik, amit a szenvedélybetegségek csak fokoznak, mint a számítógépes játékok. Gyakori a suiciditás és a durva élet elleni bűncselekmények. Az agresszivitás válasz a belső feszültségre , de válasz lehet a dohányzás vagy a szorongás is. A gyermeki agresszió oka lehet ha gyermek maga is áldozat a családban, vagy az iskolában. A gyermek áldozata valamilyen fizikális, vagy szexuális visszaélésnek. A gyermek elvesztette a biztonságát, nem kap kellő figyelmet, odafigyelést, törődést, de ide kell sorolni a betegségeket, baleseteket, amelyekkel szemben a gyermek tehetetlen. A megoldás ha a szülő és a gyermek közösen megtalálja a probléma alapvető lelki okát és együtt keresnek rá megoldást. Bizalom nélkül elfojtja, vagy kompenzálja, vagy más irányba tereli dohányzás, számítógépfüggés, túlzott táplálkozás, depresszió, játékfüggőség. Az agresszív gyermek számára a sport jó lehetőséget jelent a stressz levezetésére.

2015. február 15., vasárnap

A magyarokról írták történetírókIBN RUSZTA arab lexikográfus és földrajzíró 930 táján írja:
“A magyarok turk fajtájúak és vezérük húszezer lovassal vonul harcba… A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Sok szántóföldjük van… Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk selyembrokátból való. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak.”
BÖLCS LEO bizánci császár (866-911):
“A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadságkedvelők és pompakedvelők.”
LOTHARINGIAI REGINO apát Világkrónikájában (908) írta a magyarokról:
“A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen… karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen lőnek kiszarujaikból, hogy lövéseik ellen aligha lehet védekezni… Természetük dölyfös, lázadozó…természetüknél fogva hallgatagok, készebbek a cselekvésre, mint a beszédre.”
MIHÁLY SZÍRIAI PÁTRIÁRKA (1196):
“A magyarok “becsületesek, őszinték, életfenntartásukban okosak… nem szeretik a sok beszédet.”
THEOPHYLACTUS SIMOCATTA (Histor. L. VII. C.8.):
“A magyarok rendkívüli módon szentnek tartják a tüzet; a vizet és a levegőt tisztelik, a földet dicsőítik, de csupán azt imádják és nevezik Istennek, aki a világmindenséget teremtette (ez a Teremtő). Neki lovat, ökröket és juhokat áldoznak, és vannak papjaik, akikről azt tartják, hogy megvan bennük a jövendőmondás képessége”.
Sankt Gallen-i Évkönyvekben (895-1060) EKKEHARD írja:
“Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban, mint a magyarok. Ételt és italt ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak…”
GARDEZI perzsa író, 1050. körül:
“A magyarok bátrak, jó kinézésűek, és tekintélyesek. Ruházatuk színes selyemszövetből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt kedvelők.”
TYRUSI VILMOS püspök, aki feljegyezte az első kereszteshadak átvonulását, írja krónikájában:
“A magyarok keresztények, békességes, jóindulatú, jómódú emberek.”
PIERE VIDAL provencei trubadur a XII. században járt Imre királyunk (1196-1204) udvarában és így írt hazánkról:
“Hogy felvidítsam életemet, elmentem Magyarországra, a jó Imre királyhoz. Ott jó hajlékot találtam, becsületes, jólelkű barátokat és szolgákat.”
DANTE (1265-1321) az Árpád-házi királyok utáni trónöröklési harcoktól sújtott Magyarországra küldött üzenete:
“Ó, boldog Magyarország, ne engedd tovább gyötreni magad!”
II. PIUS pápa Hunyadi János seregének világjelentőségű nándorfehérvári diadal után (1456) írja III. Frigyes császárhoz küldött levelében:
“Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője.”
BONFINI (1425-1502):
“Az írók a kegyetlenség minden nemét ráfogják a magyarokra, kivéve mindkét nem szemérmének megfertőztetését, melyet otthon úgy, mint a táborban kerülték.”
JEAN LEMAIRE DE BELGES francia író 1511-ben írja:
“Magyarország a kereszténység védőbástyája.”
ROBERT JOHNSON angol 1616-ban:
“Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók csökkentésére és az ottomán szerencse megakasztására, mint a többi összes keresztény államok együttvéve.”
MONTAGU MÁRIA, (Wortley angol követ felesége) írta 1717-ben:
“A magyar hölgyek sokkal szebbek, mint az ausztriaiak, s az összes bécsi szépségek Magyarországból kerültek ki”.
MILTON (1608-1674), az Elveszett Paradicsom szerzője:
“Büszke vagyok arra, hogy Magyarország és Anglia között kulturális kapcsolat áll fenn.”
MONTESQIEU (1648-1755):
“A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.”
JULES MICHELET (1798-1874):
“A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása.”
EDUARD SAYOUS (1842-1898):
“A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Magyarország tett a civilizációnak, először, amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak, majd midőn tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott szabadságához.”
G. HERRING angol, 1838-ban kiadott útirajzában írja:
“Magyarország gátja volt a török terjeszkedésnek, bölcsője az alkotmányos szabadságnak és a vallási türelemnek.”
SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879):
“A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni.”
R. BACKWILL angol politikai író írja 1841-ben:
“Magyarország foglalja vissza helyét a nemzetek között, és legyen az, ami régente volt: Európa legbüszkébb védőbástyája.”
VICTOR HUGO (1802-1885):
“Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése.”
BISMARCK német kancellár (1815-1898):
“Különös nép a magyar, de nekem nagyon tetszik.”
TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor kijelentette:
“Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért.”
ELISÉE RECLUS (1837-1916):
“Magyarország rendkívüli előnye, hogy szoros értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe. Bármint alakuljon is a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában.”
PAUL TOPINARD antropológus, 1881-ben kiadott első antropológiai kézikönyvében írja:
“Mai napság a műveltebb magyar családok arcvonásai a legszebbek közé tartoznak egész Európában. A közepesnél valamivel nagyobb termető, jól megtermett testalkatúak, szabályos arcvonásúak, barnás vagy fehéres bőrszínűek, barna hajúak és szeműek,…antropológiai szempontból az eddigi adatok a finnekkel való rokonság ellen tanúskodnak…”
HANS NORMAN 1883:
“Magyarország összes népei közül kitűnnek az igazi magyarok… jó alkatú, kemény izomzatú emberek, nemesek, mintegy márványból faragottak… szemeik tüzesek”.
VAUTIER francia politikus a 20. század elején írja:
“Magyarország múltja fényes, de a jövő még dicsőbb sorsot tart fenn számára. E jobb sorsra érdemes nemzetet Ausztria úgyszólván elfalazta Európától, hogy egyrészt annál szabadabban kizsákmányolhassa, másrészt, hogy a külföld a függetlenség után sóvárgó magyarság panaszait meg nem hallhassa.”
PAYOT:
“Magyarország csodálatra méltó földrajzi egység, amelynek egyes részei összhangzatosan egymásra vannak utalva, és nem szakíthatók el az egész sérelme nélkül.”
D’ANNUNZIO olasz költő 1926-ban:
“Mindaddig, amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Duna-medence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország.”
G. FERRERO olasz történetíró (1871-?):
“Magyarország ezeréves állam, történelmi és földrajzi egység, évszázadok által összeforrasztva, és belső vonzóerők által összetartva, amit sem fegyver, sem toll máról holnapra föl nem bonthat.”
I. GARVIN angol publicista 1925-ben írta:
“Valamennyi legyőzött nép közül a tehetséges, felsőbbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb sors.”
LORD SYDENHAM, az angol felsőház tagja 1927-ben kiadott könyvében írja:
“A legélénkebb részvéttel nézem ezt a dicsőséges múltú büszke népet, amely most a kisantant jól felfegyverzett népeinek gyűrűjébe van bezárva.”
LORD ROTHERMERE 1927. június 27-én a Daily Mailben írja:
“Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjének, és azok a kezek, amelyek a mai politikai helyzetet létrehozták, a jövő háború magvait hintették el.”
ISAAC ASIMOV egy óvatlan pillanatban ezt mondta róluk:
“Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok.”
ENRICO FERMI olasz atomfizikus (1901-1954) Amikor Fermit megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta:  “Már itt vannak? Magyaroknak nevezik őket!”

2015. február 13., péntek

A Donauzeitung 1894 januári száma leírja, hogy Passauban a jeges Inn folyóba esik egy 4 éves gyermek és , a főbérlő fia utána ugrik és megmenti az életét. A gyerek szülei a Kapuziner strassén laktak albérletben. Az eset Anna Elisabeth Rosmus: Out of Passau című könyvében is olvasható. A történetnek nincs vége. 19 évvel később egy grúz Bécsben járt egy emigráns orosz bécsi lakosnál és véletlenül rálépett a villamoson egy festő lábára, aki nem volt más mint a jeges folyóból kimentett személy aki a Meldemann strassei férfiszállásról szorongását ment éppen kezeltetni egy zsidó pszichológushoz akinek a Berg gassén található rendelője. Az esetnek tanúja volt egy horváth vasmunkás aki Wiener Neustadtban lakott, gyűlölettel nézte a macskaköves utcán amint a császári család kedélyesen kocsikáznak nyitott autmobilon. Az esetnek beláthatatlan következményei lettek, 80 millió ember halt meg emiatt.


Kérdés kik a szereplők?

2015. február 6., péntek

Top Secret Encryption Kongruentia

Egy példa a RSA titkosításra: p=7, q=13, Modulus N=p*q  azaz N=91 Euler-féle függvény érték   N-re: X(N)=(7-1)(13-1)  Feltétel: 1<e<X(N) & e and X(N) LNKO 1. azaz LNKO(e,X(N))=1.
"e" A nyilvános kulcs kitevője. Kongruencia d-re  de=1(mod X(N))  vagyis de=1+kX(N) bármely k pozitív egészre. d lesz a titkos kulcs. A nyilvános kulcs N modulus és e kitevő A titkos kulcs N modulus és d kitevő e & X között relazív prímkapcsolat biztosítja a de=1+kX(N) diofantoszi egyenletet. Euklideszi algoritmussal megkapható!  Például: e= 2  16. hatványa=65537
Bankkártyákon e értéke 3 vagy 5 ami a feltörést is leegyszerűsíti!
Elküldöm a nyilvános kulcsot, N-t és e-t. A küldendő szöveget számokká alakítom például egy mátrix segítségével. Úgy darabolom fel, hogy az értékek kisebbek legyenek mint N.
A kódolt szöveg= M e hatványa mod N
A vevő d-t ismerve visszafejti a küldött számokat c-ből
m=c d hatványa mod N így m segítségével visszakapom a számokat, majd a mátrixot használva szöveggé dekódolom. C d hatványa = m (mod N) Mivel a p-1 hatványa = 1 (mod p)
Példa:
p=3 q= 7
N 7*3=21
X(N)=(3-1)*(7-1)=12
e=5
de=1 (mod X(n))
5*d=(12*7)+12
85/5=d
d=17

m=121314
c=121314 5. hatványa mod 21

m=c 17. hatványa mod 21
 
 Caesar-kód vagy Caesar-rejtjel javaban 
public class Caesar {
 public static String caesarCode(String input, char offset) {
  char[] out = input.toUpperCase().toCharArray();
  for (int i = 0; i < out.length; i++) {
   out[i] += offset - 'A';
   if (out[i] > 'Z')
    out[i] -= 'Z' - 'A' + 1;
  }
  return new String(out);
 }
}
 
 

2015. február 2., hétfő

Konduljanak meg a vészharangok

Nem leszek népszerű, azzal hogy advocatus diablo meghúzom a vészharangot, de valakinek fel kell vállalnia ennek ódiumát, bár hálátlan szerep, de úgy érzem bűnt követek el, ha látom, tudom és hagyom szó nélkül, várva arra, hogy majd valaki más megteszi helyettem, mert felelősnek érzem magam azokért az emberekért akiket érint. Sajnos  Magyarországon évről évre nő a szenvedélybetegek száma, köztük egyre több a kóros játékfüggő. A számítógépes függőség több, annál, hogy a gyermek szeret játszani egy bizonyos játékot. A kötődés olyan erős, hogy megvonása dühkitörést és agressziót vált ki a gyerekből. A számítógépről való letiltással szabályos elvonási tünetek jönnek létre, ami nyugtalanságban, szorongásban, pánikban esetleg vad indulatban nyilvánul meg. A mentális jelek segélykiáltások, amik mindig ott lépnek fel, ahol a gyermek valamilyen érzelmi szempontból magányosnak és elhagyatottnak érzi magát. Ha észrevesszük a jeleket, el kell gondolkodnunk, azon milyen hiányt akar pótolni a cselekvéssel. Tudom, felismerni és megnevezni nehéz és tapintatlanság is a legmélyebb legrejtettebb emberi érzéseket, és ellenőrzést gyakorolni, vagy tudatosan önmagunkat motiválni vagy produktivitásra késztetni a másikat.  Az esetek nagy százalékában a gyermekek nincsenek tisztában a cselekedeteik és a lelki dolgaik összefüggésével, a szülő egyszer csak azt tapasztalja, hogy a gyermeke nem tud már meglenni a számítógépes játékok által nyújtott talmi ideák és a virtuális világ nélkül, ahol a kudarcai eltűnnek, sikeres és eredményes lesz.
     A számítógépes játékfüggés tünetei nyilvánvalóak, de a szülő nem veszi ezeket a jeleket.
 A függőség olyan magatartásmódok sorozatát hozza felszínre, amelyeket addig nem tapasztaltunk. A személyiség nem tud lemondani róla még akkor sem, ha ezek testi, lelki és szociális ártalmait érzi vagy a környezete tiltja. A függőség azonban nem csak anyagokkal szemben alakulhat ki, lehet televízió vagy számítógép, chat, vásárlás függőség is. Valahogy úgy indul az egész, hogy a gyermek látva, beszélgetve másokkal kipróbálja a számítógépes játékokat. Amikor a környezete nem eléggé inger dús számára, szülei elhanyagolják, nem képes sikereket elérni a tanulásban párkapcsolatban, nincs célja, értelmetlenné válik az élete,(nincsenek programok, szülők elfoglaltak, problémák vannak körülötte, akkor a gyermek olyan világba menekül ahol ezek a problémák nincsenek jelen.
     Ha a gyermeke egyre több időt tölt a gép előtt, az iskolából hazatérve bezárkózik a szobába és ha benyit a szülő agresszív indulatos hangol válaszol, nem érdekli a családja, nem éhes, elhanyagolja alapvető szociális szükségleteit, nem fontosak már számára azok a dolgok amik eddig meghatározták életét, kezdi elhanyagolni a hobbijait, melyeket régen szeretett, csak arról tud beszélgetni, hogy mit csinált, hol tart éppen a játékban, a baráti kapcsolatai is egyre inkább áthelyeződnek a virtuális világba, a tanulmányi eredménye fokozatosan romlik, egyre kevesebbet tanul, azt mondja a számítógépen kell elkészítenie a házi feladatot, a realitásérzéke változik, egyre erősebb „sikerforrás” a számítógépes játékok során elért eredmény, ha letiltásra kerül sor akkor az veszekedések, dührohamok, rongálások árán sikerül. A gyermek gyakran elhiteti a szülővel hogy a számítógép már elavult és venni kell egy jobb modernebb gépet mert ez már lassú. Az igazi ok azonban az hogy a számítógépes játék csak bizonyos hardverek együttes megléte mellett futtatható, amihez a szülőket értelmetlen beruházásokba hajszolja.
      A szülőnek gyakran nincs meg az alapismerete ahhoz hogy felismerje a gyermeke átveréseit, ha az iskolában a tanár nem képes irányítani az órán ott is csak játszik, és még a számítástechnikai ismeretekben is lemarad,a szülő gyakran csak annyit tud gyermekéről, hogy délután gyermeke a könyvtárba ment, de azt nem tudja hogy ott csak játékszenvedélyének hódol, amíg el nem fogy a pénze játszik megállás nélkül, nem eszik nem iszik, majd addig bolyong amíg újabb pénzt nem szerez amivel csillapíthatja a játékszenvedélyét. Ezek a gyerekek értelmetlenül lődörögnek és csak azon jár az agyuk hogy tudnának egy újabb potya körre szert tenni. Tekintetük fáradságról, kimerültségről árulkodik, nincs az arcukon érzelemnek már semmi jele, amint megkapják a lehetőséget a számítógép használatához a türelmetlenség és remegő feszültség átalakul kétségbeesett izgalommá és mindenen átgázolva rontanak a számítógéphez. Akkor vesszük észre a betegséget amikor ki akarjuk kapcsoltatni velük a számítógépet, ugyanis nem képesek rá. Amikor megszakad az internetkapcsolat dühösen és kétségbeesetten, gyűlöletes arccal akarják elpusztítani a környezetükben található tárgyakat. A tehetetlen düh elképesztő agresszivitást hoz a felszínre, ami a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetésére szolgáltat mentális hátteret. Összeszorított ököllel és dühös tekintettel bolyongnak türelmetlenül enyhülést remélve. A szenvedélybeteg gyermek már elképzelni sem tudja az életét számítógép nélkül, lehangolt, depressziós és szorongó ha nem játszhat, gyakran fáradt, álmos, a szemizom egyensúlyának zavarát okozhatja a túlzott számítógép használat, ami szédülést okozhat, krónikus szemgyulladások keletkeznek,szemégés, szemfáradtság, kötőhártya-vörösség, szárazságérzet, betűk összefolyása, fejfájás, a szemhéjszéli bőr vörössége vagy gyulladása, szúró érzés vagy könnyezés tapasztalható. Ha ezeket észleli a szülő joggal gyanakodhat arra, hogy a gyermeke hazugságokkal leplezi sajátos életvitelét. A játékhoz pénz kell, ha otthon nem engedik a számítógéphez, amit akár bűncselekmény árán is megszerez.
     A gyermek időérzéke leromlik, megfeledkezik biológiai szükségleteiről (evés, ivás, pihenés, tanulás) a játék közben. Nem érdekli más, csak a játék,nem is érzi, hogy amit csinál probléma lenne, a dolgok fontossági sorrendje átalakul, olyan világot teremt magának amiben nincs helye a problémáknak és ha a szülő ki akarja ragadni ebből a közegből akkor meglepő ellenállásra számíthat. A fiatalok jóval több időt töltenek el a számítógép előtt, mint amennyit eredetileg kellene. Fokozatosan elszigetelődnek, lógnak az iskolából, rosszul alszanak és deviáns lesz a viselkedésük és megjelenik a suiciditás. Nagy segítség lenne, hogy ha a szülők odafigyelnének a gyermekeikre és tudnák, milyen programokat használ a csemetéjük. A számítógépes játékok elsősorban a fiúk figyelmét keltik fel. Társadalmi párbeszédre és az oktatás megváltoztatására van szükség. Emellett fontos, hogy a fiatalok megtanulják a családban a tiszteletet és nagyobb figyelmet kapjanak az emberi kapcsolatok. A beteg a saját erejét használja fel a betegség legyőzésére. Hiszen a szenvedélybetegséget csak legyőzni lehet, gyógyítani nem. Minimálisan 3 hónap szeparáció és csoportterápiás kontroll segíti elő az átalakulást. A gyerekek mesterséges örömforrást keresnek a játékokban, ergó ezt kell pótolni ahhoz hogy elfelejtsék illetve ne keressék az olcsó eufóriát. A viselkedési addikcióktól való elfordulás a legnehezebb. ha a beteg nem tud ellenállni a kísértésnek, aztán nem tudja abbahagyni szokását, kényszeresen visszatér hozzá. Mindezek következtében beszűkül és korlátozódik egyetlen szenvedélyre. Hibás énképek esetén előfordulhatnak a kóros feszültség-levezetésnek egészen extrém megnyilvánulásai. Kényszeresen kárt tehet magában, de az önsértő viselkedésnek nem suiciditás hanem a feszültség levezetése. A virtuális világban amit a játék ad, teljesül a vágy, hogy itt ellentétben a valósággal, ők lehetnek a legkiválóbbak, legnagyobbak, legerősebbek, legszebbek. Könnyebben szocializálódhatnak ebben a világban a legkisebb nehézség nélkül. Sokan azért kezdenek el játszani, mert elesettnek és jelentéktelennek érzik magukat igazi lehetőségeik, korlátaik között, a játékban pedig egyszeriben hatalmasokká, híresekké válhatnak.
     A virtuális világban a kapott szerep megváltoztatja a helyes helyzet felismerésünket, önértékelésünket, itt képesek vagyunk helytállni és elviselni a nehézségeket, szembesülni a szürke hétköznapok problémáival. Szinte rezisztenssé válnak a külső ingerekkel szemben újra és újra visszaesnek a játék világába, ahol minden egyszerű és könnyebb. Ha a játékszenvedély menekülés a valós problémák elől, akkor az betegség. A szülők, tanárok feladata, hogy eltérítsék a fiatalokat a túlzásba vitt játéktól azzal, hogy kommunikálnak velük, segítenek a problémáik megoldásában, és alternatívákat kínálnak fel számukra, a szabadidő tartalmas eltöltésére. A függőség társadalmi következménye óriási. Felnőttként a szenvedélybeteg gyermek tovább folytatja kisded játékait és majd a munkahelyen is a játék fog uralkodni felette, „cyberparaszt” játékokat játszik és a munkája már csak másodlagos lesz. A folyamatos játékot csak addig szakítja meg amíg a főnöke elhalad mögötte. A teljesítmény rovására megy a szenvedélybetegség, akár a dohányzás, hiszen a dohányosok 20%-al kevesebbet dolgoznak a többieknél mert ki mennek rágyújtani.
     A szenvedély fokozatosan eszkalálódik, kicsiben indul és beláthatatlan következményei lehetnek. Hosszútávon már gyermekkorban elvetett mag felnőtt korban csúcsosodik a teljes élet kudarcává, ami majdan felnőtt korban akár a suiciditás gondolatának előtérbe kerüléséhez vezethet. A játékfüggő a saját és mások egzisztenciáját is veszélyezteti. A családi kassza mindig megérzi ha a gyermek szenvedélybeteg, mert olyan kiadásokkal terheli a családot ami normális esetben nem lenne.(gépvásárlás,internet, online kártya előfizetés, dvd vásárlás, okostelefon, tablet stb.) A gyermeknek szüksége van iránymutatásra, mert nem látja át azt a bonyolult jelenségrendszert amiben él. Nincs meg még benne az általános mentális képesség, amely többek közt tartalmazza az érvelés, a tervezés, problémamegoldás, absztrakt gondolkodás képességét. A perspektivikus gondolkodás képessége a világ szélesebb és mélyebb megértésének képessége – ítélőképesség, megérteni a dolgok értelmét, kellő mennyiségű empirikus úton szerzett ismeret nélkül szinte lehetetlen. Az értelemhez társul az érzelmi intelligencia és ez a kettő az alapja az önálló gondolkodás képességének. Nap mint nap új helyzetekhez, új körülményekhez való alkalmazkodási képessége, mely összefügg az előzőleg szerzett tapasztalati anyag alkalmazásával, az adott helyzet megítélésével, a személyiséggel és a gondolkodási képességgel. Az interperszonális kapcsolatok szociális kapcsolatok terén vagy a társas érintkezés terén és az önismeret terén a legnehezebb a gyermek élete. A versenyhelyzet feszültséggel tölti el, amit kompenzálni szeretne. Az érzelmeit sem képes kellően kontrollálni még, mert nem fejlődött ki az érzelmi háttér amit igényelne a hormonális testi fejlődése. Mások érzelmi indítékainak megismerése/ismerete nagy biztonságot jelent az egymás elfogadásában, a tevékenység végzésében és a szocializálódásban. Nem elég az környezet érzékelése, kell a gondolkodás révén az érzelmek jelentésének megértésének és kezelésének képessége is. Túl sokat várunk el a fiataloktól, túl nagy terheket hordoznak, amit érzelmileg is fel kell tudni dolgozni, ezért az érzelmek, gondolatok és tettek közötti kapcsolat nem mindig racionális. A viselkedés egyénre jellemző személyiségjegyeket tartalmaz, amelyek a személyiség jellemzői meghatározó elemei. Segítsünk a gyereknek megérteni, feldolgozni, alkalmazni az ismereteket. 

Verseim

Adj Uram...
Kenyeret az éhezőnek, bocsánatot a vétkezőnek,
Békességet a háborgónak, üdvösséget a távozónak,
Reménységet a betegnek, megnyugvást a lelkeknek,
Meleg otthont a hontalannak, mások célját a gondtalannak,
Dicsőséget az érdemesnek, újabb esélyt a végzetesnek,
szép menyecskét a legényeknek, boldogulást a szegényeknek.

1982.

A provokátor hangja

Vadul vagdalkozva dobálja a sarat,
Indulatos hévvel formálva a szavat,
Míg magasba lendül fenyegető karja,
Néhány zendülő őt vezérnek akarja.

Félő tekintetem az arcok közt halad,
Pillantásaikban gyűlölet és harag.
A provokátor szava erős kardot farag,
A csapat élére áll, de vajon ott is marad?

Átkokat szórva izzón nyelve pereg,
Az első esőcseppre szétszéled a sereg.
Végül legnagyobb sikerét velem érte el,
Az elhangzott indulat szót sem érdemel.

1996.

Nőnapi köszöntő! 

Hogy milyen a nő?
Azt kérdezed? – számomra örök talány, férfi ki nem ismerheti, meg soha nem értheti,
Ha HÚG, akkor angyali és vidám, ha NŐVÉR, akkor védelmező és gondoskodó,
ha ANYA, akkor ápol és felnevel, ha FELESÉG, akkor szenvedélyes és szerelmes,
ha NAGYMAMA, tyúkanyóként szeretetével összetartja a széthúzó családot,
A nő a szeretet, a báj és a finomság, az érzelem és a hit, a béke és a remény,
Az emberiség bölcsője és menedéke, egy testben tündér és boszorkány,
Karjában ringat és sírba visz, hős amazon ha kell és szelíd illatos virág...


2015 


Adni hittel

Állok a Tarpai hegy lábánál,
Az öreg kút száz éve adja vizét,
így telik el minden napja.
Nem csügged nem panaszkodik.

Milyen szép magasztos feladat,
csak adni, adni mindenkinek.
Ilyen kúttá kellene válnom!
Csak adni egész életemben.

Mindig csak adni, nem fárasztó?
Hogy győzöd ezt vízzel erővel!
Öreg kút, hogy bírod energiával?
Mi ad erőt neked és kitartást?

Mosolyog a víztükör és ragyog,
„De hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
vidáman, csendben és szabadon.”

Tanárként hadd éljek ily nemes életet,
osszak áldást és még több szeretetet!
A talentumot ingyen kaptam, Istentől
Hogy kérhetnék érte pénzt bárkitől...


Hiszem Uram...


Hiszem, hogy szeretettel őrködsz mindazok felett, akik benned bíznak, és meg vagyok győződve arról, hogy semmi sem hiányozhat annak, aki mindent tőled remél. Reád bízom minden gondolatomat, távol legyen tőlem minden gonoszság. A betegség elveheti erőmet, vagyonomat elveszthetem, az emberek megfoszthatnak becsületemtől, az eszközök hiányozhatnak, hogy neked szolgáljak, a bűn megfoszthat kegyelmedtől – de benned való bizalmamtól soha. Az én bizalmam, Uram, a szeretet. Ebben bízva remélem, hogy örökre boldog leszek, mert ezt tőled remélem. Akik tebenned bíznak, Uram, mindörökké, meg nem szégyenülnek. Ámen.


Kívánok neked...


Békét, csendet, mely elűz vihart,
szent erőt, mely próba közt kitart,
érző szívet, mely enyhít nyomort,
s mély alázattal porig hajolt,
örömöt, mely nap sugaraként
tud gondfelhők között is szórni fényt,
bátorságot, mely meg nem remeg,
s kész odaadni kincset, életet,
szívet, mely a bűnöst szereti,
gyengeségét, vétkét elfedi,
és hitet, mely mint a sasmadár,
fölfelé tart, és az égbe száll,
melynek nincs nehéz, nincs „nem lehet”…
Ezt kívánom! S kell-e több neked?

Jézus Krisztusban mindezt megtalálod.
Beteljesíti ezt a kívánságot.
Nyomába lépsz, boldogan követed,
és hálaének lesz az életed!


Footprints


One night a man had a dream. He dreamed he
was walking along the beach with the Lord.
Across the sky flashed scenes from his life.
For each scene, he noticed two sets of footprints
in the sand: one belonging to him, and the
other to the Lord.

When the last scene of his life flashed before
him, he looked back at the footprints in the
sand. He noticed that many times along the path
of his life there was only one set of footprints.
He also noticed that it happened at the very lowest
and saddest times in his life.

This really bothered him and he questioned the
Lord about it. ‘Lord, you said that once I decided
to follow you, you would walk with me all the way.
But I have noticed that during the most troublesome
times in my life, there is only one set of
footprints. I don’t understand why when I needed
you most you would leave me.’

The Lord replied, ‘My son, my precious child, I
love you and I would never leave you. During
your times of trial and suffering, when you see
only one set of footprints, it was then that
I carried you.’ 
Friendship can not be measured in each other, like memories, laughter, peace and love. A volume of true friendship cannot be measured by a scale nor a chart can measure it, Except Human Hearts...


If the world were paper and the sea were ink,
Then the trees were pens and the plants prose...


In A Cabin, In A Wood

In a cabin, in a wood
Little man by the window stood
Saw a rabbit hopping by
Knocking at his door.
"Help me! Help me! Help me!" he cried,
"Wicked hunter shoot me dead."
Little rabbit come inside,
Safely to abide. 


Te saluto, alma Dea generosa,
o gloria nostra, o Aniko
regina!
In procelloso turbine funesto
tu regnasti serena; mille membra
intrepida prostrasti in pugna acerba;
per te miser non fui, per te non gemo,
vivo in pace per te. Regna, o beata!
 


"latin"
Tona ludatus, vis saus megatus.
Teatrum oti sic amat rosinas.
Si vita mala cares enata ludra.

"francia"
Faute hƒte en faut, qui bˆte eu chaud hach‚ vaut.
Le perdu la phatal a padrole.
Un est e l'equarte sal matisenn Yvon a ton?
 

 Psalmus

Dominus regnavit! Exsultet terra, laetentur insulae multae.
Nubes et caligo in circuitu eius, iustitia et iudicium firmamentum sedis eius. Ignis ante ipsum praecedet et inflammabit in circuitu inimicos eius.Illustrarunt fulgura eius orbem terrae: vidit et contremuit terra. Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini, a facie Domini omnis terra.
Annuntiaverunt caeli iustitiam eius, et viderunt omnes populi gloriam eius. Confundantur omnes, qui adorant sculptilia, et qui gloriantur in simulacris suis. Adorate eum, omnes angeli eius. Audivit et laetata est Sion, et exsultaverunt filiae Iudae propter iudicia tua, Domine. Quoniam tu Dominus, Altissimus super omnem terram, nimis exaltatus es super omnes deos. Qui diligitis Dominum, odite malum; custodit ipse animas sanctorum suorum, de manu peccatoris liberabit eos. Lux orta est iusto, et rectis corde laetitia. Laetamini, iusti, in Domino et confitemini memoriae sanctitatis eius. 

Király az Úr! Ujjongjon a föld,
örvendezzék a temérdek sziget!
(2) Felhő és homály van körülötte,
igazság és jog trónjának alapja.
(3) Tűz halad előtte,
s körös-körül felperzseli ellenségeit.
(4) Villámai beragyogják a föld kerekségét,
láttára megrendül a föld.
(5) Viaszként olvadoznak a hegyek az Úr előtt,
az egész föld Ura előtt.
(6) Az egek hirdetik igazságát,
minden nemzet látja dicsőségét.
(7) Jussanak szégyenbe mindazok, akik faragott képeket imádnak,
és bálványaikkal kérkednek.
Imádjátok őt, angyalai mind!
(8) Hallja ezt Sion, és örvendezik,
és ujjonganak Júda leányai
ítéleteiden, Uram.
(9) Mert te vagy, Uram, a legfölségesebb az egész földön,
messze magasan állsz minden isten fölött.
(10) Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat;
szentjeinek lelkét megőrzi,
a gonoszok kezéből megszabadítja őket.
(11) Világosság támad az igaznak,
s öröm az igaz szívűeknek.
(12) Örvendezzetek, igazak, az Úrban,
és dicsérjétek szent emlékezetét!

2015. február 1., vasárnap

Egyszerű IQ teszt!1. Feladvány:

Tények:
* Öt ház van, különböző színűek.
* Minden házban él egy-egy ember, mindegyik más nemzetiségű.
* Az öt tulajdonos különböző italokat fogyaszt, különféle cigarettát szív és más-más állatot tart.
* Nincs két olyan tulajdonos, aki ugyanazt az állatot tartaná, ugyanazt a cigarettát szívná, vagy ugyanazt az italt inná.
* A brit a piros házban lakik.
* A svéd kutyát tart.
* A dán teát iszik.
* A zöld ház a fehér ház bal oldalán van.
* A zöld ház tulajdonosa kávét iszik.
* Az a személy, aki Pall Mall-t szív, madarat tart.
* A sárga ház tulajdonosa Dunhill-t szív.
* Az az ember, aki középen lakik, tejet iszik.
* A norvég az első házban lakik.
* Az, aki macskát tart, amellett lakik, aki Blend-et szív.
* Az, aki Dunhill-t szív, amellett lakik, aki lovat tart.
* Az, aki Blue Master-t szív, sört iszik.
* A német Prince-t szív.
* A norvég a kék ház mellett lakik.
* Az, aki Blend-et szív, a vizet ivó szomszédja.
A kérdés: Ki tart halat?

2. Feladvány:

Adott az alábbi tíz állítás, amelyek mindegyike vagy igaz, vagy hamis.
1. Az utolsó két állítás közül legalább az egyik igaz.
2. Ez az első igaz vagy az első hamis állítás.
3. Van három egymást követő hamis állítás.
4. Az utolsó igaz állítás és az első igaz állítás sorszáma közötti különbség az ismeretlen szám osztója.
5. Az összes igaz állítás sorszámának összege maga az ismeretlen szám.
6. Nem ez az utolsó igaz állítás.
7. Minden igaz állítás sorszáma osztója az ismeretlen számnak.
8. Az ismeretlen szám egyenlő az állítások közt szereplő igaz állítások százalékos arányával.
9. Az ismeretlen szám összes osztójának száma (kivéve az egyet és önmagát) is több, mint az igaz állítások sorszámának összege.
10. Nincs három egymást követő igaz állítás.
Melyik ez az ismeretlen szám?

3. Feladvány: 

Az éjszaka sötétjében egy keskeny és rozoga híd előtt 4 fiú álldogál, ugyanis át szeretnének menni. De a hídon egyszerre csak ketten tudnak átmenni, többet a híd nem bír. Ugyanakkor elemlámpa is szükséges az átkeléshez, amiből csak eggyel rendelkeznek.
A fiúk mind különböző sebességgel képesek haladni a hídon, ha ketten mennek, közülük a lassabb sebességével haladnak mind a ketten.
· Az egyik srác 1 perc alatt átér a hídon,
· a másik 2 perc alatt teszi meg a távot,
· a harmadiknak 5 percre van szüksége az átkeléshez,
· a leglassabb 10 perc alatt képes csak átjutni.
Hogyan juthatnak át 17 perc alatt mind a négyen a hídon?

4. Feladvány: 

12 egyforma kinézetű golyó közül az egyik súlya egy kicsit eltér a többitől, de nem tudjuk, hogy könnyebb-e vagy nehezebb-e.
A feladat az, hogy egy kétkarú mérleg segítségével maximum 3 mérésből mutassuk meg, hogy melyik ez a bizonyos golyó.

5. Feladvány: 

A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyeket felhasználva készítsünk egy olyan tízjegyű számot, amely szám első n számjegyéből képzett szám osztható n-nel, ahol n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
(Mind a 10 számjegyet fel kell használni és mindegyiket csak egyszer.)

6. Feladvány: A három gyerkőc

Egy fickó bemegy a bárba, rendel egy italt és szóba elegyedik a csapossal. Kis idő múlva megtudja, hogy a csaposnak 3 gyermeke van.
- És mennyi idősek a gyermekeid?
- Hát, életkoruk szorzata 72.
- Ennyiből képtelenség kitalálnom!
- Rendben van, ha kimész a bárból, és megnézed a házszámot, megtudod az életkorok összegét is.
A fickó kimegy, megnézi a számot és elgondolkodik.
- Még mindig nem tudok rájönni.
- A legfiatalabb nagyon szereti az eperfagyit - mondja mosolyogva a csapos....
Mennyi idősek a gyerekek ?

7. feladvány:

A bolondokról azt tudjuk, hogy minden amit hisznek hamis, az épeszűek pedig minden amit hisznek igaz.
A királynő azt hiszi, hogy a király azt hiszi, hogy a királynő azt hiszi, hogy a király azt hiszi, hogy ő, a királynő bolond.
Bolond vagy épeszű a királynő?

8. feladvány :

Egy síkon egymást keresztező egyenes utak mentén egy-egy autó halad egyenletes sebességgel.
Igazoljuk, hogy ha van két autó melyek minden más autóval találkoznak a megfelelő útkereszteződésekben, akkor bármely autó bármely másikkal is találkozik.

9. feladvány:

Egy 40 kg-os kőtömböt vágjunk szét 4 részre úgy, hogy a keletkező kődarabokkal és egy kétkarú mérleg segítségével le tudjunk mérni minden egész számot 1-től 40-ig.

10. feladvány:

Egy kőműves járólapot szeretne lerakni egy kör alakú teremben.
A terem közepén egy henger alakú oszlop van. Hány négyzetméternyi kőlapot vegyen, ha nincs semmilyen mérőeszköze, mindössze egy rúdja aminek hossza pontosan 2 méter és ha ezt vízszintesen közvetlenül az oszlophoz illeszti akkor a két vége pont eléri a terem falát?

11. feladvány: 

Van 2 sárga, 2 piros és 3 zöld bélyegünk. Ezeket összekeverjük, kiválasztunk 3 db ot majd a többit elrakjuk egy borítékba.
Három fickó egymással szemben háromszög alakban leül, mindegyiknek a homlokára egy-egy bélyeget ragaszt amit nyilván nem lát.
Ezek után megkérdeztük az elsőt, tud-e olyan színt mondani ami biztos, hogy nem lehet a saját homlokán.
Nem volt a válasz.
Ugyanezt a kérdeztük a másodiktól, aki - hallván az első válaszát - ugyanígy válaszolt. Milyen színű bélyeg van a harmadik fickó homlokán?

12. feladvány:

Van 10 db zsákunk, mindegyikben 1000 db, 1kg-os aranyrúd.
Igen ám, de az egyik zsákban levő rudak rendre 1,1 kg-osak. Egy mérlegünk van ami pontosan megmutatja a rápakolt dolog súlyát, de csak egyszer használhatjuk.
Melyik zsákban vannak a nehezebb rudak?
És mi van ha nem tudjuk, hogy hány zsákban vannak "selejtes" aranyrudak?

13. feladvány:

Egy gonosz varázsló elfog 100 törpét. A következő ajánlatot teszi nekik: Egy egyenes sorba állítja őket úgy, hogy mindenki az összes előtte levőt látja, de senkit nem lát maga mögött. Majd ezután mindegyiknek a fejére egy fekete vagy fehér sapkát ad. Ezután, kezdve a sor végén álló törpével minden törpének tippelnie kell arra, hogy milyen színű sapkát visel. Ha eltalálja, akkor megszabadul, ha nem, meghal.
Milyen stratégiával menthető meg 99 törpe biztosan, feltéve, hogy a törpék hallják egymás válaszát, és előre megbeszélhetik a stratégiát?

14. feladvány:

Három szobor A, B, C valamilyen sorrendben 'Igaz', 'Hamis' és 'Random'. Igaz mindig igazat mond, hamis mindig hazudik, de random teljesen véletlenszerűen mond igazat vagy hamisat.
A feladat kideriteni, a szobrokról, hogy melyikük melyik, mindössze 3 db eldöntendő kérdéssel.
Minden kérdés egyszerre csak egy szobornak tehető fel. A szobrok értik a mi nyelvünket, de ők egy titokzatos nyelven beszélnek és ezen a nyelven is válaszolnak nekünk. A 'da' és a 'ja' szavakat használják az igen és a nem helyett, de hogy melyik melyik azt nem tudjuk.

15. feladvány:

Egy szerzetes elindul az alacsonyan fekvõ faluból a hegytetõn lévõ kolostorhoz pontosan reggel 8 órakor.
Másnap a kolostorból szintén pontban reggel 8 órakor visszaindul a faluba, ugyanazon az útvonalon.
Útjai során nem halad egyenletes tempóban, megengedett számára, hogy pihenjen, lassítson, vagy gyorsítson.
Bizonyítsuk be, hogy útjai során van egy olyan pont, ahol másodpercre pontosan ugyanabban az idõben halad át, mint elõzõ nap. (A dátum persze nem számít)

16. feladvány :

Huszonöt kiéhezett, intelligens oroszlán talál egy altatóval átitatott húst. Tudják, hogy ha megeszi valamelyikük, az ő húsa is átitatódik, s el is alszik. Az alvó oroszlánra a többiek úgy tekintenek mint egy altatóval átitatott húsdarabra. A húst is és az alvó oroszlánt is egyszerre csak egy másik eheti meg. Az oroszlánok inkább éhenhalnak, minthogy a többi oroszlán megegye öket.
Mi fog történni és miért?

17. feladvány :

A tanár így szól: Gondoltam két természetes számot, mindkettő 1 nél nagyobb. Próbáljátok kitalálni!
Az első diák tudja a szorzatukat, a második ismeri az összegüket.
Első: Nem tudom az összegüket.
Második: Ezt tudtam. Az összegük kevesebb mint 14.
Első: Ezt tudtam. Azonban, most már tudom a számokat.
Második: Ahogy én is.
Mi volt a két szám?

18. feladvány :

Egy sárkány bezár börtöne két külön cellájába két matematikust, akik a cellában nem tudnak egymással beszélni.
A sárkány azt mondja, hogy ha a matematikusok nem találják ki másnap reggelig, hogy hány éves a két fia, akkor megeszi oket.
Amennyiben kitalálják, szabadok.Az egyik matematikusnak megsúgja, hogy mennyi a két fia korának az összege, a másiknak pedig ugyanezen két szám szorzatát.
Ezután a matematikusokat magukra hagyja, akik egész éjjel gondolkodnak.A következo reggelen a sárkány hívatja a matematikusokat, s kérdi tolük, hogy tudják-e már, hogy hány évesek a fiai.
Erre a matematikusok a következoket mondják:
-Én nem tudom -mondja az elso.
-Én se -mondja a második.
-Akkor én tudom - csap a homlokára az elso.
-Akkor én is - mondja mosolyogva a második.
A két matematikus ezután helyes választ adott, így a sárkány kénytelen kelletlen elengedte oket.
A kérdés az, hogy hány évesek a sárkány fiai.

19. feladvány:

Egy távoli országban, élt egy király ki arról volt hires, hogy hatalmas lakomákat rendezett.
Az ezévi legnagyobb lakomára készült, és megrendelt 1500 palack nagyon drága bort.Pontosan 5 nappal a party elott,
egy paraszt aki gyülölte a királyt belopózott a pincéjébe és mérget tett az egyik palackba.Az Örök elkapták menekülés közben,
de nem látták melyiket mérgezte meg és kivülrol ugyanolyan a mérgezett palack mint a többi.
A király nem akarta lemondani a nagy lakomát, de nincs elég ido, hogy újrarendelje a borokat.A méreg rendkivül erös,
még 10.000.000 szoros higitásban is halálos.Ráadásul nem öl azonnal, csak 3 nap múlva végez áldozatával.
A király úgy dönt, rabokat használ fel arra hogy kideritse melyik a mérgezett palack.
Sajnálatos módon a királynak csak 9 rab áll rendelkezésére.
Az idö sürget a lakoma 5 nap múlva itt van, hogyan találja meg a király a 9 rabja segitségével a mérgezett bort?

20. feladvány:

A mesebeli Csalafalván 100 házaspár él. Mindegyik férj tudja az összes asszonyról, hogy hűtlen-e, kivéve a saját feleségéről. Az ősi törvények szerint ha valaki megtudja saját feleségéről, hogy hűtlen, akkor a következő hajnali 6 órakor köteles őt büntetésként a patakba dobni.
Egy nap vándor érkezik, és mindenki tudomására hozza: van hűtlen asszony a faluban. A férjek elhatározzák, hogy nem beszélnek egymással erről a kínos dologról, de az ősi törvényt természetesen betartják.
Az első 99 reggelen senkit sem dobtak a patakba. Mi történt a századik hajnalon?

21. feladvány:

Ez a feladvány Lewis Carroll, Alice's csodaországban írójának egy híres fejtörője.

100 katona a lenti sérüléseket szenvedte el a harcban:
70 katonának a szeme lett oda, 75-nek a füle, 85 a lábát vesztette el, és 80 katona a karját.
Minimum hány katona van aki mind a 4 testrészét elveszítette?

22. feladvány:

25 lovad közül kell kideríteni hogy melyik a 3 leggyorsabb.
[1] Nincs két olyan lovad akik pontosan ugyanolyan gyorsak lennének.
[2] Nincs órád, nem tudod lemérni az idejüket.
[3] Egy futamban max. csak 5 ló indulhat egyszerre.
Hogy deríted ki összesen 7 futamból?

23.feladvány:


A mester elővett 8 bélyeget, 4 pirosat és 4 zöldet, ebből mindhárom tanítvány (A, B, C) homlokára ragasztott 2-2 db-ot és a megmaradó kettőt pedig eltette a zsebébe.
Tehát mindhárom tanítvány látja a másik kettő homlokán levő bélyegeket, de egyikük sem tudja (hacsak ki nem találják) hogy a mester zsebében mi van.
Ekkor a mester megkéri őket, hogy szóljon az, aki tudja a saját homlokán levő bélyegek színét.
A: 'Nem tudom.'
B: 'Én sem tudom.'
C: 'Én sem tudom.'
A: 'Még mindíg nem tudom.'
B: 'Én mostmár igen.'
Milyen színü bélyegei vannak B-nek?

24. feladvány:

A gonosz varázsló megint elfog ezúttal 20 törpét. Körbeülteti őket úgy, hogy mindegyik csak 7 szemközti törpét lát a 20-ból. Majd ezután mindegyiknek a fejére egy fekete vagy fehér sapkát ad. Ezután, kezdve az első törpével minden törpének tippelnie kell arra, hogy milyen színű sapkát visel. Ha eltalálja, akkor megszabadul, ha nem, meghal.
Milyen stratégiával menthető meg 13 törpe biztosan, feltéve, hogy a törpék hallják egymás válaszát, és előre megbeszélhetik a stratégiát?.

25. feladvány:

Van három csukott ajtót, amelyek közül kettő mögött egy-egy kecske van, a harmadik mögött viszont egy pénzeszsák. Először csak rámutatunk az egyik ajtóra, de mielőtt megtudnánk, hogy mi van mögötte a műsorvezető a másik két ajtó közül kinyit egyet, amelyik mögött kecske van, majd megkérdez minket, hogy akarunk-e módosítani a választásunkon.
Vajon a "maradok" vagy a "váltok" stratégia a kifizetődőbb, vagy mindegy?

26. feladvány:

Adott két madzag különbözo anyagból.
Ha meggyújtjuk, mindkettö pontosan egy óra alatt, de különbözö tempóban ég el, nem állandó sebességgel.
Mérjünk le velük pontosan 45 percet.

27. feladvány:

Adott egy végtelen magas lépcsősor, aminek a legalján áll egy láthatatlan légy. Minden másodpercben felugrik valahány lépcsőfokot, de mindig ugyanannyit.
Nekünk az első másodperctől kezdve, minden másodpercben megadatik, hogy egy légycsapóval üssünk egyet, a lépcső valamelyik fokára.
Milyen stratégiát alkalmazzunk, ha biztosan le akarjuk előbb utóbb ütni a legyet, de nem tudjuk, hogy ő mekkorát ugrik?

28. feladvány:

a, Mérjünk le egy 4 perces és egy 7 perces homokórával pontosan 15 percet.
b, Mérjünk le egy 4 és egy 9 perces homokórával pontosan 7 percet.

29.feladvány:

Mennyi az ábrán látható csillag csúcsainál levő belső szögek összege?

30.feladvány:

Vágjuk 4 egybevágó részre az alábbi alakzatot!

31. feladvány:

Egy műhold állandó sebességgel kering a hold körül 8 óra alatt megkerülvén azt. Minden megtett teljes kör után megfordul és egy negyed környi távolságot visszamegy, majd folytatja útját előre megint egy teljes körrel.
Hány óra múlva kerüli meg pontosan 1000-szer a holdat, a kiindulóponttól számítva?

32. feladvány:

A 40%-os rum neve Negrita, de miről vagy kiről kapta a nevét?

33. feladvány:


Ki vagy mi volt Sibtu?

34. feladvány:


Ki vagy mi volt Cujo?

35. feladvány:

 Ki viselheti a mitret?

36. feladvány:

 Mi lehet az arzsag?

37. feladvány:

Mi a brant?

38. feladvány:

zsendice

39. feladvány:

vackor

40. feladvány:


tyütyümütyü

41. feladvány:


Mi a neve Yamato Takeru  fűkaszálójának? 

42. feladvány:

Miket neveznek így Csillám és Jéghalál?

43. feladvány:

 Mi a fuchsino?

44. feladvány:

 Crudus jelentése?

 

45. feladvány:

Honnan van a híres idézet? 

Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.

 

46. feladvány:

Kinek volt a felesége Isaakios Sebastokrator leánya?

 

47. feladvány:

Ki volt Theodoros Skutariotes? 

 

48. feladvány:

Ki volt Hamilcar?


 

49. feladvány:

 Ki aratott győzelmet a Manzikerti csatában? 


50. feladvány:

Mit tettek a samburuk az elmolokkal?

 

51. feladvány:

Milyen uralkodó volt Alara? 

 

52. feladvány:

Mi a namibornis herero?

 

53. feladvány:

Mit látunk a Lüdiai pénz hátoldalán? 

 

54. feladvány:

  Hány szimbólum található az Amerikai kontinens legrégebbi kőtábláján? 

 

 55. feladvány:

 Ninda kenyeret jelent de milyen nyelven? 

 

56. feladvány:

 Hogyan halt meg "A tökfilkók szövetsége" című regény szerzője? 

 

57. feladvány:

 Milye nincs az Atretochoanának?

 

58. feladvány:

  Mi lehet a Chauliodus sloani?

 

59. feladvány:

Mikor adták ki a Penny Blacket?

 

60. feladvány:

 

Ki találta fel az egylábú széket és mire használta? 

 

61. feladvány:

Egy autóverseny nagydíjon Bob Palmer a Q84-es rendszámmal, Jim Millers az N101-es, Pat Abraham pedig a B81-es rendszámmal indult. Mi volt Harry Jackson autójának rendszáma? 

 

62. feladvány:

Marianna szívesen fogyaszt karalábét és brokkolit, illetve szalonnát és fagylaltot, inni pedig diólikőrt és baracklevet szeret.
Arisztid ugyanezeket a dolgokat kedveli.
Gergely az oldalast és a parizert imádja, illetve paprikát és a mángoldot kedveli.
Helga, a felesége lazacot és sonkát fogyaszt legszívesebben, és kakaót illetve tonikot iszik hozzá.
Egyikük sem szereti az uborkát és a paradicsomot.
Vajon ki szeretné a fenti személyek közül a pogácsát rizlinggel?

63. feladvány:

 
Egy férfi belép a múzeumba. Minden kép előtt, mely előtt megáll, a kép alatt tálható kis tábláról hangosan felolvassa a festő nevét, a kép készítésének évét és a festmény nevét.
Egy mellette álló őt figyelő férfi kis idő múlva megszólal:
- Ön biztosan altiszt a katonaságnál.
A másik férfi feltevése igaznak bizonyul, de hogyan találhatta ki, ha most látták egymást életükben először, hangja nem volt katonás vagy zavaró, a közelben nem volt harmadik személy és a városban nem kaszárnya?

64. feladvány:


M. úrnak és M. asszonynak hét lánya van. Mindegyik lánynak van egy fiútestvére.
Hány gyermek van a családban?

65. feladvány:


Egy csapat kutatónak át kell kelnie a folyón. A híd szét van rombolva, a folyó pedig túl mély. Szerencsére az egyik kutató észrevesz két játszadozó fiúcskát, akik egy üreges fatönkön ülve hajókáznak a folyó közepén. A kis hajójuk azonban olyan kicsi, hogy csak a két kisfiút vagy egy tudóst bír el.
Mégis mindegyik felnőtt átjut a partra. Hogyan?

66. feladvány:

Egy vasárnap öt ember halad a templom irányában. Hirtelen beborul az ég, és elered az eső. A négy ember aki fedezéket keres megázik. Az ötödik aki egy lépést sem tesz, száraz marad.
Hogyan lehetséges ez?

67. feladvány:

Két apa és két fiú együtt mentek vadászni.
Hazafelé menet büszkén eldicsekedték, hogy jól sikerült a vadászat, mert három nyulat lőttek összesen, így mindenkinek jutott egy-egy nyúl.
Hogyan lehetséges ez?

68. feladvány:

Van két hordónk, melyek egyenlő mennyiségű bort, illetve vizet tartalmaznak. A borból kiveszünk egypohárnyit, és elkeverjük a vízben. Ezután ugyanannyi boros vizet öntünk a borba, újra kiegyenlítve a folyadékok mennyiségét, és azt is jól elkeverjük.
Melyik keverék tisztább?

69. feladvány:


Tizenkét ember van egy teremben. Közülük hatnak a lábán van zokni, négynek cipő, és hárman vannak, akik zoknit is, cipőt is viselnek.
Hányan vannak mezítláb?

70. feladvány:


Egy szigeten hazugok, füllentők és igazmondók laknak. A hazugok mindig hazudnak, az igazmondók mindig igazat mondanak, a füllentők néha igazat mondanak, néha hazudnak. A sziget három lakója bíróság előtt áll. A bűntényt egyikük követte el. A bűnös igazmondó volt, mégpedig az egyetlen igazmondó hármuk közül. A következőket állították:
A: Ártatlan vagyok.
B: Ez igaz.
C: B nem füllentő.
Melyikük a bűnös? A másik két személy a lakosság melyik csoportjához tartozik?

71. feladvány:

Három bandita egy kupac aranyport zsákmányol. Szeretnék az aranyat úgy elosztani, hogy egyikük se károsodjon a többiek hibájából, illetve kettő ne beszélhessen össze a harmadik ellen. Nincs semmilyen mérőeszközük ehhez, csak úgy szemre tudnak osztani. Mit tegyenek, hogy mindhárman meg legyenek elégedve?

72. feladvány:

A könyvespolcon egy háromkötetes szakkönyv puhakötésű kötetei állnak egymás mellett. Mindhárom kötet 300 lapos. Egy szú egy nap alatt 100 lapot rág át. Mennyi iső alatt ér el az első kötet első oldalátől a harmadik kőtet utolsó oldaláig, ha a borítókat egy pillanat alatt átrágja?

73. feladvány:


Két indián üldögél a patak partján, majd az egyik megszólal.
-Uff, kicsi Réti Szellő te vagy az én fiam!
Erre a másik mondja:
-Uff, Sebes Sólyom, viszont te nem vagy az én apám!
Hogyan lehetséges ez?

74. feladvány:Egy villanyszerelő beköt a pincében három lámpát, amelyeknek a kapcsolójuk a lakás földszintjén találhatóak.
De sajnos elfelejtette, hogy melyik kapcsoló, melyik körtéhez lett csatlakoztatva. Hogyan állapítja meg, melyik lámpához melyik kapcsoló van kötve, ha csak egyszer mehet le a pincébe?

75. feladvány:


  Jani tegnapelőtt 17 éves volt, jövőre 20 éves lesz. Hogyan lehetséges ez?

 

76. feladvány:

Egy asztalon kilenc külsőre teljesen egyforma biliárdgolyónk van. Azonban az egyik biliárdgolyó egy kicsit nehezebb, mint a többi nyolc.
Van egy kéttányéros mérlegünk amellyel két mérésből meg kell állapítani, hogy melyik a nehezebb biliárdgolyó. Hogyan csináljuk?

77. feladvány:


Egy gazda szolgát akart felfogadni. Előtte azonban a szolgának a következő próbát kellett teljesítenie:
- Látod ezt a hordót? Ezt vízzel kell megtöltened, méghozzá úgy, hogy pontosan a feléig érjen, se többet, se kevesebbet nem szabad töltened bele. De vigyázz, közben se pálcát se egyéb más mérőeszközt nem használhatsz!
A szolga megbirkózott a feladattal. Hogyan csinálta?


78. feladvány:

1897. A keszthelyi Schwarz Dávid technikus mit talált fel?

79. feladvány:

Mikor harcoltak magyar katonák Palesztinában?

80. feladvány:

Minek a neve volt Husao?

81. feladvány:

Miről nevezetes A Swastika mosoda?

82. feladvány:

1969-ben ki ellen kíséreltek meg merényletet?

83. feladvány:

Miről vált hírhedtté Jim Jones?

84. feladvány:

Ki volt Mohandász Karamcsand?

85. feladvány:

Miről nevezets Amelia Earhart?

86. feladvány:

Mi az a ferrotipia?

87. feladvány:

Ham minek a neve?

88. feladvány:

A keleti népeknél szentnek tisztelt kerek vagy kúp alakú faragatlan kövek neve.


89. feladvány:

Mi az abaton?

90. feladvány:

Ki az abiturens?

91. feladvány:

Divó jelentése?

92. feladvány:

Mire használják a badellát?

93. feladvány:

Kia a cafuzó?

94. feladvány:

Mit jelent a dádé szó?

95. feladvány:

Mit jelent az ebenguba?

96. feladvány:

Mit jelent és kimondta Eb ura fakó?

97. feladvány:

Mi a gábli?

98. feladvány:

Mi a gádor?

99. feladvány:

Ha galárisos a pálinka, az jó vagy rossz?

100. feladvány:

Mi a hadzs?

101. feladvány:

Ki volt az Ianitor?

102. feladvány:

Mire használják a jasmakot?

103. feladvány:

Mire használja  kertész a kacort?

104. feladvány:

Mi a macsánka?

105. feladvány:

Hol található a nadír?

106. feladvány:

Mi az obedár?

107. feladvány:

Mi a pádimentom?

108. feladvány:

Mi a racsni?

109. feladvány:

Mi a salabakter?

110. feladvány:

Ki volt a vagabundus?

111. feladvány:

Periculum in morta jelentése?

112. feladvány:

Néha nem a nagy kutya fogja meg a vaddisznót! Kitől ered  a mondás?

113. feladvány:

Olyan ismeretet jelöl, mely a következményekből utal vissza az okokra. 

114. feladvány:

Kitől ered a mondás: A hibák oka a jobb nem ismerése?

115. feladvány:

Kitől ered a mondás:Jól alszik az, aki nem érzi milyen rosszul alszik?

116. feladvány:

Kitől ered a mondás:Semmit sem tudok, csak azt, hogy nem tudok semmit?

117. feladvány:

Kitől ered a mondás: A halogatás időlopás?


118. feladvány:

Kitől ered a mondás: A második milliót már becsületesen is meg lehet keresni?

119. feladvány:

Kitől ered a mondás:  A szerénység könnyen vág ostoba képet, és szívesebben hallgat.


120. feladvány:

Kitől ered a mondás:  A titok ajtaját nem olyan nehéz kinyitni, mint ahogy azt a tudatlan emberek gondolják. Ellenkezőleg, az a szörnyű, milyen nehéz bezárni?


121. feladvány:

Kitől ered a mondás:A világon semmiféle tehetség el nem vész. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye.122. feladvány:

Kitől ered a mondás:Akinek akasztófát rendelt a sors, az nem fullad vízbe.

123. feladvány:

Kitől ered a mondás:Amennyiben a matematika törvényei a valóságra vonatkoznak, nem tévedhetetlenek. Amennyiben tévedhetetlenek, nem a valóságra vonatkoznak. 


124. feladvány:

Kitől ered a mondás:Akinek jó szíve van, azt az öröm látványa boldoggá teszi.


125. feladvány:

Kitől ered a mondás:A kegyelmes urak is lehetnek kegyetlenek.

126. feladvány:

Kitől ered a mondás:A madár is elszáll onnan, ahol nincs keresnivalója...

127. feladvány:

Kitől ered a mondás:A nők hamarabb megbocsátanak egy illetlenséget, mint egy udvariasságot. S hamarabb a szemtelenséget, mint a jámborságot.

128. feladvány:

Kitől ered a mondás:A nevelésben semmi sem jelentéktelen.

129. feladvány:

Kitől ered a mondás:A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít.

130. feladvány:

Kitől ered a mondás:A békesség olyan fa, mely hosszú növekedést igényel.

131. feladvány:

Kitől ered a mondás:A félelem mindig rossz tanácsadó.

132. feladvány:

Kitől ered a mondás:A férfi sorsa a nő.

133. feladvány:

Kitől ered a mondás:A hazugság a gyöngék fegyvere.

134. feladvány:

Kitől ered a mondás:A lelkiismeret visszatekint a múltba, és irányítóul szolgál a jövőre. 

2015. január 13., kedd

Anti-Semitism!

   
The  throughout history, some groups were targeted more than others. Like the Jewish people. Their ordeal started at the hands of Pharaoh, who killed their boys and let only their girls live. The oppression against Jews continued throughout antiquity, at the hands of the Assyrians, Babylon and the Romans, who massacred and exiled Jews and destroyed their temples and cities. In medieval times, Jews were once again targeted, labeled, discriminated against and chased away from wherever they took shelter. The oppression continued in recent history when six million Jews were slaughtered by Nazis. Today, the persecution still goes on. Anti-Semitism in Europe lingers in the form of harassment in public areas, offensive remarks and discriminatory behavior in social life and more terrifyingly, in the form of brutal assaults; the vandalizing and looting of Jewish businesses, burning of cars, hundreds chanting “gas the Jews,” “kill the Jews,” in violent protests, shootings and fire-bomb attacks against synagogues, and the recent Creteil attack in France in which a Jewish couple was brutally attacked in their home. That incident was a horrible reminder of the 2006 incident – again in France – that involved a young Jewish man being captured, tortured for weeks and then left naked to die. France is not the only place that witnesses anti-Semitism. From Argentina to Tunisia, from Ireland to Spain, Jews seem to be caught up in a constant cycle of hatred targeting their communities. Even in the US, which is known for its unwavering support for Israel, Jewish people are wary of divulging their identities, or practicing their religious duties in public. An unprovoked attack on a 24-yearold Jewish man wearing a kippa by four men in Brooklyn, New York; the assault of a 12-year-old Jewish girl, who had a bottle thrown at her by a group of girls, including one who yelled, “You dirty Jew”; and the attack on a Jewish man in Los Angeles, California, who was surrounded by five male suspects who yelled “Heil Hitler!” before striking him, can be listed among the disturbing recent incidents in the US. The Middle East is home to the worst cases of anti-Semitism, however. Especially after the recent Gaza war, hatred toward Jewish people regardless of age, gender or involvement in the conflict has risen in a disturbingly fast manner. But why do some people seem to think that it is legitimate to hate Jews? In the past, some people saw Jews as underhanded conspirators who segregated themselves from the societies they lived in due to widespread anti-Semitic propaganda, such as The Protocols of the Elders of Zion. The sentiment was further fueled with notorious lies like the blood libel, portraying Jews as the veritable embodiment of evil. Today, the conflict between Israelis and Palestinians is the driving force behind this ubiquitous Jewish-hatred, and often used as a cloak to justify violence against ordinary Jews on the streets. Surely political administrations or individuals within a community might make mistakes. However, persecuting a whole community based on the acts of few would be neither Koranic nor moral. The Jewish people are known for their calm and modest demeanor.
   
They are a quiet people that like to occupy themselves with their daily routine and religious practices. Therefore it is even more surprising that such calm and reserved people have been on the receiving end of such persecution throughout the history. Any resentment toward the policies of Israel should be voiced in a civil manner, without putting the blame on the entire community. God prohibits Muslims from such a behavior. In the Koran, God warns believers as such: “O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness. And fear Allah ; indeed, Allah is Acquainted with what you do” (Koran 5:8). It is most natural for there to be good and bad people in every group, community or nation. Just like there are countless murderers, liars and criminals in Muslim communities, it is natural for Jewish communities to include people whose actions are less than commendable. Yet, it is most absurd and ridiculous to feel antipathy toward a group in its entirety for the actions of a few. Most importantly, it is opposite to the teachings of Koran. According to the Koran, Jews are People of the Book and are to be respected, protected and approached with love. God allows Muslims to bond with them through marriage, which alone explains the extent of friendship and closeness God expects from us to have with them. God also allows us to have social bonds with Jews, to have dinners with them in their homes. God never tells Muslims to hate them, or discriminate against Jews or Christians. God praises Jews in many verses for their devotion and piety and indeed, Jewish people set a great example to Muslims with their unwavering loyalty to the prophet Moses.
All these facts make it clear that there is no basis, either in Islam or in Judaism, that could lead to such friction. Once everyone realizes that God created this world for love and it is against God’s wishes to harbor hostile feelings toward each other, brotherhood and peace will prevail.