2014. július 24., csütörtök

Chronology of Early Computing


•            (several BC): abacus used for counting
•            1614: logarithms discovered (John Napier)
•            1622: invention of the slide rule (Róbert Bissaker)
•            1642: First mechanical digital calculator (Pascal)
•            Charles Babbage (U. Cambridge) invents:
-             1812: "Difference Engine"
-             1833: "Analytical Engine"
•            1890: First electro-mechanical punched card data- processing machine (Hollerith)
•            1905: Vacuum tube/triode invented (De Forest)
The War Years...
•            1935: the relay-based IBM 601 reaches 1 MPS.
•            1939: ABC - first electronic digital computer (Atanasoff & Berry)
•            1941: Z3 - first programmable computer (Zuse)
•            Jan 1943: the Harvard Mark I (Aiken)
•            Dec 1943: Colossus built at 'Station X' - Bletchley Park
•            1945: ENIAC (Eckert & Mauchley U. Perm):
-             30 tons, 1000 square feet, 140 kW,
-             18K vacuum tubes, 20xl0-digit accumulators,
-             lOOKHz, circa 300 MPS.
-             Used to calculate artillery firing tables.
-             (1946) blinking lights for the média...
The Von Neumann Architecture Memory Arithmetic Logicaf Unit i
Control Unit -r- ,4c cumutefor

1945: von Neumann drafts "EDVAC" report
-             design for a stored-program machine
-             Eckert & Mauchley mistakenly unattributed
Further Progress...
•            1947: "point contact" transistor invented (Shockley, Bardeen & Brattain)
•            1949: EDSAC, the world's first stored-program computer (Wilkes & Wheeler)
-             3K vacuum tubes, 300 square feet, 12 kW,
-             500KHz, circa 650 IPS, 225 MPS.
-             1024 17-bit words of memory in mercury ultrasonic delay lines - early DRAM ;-)
-             31 word "operating system" (!)
•            1954: TRADIC, first electronic computer without vacuum tubes (Bell Labs)
The Silicon Age
•            1954: first silicon (junction) transistor (TI)
•            1959: first integrated circuit (Kilby & Noyce, TI)
•            1964: IBM System/360, based on ICs.
•            1971: Intel 4004, first micro-processor (Ted Hoff):
- 2300 transistors, 60 KIPS.
•            1978: Intel 8086/8088 (used in IBM PC).
•            1980: first VLSI chip (> 100,000 transistors)
•            Today: ~800M transistors, 45nm, ~3 GHz.
Languages and Levels

 
Level 5
Level 4 Level 3 Level 2
C/C++ Source
compile
L
ASM Source
assemble
ML/Java Bytecode
interpret
Other Qbject Object File Files ("Líbraries")
link

 
execute
Level 1
Executable FHe ( "Machine Code")

 

Computers programmable with variety of different languages. - e.g. ML, java, C/C++, python, peri, FORTRAN, Pascal,. .. Can describe the operation of a computer at a number of different levels; however all levels a re functionally equivalent Levels relate via either (a) translation, or (b) interpretation.

Terápiák jelentősége a könyvtárakban


A gyermekek személyiségnek formálására tucatnyi foglalkozás vagy csúnya szóval terápia használható. A szülők nem szeretik a terápia szót és nem is viszik el gyermekeiket terápiára, szerencsésebb a foglalkozás vagy könyvtári óra kifejezés használata. A biblioterápia egy interdiszciplináris terápiás módszer, amit a szülők is gyakorolnak a gyermeknevelésük során ösztönösen és eredményesen. Szigorúan, pontosan kiválogatott  mese vagy a szépirodalmi mű segítségével befolyásolja,  áthangolja megváltoztatja a mentális attitűdöket, megismertetve az elfogadott viselkedésmódokat, emelve a gyermek műveltségi szintjét, elősegítve a helyes magatartásformák elsajátítását, ezzel is segítve a gyermek szocializálódását.  A zeneterápiák, művészetterápiák is a gyermekek egy egy speciális személyiségformálását segítik elő. A jól kiválasztott olvasmányok alkalmazhatók a gyermek pszichológiai problémáinak kezelésére, megelőzésére és személyiségfejlesztésre. Az olvasás befolyásolhatja a gyerek attitűdjeit, érzelmeit és viselkedését egyaránt. Az irodalom képes leginkább a katartikus indulatelvezetésre, elgondolkodtat, alkalmas annak megtanítására és gyakorlására, hogy az önismeretünk révén beleképzeljük magunkat a főhős szerepébe, így kérdések fogalmazódnak meg bennünk, amire választ is kapunk vagy adunk önmagunknak. A  novella, vers, történet, fabula felolvasásán,  meghallgatásán keresztül saját konfliktusainkra is példát találunk. A reális önismereten és önképviseleten nyugvó kommunikáció és az őszinteség, nyíltság, a konfliktusok felismerése és interakciós megoldását segíti elő. A könyv a katalizátor szerepét játssza, a cél a saját életünkből merített emlékek, asszociációk, indulatok és érzések megosztása rendezése, megértése feloldása. A könyvtárba látogató gyermekcsoportok foglalkozását olyan könyvtárostanárok végzik, akik megfelelő mentálhigiénés kompetenciával és biblioterápiai alapismeretekkel is rendelkeznek.  A feladat elvégzéséhez elengedhetetlen a megfelelő pedagógiai és pszichológiai felkészültség, de a laikus könyvtárosok is képesek a sikeres fejlesztőterápiára, persze nem olyan színvonalon és sikerrel, mint a pedagógiai végzettségű társaik. Zeneterápiát alkalmazunk, ha a gyermek szóbeli kifejezőkészsége lelki okok miatt károsodik, dadog vagy autista, esetleg skizofrén vagy hiperaktív, vagy egyéb magatartási zavarral küzd. A szakemberek szerint nem lenne szabad végezni ezeket a terápiákat laikus könyvtárosnak, mert a megfelelő szakmai ismeretek nélkül, nagyobb kárt okozhatnak a gyermekek személyiségében. Én hiszem és látom, hogy foglalkozások alatt olyan érzelmi hatások érik a gyermeket, amik pozitív hatást eredményeznek, akár laikus akár pszichológus a terapeuta.  A közös játékban feloldódik és felszabadulttá válik a gyerek. A zeneterápiában a ritmikus feladatok a hangszerek dobok, csörgők, xilofon vagy saját kezük taps alkalmazásával, jön létre az összhang az együtt zenélés öröme. A deviáns magatartásformák is jól kezelhetők így. A művészetterápia például a rajz segítségével fejezi ki  a gyerekek a rejtett szorongásaikat, félelmeit fóbiáját. A hiperaktivitás mozgásterápiás játékokkal oldható. Az emocionális, mentális, szociális és kognitív területeken bekövetkezik a változás egyszerre, ha a szakember pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkező könyvtáros és jól vezeti a foglalkozást. A felismert sérült funkció helyreállítsa, vagy megelőzése prevenció, rehabilitáció révén elősegíti a gyermek minőségileg jobb életet. A terápiák szakmai felügyeletét célszerű olyan (terapeuták) pszichológusoknak irányítani, akik megfelelő szakvizsgával és szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Az irodalomterápiás foglalkozások nagyon jó hatásfokkal alkalmazhatók a kamaszoknál, akik mellőzve érzik magukat, egyedül vannak a felnőtté válás folyamatában. A gyerekek tapasztalatot szerezhetnek a kommunikáció nehézségeiről és szépségéről, a személyre szabott figyelem pozitív élményéről és a másikra való odafigyelés és tisztelet fontosságáról. A terápia során oldódik szorongásuk, türelemre, toleranciára, empátiára tanítja őket a terápia mindenfajta kényszer nélkül. Felszínre kerülnek saját és társaik problémái, így találkozhatnak különböző megoldási alternatívákkal, akár úgy is, hogy egy-egy irodalmi hős viselkedését megfigyelik, értékelik. Az irodalmi művek kiválasztásánál döntő szempont a korosztályra jellemző problémák történetek kiválasztása és azok jó kibonthatósága, mint például a felnőtt-gyermek kapcsolatok, felnőtté válás, szerelem, tanulás, közösségbe való beilleszkedés, barátság, jövőkép, társadalmi elvárások, értékek, célok...stb. A folyamatos motiváció érdekében egy-egy foglalkozáson belül egyéb művészet-terápiás terület is helyet kaphat a könyvtárban, az adott műnek, csoportnak, problémának megfelelően, így többek között drámapedagógia játékok, rajzolás, közös zenélés, szituációs játékok, kézműves feladatok. Nem utolsó szempont, hogy a foglalkozási során a gyermekek olyan irodalmi művekkel ismerkednek meg, melyek nem az iskolai tananyag szerves részei, így újabb élményekkel gazdagodnak és serkenti őket az olvasásra, azáltal, hogy a művek feldolgozása nem "iskolai elemző módon" történik, hanem szabad beszélgetés formájában, egy olyan csoportban, ahol mindenkinek számít a véleménye, mert minden ember fontos a közösség számára. A legkisebbeket mesék révén tudjuk formálni. A meseterápia minden életkorban, és minden életszituációban használható, minden korosztály megérinthető egy mesével, akár kisgyerek, kamasz, vagy fiatal felnőtt. A fabuláknak hatalmas ereje van, s valóban tud segíteni, csak meg kell találni az adott élethelyzethez és egyénhez kapcsolódó tanmesét, s ha megvan akkor kezdődik a csoda, a gyógyulás és a személyiség formálása. A személyiségformálás azonban óriási felelősség is ezért ezt is csak megfelelő szakember felügyelete mellet célszerű végezni.


2014. július 22., kedd

Mit rejtegetnek a Mátra gyomrában 300 méter mélyen a 7006-os objektumban?


300m mélyen a Szár-hegy gyomrában kialakított atombunker felszíni bejárata. 

Orosz nyomásra a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) már az 1949. évi költségvetési tervben az állami kiadások 12 százalékát, azaz mintegy 20 milliárd forintot irányozott elő a Honvédelmi Minisztérium számára. Germuska Pál történész számításai szerint ez az összeg az akkori várható bruttó nemzeti jövedelem (GNI) egyötödét jelentette. A Minisztertanács és a Politikai Bizottság (PB) szintén ez év végén adta ki ukázba az Iparfejlesztési Ipari Igazgatóságnak (IFIG), illetve az Országos Tervhivatalnak (OT), hogy a Monarchia- és a Horthy-érában átadott hadiüzemek rekonstrukcióján kívül, további 14 hadiipari gyárat, úgynevezett „tükörüzemet” tervezzen meg és építsen fel Észak- és Kelet-Magyarország nem annyira iparosított régióiban. Az új gyárak kivitelezésére csak az 1950. évben 700 millió forintot költött el az állam. A tervezett 14-ből ténylegesen megvalósult 10 új alapítású gyár egyike volt ez az objektum, ahol kis- és közepes méretű gyalogsági lőszereket gyártottak.  A méreteinél fogva az egyik legnagyobb föld alá rejtett vállalat fedőneve 1952-ig a „7006”-os volt. Magát a gyárat egyébként a Nógrád megyei Jobbágyi község határában, a Mátra nyugati vonulatának legdélibb hegycsúcsában, az 509 méter magas Nagy-hársas nevű vulkáni kúp Szár-hegy nevezetű lankájának belsejében alakíttatta ki a Dobi-kormány Strém Ferenc és Urányi Tibor építőmérnökök javaslatára.Bár az objektum tervezését már 1948-ban elkezdte az IFIG és az OT által kijelölt tervezőbizottság, Germuska Pál szerint a komplexumot lényegében nem a magyar, hanem a korábban átnyújtott szovjet tervdokumentációk alapján kellett kiviteleznie a Kotró- és Vízépítő, valamint a Mélyépítő- és Mélyfúró Nemzeti Vállalatok vezette, összesen 80 szerv által delegált 4000 fős építőipari kollektívájának. (Levéltári adatok szerint a Mélyépítő vezette kivitelező vállalatoktól 2740 fő, a beruházó részéről 1260 fő dolgozott valamilyen formában az építkezésen.) Mivel a hely speciális adottsága miatt a szovjet típustervtől egy tucatnyi esetben muszáj volt eltérni-, így a módosított műszaki terveket az Állami Mélyépítéstudományi Intézet (ÁMTI) és az Ipariépület Tervező Intézet (ITI) munkatársainak kellett elkészítenie.

A hegy belsejében-, 100-300 méteres mélységben- robbantásos technológiával kialakított lőszergyár így részben a Moszkva melletti 468-as számú földalatti hadiüzem, részben pedig a veszprémi Fémfeldolgozó Nemzeti Vállalat pontos mása volt. Vincze Dániel történész kutatásai szerint a gyár éves termelését egy műszakos termeléssel számolva, évi 220-240 millió darab lőszerben határozták meg, amelyet a nagyszámú selejt gyártása miatt az itt dolgozó munkásság sohasem ért el. Az 500 millió forintból kivitelezett műtárgyat pókhálószerű elrendezésben osztották fel. Ezek a közlekedési korridorok mentén alakították ki a különböző méretű üzemi helyiségeket, szerelőcsarnokokat; a fűtő-, hűtő- és légnedvességet szabályzó berendezéseket, valamint a munkások életszükségleteit kiszolgáló termeket (két étkező, konyha, orvosi rendelő, mellékhelyiségek stb.) Az önálló hadiipari főhatósági jogkörrel rendelkező, Zsofinyecz Mihály vezette Kohó- és Gépipari-, majd a Középgépipari Minisztérium a gyár kiszolgáló és irodai részlegét a felszínen helyeztette el. Részben ugyanitt került kialakításra az objektum kettős-hármas védelmét ellátó Államvédelmi Hatóság (ÁVH) által őrzött külső védelmi sáv is. A zömmel csehszlovák gyártmányú szerszámgépekkel működő hadiüzem energiaszükségletét 4 MW teljesítményűre kapacitálták, amelyet a Mátrai Erőműből, illetve a Lőrinci Gázturbinás Erőműből kiinduló egy-egy, a maximális üzembiztonság miatt különböző nyomvonalakon haladó 20 kV-os távvezeték útján látták el. A hegy aljában két amerikai gyártmányú, egyenként 650 kW teljesítményű dízel-aggregátort is elhelyeztek, amelyeknek teljesítményét szovjet és magyar fejlesztésű generátorok és kompresszorok egészítettek ki. A komplexum energiaellátását tervező Gervai Zoltán és Turán György villamosmérnökök még arra is ügyeltek, hogy a háromoldalú energiaellátás mellett az üzemnek további öt, egyenként 1 MVA-es 20/0,4 kV-os teljesítményű transzformátora is legyen. Csak a légkondicionálásért felelős gépek 400 kW energiát fogyasztottak el. A nyugati hírszerzés különböző, általuk már ismert magyar objektumok műszaki teljesítménye alapján, matematikai aránypárok felállítása útján pontosan kiszámolta az ekkor még 3000 főt befogadni képes komplexum oxigén- és ivóvíztartalékát, szűrt légbeszívás-, elraktározott hűtött- és használati meleg víz kapacitását. A háborús termelési kapacitással működő létesítményt hivatalosan 1952-ben adták át, bár az utómunkálatok 1953-ig elnyúltak. 1956. október 30-án az ÁVH központi feloszlatásának hírére a gyár államvédelmis őrsége szétszéledt. A Puskás Károly vezette hadiüzem az őrizetlenül maradt 21 ezer darabos lőszerállományt és számos fegyvert november 4-én az aszódi páncélos alakulattal elszállíttatta. A lőszer nagyobbik részét a Nógrád megyei pártbizottság kapta meg. November 5-én begurultak a szovjet tankok is az üzem területére, akik két hétig tartották megszállva a gyár területét. A forradalom és szabadságharc után a Csirke Károly miniszteri biztos és Vékes János főmérnök irányítása alatt újraindított termelés során a magas üzemeltetési és gyártási költségek miatt, a Tömegcikk Művek a lőszergyártást már nem folytatta tovább. Az üzem 1955-től eleve már csak a civil életben használatos termékeket (autógumi szelepek, fúrók, traktoralkatrészek, kardánkeresztek, forrasztópákák és porlasztók) gyártott a hegy gyomrában, a katonai megrendelések ekkor már elenyészők voltak. A hadiüzemet 1960. december 31-én zárták be véglegesen, bár az objektum további sorsa is ismert és nagyon érdekes, ezek az információk persze már nem publikusak.
Köszönet az információkért a következő webhelynek:
http://greenprofit.hu/forum/viewtopic.php?f=27&t=393&p=52226

Titkos receptek a Formulae Normales alapján


Magisztrális készítmények

Egyes komponenseket birtokos esetben írjuk
Mennyiségeket tárgyesetben és aláhúzva írjuk
Rövidítések, pl. Scat. orig., Tub. orig., sol., ung., pulv., M. f., D.S.:, ...
„dosim semis”, „dosim unam”, „doses duas”
Mértékegységek, átváltások
Adde, cum, sine

1 kávéskanál ~ 5 ml
1 gyermekkanál ~ 10 ml
1 evőkanál ~ 15 ml
Latin tőszámnevek

1 I unus, una, unum
2 II duo, duae, duo
3 III tres, tria
4 IV quattuor
5 V quinque
6 VI sex
7 VII septem
8 VIII octo
9 IX novem
10 X decem
11 XI undecim
12 XII duodecim
13 XIII tredecim
14 XIV quattuordecim
15 XV quindecim
16 XVI sedecim
17 XVII septemdecim
18 XVIII duodeviginti
19 XIX undeviginti
20 XX viginti
21 XXI unus et viginti
22 XXII duo et viginti
28 XXVIII duodetriginta
29 XXIX undetriginta
30 XXX triginta
40 XL quadraginta
50 L quinquaginta
60 LX sexaginta
70 LXX septuaginta
80 LXXX octoginta
90 XC nonaginta
99 IC undecentum
100 C centum
101 CI centum, unus
200 CC ducenti
300 CCC trecenti
400 CD quadrigenti
500 D quingenti
600 DC sescenti
700 DCC septigenti
800 DCCC octingenti
900 CM nongenti
1000 M mille
2000 MM duo milia
5000 CICC quinque milia
10 000 CCICC decem milia
100 000 CCCICCC centum milia
1 000 000 CCCCICCCC decies centum milia


FoNo VI.- ból át nem vett, de bevált készítmények, pl.:
(alapanyagonként felírhatók)
Suspensio antiseborrhoica
Hydrarg. sulf. rubr. (0,5 g)
Sulf. praecip. (5,0 g)
Suspensio siccans (70,0 g)
Alc. dil 70% (25,0 g)
D.S.: Külsőleg. Éjszakára.
Dermatologicum. Antiseborrhoicum.

Solutio antimycotica
Acid. benzoic. (0,6 g)
Acid. salicylic. (0,6 g)
Acid. boric. (0,6 g)
Sol. iodi alc. (2,5 g)
Alc. dil. 70% (ad 50,0 g)
D.S.: Külsőleg. Ecsetelésre.
Dermatologicum. Antimycoticum.

Solutio gastrica
Natrii dihydrogenphosph. (12,0 g)
Acid. phosph. dil. 10% (20,0 g)
Acid. sorbonici (0,20 g)
Aquae dest. (ad 200,0 g)
M. f. solutio
D.S.: 1 evőkanálnyit fél pohár vízben elkeverve, étkezés közben bevenni.
Digestivum. A gyomornedv kémhatásának beállítására. Hypaciditas, hyperaciditas.

Oculogutta viscosa
Natrii hydrogencarb. (0,6 g)
Solven. visc. pro ocul. (20,0 g)
Aquae dest. pro inj. (ad 40,0 g)
M. f. oculogutta
D.S.: Külsőleg. Műkönny.

Susp. bismuthi subsalicylici pro infante
Bismuthi subsalicyl. (2,0 g)
Mucilago hydroxyethylcell. (30,0 g)
Diluendi aromatici (1,0 g)
Solutionis conservantis (1,0 g)
Saccharimidi natr. [tabl. duas (II)]
Aquae dest. (ad 100,0 g)
M. f. suspensio
Da ad vitrum fuscum
D.S.: Naponta 3-5x 1 kávéskanálnyit beadni.
Antidiarrhoicum. Adstringens. Enteroantisepticum. Enteritis, diarrhoea, postenteritises állapot, idült enteritisek.
A székletet feketére festheti!

Carbo activatus (Tabl.)
Carbonis activati (25,0 g)
Da ad scatulam
D.S.: Naponta többször 1 tetézett kávéskanálnyit vízzel elkeverve bevenni.
Protalgolos orrcsepp
Argenti proteinici (0,20 g)
Aquae dest. (ad 10,0 g)
M. f. nasogutta
Da ad vitrum fuscum
D.S.: Külsőleg, orrcsepp.Naponta 3x8-10 cseppet becseppenteni.
Rhinologicum. Antisepticum. Masszív, purulens orrváladékozásban. Az orrváladékot elszínezheti.
Gyógyteák felírása
Pl.: Rp)
Chamomillae anthodium (kamillavirág)
Uvae ursi folium (medveszőlőlevél)
Sennae fructus (szennatermés)
Tilliae flos (hársfa)
Cynosbati pseudofructus (csipkebogyó)
Species althaeae (mályva)
Sambuci flos (bodzavirág)
FoNo VII. fő készítményei indikációk szerint (ATC)
1. Tápcsatorna
Antacidok
Enyhe bázisok Þ alkalózist okozhatnak
Pl. Natrium-hydrogen-carbonát, natrium- citrát
Al, Ca, Mg tartalmúak (gyomorsavval bázikus sót képeznek, széklettel ürülnek)
Mg. tart. Þ hashajtó
Al. tart. Þ székrekedés
Mg, Al, Ca minimalis felszívódás, de: veseelégtelenségben veszélyes!
Interakciók: tetracyclinek, digitalis, kumarinok, steroidok, bifoszfonátok (megkötik őket a bélrendszerben), vaskészítmények felszívódását gátolják (min. 2 óra különbséggel bevenni!)
Bizmut sók: gyomor nyálkahártya sejtekben emelik a prostaglandin szintet, védőréteget képeznek a fekély felületén, antibakteriális hatás (HP infekció!) Székletet sötétre festik.
Pl.:
Pulv. antacid.
Pulv. bism. tann.
Digestivumok, savbeállítók
Pl.:
Sol. pepsin.
Gyomorsavhiány, vizeletsavanyítás
Szívószálon inni (fogzománcot károsítja)
Hatóanyag: acid. chlor. dil. 10% + pepsin (enzim)
Pl.:
Tinctura amara
Species gastrica
Phytotherapeuticumok
Hashajtók
Bélmozgást fokozó, bélfalizgató, pl. szennalevél, fenolftalein
Ozmotikus hashajtók, pl.: Na- szulfát
Bélfalat bevonó szerek, sikamlóssá teszik a bélfalat, pl.: paraffinolaj
Drasztikus hashajtók, pl.: ricinusolaj
Veszélyek:
Tartósan alkalmazva bélnyálkahártya károsítók
Zsíroldékony vitaminok!
Fogyasztószernek ne ajánljuk ezeket!
Pl.:
Emuls. paraff. cum phenolphth.
Magnesii sulfas heptahydricus = régi magn. sulf. (keserűsó)
Paraff. aromat.
Pulv. phenolphth. comp. (Tabl.!)
Sennae fruct.
Ol. ricini, Emuls. ol. ricini
Hasfogók, hasmenés elleni szerek
Pulv. opii et ipec. - beszerzési problémák miatt jelenleg Ø
Görcsoldók
Supp. papaverini pro parv.
Supp. spasmolyth. (Extr. bellad. sicc. - beszerzési problémái) ++
Pulv. spasmalg. ++
De: atropinszerű hatás! (Ellenjav.: glaucoma, BPH, szoptatás, granulocytopenia, II.-III. fokú AV-block, stb.)
Salicylát tartalmú (allergia, Reye syndroma veszélye!)
Hányáscsillapítók
Supp. antiemet.
Extr. bell. sicc. - beszerzési probléma
Hányinger, csuklás csillapítására
Belladonna és coffein hatóanyagok
Anticholinerg hatás (ellenjav.!)
2. Ásványi sók
Pulv. calcii lactophosph. (gravida is szedheti. csonttörés, rachitis)
Pulv. magn. citr. 500 mg. (De: nagyobb dózisban ozm hashajtó)
Pulv. trikal. citr.
Pulv. magn. et calc. (Ellenjav.: vesekövesség)
Sol. kalii iodati (Általános jódterápia. Ellenjav: allergia, hyperthyreosis, pajzsmirigy cc.)
Sol. Lugoli (Jód oldat. Pajzsmirigyműtét előkészítésére)
Sal ad rehydrationem (1 por 1 liter vízhez, naponta. Oralis rehidrálás.) ~ pro parvul.
3. Roboráló szerek
Oleum jecoris, emulzió jecoris comp.
Tőkehalmájból
A-, D-vitamin, esszenciális zsírsavak
Rachitis, D vitamin hiány
Veszély: hypervitaminosis (hajhullás, bőrszárazság, hasmenés, hypercalcaemia)

4. Bőrgyógyászati készítmények
Gombás fertőzések: (immunrendszer, diabetes!), oldatok, krémek, hintőporok, megelőzésre is, Candida, fonalgombák, Pityriasis vers., intertrigo, interdigitalis mycosis, körömgomba
Bőrszárazság, bőrápolás: hidratálás + zsírtartalom visszaadás
Sebellátás: sebtisztítás, környezet védelme, belső kezelés
Bőrgyulladások: égések, napégés, megelőzés
Eczema: csecsemő, idős száraz bőre, szteroidok tartós alkalmazása (?), szteroid igény csökkentése higítással, hidratáló, puhító krémekkel
Szalicyl: 1-3% hámosít, desinficiens, 3% > keratolyticus!
Gombásodás elleni szerek
Glycerin. borax.
Sol. Castellani sine fuchs.
Spars. antimycoticum
Ung. boraxatum
Ung. boraxat. cum aqua calc.
Bőrlágyító és védőanyagok
Collod. c. acid. salicyl. (szemölcsre!)
Pasta contra solarem (UV védő?)
Pasta zinci oxyd.
Pasta zinci oxyd. salicyl. (Lassar paszta)
Sol kalii permanganici
Ung. ad pernionem
Ung. camphoratum ad pernionem
Ung. argenti nitrici (Mikulitz kenőcs)
Ung. cholesterinatum pro infant.
Ung. dermophylicum
Ung. emoll.
Ung. glycerin.
Ung. hydrosum
Ung. infantum
Ung. neonatorum
Ung. nutritivum
Ung. stearini
Sebek és fekélyek kezelésére
Cremor refrig. (= régi Ung. refrig.)
Pasta antiphlogistica
Ung lidocaini ad rhagades (emlőbimbó, végbélrhagadok, erosiok)
Viszketés elleni szerek
Cremor aquosus (antiseborrhoicum, Flucinarral is)
Cremor erythromycini (acne seborrh.)
Detergens sulf. (hajsampon, hajas fejbőr seborrhoeája)
Hydrogel antiphlogist. (napégés, rovarcsípés)
Spars. refrig. (mentolos hintőpor)
Spiritus erythromycini (acne seborrh.)
Spir. salic. (desinficiens)
Spir. salic. cum resorcino (antimycoticum)
Susp. ichthyolata (rosacea, seborrhoeás dermatitis)
Susp. zinci aquosa (cinkes rázókeverék)
Susp. zinci oleosa
Ung. alum acet. tart. (Burow kenőcs)
Ung. anaesthet. (lidocainos)
Ung. antiphlog. pro inf.
Ung. sulfuratum et salicylatum (szaliciles-kénes kenőcs) (seborrhoeás dermatitis)

Antisepticumok és fertőtlenítők
Alum. acet. tart. sol.
Chamomillae anthodium
Hydrogelum antisudoricum (hyperhydrosis)
Hydrogenium perox. dil 3% (sebtisztítás)
Linimentum scabicidum (scabies)
Pasta boraxata (bőr desinf. + szárítása)
Pasta Burowi (gyulladáscsökkentő hűtőpaszta)
Sol. acidi borici 2% (antisepticum)
Sol. antisudorica (hyperhydrosis)
Sol. contra rhagades mamillae
Ung. contra rhagades mamillae
Sol. hexachloropheni (fertőtlenít, dezodorál)
Sol. iodi alc.
Sol. merbromini
Spars. antisudoricum
Spars. hexachloroph. (antisepticus, izzadásgátló)
Ung. hexachloroph.
Susp. siccans
Ung. ad vulnera (felületes bőrsérülésre)
Ung. antisepticum
Ung. refrigerans (régi!, kemény állagú)
Vaselini acidi borici
Psoriasis elleni szerek
Liquor carbonis detergens (kátrányos ecsetelő, színes)
Pasta lithantracis (kátrányos paszta)
Ung. Dithranoli 0,1% (gyullasztó)
Ung. salicyl. 5% et 10% (hámlasztó)
Hámosítók
Ung. salic 1% et 3%
Ung. ichthyolsalic.
Ung. jecoris
Ung. triplex (hyperkeratosis)
Ung. zinci oxyd.
5. Cardiovascularis rendszer
Aranyér elleni localis készítmények:
Supp. ad nodum (efedrines)
Supp. haemorrhoidale (efedrines)
Diureticumok:
Spec. diur. (beszerzés?)
Spec. uvae ursi
6. Urogenitalis rendszer
Nőgyógyászati antisepticus készítmények:
Acid. lact. dil. (fluor)
Globulus glycer. boraxat. (Candida colpitis)
Ovulum metronidazoli (antibiotikumos hüvelykúp: anaerobok + trichomonas)
Ovulum nystatini
Urológiai készítmények:
Solutio nephrolytica (csak urátkövek oldására)
7. Reumás panaszok gyógyszerei
Pasta antirheumatica (pakolásra)
Ung. antirheumaticum
Ung. contra rheumam
Sol. antirheumatica
Sol. sulfurata pro balneo (kénterápia)
Spir. antirheumaticus
Spir. capsici
Spir. menthae cum sale (törzskönyvezve csak) (sósborszesz)
8. Idegrendszer
Helyi érzéstelenítők
Hydrogelum anaestheticum (nyálkahártya, bőr)
Mucilago ad catheterem (katétercsúsztató)
Susp. anaesthet.
Fájdalomcsillapítók
Láz- és fájdalomcsillapítás szükségessége
Hatóanyagok: acetil-szalicilsav, paracetamol, noraminophenazon, aminofenazon.
Kiegészítések: kodein, etilmorfin, papaverin, koffein, stb.
Asthmás betegnek inkább paracetamol, vagy noraminofenazon alapú szert rendeljünk! (szalicilátok asthmás rohamot provokálhatnak!)
Terhesség alatt: Organogenesis időszakában lehetőleg semmi! Utána paracetamol. Terhesség utolsó időszakában a szalicilátok gátolják a méhösszehúzódást, kerülni kell.
Gyermekkor: Lehetőleg paracetamol. ASS vírusbetegségben Reye syndromát okozhat. Aminofenazon: agranulocytosis veszélye (ritka)
Minor analgetikumok: fájdalomcsökkentő, gyulladásgátló, lázcsillapító
Tartós alkalmazásának veszélyei:
szalicylátok: gyomorirritáció, vérzés, stb.
paracetamol: májkárosító
aminophenazon: vese- és csontvelőkárosító
Pulvis analgeticus (aminofenazon + coffein)
Pulv. antidolor (Tbl.)
Pulv. Codacisali
Pulv. Coffacyli
Pulv. coffacyli cum codeino
Pulv. paracetamoli cum codeino
Supp. analg. forte (codein, coffein, aminophenazon)
Pulv. antimigrainicus (papaverin, coffein, aminophenazon - migrén ellen!)
Láz- és fájdalomcsillapítók
Pulv. chinacisal. cum vitamin C (Tbl.)
Pulv. comb. (ASS, aminofenazon, coffein)
Sol. noraminophenason. pro parv.
Supp. antipyretic pro infant., pro parvulo (aminophenazon)
Supp. noraminophenazoni 100 mg, 200 mg, 500 mg (Tbl: 100 mg, 200 mg)
Supp. Paracetamoli 60 mg, 120 mg, 250 mg, 500 mg
Altató és nyugtatók
Gutta valerianae cum menthol (jelenleg beszerzési gondok)
Species sedativa (beszerzés ?)
Pszichostimulánsok
Pulv. coffeini 50 mg, 100 mg (Tabl.)


9. Légzőrendszer
„Rhinitis medicamentosa” elkerülése
Illóolajok antisepticus hatás, de. irritáció!
Lokális antisepticumok: klórhexidin, hexaklorofén
Köptetők hatása:
Hörgőkben fokozzák a váladék elfolyósodását, kiürülését (hörgő perisztaltika, csillószőrök mozgása fokozódik)
Indirekt hatás: reflexes úton - gyomornyálkahártya izgatása révén
Köhögéscsillapítók hatása:
Perifériás: légúti receptorok érzékenysége
Centralis: köhögési központ (etilmorfin)
Nasalis készítmények
Nasogutta ephedrini 1%, 2%, pro infant.
Nasogutta natrii chlorati, ~ pro infant. (!)
Ung. nasale
Gégészeti készítmények
Solutio acriflavini (gargarizáláshoz, száj- és torok fertőtlenítéséhez)
Solutio gingivalis (fogínyecsetelő)
Solutio metronidazoli (aphtha ecsetelésére)
Susp. nystatini (soor oris)
Asthma ellenes szerek
Pulvis asthmaticus (papaverin, theophyllin, noraminophenazon)
Pulv. theophyllini comp. (aethylmorphin is)
Sol. theophyllini
Supp. theophyllini (20 mg, 30 mg, 40 mg, 250 mg)
Supp. theophyllini comp. (papaverinnel)
Köhögés és meghűlés gyógyszerei
Aetheroleum pro inhalatione (eucalyptus, fenyőmagolaj)
Oleum pro inhalatione (kámfor, mentol, eucal.)
Ung. cum aetheroleo pro parv. (külsőleg, mellkas bedörzsölésére)
Elix. thymi comp.
Inf. ipecac.,~ pro parv.
Mixt. pector.
Susp. terpini
Gutt. aethylmorphini (analgeticum és antitussivum - 3x15-20 csepp)
Species althaeae (mályva)
10. Érzékszervek
Szemészeti készítmények tisztasági foka, cseppek, kenőcsök
Szemborogatás technikája (kamillatea, sol. acid. boric. 2%)
Szemészeti készítmények
Oculentum erythromycini
Oculentum neomycini
Oculentum neomycini cum prednisolono
Oculogutt. atropini
Oculogutt. homatropini
Oculogutt. erythromycini
Oculogutt. gentamycini
Oculogutt. naphazolini
Oculogutt. neomycini
Oculogutt. rifampicini
Oculogutta neonatorum
Oculogutt. pilocarpini (1%, 2%)
Fülészeti készítmények
Otogutta borica (külső hallójárat gyulladása, 2x4-5 csepp)
Otogutta hydrogencarbonici (cerumen lágyító)
Otogutta peroxydi (H2O2, gyulladásos, bő fülfolyás)
________________________________________
Háziorvosok által gyakran használt egyedi magisztrálisok
[ A ragozások és rövidítések szabványtól eltérhetnek. ]
[ Általam nagyon gyakran írt recepteket megjelöltem: „(Cs.Sz.Zs.)” ]
Cérás hűtőkenőcs
Cerea albae (3,0 g)
Cholesterini (3,0 g)
Alum. acet. tart. sol 1% (20,0 g)
Paraffini solidi (20,0 g)
Paraffini liquidi (ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Hűtőkenőcs.
Ind.: Dermatitis, pruritus, gyulladásos, allergiás folyamatok stb. Nincs benne konzerválószer, ezért érzékeny bőrűeknek is jó. (Szteroidos cérás hűtőkenőcs: ugyanez + Ung. „Flucinar” Tub. orig. No. I.)
Szaliciles hűtőkenőcs (1%-os – hámosít!)
Acid. salic. (1,0 g)
Alum. acet. tart. sol. 1% (20,0 g)
Vaselini cholest. (ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Ind.: Gyulladáscsökkentő, hámosító, enyhén antimicrobás. Ulcus cruris. Égés.
Hűtőpaszta
Alum. acet. tart. sol. 1% (20,0 g)
Zinci oxyd. (15,0 g)
Talci (15,0 g)
Vaselini cholest. (ad 100,0 g)
M. f. pasta
D.S.: Külsőleg. Hűtőpaszta.
Ind.: Pl. fekély köré védelemnek.
Lidocainos hűtőpaszta
Lidocaini (10,0 g)
Past. Burowi (200,0 g)
M. f. pasta
D.S: Külsőleg.
Hármas kenőcs
Sulf. praecip. (5,0 g)
Natr. tetraboric. (5,0 g)
Acid. salic. (3,0 g)
Vaselini cholest. (ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Ind.: Antimicrobás. Bőrfertőzések. Ulcus cruris. Felülfertőződött eczema - steroiddal kombinálható. Scabies, interdigitalis mycosis.
Négyes kenőcs
Sulf. praecip. (5,0 g)
Natrii tetraborici (5,0 g)
Acid. salic. (3,0 g)
Cliochinoli (3,0 g)
Vasel. cholest. (ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Ind.: Antimicrobás. Bőrfertőzések. Ulcus cruris. Felülfertőződött eczema - steroiddal kombinálható. Scabies, interdigitalis mycosis.
Hármas por
Sulf. praecip. (5,0 g)
Natr. tetrabor. (5,0 g)
Acid. salic. (1,0 g)
Zinc. oxyd.
Talci (aa ad 100,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Külsőleg.
Ind.: Antimycoticus, szárító. Sebhintőpor. Ulcusra is.
Szalicil-kénes hydrophil kenőcs
Sulf. praecip. (6,0 g)
Acid. salic. (5,0 g)
Ung. hydrophil. anionic. (ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Kenőcs a fejbőrre.
Ind.: Seborrhoeas hajas fejbőrre. Hajas fejbőr psoriasisos gócaira – Diprosalic kenőccsel kombinálni lehet.
Kézkenőcs (Cs. Sz. Zs.)
Ung. hydrophil. non-ion. (100,0 g)
Ung. stearini (50,0 g)
Aquae dest. (50,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
(Eczema esetén szteroid kenőccsel kombinálható)
Csípésre
Ung. „Elocom” [Tub. orig. No. I. (unam)]
Pastae Burowi FoNo [ad gta. 50,0 (quinquaginta)]
Misce fiat pasta
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Kiütésre
I.
Ung. „Elocom” [Tub. No. II. (duas)]
Cremoris refrig. FoNo [ad gta. 100,0 (centum)]
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.

II.
Susp. zinci aquosae
Dosim No. I. (unam)
D.S.: Külsőleg. Rázókeverék.
Mosakodáshoz száraz bőr vagy eczema esetén
I.
Ung. hydrophil. non-ion. FoNo
gta. 100,0 seu 200,0 (centum seu ducenta)
D.S.: Külsőleg. Mosdókenőcs.

II.
Unguenti emulsificantis non-ionici
gta. 100,0 seu 200,0 (centum seu ducenta)
D.S.: Külsőleg. Mosdókenőcs.

III.
Ung. stearini FoNo
gta. quadringenti (400,0 g)
D.S.: Külsőleg. Fürdőkenőcs.
Oralis soor-ra
Glycerini boraxati FoNo
Dosim No. I. (unam)
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Borax glicerines szájöblögető.
Aphtára
I.
Argenti nitrici (gma. 1,0)
Aquae destillatae [ad gta. 100,0 (centum)]
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Ecsetelő.

II.
Nystatini (0,5 g)
Glyc. borax. FoNo [(Dos. No. I.(unam)]
M. fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Ecsetelő.
Eleosaccharum anaestheticum (régi név) (jó)
Saccharosi (4,0 g)
Aetherol. menthae (gutt. I.)
Aetherol. thymi (gutt. I.)
Benzocaini (0,4 g)
Natrii tetraborici (0,4 g)
Divide in doses aequal. No. X. (decem)
D.S.: Naponta 3-5x 1 port szárazon, víz nélkül elszopogatni.
Fájdalomcsillapító por, benzocainos. Fájdalmas szájsebekre.
(Pl. tele aphthával a gyermek szája. Ez esetben antimycoticum szükséges lehet hozzá.)
Fekélyre, ill. sebek tisztítására
I.
Hydrogenii peroxydati diluti 3% FoNo
Dosim No. I. (unam)
D.S.: Külsőleg. Fertőtlenítő oldat.

II.
Sol. merbromini FoNo
Dosim No. I. (unam)
D.S.: Külsőleg.
Égésre *
Ung. „Betadine”
Tub. orig. No. II. (duas)
Acidi salycilici
gma. 1,0 (unam)
Aluminii acetici tartarici sol. 1%
gta. 20,0 (viginti)
Vaselini cholesterinati
ad gta. 100,0 (centum)
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Hűtőkenőcs.
* Vigyázat! Szalicil érzékenyeknek tilos!
Bőr zsírozására
Cerea albae
Cholesterinati aa gta. (3,0)
Aluminii acetici tartarici soluti 1%
Paraffini solidi aa gta. (20,0)
Paraffini liquidi [ad gta. 100,0 (centum)]
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Cérás hűtőkenőcs.
Bőrfertőzésre
Ung. ”Hydrocortison 2,5%”
Tub. orig. No. II. (duas)
Ung. boraxati FoNo
ad gta. 100,0 (centum)
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Pörkkel fedett basaliomákra, solaris keratosisra (pörkoldó hatású)
Ung. ad vulnera FoNo
gta. 50,0 (quinquaginta)
D.S.: Külsőleg.
Antimikróbás hintőpor
Acidi tannici
gma. 1,0 (unam)
Zinci oxydati
Talci
aa. ad gta. 100,0 (centum)
Misce fiat sparsorium
D.S.: Külsőleg.
Mentolos hintőpor (FoNo VII. már tartalmazza: Spars. refrig.)
Mentholi (1,0 g)
Zinc. oxyd. (50,0 g)
Talci (50,0 g)
M. fiat pulvis
D.S.: Külsőleg.
Szteroidos cérás hűtőkenőcs
Ung. „Hydrocortison 2,5%” (20,0 g)
seu Ung. „Flucinar” (Tub. orig No. II.)
Cerae albae (3,0 g)
Cholesterini (3,0 g)
Al. acet. tart. sol. 1% (20,0 g)
Paraffini sol. (20,0 g)
Paraffini liqui. (ad gta. 100,0)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Szteroidos hűtőkenőcs.
Ind.: lábszárfekély - necroticus szövetek oldására, dermatitis, contact dermatitis, pemphigus, pemphigoid.
Szteroidos hűtőkenőcs I.
Ung. „Ftorocort” (Tub. orig. No. II.)
Alum. acet. tart. sol. (10,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (ad gta. 100,0 )
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Szteroidos hűtőkenőcs II. (Cs.Sz.Zs.)
Ung. „Ftorocort (seu Flucinar)” [Tub. No. I. (unam)]
Cremor refrig. (30,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Klionos - szteroidos hűtő arcra (Cs.Sz.Zs.)
Metronidazoli (1,0 g)
Sol. „Nasivin” (5,0 ml)
Cream „Locoid” (Scat. orig No. I.)
Cremor refrig FoNo (100,0 g)
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Arcra.
Neomycines - szteroidos kenőcs arcra (Cs.Sz.Zs.)
Cream „Laticort” (Tub. No. II.)
Ung. „Ftorocort” (Tub. No. II.)
Ung. „Alksebor” (Tub. No. II.)
Pulv. Neomycini (1,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (ad gta. 200,0)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Arcra.
Szalicil - kén- bórsav kenőcs
Sulf. praecip. (6,0 g)
Acid. boric. (6,0 g)
Acid. salic. (3,0 g)
Vasel. cholest. (100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Flucinar - vaselin (pruritus, eczema) (Cs.Sz.Zs.)
Ung. „Flucinar” (Tub. No. I.)
Vaselini albi (100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Neomycin – vulnera (Fekélyek, sebek kezelésére fertőtlenítő oldat után) (Cs.Sz.Zs.)
Pulv. Neomycini (0,5 g)
Ung. ad vulnera (FoNo dos. No. II.)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Fájdalomcsillapító - hűtőkenőcs (Cs.Sz.Zs.)
Ung. anaesthet. FoNo (dos. No. III.)
Cremoris refrig. FoNo (dos. No. III.)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Csodakenőcs (mindenre…) (Cs.Sz.Zs.)
Ung. „Flucinar” (Tub. No. I.)
Cream „Nizoral” (Tub. No. I.)
Neomycini (1,0 g)
Ung. alum. acet. (50,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Neomycines kenőcs (sebre, lábszárfekélyre)
Neomycini (1,0 g)
Cerae lanae (10,0 g)
Vaselini albi (100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Ulcus crurisra, ha szükséges az erős, szteroidos kenőcs… (Cs.Sz.Zs.)
Neomycini sulf. (1,0 g)
Mentholi (1,0 g)
Ung. „Canesten” (Tub. No. I.)
Ung. „Flucinar N” (Tub. No. I.)
Vaselini cholest. (30,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Sampon korpásodásra (Cs.Sz.Zs.)
Cream „Nizoral” (Tub. No. I.)
Detergens sulf. FoNo (dos. No. I.)
M. f. suspensio
D.S.: Külsőleg. Sampon.
Heparinos visszérkenőcs
Inj. „Heparibene-Na” (Amp. No. I.)
Ung. hydr. non-ion. (250,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Visszérkenőcs.
Visszérkrém (Cs.Sz.Zs.)
Inj. „Heparibene 25000 E” (Amp. orig. No. I.)
Acidi salicylic. (2,0 g)
Methylsalicylici (0,1 g)
Neomycin. sulfur. (0,5 g)
Aetherolei menthae (10,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (86,4 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Visszérkrém.
Postthromboticus sy. - fájdalmas vénák
Inj. „Venoruton” (Amp. orig. No. V.)
Inj. „Heparin” (Amp. orig. No .I.)
Ung. „Ftorocort” (Tub. orig. No. II.)
Ung. hydrophil. non-ion. (ad gta. 100,0)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.
Indometacinos kenőcs (Cs.Sz.Zs.)
Indometacini (2,0 g)
Camphori (2,0 g)
Mentholi (1,0 g)
Tinct. capsici (3,0 g)
Hydrogel methylcellulosi (40,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (ad 100,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.
Aranyérkúp (Cs.Sz.Zs.)
Inj. „Tonogen 1 ml.” (Amp. No. I.) [korábban külön vényre kellett írni]
Inj. „Di-Adreson F Aquosum 25 mg” (Amp. No. II.)
Benzocaini (10,0 g)
Bals. peruviani (4,0 g)
Butiri cacao (90,0 g)
M. f. suppositorium
Divide in doses aequ. No. XXX. (triginta)
D.S.: Végbélkúp. Naponta 1x1.
Lábizzadás elleni hintőpor
Acidi salicyl. (2,0 g)
Acid. tannici (2,0 g)
Zinci oxyd.
Talci (aa. ad gta. 100,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Külsőleg.
Bőrkeményedésre kenőcs
Ung. „Diprosalic.” (Scat. orig. No. I.)
Acid. salic. (6,0 g)
Cremoris aquosus (FoNo dos. No. II.)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.
Sarokpuhító kenőcs
Alcoholi cetylstearyli (6,0 g)
Cerae lanae (6,0 g)
Cerae albae (6,0 g)
Cetacei (6,0 g)
Paraffini liquidii (55,0 g)
Natrii tetraborici (0,6 g)
Aquae dest. (20,4 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.
Talpra, sarokra bőrpuhító, keratolyticum
Carbamidi (10,0 g)
Alum. acet. tart. sol. (10,0 g)
Vaselini cholest. (ad 100,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Talpra, sarokra.
(Ha gombás: + „Canesten”. Ha nagyon vastag a bőr: + „Lorinden-A”)
Seb környékére: olajos rázókeverék
Ung. „Flucinar” (Tub. orig. No. II.)
Susp. zinci oleosa FoNo (ad gta. 100,0)
M. f. suspensio
D.S.: Külsőleg. Fekély környékére.
Korpás felrakódásra
Acid. salic. (3,0 g)
Sulf. praecip. (6,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (ad 100,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.
Korpás hajra hajszesz
Naphtholi-B (1,0 g)
Acid. salicyl. (3,0 g)
Tinct. capsici (5,0 g)
Alc. dil. 70% (ad 100,0 g)
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.
Serkentő hajszesz
Naphtholi-B (1,0 g)
Tinct. capsici (3,0 g)
Alc. dil. 70% (ad 100,0 g)
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.
Hajszesz (hajhullásra)
Tabl. „Loniten 5 mg” [No. XX. (viginti)]
Tinct. capsici (10,0 g)
Inj. „Panthenol” [(Amp. No. V.(quinque)]
Spir. salic. (180,0 g)
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.
Canestenes popsikenőcs
Natrii tetraborici (2,0 g)
Glycerini (6,0 g)
Olei jecor. (20,0 g)
Ung. „Canesten” (Tub. No. I.)
Zinci oxyd. (10,0 g)
Talci (10,0 g)
Alum. acet. tart. sol. (10,0 g)
Vaselini cholest. (100,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Heller féle popsikenőcs
Acidi borici (4,0 g)
Paraff. solid. (6,0 g)
Cerae albae (6,0 g)
Glycerini (20,0 g)
Ol. helianthi (64,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Testápoló (Cs.Sz.Zs.)
Olei helianthi (10,0 g)
Glycerini (10,0 g)
Cerae lanae (10,0 g)
Ung. hydr. non-ion. (100,0 g)
Aquae dest. (100,0 g)
Triaethanolamini (1,0 g)
M. f. suspensio
D.S.: Külsőleg. Testápoló.
(Tehető még bele pl. acid. boric. 4,0 g, vagy aetherol. levend. gtt. V., vagy aetherol. citri. gtt. V.)
Folyékony szappan vagy sampon (allergiásoknak)
Natr. laurylsulf. (50,0 g)
Glycerini (200,0 g)
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Folyékony szappan seu sampon.
Arcra krém
Glycerini (15,0 g)
Aquae dest. (15,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (50,0 g)
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Arckrém.
Boraxos babykenőcs (kórházi kenőcs) (Cs.Sz.Zs.)
Natr. tetrabor. (2,0 g)
Cerae lanae (30,0 g)
Vaselini albi (30,0 g)
Aquae dest. (30,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Babykenőcs.
Kézkenőcs
Aquae dest. (25,0 g)
Glycerini (25,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (50,0 g)
Aetherolei citrici (0,5 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Kézkenőcs.
Körömgomba ecsetelő (Cs.Sz.Zs.)
Thymoli (2,0 g)
Chloroformii (50,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Körömecsetelésre.
(Fellazítja a körmöt. Csak a körömre, a bőrre maró hatású!)
Klionos ecsetelő (Aphtha)
Metronidasoli (0,75g) [Tbl. Klion No. III.]
Lidocaini (0,10g)
Glycerini (30,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Ecsetelő.
Verruca vulg. 1.
Acidi salicyl.
Acidi lactici
Acidi borici
Resorcini
Sulf. praecip.
Carbamidi (aa. gta. 5,0)
Glycerini (10,0 g)
Aquae calcis (ad gta. 100,0)
M. f. suspensio
D.S.: Külsőleg. Használat előtt felrázandó.
Verruca vulg. 2.
Chloralhydrati (0,5 g)
Acidi acet. concentr. (0,5 g)
Acidi salicyl. (2,0 g)
Aetheri (2,0 g)
Colloidi (ad 10,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Ecsetelő. Szemölcsökre.
Popsikenőcs
Natr. tetrabor. (2,0 g)
Olei jecor. (5,0 g)
Zinc. oxyd. (5,0 g)
Cerae lanae
Glycerini
Vasel. flavi (aa. ad 100,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Kézkenőcs II.
Ung. stearini (80,0 g)
Ung. hydros. (20,0 g)
Olei Vitamini „A” (0,5 g)
Aetherol. citrici [gutt. X. (decem)]
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Kézkenőcs.
45-ös kézkenőcs
Ung. glycerini (20,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (20,0 g)
Ung. hydrosi (20,0 g)
Ung. stearini (40,0 g)
Aetherol. citrici (1,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Kézkenőcs.
Arcszesz
Sol. „Laticort” (20,0 ml.)
Metronidazoli (10,0 g)
Acid. salic. (2,0 g)
Alcoholi dil. 70% (90,0 g)
Aquae dest. (70,0 g)
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Arcszesz.
Arctej
Pulv. acid. boric. (3,0 g)
Ung. hydr. non-ion. (40,0 g)
Aquae dest. (200,0 g)
M. fiat cremor
D.S.: Külsőleg. Arctej.
Édesítőpor (Cs.Sz.Zs.)
Sorbiti (995,0 g)
Saccharimidi natrii (5,0 g)
Misce fiat pulvis
D.S.: Édesítőpor.
Cs. Szabó féle por (lábikragörcsre)
Trikalii citrici (0,5 g)
Magnesii citrici (0,5 g)
Misce fiat pulvis.
Dentur tales doses No XXX (triginta)
D.S.: Este 1 por. Lábikragörcsre.
Morfinos kúp
Morphyni hydrochlor. (0,02 g)
Vehiculi
Quantum satis misce fiat supp.
Dentur tales doses No. XXX. (triginta)
D.S.: Naponta 3x1 kúpot a végbélbe helyezni.
Ávéd féle kanalas
Natrii salicylici (2,0 g)
Codeini hydrochlorici (0,10 g)
Ephedrini hydrochlorici (0,10 g)
Tinct. saponariae (gutt. IV.)
Elix. thymi (50,0 g)
Sol. cons. (1,0 g)
Aquae dest. (50,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: 3x1 evőkanállal.
Baktériumfertőzésnél, antibiotikum mellé.
Vírusfertőzésnél salicylatot ne!
Benczédi - köptető (Cs.Sz.Zs.)
Codeini hydrochlor. (0,4 g)
Ephedrini hydrochlor. (0,4 g)
Sir. kalii sulfoguajacoli (300,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: 3x1 evőkanállal.
(Extr. bell. sicc. hiánya miatt, Sir. kalii sulfoguajacoli helyett Elix. thymi comp. is lehet.)
Benczédi - por (gyomorsavkötő)
Phenobarbitali (0,20 g)
Extr. bell. sicc. (0,20 g)
Natr. hydrogencarb. (100,0 g)
M. f. pulvis
D.S.: Este egy evőkanállal.
[Jelenleg extr. bell. sicc. hiánycikk]
Kakasszéki antiflogisztikus pakolás (Cs.Sz.Zs.)
Bolus albae (142,0 g)
Acidi borici (1,2 g)
Glycerini (152,0 g)
Sol. iodi alc. (0,8 g)
Aetherol. eucalipt. (0,2 g)
Aetherol. menth. (0,2 g)
Acid. salic. (0,2 g)
Methyl. sal. (0,4 g)
Alcoholi 96% (1,6 g)
Aquae dest. (0,9 g)
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. 24-48 óráig az ízületen tartani, párakötés formájában.
Megjegyzés: csak subacut vagy chronicus gyulladás esetén használjuk.
(Acut ízületi gyulladásnál kezdeti rosszabbodást okoz.)
Thiaminos kenőcs
Thiaminii chlor. (1,0 g)
Lidocaini (2,0 g)
Mentholi (2,0 g)
Noraminophenasoni (5,0 g)
Aetherol. menthae pip. (3,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (80,0 g)
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. B1 vitaminos kenőcs, reumás fájdalomra.
Lidocainos kenőcs ízületre (Cs.Sz.Zs.)
Natr. fluorati (0,4 g)
Lidocaini (40,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (400,0 g)
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.
Almagel 1.
Alum. hydroxid. (4,0 g)
Magn. oxyd. (1,38 g)
Sorbiti (16,0 g)
Sol. cons. (1,0 g)
Vanillini (0,004 g)
Muc. metylcell. (30,0 g)
Aquae dest. (ad 100,0 g)
Misce fiat suspensio
D.S.: 3x1 ek.
Almagel 2.
Alum. hydroxid. (6,80 g)
Magn. carb. hydr. (2,35 g)
Sorbiti (27,20 g)
Aquae dest. (ad 170,0 g)
Misce fiat suspensio
D.S.: 3x1 ek.
[Almagel A: + Benzocaini (3,40 g)]
Gyomorsav megkötő por
Calcii carbon. pp. (50,0 g)
Magnes. trisilic. (50,0 g)
Natr. hydrogencarb. (50,0 g)
Misce fiat pulvis
D.S.: Naponta 3x1 csapott teáskanálnyit 2 ujjnyi vízzel elkeverve étkezés közben bevenni.
Alkalikus porkeverék
Magnes. oxydati (5,0 g)
Natr. hydrogencarb. (95,0 g)
Misce fiat pulvis
D.S.: naponta 3x1 késhegynyit kevés vízzel, étkezés után bevenni.
Ind.: Antacidum
Lejárat: 6 hónap
Gyomorsavlekötő gél
Magnes. trisilic. (25,0 g)
Sorbiti (10,0 g)
Aquae dest. (40,0 g)
Sol. cons. (2,0 g)
Hydrogel. metylcell. (50,0 g)
M. f. suspensio
D.S.: Naponta 3x1 kávéskanállal, étkezés előtt.
Ind.: Antacidum. Ulcus. Acut és chr. gastritis.
Gyomorsavlekötő és gyomornyálkahártya bevonó susp.
Alum. hydroxyd. colloid. (8,0 g)
Magnes. oxydati (2,8 g)
Hydrogel. metylcell. (60,0 g)
Aetherolei citrici (gtt. IV.)
Sorbiti (20,0 g)
Sol. cons. (2,0 g)
Aquae dest. (ad 200,0 g)
M. f. suspensio
D.S.: Szükség esetén 1-2 kávéskanállal bevenni.
Jav: Antacidum. Gyomornyálkahártya bevonására.
Lejárat: 1 hónap
Norcainnal: + Benzocainum (4,0 g) [Almagel-A pótlására]
Bizmut-por (Helicobacter pylori infectio kiegészítő kezeléséhez)
Extr. bell. sicc. (0,02 g)
Bismuthi subsalicyl. (0,30 g)
Aluminii hydroxydati (0,50 g)
Magnesii trisilic. (0,30 g)
M. f. pulvis
Dent. tales doses No. C. (centum)
D.S.: 3x1
(Jelenleg Extr. bell. sicc. beszerzési problémái!)
Epehajtó cseppek
Tinct. chelidonii comp. (100,0 g)
Aetherol. menthae pip. (1,0 g)
Aetherol. pini sylvestr. (1,0 g)
Mentholi (1,0 g)
„Polysorbatum 20” (1,0 g)
M. f. solutio
D.S.: 3x10-20 cseppet kevés vízben, étkezés előtt bevenni.
Ind.: Cholagolum.
Lejárat: 1 hónap
Neomycines orrcsepp (Cs.Sz.Zs.)
Neomycini sulfurici (0,05 g)
Ephedrini chlorati (0,05 g)
Solvens viscosae (ad 10,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Orrcsepp. Napi 3-5x1-1 csepp.
Orrcsepp gyermekeknek (Cs.Sz.Zs.)
Otogutta neomycini (FoNo dos. No. I.)
Inj. Hydrocortison (Amp. No. I.)
Nasogutt. ephedr. pro infant. (dosim No. I.)
M. f. solutio
D.S.: Orrcsepp. Napi 3x1-1 csepp.
Naphasolinos szemcsepp
Sol. Naphasolini (dosim No. I.)
Sol. acidi borici (10,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Szemcsepp.
Mentolos orrcsepp
Mentholi (0,10 g)
Olei paraffini (20,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Orrcsepp.
Fogamzásgátló hüvelygolyó
Phenyl. hydrargiri borici (gta. 0,01)
Acidi tartarici (gta. 0,5)
Acidi borici (gta. 1,0)
Chininiumi sulfurici (gta. 1,0)
Butyri cacao quantum satis
Divide in doses equales No. X. (decem)
D.S.: Külsőleg. Hüvelygolyó. Alkalmanként 1 golyó. Aktus előtt 10-15 perccel kell felhelyezni.

Egyéb hasznos tanácsok tőlem:
Ui.: Úgy is nagyon hatásos, ha aktus helyett használja a hölgy.
Ebben az esetben a férfi is használhatja bátran, ha van hova dugnia.
Theophyllines kanalas (Cs.Sz.Zs.)
Theophyllini (1,0 g)
Barbitali natrii (1,0 g)
Codeini chlorati (0,5 g)
Ephedrini chlorati (0,5 g)
Aquae dest. (10,0 g)
Alc. dil. 70% (10,0 g)
Sir. kalii sulfoguajacoli seu Elix. thymi comp. (400,0 g)
M. f. solutio
D.S.: 2-3x1 ek.
Fejfájás por - Codeines (Cs.Sz.Zs.)
Aminophenazoni (0,1 g)
Coffeini puri (0,1 g)
Phenobarbitali (0,02 g)
Codeini hydrochlorici (0,02 g)
Papaverini hydrochlorici (0,03 g)
Saccharosi (0,2 g)
M. f. pulvis
Dent. tales doses No. XXX. (triginta)
D.S.: Fejfájásra. Szükség esetén 1x1.
Neogranormonos popsikenőcs
Acid. borici (4,0 g)
Cerae lanae (60,0 g)
Vasel. cholest. (60,0 g)
Aquae dest. (60,0 g)
Ung. „Neogranormon” [Tub. No. II. (duas)]
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Fájdalomcsillapító kenőcs aranyérre
Ung. „Lidocain” Scat. orig. No. I.
Ung. „Phlogosam” Scat. orig No. I.
Cremoris refrig. ad gta centum (100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Aranyér kenőcs.
Psoriasisos plakkokra (erős hatású, hámlasztó+gyulladáscsökkentő)
Ung. „Flucinar” (Tub. No. III.)
Ung. „Ftorocort” (Tub. No. III.)
Acid. salic. (15,0 g)
Ung. alum. acet. tart. (95,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Fogkrém 1.
Aetherol. menthae pip. (3,0 g)
Calc. carbon. (30,0 g)
Magn. carbon. hydrox. (60,0 g)
Zinc. sulf. (0,05 g)
Natr. laurylsulf. (10,0 g)
Tabl. saccharin (No. I.)
Natr. fluorox. (0,01 g)
Glycerini (50,0 g)
M. f. pasta
D.S.: Fogkrém.
Fogkrém 2.
Tabl. Sacharimidi Na. (No. V.)
Mentholi (1,5 g)
Natr. laurylsulf. (6,0 g)
Glycerini (45,0 g)
Calc. carb. (90,0 g)
Aetherol. caryophylli (gutt. I.)
Aetherol. anisi (gutt. V.)
Aetherol. menthae pip. (gutt. XV.)
M. f. pasta
D.S.: Fogkrém.
Fogpor
Natrii hydrogencarb. (12,0 g)
Magnesii carb. hydrox. (12,0 g)
Calcii carb. (90,0 g)
Natrii laurylsulf. (6,0 g)
Mentholi (0,6 g)
M. f. pulvis
D.S.: Fogpor.
Ecsetelő bőrgombásodás ellen (jódos)
Acid. salicyl. (0,40 g)
Acid. bor. (0,40 g)
Kal. iod. (0,60 g)
Iodi (0,40 g)
Natr. tetrabor. (0,60 g)
Tinct. bensoic. (40,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg.
Papaverines por
Phenobarb. Na. (0,20 g)
Papaverini chlor. (0,10 g)
Saccharosi (10,0 g)
M. f. pulvis
D.S.: Sz. e. 1x1 por.
Bőrnyugtató kenőcs
Acid. salicyl. (0,15 g)
Sulf. praecip. (1,0 g)
Talci (1,0 g)
Ung. „Ftorocort” (15,0 g)
Ung. hydrophil. nonion. (30,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Kézkenőcs 5.
Glycerini (10,0 g)
Aquae dest. (20,0 g)
Cerae lanae (40,0 g)
Ung. emoll. (30,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: külsőleg.
Ecsetelő bőrgombásodás ellen
Acid. salic. (0,60 g)
Acid. boric. (0,60 g)
Sol. iod. spir. (4,00 g)
Spir. camph. (20,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg.
Andrews gyógysó (113 g) (másnaposság ellen)
Saccharosi (45,76 g) [40,5%]
Natr. hydrogencarb. (25,54 g) [22,6%]
Acid. citr. (22,04 g) [19,5%]
Magn. sulf. (19,66 g) [17,4%]
M. f. pulvis
D.S.: Felnőtteknek savkötőként 1 csapott tk. port 1 pohár vízben feloldani, pezsgés közben meginni.
Max. napi dózis 4x1.
Hashajtóként 2 csapott tk.-nyit 1 pohár vízben feloldani, pezsgés közben meginni, reggeli előtt vagy lefekvéskor.
Gyerekeknek 6-10 éves korig a felnőtt adagok fele adható.
Megfázás elleni tea gyerekeknek
Salicis cortex (40,0 g)
Tiliae flos (40,0 g)
Chamomillae anthod. (10,0 g)
Aurantii pericarpii (10,0 g)
M.D.S.: Teakeverék.
Izzasztó tea gyerekeknek
Tiliae flos (40,0 g)
Sambuci flos (30,0 g)
Menthae piperitae folii (15,0 g)
Aurantii pericarpii (10,0 g)
M.D.S.: Teakeverék.
1 ek. teakeveréket 150 ml. forró vízzel leforrázni, 10 percig fedve hagyni, majd leszűrni.
RITEX pakolás (izomlazító)
Aetheri (62,0 g)
Chloroformi (25,0 g)
Camphori (1,80 g)
Methylsalic. (0,60 g)
Acid. acet. cc. (0,60 g)
Alcoholi 96% (58,5 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Ritex pakolás. Fél óráig tartani a kezelt felületen
Megjegyzés: Gyúlékony oldat. Érdemes vazelint írni mellé, azt fóliára kenni, rovátkolni, arra cseppenteni a folyadékot.
Reumatej
Acid. acetylsalic. (16,0 g)
Lidocaini (6,0 g)
Mentholi (2,0 g)
Camphori (2,0 g)
Methyl. salic. (4,0 g)
Tinct. caps. (0,6 g)
Alc. 96% (40,0 g)
Aquae dest. (100,0 g)
Methylcellulosi (6,0 g)
Polysorbati 20 (0,4 g)
M. f. suspensio
D.S.: Külsőleg.
Pórusösszehúzó krém
Camphori (1,0 g)
Alum. acet. tart. sol. (5,0 g)
Ung. zinc. oxyd. (14,0 g)
Ung. hydrophil. non-ionici (30,0 g)
(utóbbi kettőben oldani a camphort)
M. f unguentum
D.S.: Külsőleg.
Popsikenőcs 1.
Acid. borici (1,5 g)
Zinc. oxyd. (2,5 g)
Lanolini (5,0 g)
Vasel. flavi (50,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Popsikenőcs 2.
Ung. „Azulenol” (20,0 g)
Ung. boraxat. (80,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Popsikenőcs 3.
Zinc. oxyd. (20,0 g)
Talci (20,0 g)
Natr. bor. (2,0 g)
Ol. jecoris (20,0 g)
Cerae lanae (100,0 g)
Ol. helianthi (100,0 g)
Alum. acet. tart. sol. 1% (20,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Popsikenőcs 4.
Natr. tetrabor. (4,0 g)
Cerae albae (6,0 g)
Paraff. solid. (6,0 g)
Glycerini (20,0 g)
Ol. helianthi (ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Popsikenőcs 5.
Sol. acid. bor. (20,0 g)
Cerae lanae (20,0 g)
Cerae albae (6,0 g)
Ol. helianthi (30,0 g)
Zinc. oxyd. (30,0 g)
Talci (30,0 g)
Ung. Neogranormon (60,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Popsikenőcs 6.
Cerae albae (45,0 g)
Paraff. solid. (45,0 g)
Alum. acet. tart. sol. (50,0 g)
Ol. helianthi (315,0 g)
Natr. tetrabor. (15,0 g)
Aquae dest. (30,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Pattanásos bőrre
Resorcini (4,0 g)
Pasta zinci oxyd. (4,0 g)
Ammonii bitumensulf. (10,0 g)
Vasel. flav. (10,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Pilling (bőrradír)
Ung. simpl. (10,0 g)
Alc. dil. 70% (20,0 g)
Zinc. oxyd. (10,0 g)
Talci (10,0 g)
Acid. lact. (10,0 g)
Glucosi (5,0 g)
Acid. salic. (1,0 g)
Hydrogel. metylcell. (100,0 g)
M. f. pasta
D.S.: Külsőleg. Bőrradír.
Nivea krém
Cerae albae (8,0 g)
Paraff. solid. (7,0 g)
Cholesterini (1,5 g)
Paraff. liquid. (5,0 g)
Lanolini (7,5 g)
Vasel. albi (80,0 g)
Aquae dest. (80,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Napolaj 1.
Cerae lanae (20,0 g)
Butyri cacao (20,0 g)
Aquae dest. (30,0 g)
Paraff. liquid. (ad 200,0 g)
Misce fiat suspensio
D.S..: Külsőleg. Napolaj.
Napolaj 2.
Cerae lanae (20,0 g)
Ung. Azulenol (20,0 g)
Butyri cacao (20,0 g)
Aquae calcis (15,0 g)
Aetherol. levend. (1,0 g)
Paraff. liquid. (ad 200,0 g)
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Napolaj.
Napkenőcs
Ung. hydrophil. anion. (30,0 g)
Aquae calcis (80,0 g)
Butyri cacao (30,0 g)
Ung. emoll. (30,0 g)
Vasel. cholest. (20,0 g)
Cerae lanae (20,0 g)
Tinct. benzoe (2,5 g)
Misce fiat unguentum.
D.S.: Külsőleg. Napkenőcs.
Napégésre
Mentholi (0,1 g)
Ol. lini (50,0 g)
Aquae calcis (50,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Napégésre.
Massage krém 1.
Lanolini (20,0 g)
Paraff. liquid. (100,0 g)
Vasel. albi (200,0 g)
Butyri cacao (20,0 g)
Cerae albae (20,0 g)
Aquae dest. (50,0 g)
Misce fiat unguentum.
D.S.: Külsőleg. Massage krém.
Lanolin tej
Cerae lanae (60,0 g)
Stearini (80,0 g)
Paraff. liquid. (140,0 g)
Triaethanolamini (30,0 g)
Aquae dest. (169,0 g)
Aetherol. citrici (1,0 g)
Sol. cons. (20,0 g)
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Lanolin tej.
Lemosó tej
Lanolini (30,0 g)
Stearini (40,0 g)
Paraff. liquid. (70,0 g)
Triaethanolamini (12,0 g)
Aqae dest. (700,0 g)
Aetherol. citrici guttas quinque (V)
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Lemosó tej.
Kénes rázókeverék 1.
Sulf. praecip. (5,0 g)
Talci (12,0 g)
Zinc. oxyd. (12,0 g)
Glycerini (20,0 g)
Alc. dil. 70% (20,0 g)
Aqua dest. (30,0 g)
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Rázókeverék.
Kakaóvajas kenőcs
Cerae lanae (20,0 g)
Alc. cethylstearyl. (20,0 g)
Ol. ricini (20,0 g)
Glycerini (4,0 g)
Stearini (7,0 g)
Cholesterini (1,4 g)
Natr. borici (3,0 g)
Methyl paraoxybenz. (1,2 g)
Triaethanolamini (2,0 g)
Butyri cacao (10,0 g)
Aquae dest. (250,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Kénes rázókeverék2.
Sulfur. praecip. (10,0 g)
Zinc. oxyd. (20,0 g)
Spir. saponat .(20,0 g)
Alc. 90% (150,0 g)
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Rázókeverék.
Kamillás arcszesz
Mentholi (0,1 g)
Acid. salic. (2,0 g)
Resorcini (2,0 g)
Tinct. chamomill. (5,0 g)
Alc. dil. 70% (91,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg.
Massage krém 2.
Alc. cethylstearyl. (40,0 g)
Butyri cacao (36,0 g)
Cetacei (20,0 g)
Cerae albae (20,0 g)
Ol. jecoris (10,0 g)
Ol. helianthi (90,0 g)
Vasel. cholest. (14,0 g)
Aquae dest. (300,0 g)
Natr. tetrabor. (2,0 g)
Methyl. paraoxybenz. (6,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Massage krém.
Mitesszer elleni kenőcs
Acid. salic. (0,5 g)
Sulf. praecip. (3,0 g)
Ung. emoll. (30,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Lábpuhító krém
Ol. ricini (25,0 g)
Ol. Vitamin - A (10,0 g)
Sol. Canesten (20,0 g)
Inj. „Vitamin – E” (Amp. orig. No. V.)
Ung. ad manum (ad 300,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Izzadás elleni ecsetelő
Acid. bor. (3,0 g)
Mentholi (1,0 g)
Talci (5,0 g)
Zinc. oxyd. (5,0 g)
Alc. dil. 70% (ad 100,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg.


Helia D normál bőrre
Vasel. albi (4,5 g)
Paraff. liquid. (9,3 g)
Ol. ricini (12,0 g)
Alc. aetylstearil. (16,2 g)
Stearini (18,0 g)
Ol. helianthi (54,0 g)
Natr. laurylsulf. (1,5 g)
Sol. cons. (4,0 g)
Sorbiti (9,3 g)
Glycerini (21,0 g)
Aquae dest. (165,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Hidratáló 1.
Cholesterini (2,0 g)
Stearini (1,0 g)
Natr. tetrabor. (1,0 g)
Glycerini (3,0 g)
Lanolini (9,0 g)
Alc. cetylstearil. (9,0 g)
Ol. ricini (9,0 g)
Nipagini [seu Sol. cons.] (0,10 g)
Aquae dest. (80,0 g)
Inj. „Vitamin – E” (Amp. No. I.)
Inj. „Vitamin A+D2” (Amp. No. I.)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Hidratáló 2.
Ung. hydrophil. non-ion. (50,0 g)
Aquae dest. (50,0 g)
Inj. „Vitamin B12 [300 mikrogr.]” (Amp. No. III.)
Aetherol. lavandulae (gutt. No. III.)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Hajhullásra
Ol. ricini (2,0 g)
Alc. dil. 70%(300,0 g)
Tinct. capsici (10,0 g)
Inj. „Depersolon” (Amp. No. III.)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.
Hajszesz 1.
Inj. „Hydrocortison” (Amp. No. I.)
Alc. dil. 70% (100,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.
Hajszesz 2.
Resorcini (2,0 g)
Tinct. capsici (10,0 g)
Spir. salic. (88,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.
Napozó
Cholesterini (1,5 g)
Cerae lanae (60,0 g)
Butyri cacao (30,0 g)
Aquae dest. (60,0 g)
Aquae calcis (100,0 g)
Paraff. liquid. (ad 450,0 g)
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Napozó krém.
E vitaminos krém
Cerae lanae (30,0 g)
Alc. cetylstearyl. (30,0 g)
Cholesterini (2,0 g)
Nipagini [seu Sol. cons.] (1,8 g)
Stearini (10,0 g)
Ol. ricini (30,0 g)
Triaethanolamini (3,0 g)
Glicerini (10,0 g)
Aquae dest. (310,0 g)
„Inj. Vitamin – E” (Amp. No. II.)
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg.
Arctej 1.
Cerae lanae (30,0 g)
Stearini (40,0 g)
Triaethanolamini (12,0 g)
Aquae dest. (700,0 g)
Paraff. liquid. (70,0 g)
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg.
Vitaminos arckrém
Ung. hydrophil. non-ion. (100,0 g)
Cerae lanae (10,0 g)
Paraff. liquid. (20,0 g)
Triaethanolamini (3,0 g)
Aquae dest. (100,0 g)
Ol. Vigantol (1,0 g)
Inj. „Vitamin – E” [1 ml.] (Amp. No. I.)
Inj. „Panthenol” [2 ml.] (Amp. No. I.)
Ol. „Vitamin – A” (3,0 g)
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Arckrém.
Szemránckrém
Cerae lanae (5,0 g)
Cerae flavae (2,5 g)
Alc. cetylstearyl. (2,5 g)
Ol. ricini (4,0 g)
Ol. helianthi (4,0 g)
Natr. tetrabor. (1,0 g)
Methyl. paraoxybenz. (0,20 g)
Aquae dest. (20,0 g)
Vasel. cholest. (60,0 g)
Ol. „Vitamin – A” (1,0 ml.)
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Szemránckrém.
Sol. kalii permanganici FoNo V.
Kalii permang. (2,0 g)
Aquae dest. (ad 50,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg.
Theophyllines gyermekkúp
Theophyllini (0,02 g)
Adeps. sol. quant. sat.
Dentur tales doses No. X. (decem)
D.S.: Naponta 1-2 kúpot a végbélbe helyzni.
Hűvös helyen tartandó.
Decoct. sapon. pro inf.
Tinct. sapon. (2,0 g)
Aquae dest. (80,0 g)
Sir. simpl. (20,0 g)
Spir. anisat. (gtt. No. V.)
Sol. cons. (1,0 g)
M. fiat solutio
D.S.: 2 óránként 2 kávéskanálnyit bevenni.
Gyermek pepsines (étvágyjavító)
Acid. chlor. dil. 10% (2,0 g)
Pepsini (2,0 g)
Sir. rubi idaei (30,0 g)
Aquae dest. (ad 100,0 g)
M. fiat solutio
D.S.: 1 evőkanálnyit 1/2 pohár vízben étkezés közben elfogyasztani. Étvágyjavító.
Hidratáló kenőcs
Ung. hydrophil. non-ion. (30,0 g)
Ung. hydros. (30,0 g)
Sol. acid. bor. (40,0 g)
Inj. „Vitamin - B12 300 mikrogr.” (Amp. No. II.)
Inj „Vitamin – E” (Amp. No. I.)
Olei „Vitamin – A” (1,0 ml)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Hidratáló Kenőcs.
Bőrkeményedésre
Ung. emoll. (25,0 g)
Aquae dest. (10,0 g)
Ung. „Ftorocort” (Tub. orig. No. I.)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Bőrkeményedésre.
CNS hüvelykúp (Fluorra jó) (Cs.Sz.Zs.)
Chloramphenicoli (0,10 g)
Nystatini (0,10 g)
Sulfadimidini (0,10 g)
Massa macr. qu. s.
Dent. tal. dos. No. X. (decem)
D.S.: E:1 hüvelykúp
Arctonik (Pattanásos bőrre)
Acid. bor. (3,0 g)
Acid. salic. (2,0 g
Camph. (1,0 g)
Tinct. chamomill. (10,0 g)
Alc. conc. (30,0 g)
Aquae dest. (60,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Arctonik, pattanásos bőrre.
Arckrém
Ung. hydrophil. non-ion. (50,0 g)
Aquae dest. (60,0 g)
Ol. helianthi (5,0 g)
Aetherol. citri (gtt. X. [decem])
M. fiat cremor
D.S.: Külsőleg. Arckrém.
Arctej
Cerae lanae (30,0 g)
Stearini (40,0 g)
Ol. helianthi (70,0 g)
Triaethanolamini (15,0 g)
Aquae dest. (845,0 g)
Inj. „Vitamin – E” (Amp. No. V. [quinque])
M. fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Arctej.
Fájdalomcsillapító kenőcs
Cerae flav. (16,0 g)
Paraff. liquid. (24,0 g)
Vasel. flavi (40,0 g)
Mixturae aetherolei (20,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Fájdalomcsillapítő kenőcs.
Ind.: Analgeticum, antirheumaticum, viszketés, rovarcsípés ellen.
Lejárat: 6 hónap.
Mixt. aetherol.
Aetherol. cinnamoni (1,0 g)
Aetherol. caryophyli (3,0 g)
Aetherol. levendulae (3,0 g
Aetherol. menthae pip. (5,0 g)
Aetherol. eucalypti (10,0 g)
Camphori (3,0 g)
Mentholi (75,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x
Fejfájás elleni por
Drotaverini chlor. seu Papaverini chlor. (0,5 g)
Acid. ascorb. (1,0 g)
Coffein. citric. (1,0 g)
Noraminophen. natr. mes. (4,0 g)
Misce fiat pulvis
Div. in dos. aeq. No. X. (decem)
D.S.: Szükség esetén étkezés után 1 port bevenni.
Max. napi dózis: 3x1
Ind.: Analgeticum, dysmenorrhoea, gyomor- és bélcsatorna görcsös fájdalma.
Lejárat: 6 hónap.
Fájdalomcsillapító
Codeini (2,0 g)
Phenobarbitali (3,0 g)
Massae pilulae quantum satis
Divide in doses aequ. No. C. (centum)
D.S.: Fájdalomcsillapító pilula. Szükség esetén 1x1.
Max. napi dózis: 3x1
Izomláz elleni por
Thiamin. chlor. (0,50 g)
Natr. dihydrogenphosph. (5,0 g)
Glycosi (5,0 g)
Acid. ascorb. (10,0 g)
Misce fiat pulvis
Div. in dos. aequ. No. XX. (viginti)
D.S.: Izomláz elleni por. Napi 2-3x1 por, étkezés közben,
vagy izommunkát megelőzően 2-3 nappal napi 1-2 por.
Lejárat: 1 hónap.
Sportkrém
Methyl. salicyl. (28,0 g)
Mentholi (10,0 g)
Hydrogel. methylcell. (40,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (62,0  g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Sportkrém.
Antisepticus hintőpor
Nystatini (0,80 g)
Acid. bor. (20,0 g)
Talci (80,0 g)
M. f. pulvis
D.S.: Külsőleg. A fertőzött bőrfelületre naponta 2x.
Ind: Antimycoticum, antisepticum.
Lejárat: 6 hónap.
Gomba elleni ecsetelő 1.
Acid. bor. (0,5 g)
Acid. salic. (1,50 g)
Ammon. bitumensulf. (2,0 g)
Balsami peruviani (2,0 g)
Sol. iod. alc. (5,0 g)
Tinct. benzoe (9,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. A gombás bőrfelületre naponta 2x.
Ind: Antimycoticum. Seborrhoea, eczema, pruritus esetén. Keratoplasticus hatású is.
Lejárat: 1 hónap.
Gomba elleni ecsetelő 2.
Acid. salic. (1,50 g)
Acid. benzoic. (3,0 g)
Sol. iod. alcohol. (5,0 g)
Spir. camph. (40,50 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. A gombás bőrfelületet naponta 2x ecseteljük.
Ind.: Antimycoticum, antisepticum.
Lejárat: 1 hónap.
Gomba elleni ecsetelő 3.
Camphori (2,0 g)
Acid. salic. (4,0 g)
Resorcini (4,0 g)
Glycerini (20,0 g)
Tinct. benzoe (20,0 g)
Alcohol. dil. 70% (70,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. A gombás bőrfelületet naponta 2-3x ecseteljük.
Ind.: Antimycoticum, acne, seborrhoea, ekzema ellen.
Lejárat: 6 hónap.
Gombásodás elleni hintőpor
Natr. benzoic. (5,0 g)
Zinc. oxyd. (5,0 g)
Talci (40,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: A fertőzött bőrfelületet tisztítás és szárítás után naponta 2x behintjük.
Ind.: Antimycoticum. Moniliasis ellen.
Lejárat: 6 hónap.
Lábgombásodás elleni hintőpor
Camphori (1,0 g)
Acid. salic. (1,50 g)
Acid. boric. (5,0 g)
Alumenii (5,0 g)
Talci (43,75 g)
Zinc. oxyd. (43,75 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Neomagnolos lábmosás után a lábakat szárazra törölni, behinteni 2x naponta.
Ind.: Antimycoticum, moniliasis ellen.
Lejárat: 6 hónap
Nystatinos, gomba elleni kenőcs
Nystatini (1,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (99,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x, legfeljebb 10 napon át.
Ind.: Antimycoticum, moniliasis, soor, candida fertőzés esetén.
Penta-oldat
Acid. salic. (0,40 g)
Iodi (0,40 g)
Kalii iodati (0,40 g)
Glycerinum borax. FoNo (4,0 g)
Tinct. benzoe (ad 40,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. A gombás felületre ecsetelő, naponta 2x.
Ind.: Antimycoticum. Aphtha, herpes esetén is alkalmazható.
Lejárat: 6 hónap.
Nystatinos szájecsetelő 1.
Nystatini (3,30 g)
Sorbiti (25,0 g)
Mucil. metylcell. (30,0 g)
Sol. cons. (1,0 g)
Aquae dest. (ad 100,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Legfeljebb 10 napon át, étkezés után a szájat ecsetelni.
Jav.: Antimycoticum, stomatologicum, soor fertőzés esetén.
Nystatinos szájecsetelő 2.
Nystatini (0,5 g)
Glycerinum borax. FoNo (29,5 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Szájecsetelésre, étkezés után, naponta 2x.
Jav.: Antimycoticum. Soor kezelésére.
Lejárat: 1 hónap.
Szájpenész elleni ecsetelő csecsemőnek I.
Metylrosanilin. chlor. (0,25 g) seu (0,5 g)
Aquae dest. (ad 50,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Szájecsetelésre, étkezés után, naponta 2x.
Szájpenész elleni ecsetelő csecsemőnek II.
Metilini parahydroxibenzoici (0,60 g)
Propylenglycoli (19,40 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Szájecsetelésre, étkezés után, naponta 2x.
Antiflogisztikus kenőcs
Ung. „Hydrocortison 1%” (10,0 g)
Ung. „Phlogosam” (10,0 g)
Ung. hydrophil. anion. (50,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Allergiás dermatitis, eczema, antiflogisztikum.
Szteroidos cink - ichtiol kenőcs
Ung. „Ftorocort” (15,0 g)
Ammonii bitumensulf. (1,0 g)
Zinc. oxyd. (2,0 g)
Vasel. albi (17,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Gyulladásos bőrbetegségek, eczema, égés, fagyás esetén.
Szteroidos hűtőkenőcs
Ung. „Flucinar” (30,0 g)
Ung. alum. acet. tart. (70,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Eczema, allergiás dermatitis esetén. Gyulladáscsökkentő, hűsítő.
Higított szteroidos hűtőkenőcs
I.
Ung. „Ftorocort” (30,0 g)
Alum. acet. tart. sol. (1,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (19,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Gyulladásos, allergiás bőrbetegség, eczema, pruritus ani.

II.
Ung. „Hydrocortison 2,5%” (5,0 g)
Alum. acet. tart. sol. (2,5 g)
Ung. hydrophil. anion. (42,5 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Alergiás dermatitis, eczema, hűsítő, összehúzó, enyhe desinficiens.
Higított szteroidos-kénes kenőcs
Ung. „Hydrocortison 2,5%” (5,0 g)
Sulf. pp. (2,0 g)
Alum. acet. tart. sol. (2,5 g)
Ung. hydrophil. anion. (42,5 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Allergiás dermatitis, eczema. Keratoplasticus, enyhe desinficiens.
Kamillosan kenőcs
Ung. „Azulenol” (20,0 g)
Ung. alum. acet. tart. (30,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (50,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Ind.: Dermatologicum. Antiphlogisticum. Égési, fagyási sebek, felfekvések hámosodásának elősegítésére.
Klionos kenőcs fogászati célra
Metronidazoli (2,5 g) seu „Tabl. Klion” No. X. (decem)
Olei „Vitamin – A” (2,0 ml.)
Ung. „Neogranormon” (20,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Gézlapra kenve, szájnyálkahártyára helyezve 10 perces helyi pakoláshoz.
Ind.: Stomatitisben, hámképződés elősegítése.Scabies ellen ecsetelő
I.
Natr. thiosulf. (20,0 g)
Aquae dest. (80,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Bekenésre, naponta 1-2x. 10 perc várakozás után langyos szappanos fürdő.

II.
Acid. chlor. dil. (20,0 g)
Aquae dest. (80,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Bekenésre, naponta 1-2x. Rövid várakozás után langyos szappanos fürdő.
Rühkenőcs
Sulf. pp. (40,0 g)
Calc. carb. (60,0 g)
Vasel. flavi (240,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Scabies ellen. A kenőcsöt bedörzsölni, rövid várakozás után langyos szappanos fürdő.
Kezelés 5 napon át.
Bizmut paszta
Bism. subgall. (2,0 g)
Anyli tritici (5,0 g)
Talci (5,0 g)
Vasel. cholest. (ad 50,0 g)
M. f. pasta
D.S.: Külsőleg. Emlőrhagadok kezelésére, naponta 2x, szoptatás előtt olajos vattával, majd langyos szappanos vízzel lemosni.
Ind.: Sebfelület szárító adstringens és antisepticum.
Impetigo kenőcs
Cliochinoli (1,0 g)
Acid. salic. (2,0 g)
Vasel. cholest. (97,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Az olajjal megtisztított bőrfelületet naponta 2x vékonyan bekenni (víz ne érje.)
Ind.: Dermatologikum, antisepticum. Ótvar pörkök eltávolítására.
Szárító hintőpor
Acid. bor. (3,0 g)
Acid. salic. (3,0 g)
Acid. tannic. (5,0 g)
Zinc. oxyd. (25,0 g)
Talci (64,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Külsőleg. Naponta 2-3x.
Ind.: Adstringens, antisepticum, viszketéscsillapító és szárító hatású.
Szárító kenőcs
Bolus albae (5,0 g)
Zinc. oxyd. (30,0 g)
Cerae lanae (10,0 g)
Vasel. flavi (20,0 g)
Olei jecori aselli (25,0 g)
Vanillini (0,05 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 1-2x.
Ind.: Dermatologicum, hámosító kenőcs. Gyerekeknek és decubitusban szenvedőknek is alkalmazható.
Szárító paszta
Bism. subgall. (10,0 g)
Zinc. oxyd. (10,0 g)
Amylum. tritici (10,0 g)
Cerae lanae (10,0 g)
Ol. helianthi (10,0 g)
M. f. pasta
D.S.: Külsőleg. Naponta 1-2x gézlapra kenve kezeljük a sebfelületet, olajos vattával tisztítjuk.
Ind.: Adstringens, antisepticum, szárító hatású.
Ichtiol - szalicil kenőcs
Acid. salic. (0,5 g)
Sulf. pp. (2,0 g)
Acid. bor. (5,0 g)
Zinc. oxyd. (10,0 g)
Talci (20,0 g)
Vasel. flavi (27,5 g)
Cerae lanae (30,0 g)
Ammon. bitumensulf. (5,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. A kenőcsöt szesszel vagy szaliciles szesszel megtisztított bőrre kenjük, este 1x.
Ind.: Dermatologicum, antiseborrhoicum.
Hintőpor himlőhólyag kezelésére
Camphori (1,0 g)
Mentholi (1,0 g)
Bism. subgall. (5,0 g)
Zinc. oxyd. (10,0 g)
Talci (33,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Külsőleg.
Ind: Dermatologicum. Himlőhólyag viszketés csillapítására.
Norcainos hintőpor
Mentholi (0,75 g)
Benzocaini (1,5 g)
Magnes. carb. hydroxyd. (20,0 g)
Talci (ad 100,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Külsőleg. A fájdalmas, viszkető, fekélyes sebre naponta többször rászórni.
Gyerekeknél naponta legfeljebb 3x.
Ind.: Dermatologicum. Fekélyes sebek kezelésére. Hűsítő, szárító, viszketéscsillapító.

________________________________________
Arcbőr fiatalító krém:
Ung. hydrophil. non-ion. (50,0 g)
Semen (7,00 ml)
Glycerini  (15,0 g)
Aquae dest.  (7,0 g)
Ol. Vigantol (0,5 g)
Cerae lanae (5,0 g)
Paraff. liquid. (10,0 g)
Triaethanolamini (3,0 g)
M. f. cremor

Cremor facies rejuvenation:
Összetevők Water / AquaEWG Kockázat: 0, EWG Adat: Nagyon sok,  Paraffinum Liquidum / Mineral OileoEWG Kockázat: 3, EWG Adat: Közepes,  Cetearyl Alcoholeo|eu|alEWG Kockázat: 1, EWG Adat: Korlátozott,  ParaffineoEWG Kockázat: 2,  GlycerinhEWG Kockázat: 1, EWG Adat: Közepes,  Sodium Lauryl Sulfateti|euEWG Kockázat: 1 - 2, EWG Adat: Sok,  Citric AcidkhEWG Kockázat: 2, EWG Adat: