2016. november 21., hétfő

Gyakori magyar kifejezések

More common expressions
Some useful in many situations, frequently used English expression occurs.
Gyakoribb kifejezések
Néhány, sok helyzetben hasznos, gyakrabban használt angol kifejezés következik.

OK    rendben van; oké
of course    természetesen
of course not        természetesen nem
that's fine   remek
that's right  helyes; rendben van
sure   hogyne; persze; biztosan
certainly     feltétlenül; hogyne; persze
definitely    feltétlenül; hogyne; minden bizonnyal
absolutely   tökéletesen
as soon as possible       mihelyst lehetséges
that's enough       elég
it doesn't matter   nem baj; nem számít
it's not important nem fontos
it's not serious     nem komoly
it's not worth it    nem éri meg
I'm in a hurry       sietek
I've got to go        mennem kell
I'm going out       elmegyek
sleep well   aludj jól
same to you!        te is; ugyanazt kívánom neked is
me too        én is
not bad       nem rossz
I like …      kedvelem …
him   őt (hímnem);
her    őt (nőnem);
it       azt (semleges nem);
I don't like …       nem kedvelem …
him   őt (hímnem);
her    őt (nőnem);
it       azt (semleges nem);
Köszönetnyilvánítás és bocsánatkérés

thanks for your …        köszönöm …
help   a segítséget
hospitality  a vendéglátást
email az e-mailt
thanks for everything    mindent köszönök
I'm sorry    sajnálom; elnézést kérek
I'm really sorry    nagyon sajnálom
sorry I'm late       elnézést hogy elkéstem
sorry to keep you waiting      elnézést amiért megvárakoztattam
sorry for the delay        elnézést a késésért
Felkiáltások

look! figyeljen!
great! remek!
come on!    gyerünk!; rajta!
only joking! vagy just kidding!        csak viccelek!
bless you!   egészségére! (tüssszentés után)
that's funny!        ez vicces!
that's life!   ez furcsa!
damn it!      a fene egye meg!
Utasítások

come in!     jöjjön be!
please sit down    üljön le, kérem!
could I have your attention, please?          figyelne rám, kérem?
let's go!       menjünk!
hurry up!    siessen
get a move on!     mozgás!
calm down  nyugodjon meg!
steady on!  lassan!
hang on a second várjon egy másodpercet
hang on a minute várjon egy percet
one moment, please      egy pillanatot kérek
just a minute        csak egy perc
take your time     csak nyugodtan
please be quiet     kérem maradjon csendben
shut up!      fogd be a szád!
stop it!       fejezd ezt be!
don't worry          ne aggódj
don't forget ne feledd
help yourself        szolgáld ki magad
go ahead     kezdje
let me know!        tudasd velem!
Ha valakit magad elé szeretnél engedni az ajtóban, udvarias, ha azt mondod:

after you!   csak ön után!
Hellyel kacsolatos szavak

here   itt
there  ott
everywhere mindenhol
nowhere     sehol
somewhere valahol
Útmutató az angol kifejezésekhez
2/61. oldal
←      Alapvető kifejezések     Vészhelyzetek      →
Gyakori kérdések

where are you?    hol vagy?
what's this?         mi ez?
what's that?         mi az?
is anything wrong?       valami baj van?
what's the matter?         mi a baj?
is everything OK?         minden rendben?
have you got a minute? van egy perce?
have you got a pen I could borrow?          van egy tolla kölcsönbe?
really?        igazán?
are you sure?       biztos benne?
why? miért?
why not?    miért ne?
what's going on?  mi folyik itt?
what's happening?        mi történik?
what happened?  mi történt?
what?         mi?
where?        hol?
when?         mikor?
who? ki?
how? hogyan?
how many? mennyi?
how much? mennyi?
Gratuláció és együttérzés kifejezése

congratulations!   gratuláció
well done!   szép munka volt!
good luck!  sok szerencsét!
bad luck!    balszerencse!
never mind!         ne törődjön vele! nem számít!
what a pity! vagy what a shame!     milyen kár!
happy birthday!  boldog születésnapot!
happy New Year!         boldog új évet!
happy Easter!      kellemes húsvéti ünnepeket!
happy Christmas! vagy merry Christmas!         boldog Karácsonyt! vagy kellemes Karácsonyt!
happy Valentine's Day!          boldog Valentin napot!
glad to hear it      örülök hogy hallom
sorry to hear that sajnálattal hallom
Szükségletek és érzések kifejezése

I'm tired      fáradt vagyok
I'm exhausted      kimerült vagyok
I'm hungry  éhes vagyok
I'm thirsty  szomjas vagyok
I'm bored    unatkozom
I'm worried aggódom
I'm looking forward to it        alig várom
I'm in a good mood       jó hangulatban vagyok
I'm in a bad mood         rossz hangulatban vagyok
I can't be bothered         nem zavar
Üdvözlés vagy búcsúzás kifejezései

welcome!    isten hozott
welcome to …      isten hozott …
England      Angliában
long time, no see! hosszú ideje nem láttalak
all the best! a legjobbakat!
see you tomorrow!        viszlát holnap!
Vélemény kérése és kifejezése

what do you think?       mit gondol?
I think that ...       úgy gondolom ...
I hope that ...       remélem, hogy ...
I'm afraid that ...  félek hogy ...
in my opinion, ... véleményem szerint ...
I agree        egyetértek
I disagree vagy I don't agree   nem értek egyet
that's true   ez igaz
that's not true      ez nem igaz
I think so    én is így gondolom
I don't think so    nem hiszem
I hope so    én is remélem
I hope not   remélem nem
you're right igazad van
you're wrong       nincs igazad
I don't mind         nem bánom
it's up to you       tőled függ
that depends        ez attól függ
that's interesting  ez érdekes
that's funny, ...    ez vicces, …

Bemutatkozás

what's your name?        hogy hívnak?
my name's …       a nevem …
Chris Chris
Emily         Emily
I'm …         én … vagyok
Ben   Ben
Sophie        Sophie
this is …     ő …
Lucy  Lucy
my wife      a feleségem
my husband         a férjem
my boyfriend       a barátom
my girlfriend        barátnőm
my son       a fiam
my daughter        a lányom
I'm sorry, I didn't catch your name  elnézést, nem értettem a neved
do you know each other?       ismeritek egymást
nice to meet you  örülök hogy megismerhetlek
pleased to meet you      nagyon örülök hogy megismerhetlek
how do you do?   hogy van? (ismeretlen emberrel való találkozásnál feltett formális kérdés; amire a helyes válasz how do you do?)
how do you know each other?         honnan ismeritek egymást?
we work together együtt dolgozunk
we used to work together       együtt dolgoztunk
we were at school together     együtt jártunk iskolába
we're at university together    együtt jártunk egyetemre
we went to university together         együtt kezdtük az egyetemet
through friends    barátokon keresztül
Hova valósi vagy?

where are you from?     hova valósi vagy?
where do you come from?      honnan jössz?
whereabouts are you from?    merrefelől jössz?
I'm from … én … jöttem
England      Angliából
whereabouts in … are you from?    … belül honnan jöttél?
Canada       Kanadán
what part of … do you come from? … melyik részéről jössz?
Italy  Olaszország
where do you live?        hol élsz?
I live in …  én … élek
London       Londonban
France        Franciaországban
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh Eredetileg Dublinból származok, de most Edinburgh-ben élek
I was born in Australia but grew up in England Ausztráliában születtem, de Angliában nőttem fel
További beszélgetés

what brings you to …? mi szél hozott téged …?
England      Angliába
I'm on holiday     szabadságon vagyok
I'm on business    üzleti ügyben vagyok itt
I live here   itt élek
I work here itt dolgozom
I study here          itt tanulok
why did you come to …?       miért jöttél …?
the UK       az Egyesült Királyságba
I came here to work      dolgozni jöttem ide
I came here to study      tanulni jöttem ide
I wanted to live abroad külföldön akartam élni
how long have you lived here?        mióta élsz itt?
I've only just arrived     csak most érkeztem
a few months       néhány hónapja
about a year         körülbelül egy éve
just over two years       éppen két éve múlt
three years  három éve
how long are you planning to stay here?  mennyi ideig tervezed itt maradni ?
until August         augusztusig
a few months       néhány hónapig
another year        még egy évig
I'm not sure         nem vagyok biztos benne
do you like it here?       szeretsz itt lenni?
yes, I love it!        igen, imádok!
I like it a lot         nagyon szeretem
it's OK        minden rendben
what do you like about it?      mit szeretsz az ittlétben?
I like the … szeretem a(z) …
food  ételeket
weather      időjárást
people        embereket
Útmutató az angol kifejezésekhez
5/61. oldal
←      Általános társalgás       Nyelvek és kommunikáció     →
Életkor és születésnapok

how old are you? hány éves vagy?
I'm …         én … éves vagyok
twenty-two huszonkettő
thirty-eight harmincnyolc
Fontos! Az is helyes, ha a years old kifejezést hozzátesszük az évszámhoz, mint például I'm forty-seven years old, bár ez ritkán használatos a beszélt nyelvben.

when's your birthday?  mikor van a születésnapod?
it's …         a születésnapom … van
16 May       május 16-án
2 October   október 2-án
Életkörülmények

who do you live with?  kivel élsz?
do you live with anybody?     kivel élsz?
I live with …        én a … élek
my boyfriend       barátommal
my girlfriend        barátnőmmel
my partner partneremmel
my husband         férjemmel
my wife      feleségemmel
my parents szüleimmel
a friend       egy barátommal
friends        a barátaimmal
relatives      a rokonaimmal
do you live on your own?      egyedül élsz?
I live on my own  egyedül élek
I share with one other person egy lakótárssal élek
I share with … others   én … lakótárssal élek
two   két
three  három
Kapcsolattartáshoz szükséges adatok elkérése

what's your phone number?   mi a telefonszámod?
what's your email address?    mi az e-mail címed?
what's your address?    mi a címed?
could I take your phone number?    elkérhetem a telefonszámod?
could I take your email address?     elkérhetem az e-mail címed?
are you on …?     rajta vagy a …?
Facebook    Facebook–on?
Skype         Skype-on?
what's your username? mi a felhasználói neved?

Nyelvek és kommunikáció
Itt olyan angol kifejezéseket találsz, amelyekkel elmondhatod, hogy milyen nyelveken beszélsz, valamint néhány más nyelvtanulással kapcsolatos kifejezést.

what languages can you speak?       milyen nyelveken beszél?
I speak …   én beszélek …
French, Spanish, and a little Russian        franciául, spanyolul, és egy kicsit oroszul
fluent German      németül folyékonyan
I can get by in … elboldogulok az …
Italian         olassszal
I'm learning …     tanulok …
Chinese      kínaiul
where did you learn your English?  hol tanult angolul?
at school     az iskolában
at university        az egyetemen
I took a course     elvégeztem egy kurzust
I taught myself     magamtól tanultam meg
do you understand?      érti?
did you understand?     értette?
yes, I understood igen, értettem
sorry, I didn't understand       elnézést, nem értettem
Ha nem hallja mit mondott a másik, a következőket mondhatja:

sorry? vagy excuse me?         tessék? hogyan?
Útmutató az angol kifejezésekhez
6/61. oldal
←      Ismerkedés Család és kapcsolatok  →
how do you say ... in English?         hogy mondjuk angolul azt hogy ...?
how do you spell that? hogyan betűzzük?
how do you pronounce this word?  hogyan ejted ki ezt a szót?
you speak very good English nagyon jól beszél angolul
your English is very good      nagyon jó az angolja
I'm a little out of practice       egy kicsit kijöttem a gyakorlatból
I'd like to practise my …        szeretném felfrissíteni a …
Portuguese portugál tudásomat
let's speak in …   beszéljünk …
English       angolul
Italian         olaszul
what's this called?         hogy nevezik ezt?
Fiútestvérek, lánytestvérek

do you have any brothers or sisters?        van fiú vagy lánytestvéred?
yes, I've got …     igen, van …
a brother    egy fiútestvérem
a sister        lánytestvérem
an elder brother   egy bátyám
a younger sister   egy húgom
two brothers        két fiútestvérem
two sisters  két lánytestvérem
one brother and two sisters    egy fiú- és két lánytestvérem
no, I'm an only child     nincs, egyedüli gyerek vagyok
Gyerekek és unokák

have you got any kids? vannak gyerekeid?
do you have any children?     van gyereked?
yes, I've got …     Igen, van …
a boy and a girl    egy fiú és egy lány
a young baby       egy kisbabám
three kids   három gyerekem
I don't have any children        nincs gyerekem
do you have any grandchildren?      vannak unokáid?
Szülők és nagyszülők

where do your parents live?   hol élnek a szüleid?
what do your parents do?      mivel foglalkoznak a szüleid?
what does your father do?      mivel foglalkozik az édesapád?
what does your mother do?    mivel foglalkozik az édesanyád?
are your grandparents still alive?    élnek még a nagyszüleid?
where do they live?       hol élnek?
Útmutató az angol kifejezésekhez
7/61. oldal
←      Nyelvek és kommunikáció     Érdeklődési kör   →
Kapcsolatok

do you have a boyfriend?       van barátod?
do you have a girlfriend?        van barátnőd?
are you married? házas vagy?
are you single?     egyedülálló vagy?
are you seeing anyone? van valakid?
I'm …         én …
single egyedülálló vagyok
engaged      el vagyok jegyezve
married       házas vagyok
divorced     elváltam
separated    külön élek
a widow     özvegy vagyok
a widower  özvegyember vagyok
I'm seeing someone       van valakim
Kisállatok

have you got any pets? van valamilyen állatod
I've got …  van …
a dog and two cats        egy kutyám és két macskám
a Labrador egy labradorom
Név és életkor iránti érdeklődés

what's his name? hogy hívják? (hímnem)
he's called …       a neve …
Tom  Tom
what's her name? hogy hívják? (nőnem)
she's called …      a neve …
Mary Mary
what are their names?   hogy hívják őket?
they're called …   Őket … hívják
Neil and Anna     Neilnek és Annának
how old is he?     mennyi idős? (hímnem)
he's …        ő …
twelve         tizenkét éves
how old is she?    mennyi idős? (nőnem)
she's …      ő …
fifteen         tizenöt éves
how old are they?         mennyi idősek?
they're …   ők …
six and eight        hat és nyolc évesek
Foglalkozás

what do you do?  mivel foglalkozol?
what do you do for a living?  mivel keresed meg a megélhetésre valót?
what sort of work do you do?         milyen fajta munkát végzel?
what line of work are you in? milyen munkád van?
I'm a …      én … vagyok
teacher        tanár
student       diák
doctor         orvos
I work as a …      én … dolgozom
journalist    újságíróként
programmer         programozóként
I work in …         én … dolgozom
television    a TV-nél
publishing  a kiadói szférában
PR (public relations)     a PR (közönségkapcsolatok) szakmában
sales  a kereskedelemben
IT      az IT (információs technológia) területén
I work with …     én … dolgozom
computers  komputerekkel
children with disabilities         fogyatékkal elő gyerekekkel
I stay at home and look after the children otthon vagyok és a gyerekekkel foglalkozom
I'm a housewife    háztartásbeli vagyok
Alkalmazotti státusz

I've got a part-time job  részidős állásom van
I've got a full-time job   teljes munkaidős állásom van
I'm …         én …
unemployed         munkanélküli vagyok
out of work          munkanélküli vagyok
looking for work  munkát keresek
looking for a job  munkát keresek
I'm not working at the moment        pillanatnyilag nem dolgozom
I've been made redundant       leépítettek
I was made redundant two months ago     két hónappal ezelőtt építettek el
I do some voluntary work      egy kis önkéntes munkát végzek
I'm retired   nyugdíjas vagyok
Útmutató az angol kifejezésekhez
9/61. oldal
←      Érdeklődési kör   Iskolai tanulmányok     →
Kinek dolgozol?

who do you work for?  kinek dolgozol?
I work for …       én … dolgozom
a publishers         egy kiadónak
an investment bank       egy befektetési banknak
the council  a tanácson
I'm self-employed          magánvállalkozó vagyok
I work for myself magamnak dolgozom
I have my own business         saját vállalkozásom van
I'm a partner in …        partner vagyok …
a law firm   egy jogi cégben
an accountancy practice         egy könyvelői cégben
an estate agents   ingatlanügynökségben
I've just started at …     csak most kezdtem el dolgozni az …
IBM  IBM-nél
Munkahely

where do you work?     hol dolgozol?
I work in …         én egy … dolgozom
an office     irodában
a shop        üzletben
a restaurant         étteremben
a bank        bankban
a factory     gyárban
a call centre          call centerben
I work from home         otthonról dolgozom
Képzés és munkatapasztalat

I'm training to be …      én … tanulok
an engineer mérnöknek
a nurse       nővérnek
I'm a trainee …    én … gyakornok vagyok
accountant  könyvelő
supermarket manager   áruházi manager
I'm on a course at the moment         jelenleg egy kurzuson veszek részt
I'm on work experience gyakorlaton vagyok
I'm doing an internship szakmai gyakorlaton vagyok

Egyetem

are you a student?         diák vagy?
what do you study?      mit tanulsz?
I'm studying …    én … tanulok
history        történelmet
economics  közgazdaságtant
medicine     orvostudományt
where do you study?     hol tanulsz?
which university are you at?  melyik egyetemen tanulsz?
what university do you go to?         Melyik egyetemre jársz?
I'm at …     én a … vagyok
Liverpool University     liverpooli egyetemen
which year are you in?  hányadéves vagy?
I'm in my … year én …
first   elsőéves vagyok
second        másodéves vagyok
third  harmadéves vagyok
final  végzős vagyok
I'm in my first year at university     elsőéves vagyok az egyetemen
do you have any exams coming up?         van mostanában valamilyen vizsgád?
I've just graduated         most végeztem
I'm doing a masters in …       masterképzésben veszek részt …
law    jogon
I'm doing a PhD in …   doktori képzésben veszek tészt …
chemistry   kémia szakirányon
did you go to university?       jártál egyetemre?
I didn't go to university nem jártam eyetemre
I never went to university       soha nem jártam egyetemre
where did you go to university?      hol jártál egyetemre?
I went to …         én … jártam
Cambridge  Cambridge-be
what did you study?     mit tanultál?
I studied … én … tanultam
maths         matematikát
politics       politikát
Útmutató az angol kifejezésekhez
10/61. oldal
←      Munka        Vallás         →
Iskola

where did you go to school?   hol jártál iskolába?
I went to school in …    én … jártam
Bristol        Bristolban
I left school at sixteen   én tizenhat évesen fejeztem be az iskolát
I'm taking a gap year    kihagyok egy évet
Jövőbeni tervek

how many more years do you have to go?         hány éved van még hátra?
what do you want to do when you've finished? mit szeretnél csinálni ha végzel?
get a job     munkát kapni
go travelling         utazni
I don't know what I want to do after university nem tudom, mit szeretnék csinálni az egyetem után

Valakit elhívni valahova

are you up to anything this evening?        van valami dolgod ma este?
have you got any plans for …?       van valamilyen terved …?
this evening         ma estére
tomorrow   holnapra
the weekend         a hétvégére
are you free …?   ráérsz …?
this evening         ma este
tomorrow afternoon      holnap délután
tomorrow evening         holnap este
what would you like to do this evening?   mit szeretnél csinálni ma este?
do you want to go somewhere at the weekend?  szeretnél valahova elmenni a hétvégén?
would you like to join me for something to eat? szeretnél csatlakozni hozzám bekapni valamit?
do you fancy going out tonight?      van kedved elmenni ma este valahova?
sure   persze
I'd love to   szeretnék
sounds good        jól hangzik
that sounds like fun      ez jó mulatságnak hangzik
sorry, I can't make it     ne haragudj, nem megy
I'm afraid I already have plans        félek már vannak terveim
I'm too tired         túl fáradt vagyok
I'm staying in tonight    ma este otthon maradok
I've got too much work to do túl sok munkám van
I need to study     tanulnom kell
I'm very busy at the moment  pillanatnyilag nagyon elfoglalt vagyok
Útmutató az angol kifejezésekhez
13/61. oldal
←      Randevúzás és szerelem         Idővel kapcsolatos kifejezések         →
Időpont és hely megbeszélése

what time shall we meet?       hány órakor találkozunk?
let's meet at …     találkozzunk …
eight o'clock         nyolckor
where would you like to meet?        hol szeretnél találkozni?
I'll see you … at ten o'clock    találkozzunk a … tíz órakor
in the pub   pubban
at the cinema       moziban
I'll meet you there         ott találkozunk
see you there!      viszlát ott!
let me know if you can make it        szólj ha menni fog
I'll call you later   később hívlak
what's your address?    mi a címed?
Találkozó

I'm running a little late  egy kis késésben vagyok
I'll be there in … minutes       … perc múlva ott leszek
five    öt
ten     tíz
fifteen         tizenöt
have you been here long?       régóta itt vagy?
have you been waiting long?  régóta vársz?Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése