2014. szeptember 10., szerda

C#

Amikor egy programozási nyelv szintaktikájáról beszélünk, akkor azokra a
szabályokra gondolunk, amelyek megszabják a forráskód felépítését. Ez azért fontos,
mert az egyes fordítóprogramok csak ezekkel a szabályokkal létrehozott kódot tudják
értelmezni.
A C# úgynevezett C-stílusú szintaxissal rendelkezik (azaz a C programozási nyelv
szintaxisát veszi alapul), ez három fontos szabályt von maga után:
 Az egyes utasítások végén pontosvessző (;) áll
 A kis- és nagybetűk különböző jelentőséggel bírnak, azaz a “program” és
“Program” azonosítók különböznek. Ha a fenti kódban Console.WriteLine
helyett console.writeline –t írtunk volna, akkor a program nem fordulna le.
 A program egységeit (osztályok, metódusok, stb.) ún. blokkokkal jelöljük ki,
kapcsos zárójelek ({ és }) segítségével.

A C# 77 kulcsszót ismer:
abstract default foreach object Sizeof unsafe
as delegate goto operator stackalloc ushort
base do If out Static using
bool double implicit override String virtual
break else In params Struct volatile
byte enum int private Switch void
case event interface protected This while
catch explicit internal public Throw
char extern Is readonly True
checked false lock ref Try
class finally long return Typeof
const fixed namespace sbyte Uint
continue float new sealed Ulong
decimal for null short unchecked
Ezeken kívül létezik még 23 azonosító, amelyeket a nyelv nem tart fenn speciális
használatra, de különleges jelentéssel bírnak. Amennyiben lehetséges, kerüljük a
használatukat “hagyományos” változók, metódusok, osztályok létrehozásánál:
add equals group let Remove var
ascending from in on Select where
by get into orderby Set yield
descending global join partial Value
Néhányuk a környezettől függően más-más jelentéssel is bírhat, a megfelelő fejezet
bővebb információt ad majd ezekről az esetekről.
// Ez egy egysoros komment/
* Ez egy többsoros komment */

1. Zárójel, adattag hozzáférés (pont („.‟) operátor), metódushívás, postfix
inkrementáló és dekrementáló operátorok, a new operátor, typeof, sizeof,
checked és unchecked
2. Pozitív és negatív operátorok (x = -5), logika- és bináris tagadás, prefix
inkrementáló és dekrementáló operátorok, explicit típuskonverzió
3. Szorzás, maradékos és maradék nélküli osztás
4. Összeadás, kivonás
5. Bit-eltoló (>> és <<) operátorok
6. Kisebb (vagy egyenlő), nagyobb (vagy egyenlő), as, is
7. Egyenlő és nem egyenlő operátorok
8. Logikai ÉS
9. Logikai XOR
10. Logikai VAGY
11. Feltételes ÉS
12. Feltételes VAGY
13. Feltételes operátor ( ? : )
14. Értékadó operátor, illetve a “rövid formában” használt operátorok (pl: x +=y)

Változó
int x;
x = 10;

A relációs operátorok összefoglalása:
x > y x nagyobb, mint y
x >= y x nagyobb vagy egyenlő, mint y
x < y x kisebb, mint y
x <= y x kisebb vagy egyenlő, mint y
x == y x egyenlő y-nal
x != y x nem egyenlő y-nal

A B Eredmény
hamis hamis hamis
hamis igaz hamis
igaz hamis hamis
igaz igaz igazNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése