2011. április 12., kedd

A számítástechnikai ismeretek a társadalomban

A digitális kompetencia fejlesztése kiemelt feladat kell hogy legyen, az ország felelős vezetői számára. A felhasználók ismeretei nem követik a technikai eszközök változásait, az informatikai fejlődés olyan méreteket öltött, amit a szerény ismeretekkel rendelkező emberek nem képesek kihasználni. Magyarul azt sem tudják mi van a kezükben. Az oktatást minél fiatalabb korban meg kell kezdeni, de nem szabad elfelejtkezni a felnőtt korosztályról sem. Olyan szemléletet kell elterjeszteni, ahol a felnövekvő nemzedék már minden iránt nyitott, tanulni vágyó, információt felkutató, megtaláló és alkalmazó egyénné válhat. A cél tehát készségek és képességek mellet a kreatív gondolkodás magjának elhintése, ami ösztönöz újabb ismeretek megszerzésére, autodidakta tanulásra és feltételt teremt a tudás mindenkori frissítésére, az élethosszig tartó tanulásra. Az eszközök adottak, de a módszerek kidolgozásához szükséges szakembergárda hol van? A jelenlegi iskolarendszerben tanuló diákok képessé tehetők az információs kor kihívásainak való megfeleltetésre azért, hogy felnőttként élni, dolgozni, alkotni, tanulni, művelődni, szórakozni tartalmasan tudjanak, hogy képesek legyenek szintetizálni az értékes és értéktelen információkat, megkülönböztetni a jót a rossztól. Aki lemarad, az elbukik, mert behozhatatlan, hátrányba kerül társaival szemben. Emiatt a tanulók felkészítése az új évezred információs társadalmára a közoktatás kiemelt feladata kellene hogy legyen. Az informatikában rejlő lehetőségeket azért nem használják ki a pedagógusok, mert maguk sem rendelkeznek azzal az informatikai alapműveltséggel, ami feltétele lenne az eredményes és hatékony oktatásnak. Fontos feladat felkelteni és fokozatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését, megismertetni velük a tudomány legújabb felfedezéseit, de ennek keréktörője pont a pedagógus, aki néha teljes informatikai analfabéta. Az informatika által nyújtott előnyök felismerése csak kellően tájékozott pedagógus számára lehetséges. Az előnyök alkalmazása a későbbi tanulmányokban, majd amindennapi életben, a munkában óriási előrelépést fog jelenteni. Ha a tanuló nem sajátítja el a matematikai alapismereteket az általános iskolában, nem lesz képes a középiskolában továbblépni, mivel a középiskolai tanulmányok az alapismeretekre épülnek. Az informatikában is, aki nem szerzi meg az alapismereteket, képtelen lesz a változások adaptálására és a szakadék csak egyre nő és egy életen át kíséri az embert ez a handicap.

Irodalom:

http://www.ofi.hu/tudastar/nemzetkozi-kitekintes/egesz-eleten-at-tarto (2011)

http://www.csepelamk.hu/isk_alapdok/TAMOP%203.1.4/onallo/digitalis%20komp/Ddigitalis%20kompetencia.pdf (2011)


Mai idézet: "...Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior..."

5 megjegyzés:

 1. Kedves Uram,

  Kicsit hiányos a felvetése...

  Nem mi tanárok tehetünk erről...

  A felelősség a hatalmat bitorló félművelt uborkafára felkapaszkodott söpredéké, akik lelkiismeretlenül taszítják gyermekeinket abba a szánalmas szellemi mocsárba amiben ők maguk is élnek évtizedek óta. Vezető csak az lehet aki párttag vagy ahhoz a slepphez tartozik aki a hatalmat bitorolja. Aki művelt és inteligens az nem kap lehetőséget vagy állást ebben az országban. A korrupt fogyatékos cinikus söpredék dönt és határozza meg a pedagógiai irányt tönkre téve ezzel az egész magyar társdalmat. Úgy formálják az alkotmányt a törvényeket vagy a törvény szolgákat ahogy akarják. A gyerekeink még százalékot sem tudnak számolni, mi lesz ennek a vége? (remélem nem polgárháború) A gyereknek személyiségi joga hogy belerúgjon a tanárába, de a tanár még csak meg se bánthatja a kisegítő iskolába járt politikusok kissé idióta elkényesztetett gyermekét.

  Kérem jelentesse meg a véleményemet, még nem! változtatták meg az alkotmány vélemény nyivánításra vonatkozó passzusát. Azért közöltem a címemet is, hogy jogilag rendben legyen.


  Kovács Istvánné
  Budapest Újpalota
  Hevesi Gyula ut 143.

  VálaszTörlés
 2. Tisztelt Kovács Istvánné!

  Nem értek egyet, az ön által közölt indulatos véleményével, mivel egy jogállamban élünk és törvényes keretek között lezajlott népszavazás utján, legitim hatalomhoz jutott kormány irányítja szép kis hazánkat. A személyes sérelmek csak indulatokat gerjesztenek, nekünk felelős pedagógusoknak az építés és a fejlődés útját kell keresni és nem a hibákat felnagyítani...

  Eduka
  Debrecen

  VálaszTörlés
 3. Az informatika úgy ahogy van hülyeség. Én magyar történelem tanár vagyok és könyvtáros, de semmibe sem nézem az informatikát se akik bohóckodnak benne. Én nem értek hozzá és nem is fogok soha, nem érdekel, nem is tudnám megtanulni. 25 éve tanítok, én ismeretet adok a diákoknak, az informatika csak elbutitja a gyerekeket. Az informatika tanár engem néz hülyének én meg őt így kvittek vagyunk.

  Sz.J-né
  Vásárosnamény

  VálaszTörlés
 4. Kedves Sz.J-né

  Vitába szálok önnel, bár ahhoz, hogy vitaképes legyen egy bizonyos szintet el kellen érnie. Csak azért mert valaki olyan buta, hogy nem tud megtanulmni valamit, amire egy tíz éves gyerek is képes, attól még nem kell fikázni. Én sem tudom megtanulni az orvostudományt mert buta vagyok hozzá, azért még az orbvosokat nem fogom komplett idiótának titulálni. Az ember nem attól lesz hülye, hogy ön annak nevezi. Jobb lenne, ha magába nézne, mielőtt vagdalkozik. Sajnos sok önhöz hasonló szerény képességű ember került az oktatásba az utóbbi 30 évben akik nem képesek fejlődni, ennek isszuk is a levét. Sokan nézik le a náluk okosabb emberket, mert így tudják kompenzálni saját butaságukat hiányosságukat, savanyú a szőlő. csak azért mert egy könyvtár igazgató vagy iskola igazgató csúfolja az informatika tanárt attól még az informatika tanár lesz az okosabb. Sok olyan matematika és informatika tanárt ismerek akinek az IQ-ja és az általános művltsége sokkal magasabb mint az önelégült igazgatóké és begyepesedett elaggott leépült pedagógus társaké.

  Na erre varjon gombot...

  Tomasovszky Sándor
  Budapest

  VálaszTörlés
 5. Kérem a tisztelt felszólalókat, ne személyeskedjenek. Kerüljék az indulatos és sértő mejegyzéseket és a politikai attitüdöt.

  köszönöm a megértésüket

  Szabó László István

  VálaszTörlés