2011. december 14., szerda

Who is an intellectualand who retarded?

Drága barátom, ha azt gondolod hogy Apollinaire egy pillangó, ha Konfucius neve a kungfu-t jelenti számodra, ha Pizarro a pizza-t jelenti neked, ha a Kurus szóról a kuruzslás jut eszedbe, ha a Bacon szó a szalonnát jelenti neked, gyere el a könyvtárba itt a helyed köztünk...


Mondhatjuk, hogy mindenki, mert mindenki annak tartja magát, de ez nem ilyen egyszerű. Értelmiségi az, akinek az alapműveltsége intellektuális tartalommal van megtöltve, logikusan gondolkodik, racionálisan mérlegel, értelmes fejezi ki magát, analitikus elemző, képes szintetizálni, asszociálni és új értéket teremteni, akár szellemi síkon is. Ezek alapján a juhász ember is az. Akinek érettségije van, az azt állítja az érettségizettek, akinek diplomája van, az azt hogy a diplomás, akinek doktorátusa van, az azt hogy a doktorok. Ugye megmondtam, hogy mindenki annak tartja magát. Humán vagy reál, diplomás vagy sem, mellékes. Ha hiányzik az alapműveltség, nem a magyar átlagot értem alatta, akkor talán nem is kellene a többit vizsgálni. Tele van a média, a politika, a hatalom, a közszféra, az oktatás(itt a tanárokra is gondolok) alul-művelt vagy félművelt álértelmiséggel. Persze vannak emberek, akik főiskolai vagy egyetemi tanulmányok nélkül is elsajátították ugyanazokat az ismereteket, képesek az előbb leírt kritériumoknak megfelelni, mint ahogy sajnos vannak olyanok is, akik akárhány egyetemet is végeznek el, ugyanolyanok maradnak, mint voltak. Ez egy ismert társadalmi jelenség, de nem általánosítható. A műveltség, a viselkedés, az intelligencia és a kultúra nem mindig járnak egy úton, és ha nem akkor nem ekvivalensek az értelmiséggel. Egyszer, egy szerény tanárom mondtam azt: "...ha ez fiam a mai értelmiség, akkor én nem akarok odatartozni".
A műveletlen ember szájába az okoskodás úgy illik mint az eben guba....

You could say that everyone, because everyone keeps to himself, but it's not that simple. The intellectuals, whose basic content is the intellectual erudition filled with thinking logically, rationally considered, expresses itself meaningful, analytical analysis, is able to synthesize, to associate and create new value, even spiritual planes. Accordingly, the man is the shepherd. Those who have graduated from high school, the claims of school-leavers who have a degree, this indicates that the graduate, doctoral student who is in it to the doctors. You're told that everyone adheres to. Human or real, graduate or not is incidental. If you lack the basic literacy, not below the Hungarian average, then perhaps we should not consider the others. It is full of media, politics, power, public sector, education (where the teachers can think of) have you learned or half-educated intellectuals. Of course there are people who have a college or university education without mastered the same skills, the ability to meet the criteria described above, as unfortunately there are those who have any number of universities are carried out, some remain the same as they were. This is known as a social phenomenon, but it can not be generalized. The culture, behavior, intelligence and culture are not always act in a way, and if it is not equivalent to the intellectuals. Once a humble teacher told my son that if today's intellectuals, then I do not want to be...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése