2013. október 8., kedd

Mi a könyvtár?A könyvtár gyógyír a léleknek ezt hirdette a thébai könyvtár homlokzata. A könyvtár egy olyan nyilvános szociális közeg, amely szellemi termékek dokumentumok rendszerezett gyűjteményét tárolja, közreadja. A dokumentum több formája létezik: könyv folyóirat kézirat fotó térkép kis nyomtatvány elektronikus adathordozók digitális dokumentumok
A könyvtár szerepe a társadalomban: szórakozás, kutatás, oktatás, élethosszig tanulás
A könyvtár könyvek, folyóiratok, papír alapú dokumentumok tárolását és
közreadását végzi.
A könyvtár feladatai közzé tartozik az ismeretek összegyűjtése, számbavétele, rendszerezése,
feldolgozása, tárolása és visszakeresése.
Gyűjtés, számbavétel, megőrzés eszköze a bibliográfia készítés. A bibliográfiák csoportosítása:
általánosszakmai
A bibliográfia dokumentum típusa alapján lehet: könyv sajtó térkép zenemű repertórium (cikk)
filmográfia
A bibliográfia osztályozható gyűjtőkör szerint is: regionális egyetemes teljes válogatott nemzeti (földrajzi szempont szerint) kurrens retrospektív (időszempont)
A feltárás mélysége szerint regisztratív annotált referáló 
Az elrendezés módja szerint lehet: tárgyi betűrendi kronológikus vagy topográfiai
A gyűjtés a dokumentumok fizikai beszerzése. A gyűjtést mindig egy gyűjtőköri
szabályzat alapján végezzük, amely az adott gyűjtőhellyel együtt működve, azzal összehangolva
van meghatározva.
Gyűjtőköri szabályzat leírja:Mit gyűjtünk?Miként gyűjtjük?Milyen formai szempontokat kell figyelembe venni.Milyen tartalmai szempontokat kell figyelembe venni.
Egyéb megkötésekMegőrzés
A dokumentumok fizikai jellemzői más és más lehet. Például másként kell kezelni egy hanglemezt
egy digitális adathordozót és egy könyvet. Egyes adathordozók megőrzése összetett, egyeseké pedig
elég speciális lehet. Az elektronikus dokumentumoknál például az adathordozóhoz tartozó
megjelenítő eszköz esetleg már nem létezik, az újabbak pedig nem kompatibilisek a régi
adathordozóval.
Könyvtárak csoportosítása
A törvény nem határozza meg ki az aki alapíthat könyvtárat, és ki nem.
A könyvtárak csoportosíthatók a fenntartók szerint:állami,önkormányzati,egyházi,más
Minősítés szerint lehet:nemzeti,A nemzeti könyvtárak általában az összes könyvtár adatait igyekeznek nyilvántartani.Tudományos Céljuk a tudományos területek kielégítése
nyilvános '97. CXL tv. Előírja mindenki számára használható könyvtárak fenntartását
szakkönyvtár közkönyvtár Az első könyvtárak iskolákban jelentek meg. Ma már minden iskolának van valamilyen saját könyvtára. A felsőoktatásban a könyvtárak az oktató és tudományos munkát támogatják. Az iskolai oktatásban a segíti a tanulók tankönyvhöz, tananyaghoz jutását, amely szükséges a tanulói munkához. A diákok itt tanulják a könyvtárak használatát is. Amely iskola nem képes saját könyvtárat fenntartani, annak könyvtára általában egy közművelődési könyvtár.
A könyvtári szolgáltatásról A könyvtár biztosítja a következő lehetőségeket: helyben használat,kölcsönzés, másolás, információszolgáltatás A könyvtári tájékoztatást csoportosíthatjuk funkciójuk szerint:visszatekintő (retrospektív),újdonságértesítő ,kurrens, 
A tájékoztatás lehet orientációs szerint:dokumentum orientált,tudomány orientált,felhasználó orientált,feladat orientált, Tartalom szerint beszélhetünk: szakirodalmi és faktorgrafikus tájékoztatásról Feltárás, elemzés A könyvtári elemző munka lehet formai és tartalmi.
Formai feltárás a bibliográfia elkészítését jelenti. A bibliográfiakészítésnél a formai jegyek
feljegyzéséből és rendszerezéséből áll. Ezek a formai jegyeke a következők lehetnek:
szerző neve,dokumentum címe,alcímek
Tartalmi feltárás esetén a dokumentum tartalma és témája kerül elemzés alá. A tartalom alapján
kétfajta katalógust szokás készíteni:Szakkatalógus, tárgykatalógus
A könyvtárakat csoportosíthatjuk:zárt raktári rendszer az olvasó katalógusban kereshet, a könyveket a könyvtár személyzete keresi meg szabadpolcos rendszer az olvasó a könyvespolcokon is kereshet
vegyes polcos az előző kettő ötvözete a könyvtár a zárt raktári részben helyezi el a fontosnak ítélt dokumentumokat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése