2015. január 3., szombat

Pascal bitvektoros halmaz ábrázolás példája. Magyar kártya-halmaz típusa.

Unit Halmaz;
(*
  Bitvektoros halmaz br zol s p‚ld ja.
  Magyar k rtya-halmaz tĄpusa.
  Asszoci lt mveletek:   (K‚szs‚g)
  -------------- THalmaz(TKartya) ---------------
  * TeljesPakli         +
  * UresPakli          +
  * TeljesPakliE         +
  * UresPakliE          +
  * Kozetesz           +
  * Elvesz            +
  * BenneVanE          +
  * Egyesit           +
  * Kozosek           +
  * LegjobbLap          +
  * LegrosszabbLap        +
  * VeletlenLap         +
  . . . . . .
  * BePakli           +
  * KiPakli           +
  * HibasEPakli         +
  ------------------- TKartya -------------------
  * Kartya            +
  * KartyaSzin          +
  * KartyaFigura         +
  . . . . . .
  * BeKartya           +
  * KiKartya           +
*)
 Interface
  Type
   TFigura = (VII,VIII,IX,X,Also,Felso,Kiraly,Asz);
   TSzin  = (Makk,Piros,Tok,Zold); {N‚vsor-szerinti "er”sorrendben"}
   THalmaz = Record
         lapok: Array [TSzin,TFigura] of Boolean;
         siker: Boolean;
        End;
   TKartya = Record szin:TSzin; figura:TFigura End;
  Const
   MaxKartyaDb = (Ord(Zold)+1)*(Ord(Asz));
   SFigura : Array [TFigura] of String[6]=('VII','VIII','IX','X',
                       'Also','Felso','Kiraly',
                       'Asz');
   SSzin  : Array [TSzin] of String[5]=('Makk','Piros','Tok','Zold');

  Function KodbolSzin(Const kod:Byte):TSzin;
  {Ef: kod ELEME [0..SZAMOSSAG'TSzin)
   Uf: SORSZAM(KodbolSzin(kod))}
  Function KodbolFigura(Const kod:Byte):TFigura;
  {Ef: kod ELEME [0..SZAMOSSAG'TFigura)
   Uf: SORSZAM(KodbolFigura(kod))}

  Procedure TeljesPakli(Var p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: MINDEN s:TSzin, MINDEN f:TFigura: p.lapok[s,f] ES
     p.siker}
  Function TeljesPakliE(Const p:THalmaz):Boolean;
  {Ef: -
   Uf: TeljesPakliE(p) <=> MINDEN s:TSzin, MINDEN f:TFigura:
                             p.lapok[s,f]}
  Procedure UresPakli(Var p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: MINDEN s:TSzin, MINDEN f:TFigura: NEM p.lapok[s,f] ES
     p.siker}
  Function UresPakliE(Var p:THalmaz):Boolean;
  {Ef: -
   Uf: UresPakliE(p) <=> MINDEN s:TSzin, MINDEN f:TFigura:
                            NEM p.lapok[s,f]}
  Procedure Kozetesz(Var p:THalmaz; Const k:TKartya);
  {Ef: -
   Uf: k=(s,f) ES p.lapok[s,f]}
  Procedure Elvesz(Var p:THalmaz; Const k:TKartya);
  {Ef: k=(s,f) ES p.lapok[s,f]
   Uf: k=(s,f) ES NEM p.lapok[s,f]}
  Function BenneVanE(Var p:THalmaz; Const k:TKartya):Boolean;
  {Ef: -
   Uf: BenneVanE(p,k) <=> k=(s,f) ES p.lapok[s,f] }
  Procedure Egyesit(Const p1,p2:THalmaz; Var p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: ...}
  Procedure Kozosek(Const p1,p2:THalmaz; Var p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: ...}
  Procedure LegjobbLap(Var p:THalmaz; Var k:TKartya);
  {Ef: NEM UresPakliE(p)
   Uf: k=(s,f) ES MINDEN kk:TKartya: kk=(ss,ff) ES
                    BenneVanE(ss,ff) ES
                    JobbE(ss,ff),(s,f))}
  Procedure LegrosszabbLap(Var p:THalmaz; Var k:TKartya);
  {Ef: NEM UresPakliE(p)
   Uf: ...}
  Procedure VeletlenLap(Var p:THalmaz; Var k:TKartya);
  {Ef: NEM UresPakliE(p)
   Uf: BenneVan(p,k)}
  Procedure BePakli(Var p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: ...}
  Procedure KiPakli(Const p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: ...}
  Function HibasEPakli(Var p:THalmaz):Boolean;
  {Ef: -
   Uf: HibasEPakli=not(p.siker) ES p'.siker }

  Procedure Kartya(Var k:TKartya; Const s:TSzin; Const f:TFigura);
  {Ef: -
   Uf: k=(s,f)}
  Function KartyaSzin(Const k:TKartya):TSzin;
  {Ef: -
   Uf: KartyaSzin(k)=s <=> k=(s,f)}
  Function KartyaFigura(Const k:TKartya):TFigura;
  {Ef: -
   Uf: KartyaFigura(k)=f <=> k=(s,f)}
  Procedure BeKartya(Var k:TKartya);
  {Ef: -
   Uf: ...}
  Procedure KiKartya(Const k:TKartya);
  {Ef: -
   Uf: ...}

 Implementation

  Uses Crt; {az AltRutin.inc kĄv nja meg}
  {$i AltRutin.inc}

  {------------------------ SzĄn ‚s Figura: ------------------------}

  Function KodbolSzin(Const kod:Byte):TSzin;
  {Ef: kod ELEME [0..SZAMOSSAG'TSzin)
   Uf: SORSZAM(KodbolSzin(kod))}
   Var
    s:TSzin;
  Begin {az Ef-t nem ellen”rizzk}
   s:=Makk;
   While Ord(s)<kod do s:=succ(s);
   KodbolSzin:=s
  End{KodBolSzin};

  Function KodbolFigura(Const kod:Byte):TFigura;
  {Ef: kod ELEME [0..SZAMOSSAG'TFigura)
   Uf: SORSZAM(KodbolFigura(kod))}
   Var
    f:TFigura;
  Begin {az Ef-t nem ellen”rizzk}
   f:=VII;
   While Ord(f)<kod do f:=succ(f);
   KodbolFigura:=f
  End{KodBolFigura};

  {---------------------------- Halmaz: ----------------------------}

  Procedure TeljesPakli(Var p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: MINDEN s:TSzin, MINDEN f:TFigura: p.lapok[s,f]}
   Var
    s:TSzin; f:TFigura;
  Begin
   For s:=Makk to Zold do
   Begin
    For f:=VII to Asz do
    Begin
     p.lapok[s,f]:=True
    End;
   End;
   p.siker:=True
  End;{TeljesPakli}

  Function TeljesPakliE(Const p:THalmaz):Boolean;
  {Ef: -
   Uf: TeljesPakliE(p) <=> MINDEN s:TSzin, MINDEN f:TFigura:
                             p.lapok[s,f]}
   Var
    s:TSzin; f:TFigura; db:Byte;
  Begin
   {
   db:=0;
   For s:=Makk to Zold do
   Begin
    For f:=VII to Asz do
    Begin
     If not(p.lapok[s,f]) then Inc(db)
    End;
   End;
   TeljesPakliE:=(db=0)
   }
   s:=Makk; f:=VII;
   while (p.lapok[s,f]) and not((s=Zold) and (f=Asz)) do
    begin
    if f=Asz
     then
     begin
      s:=succ(s);
      f:=VII;
     end
     else f:=succ(f);
    end;
   TeljesPakliE:=p.lapok[s,f];

  End;{TeljesPakliE}

  Procedure UresPakli(Var p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: MINDEN s:TSzin, MINDEN f:TFigura: NEM p.lapok[s,f]}
   Var
    s:TSzin; f:TFigura;
  Begin
   For s:=Makk to Zold do
   Begin
    For f:=VII to Asz do
    Begin
     p.lapok[s,f]:=False
    End;
   End;
   p.siker:=True
  End;{UresPakli}

  Function UresPakliE(Var p:THalmaz):Boolean;
  {Ef: -
   Uf: UresPakliE(p) <=> MINDEN s:TSzin, MINDEN f:TFigura:
                           NEM p.lapok[s,f]}
   Var
    s:TSzin; f:TFigura; db:Byte;
  Begin
   db:=0;
   For s:=Makk to Zold do
   Begin
    For f:=VII to Asz do
    Begin
     If p.lapok[s,f] then Inc(db)
    End;
   End;
   UresPakliE:=db=0
  End;{UresPakliE}

  Procedure Kozetesz(Var p:THalmaz; Const k:TKartya);
  {Ef: -
   Uf: k=(s,f) ES p.lapok[s,f]}
  Begin
   p.lapok[k.szin,k.figura]:=True
  End;{Kozetesz}

  Procedure Elvesz(Var p:THalmaz; Const k:TKartya);
  {Ef: k=(s,f) ES p.lapok[s,f]
   Uf: k=(s,f) ES NEM p.lapok[s,f]}
  Begin
   If not p.lapok[k.szin,k.figura] then {nem teljesl az Ef}
   Begin
    p.siker:=False
   End
    Else
   Begin
    p.lapok[k.szin,k.figura]:=False
   End;
  End;{Elvesz}

  Function BenneVanE(Var p:THalmaz; Const k:TKartya):Boolean;
  {Ef: -
   Uf: BenneVanE(p,k) <=> k=(s,f) ES p.lapok[s,f] }
  Begin
   BenneVanE:=p.lapok[k.szin,k.figura]
  End;{BenneVanE}

  Procedure Egyesit(Const p1,p2:THalmaz; Var p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: ...}
   Var
    s:TSzin; f:TFigura; db:Byte;

  Begin
   for s:=Makk to Zold do
    for f:=VII to Asz do p.lapok[s,f]:=p1.lapok[s,f] or p2.lapok[s,f];

  End;{Egyesit}

  Procedure Kozosek(Const p1,p2:THalmaz; Var p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: ...}
  Var
    s:TSzin; f:TFigura; db:Byte;

  Begin
   for s:=Makk to Zold do
    for f:=VII to Asz do p.lapok[s,f]:=p1.lapok[s,f] and p2.lapok[s,f];
  End;{Kozosek}

  Procedure LegjobbLap(Var p:THalmaz; Var k:TKartya);
  {Makk VII, MAKK VIII, ..., Zold Asz}
  {Ef: NEM UresPakliE(p)
   Uf: k=(s,f) ES MINDEN kk:TKartya: kk=(ss,ff) ES
                    BenneVanE(ss,ff) ES
                    JobbE(ss,ff),(s,f))}
   Var
    s:TSzin; f:TFigura;
  Begin
   If UresPakliE(p) then {nem teljesl az Ef}
   Begin
    p.siker:=False
   End
    Else
   Begin
    s:=Makk; f:=VII;
    While ((s<Zold) or ((s=Zold) and (f<Asz))) and
       not p.lapok[s,f] do
    Begin
     If f<Asz then f:=succ(f)
          else Begin s:=succ(s); f:=VII end;
    End;
    k.szin:=s; k.figura:=f;
   End;
  End;{LegjobbLap}

  Procedure LegrosszabbLap(Var p:THalmaz; Var k:TKartya);
  {Zold Asz, ... , Makk VIII, MAKK VII}
  {Ef: NEM UresPakliE(p)
   Uf: ...}
   Var
    s:TSzin; f:TFigura;
  Begin
   If UresPakliE(p) then {nem teljesl az Ef}
   Begin
    p.siker:=False
   End
    Else
   Begin
    s:=Zold; f:=Asz;
    While ((s>Makk) or ((s=Makk) and (f>VII))) and
       not p.lapok[s,f] do
    Begin
     If f>VII then f:=pred(f)
          else Begin s:=pred(s); f:=Asz end;
    End;
    k.szin:=s; k.figura:=f;
   End;
  End;{LegrosszabbLap}

  Procedure VeletlenLap(Var p:THalmaz; Var k:TKartya);
  {Ef: NEM UresPakliE(p)
   Uf: BenneVan(p,k)}
   Var
    s:TSzin; f:TFigura;
  Begin
   If UresPakliE(p) then {nem teljesl az Ef}
   Begin
    p.siker:=False
   End
    Else
   Begin
    Repeat
     s:=KodbolSzin(Random(4)); f:=KodbolFigura(Random(8));
    Until p.lapok[s,f];
    k.szin:=s; k.figura:=f
   End;
  End;{VeletlenLap}

  Procedure BePakli(Var p:THalmaz);
  {Ef: ...
   Uf: ...}
  Var V: Char; K: TKartya;
  Begin
   UresPakli(p);
   Repeat
   Writeln('K‚rem adjon meg egy k rty t (szĄn,figura)');
   BeKartya(k);
   If not (BenneVanE(p,k)) then Kozetesz(p,k);
   Writeln('Add meg m‚g k rty t? (i/n)');
   Readln(V);
   Until V='n'
  End;{BePakli}

  Procedure KiPakli(Const p:THalmaz);
  {Ef: -
   Uf: ...}
   Var
    s:TSzin; f:TFigura;
  Begin
   For s:=Makk to Zold do
   Begin
    Write(SSzin[s]:6,':');
    For f:=VII to Asz do
    Begin
     If p.lapok[s,f] then Write(SFigura[f],' ')
    End;
    Writeln;
   End;
  End;{KiPakli}

  Function HibasEPakli(Var p:THalmaz):Boolean;
  {Ef: -
   Uf: HibasEPakli=not(p.siker) ES p'.siker }
  Begin
   HibasEPakli:=not(p.siker);
   p.siker:=True
  End;{HibasEPakli}

  {---------------------------- K rtya: ----------------------------}

  Procedure Kartya(Var k:TKartya; Const s:TSzin; Const f:TFigura);
  {Ef: -
   Uf: k=(s,f)}
  Begin
   k.szin:=s; k.figura:=f
  End;{Kartya}

  Function KartyaSzin(Const k:TKartya):TSzin;
  {Ef: -
   Uf: KartyaSzin(k)=s <=> k=(s,f)}
  Begin
   KartyaSzin:=k.szin
  End;{KartyaSzin}

  Function KartyaFigura(Const k:TKartya):TFigura;
  {Ef: -
   Uf: KartyaFigura(k)=f <=> k=(s,f)}
  Begin
   KartyaFigura:=k.figura
  End;{KartyaFigura}

  Procedure BeKartya(Var k:TKartya);
  {Ef: ... SZIN + ',' FIGURA alakban
   Uf: ...}
   Var
    sk,ss,sf:String;
    s:TSzin; f:TFigura;
    hol:Integer;
  Begin {az Ef-et nem ellen”rizzk}
   Readln(sk); sk:=StringUpCase(sk);
   hol:=Pos(',',sk); ss:=Copy(sk,1,hol-1); sf:=Copy(sk,hol+1,Length(sk));
   {Szin-k˘dol s:}
   s:=Makk;
   While (s<Zold) and (StringUpCase(SSzin[s])<>ss) do s:=succ(s);
   k.szin:=s;
   {Figura-k˘dol s:}
   f:=VII;
   While (f<Asz) and (StringUpCase(SFigura[f])<>sf) do f:=succ(f);
   k.figura:=f;
  End;{BeKartya}

  Procedure KiKartya(Const k:TKartya);
  {Ef: -
   Uf: ...}
  Begin
   Writeln(SSzin[k.szin],' ',SFigura[k.figura]);
  End;{KiKartya}

Begin
End.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése