2015. január 3., szombat

Pascal program: Lottószámok

Program Lottosz;
Uses crt;
Type Halmaz=Array[1..90]of boolean;
Var sajath, huzotth, talalath:Halmaz;
 talalatsz,i:byte;
 
Procedure UresHalmaz(var H:Halmaz);
var i:byte;
begin
 for i:=1 to 90 do H[i]:=false;
end;

Procedure Sajatszamok(var sajath:Halmaz);
var db,szam:byte;
begin
 UresHalmaz(sajath);
 writeln('Adja meg a lotto szamait!');
 db:=1;
 while (db<6) do
  begin
  writeln(db,'. szam: ');
  readln (szam);
  if (szam <1) or (szam>90) then writeln('Rossz szamot adott meg!')
  else begin
      if sajath[szam]=true then writeln('Ez a szam mar szerepelt!')
      else begin
          sajath[szam]:=true;
          inc(db);
         end;      
   end;  
  end;
end;

Procedure Sorsolas(var huzotth:Halmaz);
var db,szam:byte;
begin
 UresHalmaz(huzotth);
 randomize;
 szam:=random(90)+1;
 huzotth[szam]:=true; 
 db:=1;
 while(db<5) do
  begin
 szam:=random(90)+1;
 if huzotth[szam]=false then
  begin
   huzotth[szam]:=true;
   inc(db);
  end;
  end; 
end;

Procedure Talalatok(sajath,huzotth:Halmaz; var talalath:Halmaz);
var i:byte;
begin
 for i:=1 to 90 do talalath[i]:=(sajath[i] and huzotth[i]);
end;

Procedure KiirElemek(H:Halmaz; var elemsz:byte);
var i:byte;
begin
 elemsz:=0;
 for i:=1 to 90 do
 begin
  if H[i]=true then
  begin
  write(i,' ');
  inc(elemsz);
  end;
 end; 
end;
 
Begin
 clrscr;
 writeln('Lottozas');
 writeln();
 Sajatszamok(sajath);
 writeln();
 write('Az On szamai: '); KiirElemek(sajath,i);
 writeln();
 writeln();
 Sorsolas(huzotth);
 write('Eheti nyeroszamaink: '); KiirElemek(huzotth,i);
 writeln();
 writeln();
 Talalatok(sajath, huzotth,talalath );
 write('Az eltalalt szamok: '); KiirElemek(talalath,talalatsz);
 writeln();
 writeln('A talalatok szama: ',talalatsz);
 readln;
End. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése