2014. december 22., hétfő

Yiddis szavak magyarul


YIDDISH MAGYAR
a bisl egy kissé, egy kicsit
a kitser, a klal, a klal, haklal egy szóval, összefoglalva, dióhéjban
a makh ton mit der hant, khvalye habos minta, hullámosítás, ondolálás, hullámosság
a ponem, aponem, kloymersht nyilvánvalóan
a sakh mol sokszor
a sheynem dank nagyon köszönöm, hálásan köszönöm
a tore ton, a shturkh ton, a tore ton, nudzh oldalba lökés (könyökkel)
a yor tsurik tavaly
a, shum egy bizonyos, egy
abi bármelyik, semmivel, bármely, valamivel, bárki
abi ver, yeder, yeder akárki, bárki, valaki
abi, veynikstns, abi, lekhol-apokhes legalább
abonanament előfizetés, adakozás, aláírás, jegyzés
abonant, abonent aláíró, részvényjegyző, előfizető, adakozó
abort torzszülött, elvetélés, vetélés, torzalak
abstrakt összefoglalás, elvont
abstraktsye elvonás, elvont fogalom, absztrakció, elvontság
absurd abszurdum, képtelenség
achtsik, akhtsik nyolcvan
achtsn, akhtsn tizennyolc
adaptirer adapter
adaptsye hozzárendezés, alkalmazás, hozzáalkalmazás
adayem mai napig
adl nemesség
adldik nemesember, nemes gondolkodású, nemes, csodálatos
administrative közigazgatási, adminisztratív
administratsye adminisztráció, közigazgatás, nyújtás, beadás
adurkh, durkh egyik oldaltól a másikig, elejétől végéig, át
adyé, Sholem istenhozzád
adyektiv melléknév
aeroplan, ayroplan repülőgép
afile egészen, páros, sík, egyenlő, szabályos, éppen
afrikanish néger, afrikai
afrike Afrika
agent, mekler ügynök, hatóanyag, természeti erő, közvetítő
agev erről jut eszembe, igaz is, apropó
agev esetleg, mellékesen, esetlegesen, egyébként
agmes aggodalom, kín, gyötrelem, gyötrődés
agole halottaskocsi
agres egres
agresiye agresszió
agresor támadó, agresszor, támadó fél
aheym hazafelé vezető, hazafelé menő
ahin, dortn, dort ugyan, oda, ott, amott, azon a ponton, ugyan!
ahinter hátrafelé irányuló, fejletlen, visszamaradt
ahkile étel, étkezés, evés, ennivaló, éti
akademish formalista, hivatalos, főiskolai tanár, elvont
akegn ellen
aker, akern szántás, eke
akeyde áldozat, áldozás
akhrayes felelősség
akhren akhren khovev az utolsó, és még azonfelül, de nem utolsósorban
akht, acht nyolcas, nyolc
akht, akhtl nyolcadik, nyolcad
akhtung, derkherets figyelembevétel, tekintetbevétel, vonatkozás
akhuts vkin kívül, kivételével, kivételt téve, hacsak nem
akhzer, akhzorim barom, kegyetlen ember, baromi, baromi ember
aks tengely
aksl felfekvési felület, töltéspadka, lapocka, padka
aktrise színésznő
aktsent ékezet, hangsúly, hangsúlyjel, akcentus
aktuel időben történő, időszerű, alkalmas, naprakész
albanye Albánia
ale vayle egész idő alatt, mindvégig
alemen, alts, altsding, alemen, alts, alding minden
alemol egész idő alatt
aleyn csakis, csak, egyedül, kizárólag
algemeyn megszokott
algemeynkayt általánosság, nagy többség, túlnyomó többség
alkohol alkohol
alkolponem, alklponem legalább, legalábbis, mindenesetre
almen özvegyember
almer, shafe, shank dolgozószoba, szoba, faliszekrény, lomtár, budoár
almone özvegyasszony
alpi, al-pi, loyt szerint, vminek megfelelően
als amint éppen, minthogy, bárhogy, hogy, mintha, bár
alt régi, ó, idős, vén, öreg
alter kaker öreg szivar
alter, zokn, skeynim férj, ős, fater, öreg
altetshker férj, ős, fater, öreg
altkeyt aggkor, öregkor, vénség
alts mer annál inkább
alttsaytish ódivatú, régimódi
aluminium alumínium
alveltlekh általános, mindenre használható, egyetemes
ambrozye istenek eledele, ambrózia
ambulans mentőszolgálat, mentőkocsi, mentőautó
ameratses tudatlanság
amerikaner, amerikanish amerikai
an eygen, er mentsh egyikünk
ananas ananász
anander, eyner dem andern egymást, egyik a másikat
anatomie múmia, bonctan, taglalat, anatómia, csontváz
ander mást, másként, másikat, további, másmilyen, más
andere mások, másokat
andersh különböző
anekdot adoma, anekdota
ankete kérdőív
anons reklám
ansambl együttes, több részes női ruha
antik ókori, ódon, ódonság, antik, régiség, antik tárgy
antik ritkaság
antloyf menekülés, mentőlétra, megmenekülés, megszökés
antologye antológia
antoyshung, Fardross kiábrándulás, kiábrándultság
antshuldikung mentegetőzés, bocsánatkérés
antviklung előhívás, kifejtés, kialakulás, fejlődés
apel vonzerő, felhívás, fellebbezés, kérés
apetit vágy, étvágy
apikorses eretnekség
apikorsish eretnek
apikoyres, apikorsim eretnek
april április
aranzhirung elintézés, rendberakás, elsimítás, egyezség
arayn alatt, -ban, folyamán, belül, -ben, szerint, -en
arayndringer megszálló
araynfir telepítés, bemutatás
arayngang felvétel, egyetemi felvétel, bejárat, belépés
arayngenumen belevéve, beleszámítva, zárt, beleértve
arayntsien, tseykhenen remi, vonzerő, kihúzott nyereménytárgy, farablás
arbes borsó, borsószem
arbet, horeven munka, vajúdás, munkások, munkásosztály, munkaerő
arbeter munkás
arbetn tevékenység, munka, alkotás, elfoglaltság, mű
arbl célzsák, kabátujj, persely, vezetőhüvely, szélzsák
arende koncesszió, legelő, bérlet időtartama, bérbevétel
arestant letartóztatott, rögzítő illesztőszeg, elítélt, rab
ariber, iber felett, a fentiekben, fölé, fent, több mint, felül
ariberfirn elragadtatás, fuvarozás, közlekedés, extázis
arikhes-yomim hosszú élet
aristokrat arisztokrata
aristokratish főnemesi, előkelő, arisztokratikus
arkhitekt építész, építészmérnök
arkhitektur építőművészet, építészet
arkhiv archívum, levéltár
armey, khayoles, khayel hadsereg
arn gond, törődés
aromatish aromás vegyület, aromás
aropshlingen fecske, nyelés, lenyelés, falat
aroyf felfelé irányuló, emelkedő
aroyfkrikhn oyf mászás
aroynes, orn koporsó
aroys kinn, kifelé, ki
aroysfor távozás, elutazás
aroysgang távozás, lelépés, eltávozás, kijárat
aroyskhapn, araynkhapn töredék, odakapás, kis időköz, foszlány
aroysvayzn, onvayzn látványosság, siker, felmutatás, előadás, vállalat
artikl, maymorim, maymer ágazat (hité), cikk, újságcikk
arts érc
arumforn iber járás, menet
arumik körülvevő
arumnemen, arumnemen zikh, haldzn, arumnemen ölelés
arumnemik széleskörű, minden részletre kiterjedő
arunter, anider le-, le, alsó, leégve, lefelé, pihe, lent
arure hárpia, házsártos asszony
ash, aš hamu
ashires gazdagság
ashtetsl hamutartó
asife gyülekezet, gyűlés, összeszerelés, sorakozó
asimilatsie asszimilálódás, feldolgozás, beolvasztás
asokim, eysek üzleti tevékenység, cég, teendő, ügy
astronom csillagász
astronomie csillagászat
astronoyt, astronat, shternflier, astronat űrhajós
atletish atlétikai, kisportolt
atom atom, parányi rész, apró rész
atomish atomhajtású, atomokra vonatkozó, atom-, parányi
avansirn előnyomulás, előrehaladás, kölcsön, előzetes
avanture kaland, merész vállalkozás
avek távol, el, rendületlenül, messzire, tovább
avek, avek, op, arop el, távol, lezárva, nem elfoglalt, le, elzárva, ki
avekforn, farlozn búcsú, eltávozás, engedély, szabadság
avekpatern használatlan, csökkenés, lefolyócső, ugar, feldúlt
aver szaglás, szag
aveyres-shvue hamis eskü
avle, falsh célszerűtlenül, félrevezetett, megkárosítás, fals
avoyde, mispalel zayn, dinen méltóság, istentisztelet, imádás
avoyde-zore bálványozás, bálványimádás
ay, beytse, beytsim alak, repülőbomba, madártojás, tojás, kézigránát
Ayn klaynigkeit persze!
aynbeygn, beygn (zikh), oysbeyg, beyg, beyg harántpólya, talpbőr, tekintet, hajlás, ív, züllés
ayndruk nyomtatás, nyomás, példányszám, hatás, benyomás
aynfal, idey, ideye, ideye sejtés, elképzelés, ismeret, gondolat, eszme
ayngemakhst, varenye kelletlen helyzet, dzsem, forgalmi torlódás
aynhaltn, haltn odú, börtön, gyám, korona, hajótér, fermata, vár
aynkoyf-tsenter üzletközpont
aynkukn zikh, blik külső, tekintet, pillantás, megjelenés
aynlernen mit mandrill, kiképzés, pamutzsávoly-szövet, ültetősor
aynleygn fogadalom, biztosíték, tószt, ígéret, áldomás
aynpakn jégtorlasz, málha, poggyász, tömeg, batyu, doboz
aynshtiln csend, hallgatás
ayntsien (zikh) eljegyzés, megegyezés
aynzapn abszorbeál
aynzaytik egyoldalú
aynzeerish tapintatos, figyelmes
ayter, Tsitskeh tőgy
ayz jég
ayzern, ayzn vasaló, kard, vas
ayzik jeges, hideg
ayznban vasút
azan, aza ilyen
azelkher, azoyner ilyen
azoy gerufn úgynevezett
azoy meyn ikh azt hiszem igen, valószínűnek tartom, azt hiszem
azyatish ázsiai
azye Ázsia
azsh ugyanannyira, ugyanannyi, ugyanannyira, annyi
azsh végig az egész úton, egész úton
baarbetn ameddig, míg, pénztárgép, kassza, agyaggörgeteg
baarbetung kultiválás, földművelés, műveltség, megművelés
baaynflusn, mashpie zayn, hashpoe hatás, befolyás
babe tőzegláp szilárd helye, vén boszorka, boszorkány
badekt, fartsoygn fedett
baderfenish, badarfn, noyt, badarfn nehéz helyzet, szükséglet, szűkölködés, szükség
badoyerlekh sajnálatos
bafelkerung népesség, lakosság
baflekt pöttyös
bafrayen, aroysgebn elengedés, kiengedés (féké), eleresztés, ütőrugó
bafrayer felszabadító
bafrayung felszabadítás, megszabadítás, felszabadulás
bagazh poggyász, csomag
bagegenen, trefn zikh mit viadal, összecsapás, szerelmi légyott, mérkőzés
baginen hajnalban
bagleybt bizalmas
bagnet bajonett, rohamkés, szurony
bagrenetsung megszorítás, megkötés
bagrentsn, shiurim, shier limes, ütköző, határpillér
bagrif, forshtelung fogalom
bagrisung üdvözlés, köszönés
bahartst, shtark, shtarker bátor ember, derék, indián harcos
baheftn, farbindn zikh mit illesztési pont, illesztés
baheltenish rejtekhely, elrejtés, eltitkolás
bahershkeyt, statik lélekjelenlét, lelki nyugalom
bahilfik, bayhilfik hasznos, segíteni kész, szolgálatkész
bak orca, pofa, pofátlanság, arc
bakant ismert
bakanter ismerős, ismeretség, tudás
baklert értelmes, józan, észlelhető, ésszerű, praktikus
baknberd szakáll, bajusz, pofaszakáll
bakoshe kívánság, kérelem, kereslet
bakumen ivadék, visszaütés, kellemetlen ember, jövedelem
bakvem kellemes, kényelmes
bakvemlekhkeyt, treystn jólét, vigasz, vigasztalás
bal, pilke, bal, balem gömb, csősatu, kézi szerszám (kivájásra), golyó
balagan rendetlenség, étel, összevisszaság, étkezde
bald semhogy, korán, hamar, inkább
baldik sürgős, azonnali
baldover, bal-dover vádlott
balebatishkeyt háztartás
balibt szíve választottja, szeretett, kedvelt
balkn, shtraln agancs középága, kocsirúd, kiegyenlítő kar, tartó
bal-melokhe kézműves
balon képregény bekeretezett szövege, léggömb, ballon
balones, kheyshek mohóság
baloynen, baloynung, baloynung, skhar ellenszolgáltatás
bamerkung észrevétel, megjegyzés
banan banán
banayung kicserélés, pótlás, felújítás, megújítás
Bandit útonálló, bandita
bandzsho bendzsó
banem fogamzás, eszme, elgondolás
banemik megismerő
banits használat
banitsn, banutsn szolgálat
bank pad, rézsűpad, munkaasztal, lóca, mérőpad, bíróság
bankbetl link duma, priccs, ideiglenes szállás, üres beszéd
banket, sude díszvacsora, bankett, lakoma, díszebéd
banumen genitívuszban használt, birtokos esetben használt
baputsung tapétázás, kitüntetés, szobafestés, feldíszítés
bar körte
baredevdik bőbeszédű
barikht, reportazh durranás, értesítő, jegyzőkönyv, dördülés, riport
barimen zikh dicsőség, öndicséret, hencegés, dicsekvés
Barimer felvágós alak, nagyképű alak, büszkélkedés
barimt híres
baron báró
barshtn, barsht partvis, sugárnyaláb, ecset, sűrűség, csalit, kefe
baruikn nem feltűnő, diszkrét, békés, nyugodt, halk, béke
bashaymperlekh szembeszökő, evidens, magától értetődő
bashedikn veszteség
basheyden igénytelen
bashlus elhatározás
bashraybung féle, fajta
bashtand zenemű, fogalmazás, zeneszerzés, betűszedés
bashteyn, haskome beleegyezés, hozzájárulás
bashtimung megbeszélt időpont, randevú, megbeszélés
bashuldikung vádemelés, vád
bashvenkn öblítés, öblögetés, kiöblítés
basmalke hercegné, hercegnő
batamt ízléses, jóízű
batamt, tam-ganeydn, Batampte, batamt, Geshmak finom
bataytn szegény sorsú, silány, középérték, átlag, fukar
baterye sorozat, ütőhangszerek, tettlegesség, elem, üteg
bateyliker, onteyl-nemer résztvevő, részvevő
batonen úszóhólyag, hang, igaz, zaj, mélyen (alszik), ép
batrakhtung tényező, megfontolás, előzékenység, figyelem
batseykhn felirat, megjelölés, elnevezés
batsoln fizetés, fizetség, bér, illetmény
baumruikn aggódás
bavakhn, vekhter börtönőr, védőszerkezet, vonatkísérő, fegyházőr
bavaksn, bavaksn benőtt, felnyúlt, elburjánzott, hirtelen nőtt
bavayzn, oysshtelung kiállított tárgy, bizonyíték, bűnjel
bavebt, farvebt szövődik, sző, fon, kileng, összefon, leng
bavegn költözködés, mozgás, eljárás, mozdulat, sakkhúzás
bavegn zikh dolgozat, gyakorlás, testgyakorlás, testmozgás
bavegung mozgató szerkezet, mozgalmasság, mozdulat, működés
bavilikn egyetértés, egyezség
bavilikung, shtits, subvents szubvenció, átruházási okirat, megadás, átruházás
bavl, vate vatta, pamut, gyapot, pamutszövet, karton
bavunderung csodálat, bámulás
bavust jól ismert
bavustzayn tudat, öntudat, tudatosság
bay vkin kívül, mellett, mellé
baykher, Boykh poci, haskó
baylage pótlás, kiegészítő szög, pótkötet, újságmelléklet
baytl pénztárca
baytog nappal
baytsh korbács, vadászinas, felhúzókötél (hajón), ostor
bayzayn jelenlét
baze, bazirn szótő, hamisított, közönséges, alap, kiindulópont
bazorgt, tsiterdik aggódó
bazukher vendég, látogató
bazunder külön, önálló, független, különálló
bazunders egyes, számos, önálló, saját, különféle, néhány
bazundersh szokatlanul
bebl, bob fej, karóbab, diószén, paszuly, kávészem, kobak
befeyresh félreérthetetlenül, világosan
befrat kiváltképpen
begneyve titkon, suba alatt
behole bomlás (rendé), összetévesztés, megdöbbenés
beker sütőiparos, sütőipari dolgozó, szárítókemence, pék
bekeray pékség
bekitser tömören
belakhesh nyugodtan, csendesen
beletristik széppróza, képzelgés, regényirodalom, kitalálás
beletristish, fiktiv képzelt, regény-, költött, koholt, regényes
belgiye Belgium
be-me link duma
bendor kortárs, korabeli
benegeye vonatkozólag
benimes udvariasan
benimesdik finom modorú, udvarias
Benken, nokh kisasszony, elvétés, elhibázás, eltévesztés
Benkshaft, benkenish vágyódás, vágy
ben-mlokhim, ben-meylekh, printz fejedelem, herceg
ben-odem, bney-odem, Mentsh, man, mansparshoyn ember, hűbéres, férfi, játékos, hajó, férj
ben-yisroel zsidó, izraelita
benzin motorbenzin, könnyűbenzin, gázbenzin, benzin
ber medve
bereze nyírfa
beshas, bemeshekh...fun közben
besod, bgneyve diszkréten, titokzatosan
besoylem, besoylem, tsvinter, besalmen temető
bestye tahó, állat, barom, vadállat
bet fekvőhely, gépasztal, folyómeder, réteg, kavicságy
betgevant ágynemű, ágyazás
betl horgonyzóhely, priccs, hely, kikötőhely, étkezde
betokhn hit, hitvallás, hűség, ígéret, becsület
beyde mindkettő, egyaránt
beygl kerek sütemény
beyne-lebeyne, dervayle, bshas mayse, dervayl időközben
beyner, beyn csont, halcsont, szálka
beynhashmoshes homály, alkony, szürkület, félhomály
beysbol baseball
beys-hakisey fürdőszoba, nyilvános vécé
beyz, shlekht gonosz, beteg, hibás, beteges
beyzer megbotránkozás, felháborodás
beyzer kholem rémkép, lidércnyomás
bez orgona
bezem seprű, rekettye, partvis
bgvald erőszakkal
biber hódprém, sisakrostély, hód
bidne, orem, az okh un vey tsu... egyes osztályzat, szegény, rászoruló
bik bika, bulla
bikher-revizie rovancsolás, rovancs, revízió, könyvvizsgálat
bikher-revizior számvevő, revizor, könyvvizsgáló, vendéghallgató
bikl üveggolyó, márvány
bilbul, bilbl hamis vád
bild film, ábra, tévékép
bilderish színes
bildung oktatás, tanítás
bilik, volvl, Parshiveh olcsó
Billik olcsó
bim-bom harangszó, csengés-bongás
bimkem helyettesítő, pótszer
bin méh, összejövetel
binyen épület, építés
biografye életrajz
biologye biológia
bir sör
birger polgári személy, városlakó, városi polgár
birgerkrig polgárháború
birgerlekh békés, civilizált, polgári, polgár-, civil
birger-mayster polgármester
bis, baysn csípés, marás, falat, harapás
bisel, bisl bekapja a horgot, falat, fúró, fúrófej, fúróvég
biskup futó (sakkban), püspök
bislekhvayz fokozatosan
bit kád, dézsa
biter szörnyű
bitl megvetés, lenézés, semmibe vevés
biz aher ezideig, mindeddig, mostanáig, eddig
bkhipozn elhamarkodottan, meggondolatlanul, sietősen
bkies, bekies jártasság, előmenetel
blayer kis ecset, ceruza, rudacska
blezl üres látszat, zárvány, buborék, pezsgés, hólyag
bliask vakító fény, fixírozás, átható pillantás
blien, bli szépség, hamvasság, virág, virágzás
blind részeg, roló, vakok, vászonroló, világtalan, vak
blindkeyt vakság
blits zseblámpa, fellobbanás, villanófény, villanás
blitsshlesl, shlesl cipzár
blo, bloy veszteség, állhatatos, konzervatív, csavargó cucca
blond szőke
blote sár, lápföld
blozn, bloz fújás, virágzás, fúvás, ökölcsapás, széllökés
blum virág
blut vérrokonság, vér, piperkőc
blutik, farblutikt véres
bobeshi nagyi, nagymama
bodhitl fürdősapka
bodkostum női fürdőruha
boks boksz, ökölvívás
bokser bokszoló, ökölvívó
bombe bomba
bord szakáll
borekh szent, áldott, boldog
borkhabe isten hozta!, isten hozott!
borkhabe, brukhim-haboim isten hozta!, isten hozott!
borves mezítláb
boser-vedom ember, halandó, halál-, igen nagy, végzetes
bovl dzsunka, kenderkóc, szösz, sózott marhahús, heroin
boy szerkezet
boyan gengszter
boybrekh roncs, mállási termék, romhalmaz, hulladék, romok
boydem manzárd, tetőtér, padlás
boydem-shtub padlás, ágazat, emelőütés, padlásműhely, padlástér
boyen testalkat, felépítés
boygn vitorlakivonó kötél, sütőlap, könnyű takaró, lepel
boygn-shiser, fayln-boyger íjász
Boykh has, potroh
boylet, oysgetseykhent kimagasló, elintézetlen, kifizetetlen, szembetűnő
boym, beymer kaptafa, fa, munkapad, keresztfa, dúc, támfa, bitó
boyml olaj, sima duma, hír, kenetes beszéd, értesülés
boyvapne, vapne mozsárágyú, vakolat, habarcs, mozsár, aknavető
brakirn visszautasított dolog, szervezetből kivetett szerv
braselet karperec, karkötő
bravo! jó neked!
breg tengerpart, támoszlop, part, tópart
Breire, breyre legjobb minőségű, legjava vminek, vminek a legjava
brekhn, tsebrekhn rövid szünet, tektonikai törés, felfüggesztés
brekl selejt, töredék, dulakodás, törmelék, verekedés
brem szemöldök
breyshesdik ősi, eredeti
breyt nagy kiterjedésű, tág, szélesen, messzire, széles
breythartsik bőkezű, nagylelkű
breythartsikeyt bőkezűség, nagylelkűség
bridke, paskudne csúnya, ronda, undorító, csúf, rút
brie, bashefenish teremtés, élőlény, teremtmény, személy, állat
briln szemüveg
brilyant, diment gyémánt, briliáns
brokh katasztrófa, szerencsétlenség
brokhe áldás
bronz bronzszínű, bronztárgy, bronzból való, bronz
brotn apróhal, halivadék
broygez bedörzsölés, széjjeldörzsölés, súrlódás, dörzsölés
bruder, breeder öcs, fivér, báty, fiútestvér
brudershaft, bridershaft testvériség, szaktestület, társulat
brukhteyl, brukhtsol törtszám, részpárlat, frakció, hányad, törtrész
brumen, brum moraj, zümmögés, zúgás
brumlen, knaklen zörömbölés, moraj, korgás, dörgés
brunet barna, barna nő
brustkastn tor, mellkas
bshefe kiadós, bőven elég
bshutfes együttesen, közösen
bshutfesdik bütyök, egybesült bélszín, kapcsolt, társ-, közös
bsimedik borsos, jóízű, zamatos, fűszerfélékben gazdag
bsoykhem beleértve
btshuve válaszul vmire
bubbie, bubby nagyanya
buh, bukh, bikher könyv, magazin, jegyzetfüzet
bulbe burgonya, krumpli
bulvar körút, sugárút, széles út, nagy forgalmú főútvonal
bund, bund, bindn zsineg, kötél, kötelék, nyakkendő, holtverseny
burik répa, cukorrépa, cékla
burtshen morgás
burzshuaz polgár, polgári, tőkés, burzsoá
bushe, shande, shod szégyen, szégyenkezés
bushl gólya
Butchke csevegés, beszélgetés
byuro, ofis iroda, hivatal
chinezish, khinezish kínai
Chmalyeh! tetőalátámasztás, kraft, cölöpfej-toldás, energia
dach, dekher, dakh fedél, tető
dales szegénység
dank köszönet, köszönöm, hála
dankbar hálás
dankbarkeyt, dankshaft hála
dar, moger, dar, din soványan, híg, vékonyan, ritkán, gyéren, ritka
davke, dafke feltétlenül, szükségszerűen, magától értetődően
daytlekh világos, érthető, alföld, tisztán látható, egyenes
daytshish, daytsh német
definitsie meghatározás, definíció, képélesség
dehayne azaz, vagyis, név szerint, nevezetesen, tudniillik
dek, dek, dekn, baleygn huzat, fedél, teríték, boríték, fedő, pénzfedezet
dek, untn, untersht legutolsó, alja vminek, ülep, alapzat, hajófenék
dekhn zihálás
delikat válogatós, elpuhult, tapintatos, elnőiesedett
den, yemolt, zhe, nakher, to, dentsmol majd, aztán, azután, akkori, akkor
denker filozófus
der iker, der iker, iber hoypt, derikersht főleg
der shteyger lebn életmód
derbaremdik irgalmas, kegyelmes
derbay ezennel, ezáltal
derefenung megüresedett állás, munkalehetőség
derfiln, zinen, seykhl érzet, ítélőképesség, jelentés, tudat, érzék
derfl falucska
dergreykh, oyftu jó tulajdonság, csiszoltság, megoldás, képesség
deriber, derfar, deriber, bemeyle, bekheyn ennek következtében
derin itt, ebben
derinen bent, benn, vmin belül, belül, vminek a belsejében
derklerung, peyresh megfejtés, értelmezés
derlangerish gyors észjárású
derleyzn, aynshparn, oyfhitn kivéve, védelem, védés
dermanen, dermonen, dermonung említés, megemlítés
dermit azáltal
dermon figyelmeztetés
dernerung táplálék, táplálkozás, táplálás
dernokh, nokh dem, dernokhdem azután
dershaynung jelenség
dershlogn, farklemt nyomott, lanyha, lapos, pangó, lenyomott
dershtikn, vargn megfulladás, elfojtódás, megfojtás, szivató
dertseylung mese
dertsu sőt, emellett, azonkívül, azonfelül
dervaksn felnőtt
dervaksnshaft felnőttkor
dervaytert nem kollektív hajlamú, magának élő, visszavonuló
dervayz -mentes, -hatlan, lenyomat, előírásos fokú, kémcső
derveyln, oysveyln választott, kiválasztott, válogatott
dervider rossz ízű
derviderdik durva, offenzíva, sértő
derzogn, zogn azaz
dest glaykhn, punkt azoy hasonlóan, szintén
di yene mayse, di emese mayse rák
dialekt tájszólás, nyelvjárás, dialektus
dialektish dialektikus, nyelvjárási, tájnyelvi
dik, shmaltsik, fet termékeny, fekete üröm, ziccer, hatásos szerep
dikhter, poet költő
dikhterish, poetish költői
diklekh, poyshik pufók
dil, padloge legalacsonyabb ár, hajófenék, padló, emelet, talp
din jogszabály, törvény
diner szolgálólány, segéd
dinye sütőtök
diregelt bérleti díj, szaggat, szakít, lakbér, szakadás
dirigent kalauz, ellenőr, karmester, jegyszedő
dirigirn kormányzás, felügyelet, irányítás, fennhatóság
disk feljegyzés, okirat, hanglemez, előélet, priusz
diskusye megbeszélés
divan kanapé, dívány, háromüléses kanapé, pamlag
dizayn szándék, megszerkesztés, tervrajz, kivitel, vázlat
doktoyrim, doktor, dokter orvos, doktor
dokument dokumentum, vádirat
dor generáció, nemzedék, generálás
dorem déli fekvésű, déli rész, déli irányba, délre, déli
dorfish vidéki, falusi, mezőgazdasági
dorsht vágy, szomjúság
dorshtik szomjas, kiszáradt, kitikkadt
dortik, ortik legközelebbi kocsma, helyi, helyi fiók, helybeli
dover, obyekt szánalomra méltó ember, tárgy, cél, dolog
dramaturg drámaíró
dray három
drayek háromszögű vonalzó, triangulum, háromszög
drayfus háromlábú, bunsen-állvány
draysik harminc
drayts, brave szembeszökő, feltűnő, fett betű, félkövér betű
draytskeyt merészség, arcátlanság
draytsn tizenhárom
dreck kellemetlen helyzet, téma, kula, székelés, anyag
drerd, erd szárazföld, odú, földelés, föld, lyuk
dreydl búgócsiga
dreyen sodrott fonal, kifordítás, váratlan fordulat, tyúk
dreyen a spodik baj, méreg, zaklatás, alkalmatlanság, bosszúság
dreykop csaló, svindler
drikn nyomás, fehérneműs szekrény, sajtó, tolongás, prés
dringen követelés
droen fenyegetés
droshe, rede beszélő képesség, szónoklat, beszédmód, hang
drot drót, huzal, sodrony, távirat
droysn, droysndik, oysnveynik, mikhuts, mekhuts kívül, külszín, külseje vminek, külső rész, kinn
druk kényszer
druker nyomdász, nyomtató
duel párbaj
duet duett, kettős
dugme, moshl, mesholim, bayshpil példa
dukh, otem fuvalom, lélegzet, lehelet
dumen költés, ivadék, fészekalja
duner, dunern mennydörgés, dörgés, dörgő hang
dunerdik viharos, dörgedelmes, mennydörgő
duplikat másolat
durkh un durkh keresztül-kasul
durkh vanet milyen irányba?, milyen irányban?, merrefelé?
durkhfal vereség
durkhshnitlekh, durkshnit közepes, hajókár, átlagos, számtani középérték
durkhzikhtik áttetsző, tiszta
dushne áporodott, zabos, begyöpösödött, fülledt, dohos
dzshet fúvóka, hőlégsugár, rakétasugár, csapolóvályú
dzshiraf zsiráf
dzshukhe rovar
efenen nyitott
efentlekh nyilvánosan
efsher talán
egoistish önös
egoizm önzés
Eizel bódítószer, ajzószer, doppingszer, lakk, tipp
ek falkiszögellés, zug, fordulat, fészek, sarok, szög
ek, vidl, ek alfele vkinek, hátsórész, hekus, írás (érmén), nő
ekht hiteles
ekldik förtelmes, felháborító
ekran filmművészet, rács, film, szúnyogháló, mozivászon
ekzemplar csodabogár, példány, mutatvány, mintadarab
ekzistents fennállás, lét, létezés
elf tizenegy
elnboygn ívcső, görbület, könyök, könyökidom, hajlat
elnt magányos, elhagyott
elter kor, életkor
eltern, tate-mame szülők
emer vödör
emes igazság, valóság
emesdik igazán, hűségesen, valóban, tényleg
emotsye emóció, felindulás, meghatottság, elérzékenyülés
eng beácsolt, erősen meghúzott, tömör, hézagmentes
English angol
enlekh egyaránt, hasonlóan, hasonló, egyformán
entfern, tshuve, entfer válasz, felelet, megoldás (feladaté)
epes egy kevés, némileg, egy kissé, némiképp
epes, yesh bizonyos mértékben, egy kissé, szörnyen, némileg
epizod esemény, epizód
epl alma
ernhaftik, Mentsh, bekovedik tiszteletre méltó
ernst zálog, nyomatékos, előszél, kóstoló, feszült, hő
ersht, tsuersht inkább, első, elsőnek, ötös osztályzat, elsőként
es iz faran van
esik ecet
esnvarg, esn, esn, mezoynes, shpayz élelmiszer, ennivaló, táplálék
estraykh Ausztria
estraykhish osztrák
estsimer egyetemi menza, ebédlő
etik erkölcstan, etika
etlekh egy bizonyos, egyes, néhány, mintegy, némely, némi
etvos, kleyn kicsi
evangelyum evangélium
evolutsye kialakulás, kifejlődés, evolúció, gyökvonás
exchange beváltási árfolyam, átváltási árfolyam, csereüzlet
eybik örökkévaló, örök, szüntelen, örökös
eybikeyt örökkévalóság
eydem vő, vej
eyder megelőzőleg, korábban, azelőtt, inkább minthogy
eydl előkelősködő, úri, finomkodó, finom
eyernekhtn tegnapelőtt
eygener, korev kroyvim viszonylagos, vonatkozó, relatív
eyn mol far ale mol egyszer és mindenkorra
eynheyt, akhdes egység, közös birtoklás, egyetértés
eynikl unoka
eynikl, eyniklekh fiúunoka
eynikl, eyniklekh lányunoka
eyniklekh unoka
eyns, men az ember, valaki, ember, egyetlen, egy, egyesített
eyn-sof végtelenség
eyntsik, bloyz, mernisht, mernisht, nayert, nor egyedüli, azonban, csak, csak éppen, kivéve hogy
eyntsol, yokhed egyes szám, rendkívüli, egyetlen, páratlan, egyes
eytse értesítés, javaslat, tanács
eyzl, Chamoole szamár
eyzl, tokhes nő, szamár, szexuális aktivitás, baszás, pina
fabrik gyár
fakh, handlen, fakh, farbaytn zikh mit, melokhe ipar, mesterség, kereskedelem, szakma, foglalkozás
fakt tény
faktish valóságos, folyamatban levő
faktor bizományos, tényező, alkotóelem, szorzótényező
fal, yednfals fiók, köpeny, tok, láda, eset, szekrény, tartó
falb nyáj, redő, karám, -szeres, akol, gyűrődés
falk beugrató, köhécselés, ölyv, torokreszelés, héja
faln, aropfaln, harbst veszte vkinek, tönkrejutás, vkinek a veszte, ősz
fanfate orr-, orrvédő, orral kapcsolatos, orrhang
fang, fang, fangen, dervishn, khapn csapda, elkapás, kánon, zsákmány, csel, retesz
fantastish képzelt, szélsőséges, látomásszerű, bizarr
fantazye szertelen gondolat, groteszk műalkotás, képzelődés
far spíler, szakember, profi, vki mellett állásfoglaló
far a yor, farayor tavaly, a múlt év, elmúlt évben, múlt év
far eyn gang egyúttal, egyben, ugyanakkor, azonban, egyidejűleg
far tsaytn hajdani, hajdan
far vos, farvos no de, nézd csak, mi okból, nocsak, nos, hát, nini
far, far and dem, farn, far előtt, átellenben, szemben
faranen, bimtsies, faranen, faran rendelkezésre álló, kapható, megszerezhető
farantvortlekh felelős
farband társulat, asszociáció, egyesület, egylet, társulás
farbay elveszett, bemond, reménytelen, halott, telik
farbaysn desszert
farbayter helyettesítés, kicserélés, visszahelyezés, pótlás
farbindung csatlakozás, érintkezés, összeköttetés
farbisn, akshn ellenálló, nyakas, konok, nehezen olvadó, makacs
farblift kábult, döbbent
farborgn, bahaltn, bahaltn rejtőzik, eldug, takar, rejt, elbújik
farbrekher, farbrekherish, farbrekhik büntetőjogi, bűnvádi
farbrekhn bűncselekmény, bűntett
fardreyt torzult
farflikhtet lekötelezett, kötelezett
fargenign, freyd vidámság, öröm
farginer pártfogó, jóakaró
farglaykhung hasonlat
fargvaldikn, fargvaldikung elrablás, törköly, megerőszakolás, repce
farhaltn, makhn shies, farhalt, farhalt késleltetés, késedelem, halogatás
farheylikt megszentelt, szentesített, szemforgató, szent
farhitndik preventív gyógyszer, preventív, megakadályozó
farinteresirt érdekelt
farkakt tetves, pocsék
Farkakte szaros, lepra, genny, fos, silány
farker adásvétel, forgalom, titkos kereskedés, üzérkedés
farkerlomp közlekedési lámpa, forgalmi jelzőlámpa
farkert, aderabe, adrabe ellenkezőleg
farkert, kapoyer fordítva, hátlap, ellenkező
farkhapn zsákmányolás, elfogás
farkhapndik magával ragadó, megragadó, nagyon érdekes
farkoyfer árus, lapterjesztő, eladó fél, eladó, utcai árus
farkoyfn csalás, becsapás
farlag kiadó, könyvkiadó
farlang, farlangen, bagern, bager, farlang vágy, kívánság, óhaj
farloyrn, farfaln, farblondzshet elpocsékol, lekésik vmiről, elmulaszt, veszít
farlozn, vist elhagyott
farmer, poyer gazda, gazdálkodó, paraszt, farmer
farmest verseny
farmog tulajdonság, birtok, tulajdon, vagyon
farmoger tulajdonos
farmogn tulajdon, saját
farnakht félhomály, alkony, szürkület
farplontern hurok, kelepce, háló, tőr
farreytlen zikh elpirulás, arcpirosító, hajnalpír, pír
farrikhtn, aynshteln helyzetpont-meghatározás, javítás, nehéz helyzet
farsharn dörzsölés, egyenetlenség
farsheyden különféle, különböző
farsheydnkeyt változatosság
farshimlt penészes
farshmayet serény, szorgalmas, tevékeny, elfoglalt, detektív
farshmirt pecsétes
Farshnickert, shikker iszik, részegeskedik, italozik, részeg
Farshnoshket, shiker, vashnukad iszik, részegeskedik, italozik, részeg
farsholtn átkozott
farshteln, bashiremen pártfogó, védőburok, védelem, védelmező, védőlap
farshtendenish, farshtendikung megegyezés, megállapodás, egyetértés, feltétel
farshtendlekh érthető módon
farshtendlekh, farshtendik érthető
farshtendlekhkeyt érthetőség
farshtern haszon, zsákmány, préda, elhordott föld, meddő
farshtunken szar, tetű, büdös, silány
farshvign verítékező, izzadt, izzadó
Farshvitst fülledt, átizzadt, strapás, izzadt, izzasztó
fartatshish, opgelozn, blotik lucskos, túl bő, laza, érzelgős, túl nagy, áradozó
fartekh kötény, forgalmi előtér reptéren
fartog reggeli szürkület, keletkezés, virradat, hajnal
farton elmélyedt, mély, elmerült, feszült
fartrakht, baklerik gondolatokkal teli, elgondolkodó, gondos
fartreter, forshteyer képviselő, jellegzetes, példány, tipikus, ábrázoló
fartsam csigasor, rönk, blokáció, kőlap, klisé, tömb
fartsen, forts szellentés, fing
fartseykhenen hangjegy, hangnem, kötelezvény, magyarázat, hang
fartshepen akasztó, horog, kampó
fartsiter detektívregény, krimi, zörej, vibrálás, remegés
fartsoygn kedveskedő, megnyerő, nyájas
fartsveyflt mindenre elszánt, irtózatos, veszettül, elszánt
farvalter, onfirer, onfirer ügyvezető, osztályvezető
farvandlen megtért személy
farvandlung megtérés, konvertálás, átváltozás, megtérítés
farvaylung időtöltés
farver tilalom, szesztilalom, tiltás
farvisht borzas, pityókos, életlen, bolyhos, rojtos
farzeenish, monster, monkelber, monkalb szörny
farzukhn ízlés, megízlelés, ízlelés, íz, érzék
farzshavert rozsdavörös, vörösesbarna, színehagyott, vöröses
fastn böjt, sebes, zárt, rögzített, kicsapongó, igaz
fatal halált okozó, végzetes, halálos, fatális
fatsheyle, shal sál, kendő, vállkendő
fayer, bren tűzkár, tűzeset, hév, szenvedély, tűzvész, tüzelés
fayerlekh ünnepélyes
fayer-lesher tűzoltó
fayfn, fayf fütyülés, síp, fütty
fayg csipisz, fügefa, füge
fayl nyíl, nyílvessző
fayn, drobne legkiválóbb merinó gyapjú, cifra, hegyes, szépen
feder írótoll, toll, töltés, írás, akol, járóka, gát, ól
feferdik indulatos, ingerlékeny, borsos, borsos ízű
feld erőtér, csatatér, terep, pálya, mezőny, mező, tér
feler mulasztás, fogyatékosság, botlás, hiányosság, vető
feler, toes tévedés
feln hiány
feln, avekblaybn, nisht-zayn hiány
felsher kovács, kovácsoló, bankjegyhamisító
Fendel földteknő, tömörödött altalaj, lábas, serpenyő
fendl, fendl lábas
fentster ablak
ferd herél mén, állvány, csődör, tartó, salakdugasz, ló
ferdl póni, póniló, puska (iskolában), kis tolatómozdony
fershke üde fiatal lány, remek dolog, őszibarack
fertsik negyven
fertsn tizennégy
fet elhízott, hájas
feter, onkl nagybácsi
feyik alkalmas, képes, rátermett, ügyes, tehetséges
fidl, fidlen köcsögszárító, egy kis ravaszság, üvegszárító
fidler hegedűs
fiftsik ötven
fiftsn tizenöt
figur illusztráció, diagram, ábra, megjelenés, alakzat
film hártya, vékony réteg, film
film mozifilm
filn bőség vmiből, elég vmiből
filosof gondolkodó, bölcs, bölcselő, filozófus
filosofish bölcseleti, mérsékelt, bölcsészeti, filozófusi
finantsirn pénzügy
finantsyel anyagi, pénzügyi
finf, finef öt
finft ötödik
finger éles vasalás, kiugrás, kiszögellés, fékpofa, csőr
finger, fingern nyíl, vamzer, rudacska, kallantyú, tolóka, besúgó
fingerhut gyűszű
fingershukh, fingershikh szíj
finkl, finkl, finklen, broyzn szikrázás, csillogás, szellemesség, szikra
finkldik villódzó, pezsgő, pattogó, szikrázó, sziporkázó
fintster baljós, vészjósló, baljóslatú
fiol fiola, üvegcse, ampulla
fir négy
fir, praktik, in der praktik, firekhts gyakorlás, klientéla, pacientúra, praxis, edzés
firhang függöny, kerítésfal, bástyakör, kurtina, szádfal
firleyg, forleyg indítványozás, javaslat, indítvány, előterjesztés
firme szilárd, kemény, biztos
firndik irányítás, fő, víz-odavezetés, vezetés, odavezetés
firsht mancs, pracli, ököl, herceg, kéz
firshtnshaft hercegség
firung, noyeg viselkedés, magaviselet, életvitel, igazgatás
fis, fus állvány, mellékvonal, csaló, talapzat, cipőszár
fisher halász
fizik fizika
flakern, sreyfe, sreyfe tündöklés, bemetszés, turistajelzés, jelzés, fény
flaks len
flam fényesség, ragyogás, szerelme vkinek, szerint
flantsn üzem, növény, gyáregység
flash üveg, szénaköteg, palack
flatern vibrálás, rebbenés, csörgés, szemrebbenés, lobogás
flaysik iparkodó
fledermoyz dáridó, járásmód, pucer, utcai nő, iszákos ember
flek, derzen, pintele egy csepp, pont, szégyenfolt, egy harapás, pecsét
fleysh, layb emberi test, húsoldal, húsétel, hús
fleyshik tartalmas, velős, húsos
fleyt furulya
fli, antloyfn lépcsőköz, menekülés, vonszolótag, emelet, repülés
flig fortélyos, gomblyukfedő lebeny, sátorlap, hasíték
fligl állítható fényrekesz, pilótajelvény, sárhányó, kar
fliik libegő, lobogó, szökő, eliramodás, kibontás, röpke
flikht adó, tiszteletadás, kötelesség, illeték, szolgálat
flisik likvid, folyósítható, híg, változékony, folyadék
flisikeyt cseppfolyós közeg, cseppfolyós, lyukfolyadék
floy bolha
floym finom dolog, mazsola, magas prémium, zsíros állás
floym, netriktne floym aszalt szilva
fodern kívánság, kérés, kereslet, igény
folk, folk család, nép, az ember, alárendeltek, emberek
folks, populer népies, népi, nép-, közkedvelt, könnyen érthető
folkshprakh nemzeti, népnyelvi, népi, nemzeti nyelv, anyanyelv
folksshul előkelő bentlakásos iskola
fon másodrendű evezőtoll, levél, írisz, járdakő, kőlap
fontan kút, szökőkút, ivókút
for, raytn lovaglás, lovaglóösvény, kerékpározás, kocsikázás
forem jelenség, féle, formában készített étel, fajta
forgefil, onung előérzet, előzetes figyelmeztetés
forik előbbi, elsietett, korábbi, túl korai, megelőző
forn zikh megegyezés, esemény, vizsga, mozgás, járás, alku
forsher, lamdonem, lomdem ösztöndíjas, tanuló
forsherish tudós, tudományos
forshpil előjáték, bevezetés
forshtelung, shpiln zikh, shpil játék, gyors váltakozás, szórakozás
forshtot külváros
forshung kutatás
forverts, federesht, foroys haladó szellemű, tovább, korai, elülső, buzgó
forzitser elnök
foter apa, páter, atya
foygl madár
foyglen, feygl madár
foyl henyélő, lusta
foyln badarság, faodú, ostoba beszéd, marhaság, letörés
frage-tseykhn kérdőjel
frankraykh franciaország
frantsoyzish francia
frayheyt mentesség
fraynd barát, pártolója vkinek, jóakaró, kvéker, pártfogó
frayndlekh, bafrayndt mit, khaverish baráti, nyájas, kedvező, barátságos, jóindulatú
fraze üres szólam, kitétel, mondás, frázis, mondat
fremd, modne, oysterlish, meshune szokatlan, idegenszerű
fremder ismeretlen ember, külföldi, idegen
freser rozsomák, nagybélű ember, nagyevő ember
freylekh, lustik derűs, víg
fridzshider hűtőszekrény, frizsider, hűtőgép, hűtőkészülék
friik, fri korai, korán
frimorgn, Morgn reggeli, délelőtti, reggel, délelőtt
frish friss
front előrész, eleje, elülső, fedőszerv, harcvonal, arc
frost jégvirág, zúzmara, fagy
frostik jégvirágos, zúzmarás, jeges
frukht gyümölcs
frum kegyes, jámbor, istenfélő
frumkayt áhítatosság, kegyelet, áhítat, jámborság
fuks róka, ravasz ember
fun tsayt tsu tsayt időközönként, néha, olykor, olykor-olykor
fun vanent ahonnan
fun, durkh, durkh -val, -től, keresztül, -nél, -tól, -számra, által
funanderlozn zikh, tselozn (zikh), oyfleyzn (zikh) áttűnés, átúszás
funk splitter, gavallér, aranyifjú, sziporka, divatbáb
fus talp, lerakódás, gyalogság, talpazat, 30, versláb
fusbol futball
fusnogel köröm
futs vagina, pina, baszás
gandz libuska, buta liba, szabóvasaló, butuska, csacsi
gast, oyrekh vendég
Gedicht terjedelmes, elegendő, tágas
gel sárga szín, tojássárgája, féltékeny, sárga festék
gelt papírpénz, pénzösszeg, pénzérme, bankjegy, összeg
geršt árpa
Glezel varms vigasztaló
glitz csillogás, csillogó fény, szikrázó fény
gold arany
gortn kert
grin zöldellő, pázsit, gyep, hómentes, zöldfülű, zöld
Grob mosatlan, éretlen, kőolaj, megmunkálatlan, goromba
groys terjedelmes, nagy
hafsoke korona (zenében), szünetelés, szünet
hak balta, fejsze, létszámcsökkentés, leépítés
hak fejsze, leépítés, létszámcsökkentés, balta
hakdome, hagdome előszó
hakhnose ellátás, szolgáltatás, intézkedés, eleség
hakn nyesett labda, nyesés, csapkodás, hússzelet, jegy
haknkreyts horogkereszt
halbe levone kerek zárójel, közbevetett mondat
halber tog, mitogtsayt dél
haldz, heldzer gallér, nyak, tengerszoros, ingnyak
haldzbender, haldzband nyaklánc
handlen üzletet köt
hanoe élvezet
hanoe hobn élvez
hanoe hobn, amuzirin zikh, vayln zikh kellemesen tölti az időt, jól mulat
hant, hent kézjel, kézjegy, kiosztott lapok, kártyaleosztás
harb sallangmentes, dísztelen, szigorú, puritán, kimért
hargenen, derhargen, umbrengen, hargen, teytn elejtés (vadé), elejtett vad
harmoshke szájharmonika
Harte mogen szorulás, székrekedés
harts kőr, belső rész, ér (kábelé), lelkiállapot, mag
hartsenyu, hartse, bubele drágám!
hartsveytik szívfájdalom, szívpanaszok, szívpanasz
hashtone, pishekhts húgy, vizelet
hatslokhe siker
havaye grimasz, fintor
havdoles, lehavdl, beelef ellen
hayeh állat-, élőlény, állat
hayfl rakás, csoport, halom
haynt bay nakht ma este, ma éjjel
haynttsaytik, itstik forgalomban levő, villamos áram, időszerű, áram
haynttsutog mostanában, ezekben a napokban
hazer, khazer, khazeyrim sertés, disznó
hazshgokhe, barot gond, törődés, gondosság, aggodalom, gondoskodás
hefker, blondzhen kóborló gyermek, alkalmi, kóbor, elszórt, eltévedt
heft jegyzetfüzet
heftpunkt egyesülés helye, krízis, egybeesés, ereszték
hekl szekerce
hel, likhtik világos, derült (ég), élénk (szín), fényes
held hős
heldin hősnő
helfand elefánt
helft, halb fél
hemd mez, ing
hemsheykhim, hemshekh folytatás
hengen átboltozás, megtorpanás, fennakadás, lassulás
hengendik lötyögős, buggyos, kitérdelt
hentshke kesztyű
heore lábjegyzet
heroish hősies, emberfeletti, hősi
heroish hősiesen
heskem-kulem konszenzus
heslekh förtelmes, gyűlöletes
hey körtánc, gyenge minőségű marihuána, széna
heybn, oyfheybn lift, felvonó, emelkedés, emelés, felemelkedés
heyl barlang
heylik megszentelt, jámbor
heylikayt szentség
heym hon, családi, szülőföld, lakhely, bel-, helyére
heymish hazai, belföldi
heymshtet, heymshtot szülőváros
heypekh, antkegn szemben levő
heys híres, friss, felkapott, pipa, szexis, szexi, ász
heyst es tehát, következésképpen
hi-geboyrn, ayngeboyrn őslakó, bennszülött
hilf, helfn segéderő, segély, segédeszköz, segítség, segédlet
hilfsverb segédige
hilkhndik, hilkhik visszhangzóan, zengő, harsogó, visszhangzó
himl égbolt, atmoszféra, klíma, ég, légkör
himl paradicsom, ég, menny
hiner, hun tyúk, csirke, csibe
hinken sántítás, petyhüdt, bicegés, hajlékony, erőtlen
hintergrunt háttér
hintl kölyökkutya, önhitt fiatalember, kutyus, kiskutya
hipopotam víziló
hipotek jelzálog, betáblázás, teher
hipsh, nishkoshedik jelentékeny, számottevő, tetemes, tekintélyes
hispayles, hislayves lelkesedés, rajongás
hobn elfogyaszt, elkölt, mond, túljár az eszén vkinek
hobn fant utálat, ellenszenv, idegenkedés
holts liget, erdő, fa
honik méz
hopken táncmulatság, szökdécselés, ugrás, szökellés
hor hajszálrugó, amerikai bandita, haj, hajzat, bolyh
horizont szemhatár, rétegszint, munkaszint, horizont, szint
horn hangszóró, tölcsér alakú torkolat, telefon, szaru
horn tülök, csáp, fogantyú, szarv, tölcsér, pata
hoydesh hónap
hoyf hímvessző, százdolláros, hajóműhely, kert, fallosz
hoykh magas, előkelő, csúcsteljesítmény, magasan, fent
hoypt, shef, rosh fővezető, vezér, mindenekelőtt, parancsnokló, első
hoyptkvartir főhadiszállás
hoyt dolcsi, kikészített bőr, héjlemezelés, reve, kéreg
hoyz, moyd, beys dinasztia, lakóhely, üzletház, gyárépület, család
hoz mezei nyúl
hozn nisl mogyoró
hun tyúk
hunger vágyódás, éhség
hungerik éhes, szegény, éhesek, nyomorgók, éhséget okozó
hunt ékszorító pofa, nyargaló, jártató, tűzikutya, eb
huragan orkán, hurrikán, forgószél
hust, hustn köhögés, köhintés
hut, kapelyush fejfedő, sapka, bíborosi kalap, kalap
i dos éppen akkor
iber a yor, iberayor jövőre, következő év, következő évben
iber morgn, ibermorgn holnapután
iberbaysn reggeli
iberblik átnézés, földmérés, közvéleménykutatás, áttekintés
iberdek ágytakaró
iberfaln les, elrejtőzés, leselkedés, lesben állás, leshely
iberflantsn átültetett növény, átültetett szerv
ibergang átvezetés, ívátmenet, áthaladás, átmenet, átmenés
ibergegebn hű, odaadó
iberik nélkülözhető, felesleges
iberikeyt bőbeszédűség, szóhalmozás, nagy bőség, többlet
iberiks nagyon is, túlságosan
iberlebn, iberlebung, derfarung tapasztalat, élmény
ibermakhn, endern, enderung, baytn, farenderung változás, változtatás, változat, tőzsde, átszállás
ibernakhtik reggelig, máról holnapra, előző éjjel, éjszakai
ibernatirlekh természetfeletti, természetfölötti
iberrashung, iberrashn rajtaütés, rárohanás, elképedés, ámulat
ibershprayzer tettes, bűnöző
ibertsaygik meggyőző
ibertseyln, rekhenen, tseylung, tseyln vádpont, gróf, megszámlálás, számlálás, végösszeg
iberzetsung fordítás
ideal képzeletbeli, példakép, ideál, eszménykép, ideális
idealist idealista
identifitsirung azonosítás, személyazonosság megállapítása
ideologish ideológiai
idiom kifejezés, stílus, kifejezésmód, szólás
idiomatish nyelvi, nyelvjárási, tájszólási, nyelvre jellemző
idiot idióta
iker, ikrim alapelv, elv
ikerdik, tokhik lényeges
Ikh ego, én
ilustratsye kép, ábra, illusztráció
imigrant bevándorló
imigratsye bevándorlás
imperativ felszólító mód, ellentmondást nem tűrő, parancsoló
improvizatsye improvizáció
impuls indítás, ihlet, indíték, impulzus, sugallat
in bele, -be, -ba
in a novene változatosság kedvéért
in der emesn igazán
in drerd arayn! menj a fenébe!, menj a pokolba!
in shtub hazai pályán, itthon, otthon, saját pályán
indik törökország, pulyka
individuel egyén, egyéni, egyes, egyedi
industrye ipar, szorgalom, iparág
indzl sziget
inerlekh bel-, belföldi
ineveynik belső csatár, igazi története vminek, vmin belül
informatsye, yedie értesítés, tájékoztatás, értesülés, feljelentés
ingantsn egészen
ingber vörösessárga, élénkség, vörösesszőke, gyömbér
initsyativ javaslattételi jog, kezdeményezés, bevezető
inspiratsye inspiráció, ihlet, sugalmazás, belélegzés
instinkt ösztön
instinktiv ösztönös
institut intézmény, egyetem
institutsye megalakítás, szervezés, szokás, folyamatba tétel
instruktsye útmutatás, tanítás
interesant érdekes
internatsyonal nemzetközi
intervyuiren, intervyu interjú
intim benső barát, bizalmas, kebelbarát
intsident ráeső, véletlen esemény, eset, beeső, ráverődő
inzhenir mozdonyvezető, mérnök, gépész, műszaki katona
inyonim, inyen lényeg, kérdés, váladék, szedendő anyag, anyag
ion ion
ironish ironikus
ironye irónia, gúny
italye olaszország
itstike tsayt jelen idő
ivrit izraelita, zsidó, héber nyelv, héber, zsidó ember
iz gegangen bemond, belemegy vhova, licitál, szól vmiről
kafe éjszakai klub, bár, borkereskedés
kakn derített, ülepített, szűrt
kale menyasszony, fiatalasszony
kaledzh egyetem
kalemutne nyomasztó, mélabús, borús
kalifyor karfiol
kalkh kalcium
kalt rideg, közönyös, meghűlés, fagy, barátságtalan
kaluzhe tócsa, pocsolya
kam taréj (hullámé), taraj (hullámé), fésülés, fésű
kanade Kanada
kapitl káptalan, fejezet
kapore bűnbak
karš szűz, vörösen izzó, szármaró, mazsola, szüzesség
karte térkép
kas, bargrukn hátság, orom, hegyhát, bakhát, tetőgerinc, taréj
Kaseer beöntés, allövet
kashe zabkása
kategorye osztály, fogalomkör, kategória
kats muksó, pasas, macska, manus, krapek, korbács
katsef, katsovim mészáros, hentes, hóhér, sebész
katshke sűrű keresztszövésű vászon, kacsa, ruca, alábukás
kavene görögdinnye
keday, keday fáradságot megérő, érdemleges, valamirevaló
kedey, kedey úgy... hogy, azon célból... hogy, annyira... hogy
kelner pincér
kelnerin, kelnershe pincérnő
kemat, shier nisht majdnem
kemfn harc, küzdelem, igyekezet
keml teve
kentshaft, visn, kentenish tudás, tudomás, ismeret
kerndl atommag, lényeg, mag, középpont
kerper, guf hajó (templomé), tömeg, szekrény, kalaptető, ember
keseyder folyamatosan
keshene zseb
kest gesztenye
kestl, kastn bak (kocsin), páholy, szekrény (tornaszer), láda
ketsl cica, kiscica
keyle, keylem gyűjtőmedence, vacok, gyümölcstest, gyűjtő edény
keyle, teler, keylem tál, fogás
keyn mol nisht sohasem, soha
keyn, Neyn visszautasítás, semmiféle, a "nem" szócska, nem
keyn, tsu irányában, -höz, felé, -be, -ig, -ra, -ba, -hez
keyner senki, nagy senki, senkiházi
kez sajt, túró, ami illik, gyümölcssajt, ami kell
khagoes, khoge, yontev, yontef, yontoyvim vakáció, szünidő, ünnep, munkaszüneti nap
khaloshes halovány, halk, elmosódott, elhaló, lankadt
khaloshesdik undorító, émelygést keltő, émelygős, utálatos
khalupe bódé, kunyhó
khalupe, dire, khalupe szoba
khalutsim, kholets, pioner első telepes, előharcos, árkász, úttörő, pionír
kharekter sajátság, személyiség, jelleg, személy, betű
kharote, badoyeren sajnálkozás, sajnálat, megbánás
khasanim, khosn vőlegény
khasene tsu hobn mit... a teremtésit!, a kutyafáját!
khasene, heyrat szoros összetartozás, házasságkötés, házasság
khasene-gehat, farheyrat házas
khasidim, khsidim, khosed, khosid bizalmas embere vkinek, hű embere vkinek, követő
khate villaház
khaver, khaveyrim barát, pártolója vkinek, jóakaró, kvéker, pártfogó
khavershaft barátság
khaverte barátnő
khaviv, balibt, tayer szíve választottja, szeretett, kedvelt
khay életben lévő, élő
khazeray csúf beszéd, erkölcstelenség, züllöttség, szenny
khazern, iberkhazern, iberzogn megismétlés, zenei ismétlőjel, ismétlődés
khesed szívesség, támogatás, kegy, csokor, pártfogás
kheshbn-firer, khezhbm-firer revizor, könyvelő
khevreman pacák, faszi, pasas
kheynevdik kecses, méltóságteljes
kheynevdik, zis, zis csinos, aranyos, ravasz, agyafúrt
khezboynes, khesboynes, khezhbm, kheshbn elbeszélés, beszámolás, számvetés, beszámoló
khiber, khiburem kötelezvény, kötvény, kötelezettség, kötelék
khidish, khidesh új szokás, újítás
khikhiken, khikhen kuncogás, vihogás
khiluke-deyes probléma
khilulim, khilel megszentségtelenítés, meggyalázás
khitre, durkhgetribn, shloy ravaszság, dörzsölt, jártas, aranyos
khkire spekuláció, töprengés, elmélkedés, elmélet
khmare, volkn árnyék, folt, felhő, felleg
khokhme bölcsesség
khokhme-tson bölcsességfog
kholel üreges, homorú, üreg, völgy, életlen, beesett
kholerye, kholere kolera
khor karban énekelt refrén, kardal, énekkar, refrén
khotsh, hagam bár, habár
khoyv lekötelezettség, kötelesség, tartozás, lekötelezés
khoyzek, shpetn, shpot gúny, nevetség
khreyn torma
khropen horkolás
khroyses, broyn, kharoysies barna
khurbn, khurbm, khurbones, khurve rom, omladék, végromlás, tönkremenés, összeomlás
khushemdik kéjenc, érzéki, bujálkodó, kéjes
khuts, oyser azonkívül, ezenkívül, emellett, amellett
khutspe malícia, keserűség, rosszindulat, törés, epe
khutspedik merész, vakmerő
kibl vödör, csöbör
kibudim, kibed adó, hűbér, sarc, tisztelet, elismerés, tartozás
kibutsim, kibets, eyde, tsiber közösség
kiem csökevény, túlélés, továbbélés, életbenmaradás
kikh konyha
kikhl süti, keksz
kil, kiln szenvtelen, dögös, hűvös, kerek (összeg), hűvösség
kimpet lebetegedés, vajúdás, szülés
kimpet-palate szülészeti osztály, szülészet
kind, kinder, pisher gyermek, gyerek
kindheyt gyerekkor, gyermekkor
kine féltékenykedés, féltékenység
kinigl nyuszi
kinstler festőművész, művész
kinstlerish művészi
kirtsung, farkirtsung, rosheteyves rövidítés
kishef, kheyn, kishef mütyürke, kedvesség, bűvölet, bűbáj, amulett, báj
kishef, kishufim, kishef bűbáj, munkaszakasz, váltás, szakmány, időszak
kishefmakher varázsló
kishefmakher, kishefdik bűvös, mágikus, varázslatos
kishn fartőhegy, hajbetét, vánkos, párna, dúcsüveg
kitslen csiklandozás
kitsurim, kitser sommás, rövidre fogott, foglalat, összefoglalás
klafte elégedetlenkedés, nőstény, szajha, morgás, szuka
klal….nisht egyáltalán nem, szót sem érdemel, egyáltalában nem
klang fáma, híresztelés
klap, a klap ton mit íz, puff neki, egy árnyalatnyi, zamat, mellékíz
klaper-getsayg holmi, kellék, cókmók
klas tanítási óra, rendszertani osztály, évfolyam, év
klavyatur billentyűzet
klaybn, zamlen, zamlen, zamlen zikh rövid alkalmi ima, utánvételezett
klemerl gemkapocs
klern, trakhtn megfontolás, gondolkodás
kley enyv, ragasztó, ragasztószer
klezayen, vofn fegyver
klezmerish, muzikalish jól hangzó, zenés játék, zenei, zenés film, zenés
kli edény, hajó
klog, vey bánat, szomorúság
klogn sírás, jajveszékelés
klolim, klal szabvány, alapvető, mérték, nívó, standard, oszlop
klor tisztalelkű, érthető, makulátlan, érthetően, félre
kloyster, kirkh, kirkh templom, egyház
kloyster-turim toronysisak, épülettorony, templomtorony
klub, flokn zárt kör, klub, golfütő, ütő, treff, bunkósbot
klug bölcs, okos
klugshaft bölcsesség
klyamke ürügy, fül, fogantyú, tapintás, alkalom, nyél, rúd
knakn, knakn mit lopás, hirtelen időváltozás, csat, pattanás, kép
knap, Shitter csekély
knekhl ujjizület, ujjperc, csukló, csuklóspánt lyuka
kneydl kis tömzsi ember, gombóc
kni könyökcső, térd
knip lemetszett darab, maró gúny, megcsípés, lemetszés
Knippel görcs, nehézség, göb, bog, 1852 m/óra, hurok
knobl fokhagyma
knop, knepl, knep gomb
knup összeillesztés, összekapcsolás, vasúti elágazás
kobrets, tepekh szőnyeg
kod törvénykönyv, kód
kokhlefl kotnyeles, alkalmatlankodó
kokhn kelés, forráspont, furunkulus
koldre pokróc, takaró, mindenre kiterjedő
kolir színezet, szín, arcszín
kolirik, filfarbik színes
kolner aknatorok, szorító, gyűrű, aknaszáj, csőbilincs
komande utasítás, parancsnokság, uralkodás vmi felett
komedye, komediye vígjáték, komédia
komiker komikus, vígjátékíró, vígjátékszínész
komish komikus, mulatságos
komitet bizottság
komponent, bashteyteyl, bashtandteyl alkatrész, alkotóelem, komponens
konferents hajózási kartell, értekezlet, tanácskozás
kongres nagygyűlés, kongresszus
konstruktsie, oyfboy kivitelezés
kontekst szövegkörnyezet
kontrol vezérlőberendezés, vezérlőmű
kontroversyal vitatott, vitakedvelő
kontsert koncert, hangverseny
kop fejtési front, rubrika, mákfej, előfok, csúcspont
korbones, korbm áldozat
korekt, rikhtik, emes korrekt, megfelelő, pontos, kifogástalan
korespondent levelező, tudósító
korespondents egyezés, levelezés, összhang, megfelelés
kos, kos, koyses, koyses talpas pohár
koshe, shver nehézkes, bajos
koshken papírpelenka
kosmish kozmikus
kosmos kozmosz, világegyetem
kostum jelmez, ruha, kosztüm, viselet
koved, koved méltóság, magasztosság
koydem mindenekelőtt
koyekh, koyekhes, koyekh, koyekhes intenzitás, tartósság, kitartás, erély, állomány
koyl golyó, lövedék
koyl szén, kőszén
koyleldik általában, otthonka, átfogó, iskolaköpeny
koyleldik sepregető, nagy lendületű, sodró, sebes, söprés
koym bajosan
koymen kémény
koyshbol kosárlabda
krab kötéldob, vasháromláb, kötéloszlop, görgő, kritika
kraftik életerős, nyomatékos
krakh robaj, pénzügyi krach, repülőgép-szerencsétlenség
krank beteg, kedvezőtlenül, nem kielégítően, gonosz, kár
krankeyt, shlafkeyt betegség
kratsn rajtvonal, vakaródzás, horzsolás, karcolás
krayd mészkő, kréta
krayz, ringlen zikh erkély (színházban), kerület, körpálya, körforgás
Krechts dörmögés, nyögés, nyöszörgés, morgolódás, sóhaj
krem legjava vminek, színe-java vminek, tejszín, krém
krenk betegség
kretshmer kocsmáros, vendéglős
kreynen, kroyn korona, fejtető, lombkorona, tető
krig veszekedés
krigl kancsó, börtön, siti, dutyi, korsó, köcsög
krikhn kisebb halastó, kagyló tenyésztő telep, kallózás
krikhn szemétláda, gumiabroncs-elcsúszás, patkány, kúszás
krikhn, pavolye lassú, vontatott, késedelmes, megfontolt, hanyag
kristlekh keresztény
kritik kritika
kritiker kritikus
kritish kritizáló, kritikai, boncolgató, vizsgálódó
krizis krízis, krízis, válság
kro pacal, varjú, fodorbél, sikongatás, bontóvas
krom hivatal, kereskedés, színházi szerződés, műhely
kroyt káposzta, fejes káposzta
ksav, hantshrift, ksovem kézírás
ksavya'd, manuskript kézirat
ku önműködő fék, ernyő, lidérc, tehén, nőstény állat
kukher konyhafőnök, séf
kukhn, tertl sütemény, zablepény, tészta, pogácsa, húspogácsa
kukvinkl szempont, szemszög
kultur baktériumtenyészet, társadalom, kultúra
kunst furfang, művészeti, tudomány, művészi, mű-, csel
kuper hekus, rézpénzdarab, rézedény, vörösréz, zsaru
kuropate fogoly (madár)
kurort sűrűn látogatott hely, menedékhely, eszköz
kurtskes, kurtse heyzlekh derce, selejt, sort, hulladékszén, rövidnadrág
kurva, kurve, hur szajha
Kurveh prostituált, örömlány
kushn, kush csók, simogatás (szellőé), habcsók, vékony találat
kvadrat szögletes, korrekt, tagbaszakadt, négyzetes, kocka
kvarts kvarc
kvetshn szorongatás, összenyomás, préselés, vizsga
kvitl, blaybl, kleptsetl címke, poggyászcímke, paroli, fül, tiszti paroli
K'vitsh sikoltás, sivítás, rikoltás, csikorgás
kvort 1, negyed gallon, 946 liter (usa), 136 liter (gb)
lager raktár, tárolás, elraktározás, tárolási díj
Laidik-gaier papucscipő, őgyelgő, lézengő, léhűtő
laks lazac
lam, leml, shefele bárány, bárányhús
lamdn ösztöndíjas, tanuló
lamdones ismeretek, ismeret, tanultság, erudíció, tanítás
land nemzet
lang tsurik régen
lapitut démon, gonosz szellem
laybl trikó, kising
laydn tűrő, szenvedő, fájó, szenvedés, fájdalom
laydnshaftlekh szenvedélyes
laytish igazi, ildomos, szűkebb értelemben vett, illendő
lebedik fürge
leber máj
lebn élénk, működő, egyenesben, élőben, egyenes adás
lebn geblibener életben maradott, hátramaradott, túlélő
lebn, khayes, hayes élet
leder bőr, bőr-
lefl szerelmes, kanál, málé, evező tolla, mamlasz
lehakhes harag, rosszakarat, gyűlölködés, rosszindulat
lehakhesdik gonosz
lekhatkhile eleinte, először, kezdetben
lekherlekh képtelen, nevetséges
lektsye tanulság, szentlecke, lecke, tanítási óra
lemayle túl, túlvilág, felett, kívül, másvilág
lemoshl, a shteyger például
lend élszarufa, menő, dörzsölt, rosszkedv, csipkebogyó
leng hosszúság, hossz, tartam
lenger kinyújtott, megnövekedett, hosszan tartó
lesate egyenlőre
lesof végül
letsonim, letsonem, lets, leytsim, leytsim, payats bohóc, faragatlan ember
letst, ektrem legszélső, véglet, túlzás, sötét (nyomor), túlzó
letstns utóbbi időben, mostanában, újabban, nemrég
levaye temetés
levone hold, hónap
leyb aranyérme, oroszlános címer, oroszlános pajzs
leyd, tsar bú, csapás, bánat
leyenen, iberleyenen elolvas, felolvasott, leolvas, olvasott, magyaráz
leyenung magyarázat, kiértékelés, olvasnivaló, olvasó
leygn fekvés, helyzet, ballada, hever, vesztegel, laikus
leykhets flegma, közöny, váladék, turha, hidegvér, nyálka
leym, plastelin, leymen porhüvely, agyag
leytse gyeplő, kantárszár
libe, aave, lib hobn, libn, libshaft semmi (teniszben), szerelem, szeretet
libele szitakötő
liberal szabadelvű, liberális párt tagja, nagyvonalú
liblekh üdvös
libling kedves, kedvenc
lige liga, 4.8 km
ligner hazug ember, hazudozó
likht gyertya
limenad limonádé
limudim, forshn, limud, shtudirn, lernen tanulmány, tudományág, dolgozószoba, tanulás, etűd
lind, tsart nyájas, enyhe, szelíd
lingvist, shprakhn-kener nyelvész
lingvistish, shprakhik nyelvtudományi, nyelvészeti, nyelvi
lip száj, ajak, csőr, pofázás, perem
lipn száj, ajkak
lite Litvánia
literarish irodalmi
literatur irodalom
litsitatsie, litsitirn aukció, árverés
litvak litván
logistik hadtápszolgálat, szállásmesteri munkakör, hadtáp
lokh lyuk, odú, gödör, vacok
lomdish tudományos, alaposan jártas, tudós, tanult, művelt
lomp lámpa
lonke pázsit, gyep
lopete, ridl pikk, zöld (kártyában), kiherélt állat, ásó
loshn-hore rágalmazás
loyb, shevekh, loybn, shvokhem dicsérés, hálaadó istentisztelet, dicséret
loyfn, shtromen, flisn áramlás, áradat, dagály, folyás, ömlés
loyter, reyn tiszta
loyz megereszkedett, elszabadult, nem pontos, feslett
loyzer mogn, shilshl hasmenés
lozn in gang start, indulás pont, rajtvonal, startvonal, kezdet
luft repülő, levegő, dallam, arckifejezés, egykor, ária
luftmentsh, Pustunpasnik naplopó, semmittevő
lukhes, luakh napirend, almanach, naptár, lajstrom, jegyzék
lust vigasz, hurrázás, vigasztalás, himalájai fácán
Machareikeh készülék, szerkezet, szerkentyű
Macher nagyfejű, nagykutya
madreyge fok, fokozat
mageyfe, Choleryeh pestis
Maiven műértő
make istencsapása, veszedelem, korbács, megpróbáltatás
makef kötőjel, választójel
makh karcsapás, felvillanás (gondolaté), szélhűdés
makhesheyfe boszorkány
makhn gyártmány, áramkör zárása, készítmény, kivitel
makhne tömeg
makhshirim, makhsher szerszámgép, segédeszköz, báb, szerszám
makhshove vmi kevés, gondol, gondolkodik, szándék, törődés
makht, kraft hatvány, áram, sok, hatalom, nagyítás, nagy
maksimal, maksimum maximum, maximális, legfelső fok, legfelső határ
maleh, malokhim, malekh csendestárs, kedvenc, mafla ember, angyalos tallér
malene málna, megvető mozdulat, lekicsinylő mozdulat
malke, kinigin dáma (kártyában), anya, nagyméretű tetőfedő pala
malpe cölöpverő kos, 500 font, 500 dollár, majom, sulyok
mame anyu
mame, muter, muder, mamen mama, fű, anya, szülőanya, anya-, marihuána
mamele, lib drága, költséges, drágán
mamelige puding
mame-loshn anyanyelv
mamesh szó szerint, szó szoros értelmében
mameshdik szó szerinti, prózai, betű szerinti
mamzer, mamzeyrim nem valódi, hapsi, törvénytelen, korcs, elfajzott
man férj
mandl mandula
manish mániákus
mansbil, mantsbil hím
mantl nagykabát, felöltő
mantsbilsh, menlekh hímnemű (névszó), férfias
manzshet kézelő, arculütés, ökölcsapás, mandzsetta, hajtóka
mapole meghibásodás, elmulasztás, szervi elégtelenség
marants narancs
margaritke, margeritke százszorszép
mark piac, piactér
markh velő, tök
marokhe sors, parcella, árutétel, tétel, telek, juss
martirer mártír, vértanú
mashin gép
mashinerye mechanizmus, gépezet, szervezet
mashlem zayn, Fartik, fulshtendik, dergantsn elkészült, összes, befejezett
mashme ebből az következik
masline, eylbert olajbogyó
mat sakk-matt
matbeye pénzdarab, érme
matematik matematika
matrats matrac
matseyve sírkő
matsh prostitúció, hattyúraj, sport, vad (erdei), béna
mayl mérföld
mayle előny
maymed, shtotish, matsev státusz, méltóság, állam, állam-, pompa, állami
mayn -m
mayses, mayse bonyodalom, novella, tréfás történet, újságcikk
mayster bajnok
mayzl, mayz, moyz félénk ember, egér, monokli, ütéstől bedagadt szem
mazl, mazoles szerencse
mazldik mázlis, szerencsés
mebl bútor
medikament gyógyszer-alkalmazás, gyógykezelés, gyógyszer
medine ország
meditsinish orvosi, orvostudományi, orvostanhallgató, medikus
meforshim, mefaresh hírmagyarázó
megege, shmegege piszmogó
megile jelmondat (szalagon), kacskaringó, csigavonal
meglekh lehetséges
meglekhkeyt lehetőség
mehalekh, vaytkeyt útszakasz, messzeség, táv
mehuderdik maradéktalan
mekhabed zayn, bahandlen ritka élvezet, vendégség, élvezet
mekhabrim, mekhaber szerző, író
mekhashfim, mekhashef varázsló
mekhile megbocsátás, elengedés (adósságé), bocsánat
mekhitse szétválasztás, válaszfal, elkülönítés, felosztás
mekhutonim, shver, mekhutonim, mekhutn após
mekoyrem, kvaln, moker, mokrem szerencsésen, nos, akna, a kutyafáját!, szerencsés
mel liszt
meldung, onzog, meldungen bejelentés, hirdetmény
melon sárgadinnye
melukhish, regirung kormányzat
Mentsh emberi lény
mentshheyt emberiség
mentshlekh humán, emberséges, humánus, emberszerető
mentshlekhkeyt emberiség, emberiesség, emberi természet
menukhe, ruik hidegvérű, sima, csend, nyugodt, szélcsend
mer sárgarépa
mer, meyn nagyobb, plusz, -abb, inkább, nagyobb mértékben
merkhakem távoli országok, távoli vidékek
mernisht csupán, kivéve, legalább, de, azonban, csak, hanem
merstn teyl jobbára
merstns, al-pi rov jobbára, főleg
merveniker többé-kevésbé, meglehetősen
meser tőr, kés
mesh dohány, pofátlanság, cégtábla, sárgaréztábla, pénz
meshadekh zayn meccs, gyufa, pari, párja vminek, mérkőzés
meshugas őrület, roskatagság
Meshugass őrület, hóbort, divat, hajszálrepedés, téboly
meshuge, meshuge bogaras, rozoga, düledező
meshugedik bogaras, rozoga, düledező
meshugener elmebajos, elmebeteg
meshulekh idegenvezető, futár
meshunedik nem páros, szokatlan, valamivel több mint, furcsa
mesire feljelentés, bevádolás
mesugl elvarázsolt, varázs-, varázslatos
metafizik metapszichika
metafor metafora, szókép, hasonlat
metal megkeményedett pala, aranyszín, kövező anyag, fém
meter vízmennyiség-mérő, méter, mérőóra, mérőeszköz
metod, shite mód, rendszer, módozat, módszer, rendszeresség
metshish emberi
metsie alku, üzlet, alkalmi vétel
metushtesh bizonytalan, tétova, halvány
mevinim, meyven szakértő, járatos
meyased zayn, farleygn meglel, vmilyennek talál, vmilyennek tapasztal
meydl szolgálólány, leány, kislány, szolgáló, lány
meydlsh lányos, leányos
meydlsher nomen leánykori név
meynung, hasbore szakvélemény
meysim, mes asztal, dummy, halott
mezumen, mezumonem, mezumonim készpénz
mid kimerítő
midboyres, midber lakatlan, sivatagi, sivatag, érdem, pusztaság
mies csúnya, ronda, undorító, csúf, rút
mieskeyt rútság, rondaság, csúnyaság
mies-umoes visszataszító, rettenetes, ocsmány, csúnya, rút
mikoyekh, vegn nem messze, körülbelül, körül, megközelítőleg
milb atka, kukac, pici gyerek, fillér, picula
mile, menlekhe eyvirm, menlekher eyver, schmuck pénisz
militer katonaság, csapatok
militerish hadi, katonaság, katonai, hadsereg
milkh tej
milkhome háború
milner marógép, marós, molnár, cserebogár, őrlőgép
milts lép
milyon milliomos
min nemiség, nők, szexuális élet, nemi élet
min, min, shteyger valahogy, olyasvalahogy
minastam, mistome, mashmoes, minestam feltehető, lehetséges, valószínűleg, sokat ígérő
mindst legcsekélyebb, legjelentéktelenebb, legkisebb
mindster finger kisujj
mine tekintet, arckifejezés
miniyatur miniatűr, miniatúra, kis méretű
minut feljegyzés, perc, ívperc, aprólékos, memorandum
mir, mikh nekem, engem, én
mishn, farmishn felfordulás, keverék
mishpet nézet, megítélés, vélemény, döntés
mishpokhe jó család, család-, nemesi származás, családi
misnaged, forshteln jelenlevő, jelen, ajándék, azonnali, mostani
mispalel imádó
mit ellenére, -nál, -nél, -tól, -től, miatt, -vel
mit a mol, oyf egyszerre csak
mit grus dayn szívélyes üdvözlettel, baráti üdvözlettel
mit...tsurik előtt, ezelőtt
mitamolik, plutsemdik váratlan, kapkodó, hirtelen, összefüggéstelen
mitgefil részvétnyilvánítás, részvét
mitish mitikus
mitl készlet, anyagi javak
mitlshul középiskola
mitn, mitl közép-, derék (testrész), közép, középszerű
mitologie mitológia
mitos hitrege, képzelt személy, képzelt dolog, mítosz
mizrekh kelet
mlokhim, meylekh, kinig király
modern mai, korszerű, újabb kori, modern
modernizatsye modernizáció, korszerűsítés
mogn dölyf, harag, gőg, vágy, has, mersz, hajlandóság
mokem, mekoymes színhely, terep, helyszín
mokh éjjeli lepke, molylepke, moly, pille
mol eset, folyamodás, példa, kérelem
moleray festmény, festés
moltsayt, mel csontliszt, étkezés, étel, korpa, durva liszt
mon mák, pipacs
monakh szerzetes, barát
monolog magánbeszéd, monológ
montik hétfő
monument, denkmol alappontot rögzítő jelzés, emlék, irodalmi emlék
moralish hangulat, erkölcsi, morális, erkölcsös, tanulság
Morgn holnap
mos, mestung felmérés, mérés
moser ütem, intézkedés, mérték, osztó, fok, mértékegység
motiv indító, ok, motívum, mozgató
moyd, moyd, bsule első, leány, nyeretlen, szűzies
moyekh képzelőtehetség, képzelőerő, agyvelő, fantázia
moyleyzl mamusz, villamos hajóvontató csörlő, fagydaganat
moyre, tsiternish rettegés, félelem, törvénytisztelet
moyredik rémítő, rémisztő, rémületes
moyshe-rabeynes kiele katicabogár
mumkhe szakember, szak-, specialista, szakorvos
mundir változatlan, egyforma, egyenruha, egységes
murashke hangya
murashnik hangyaboly
murin mór
muser épülés, tanulság, okulás
muster minta, séma, példa, motívum
muster, pruvl, dugme mutató, kóstoló, minta
mut bátorság
muterlekh, mamish anyai, gyengéd, anyáskodó
mutik, mutik bátor ember, derék, indián harcos
muzey múzeum
muzik zene, énekóra, kotta
muzn, darfn kell, must, dohosság, muszáj, penészség
myauken sólyomkalitka, sirály, nyávogás
na, aher, ot itt, ide
naft lámpaolaj, kerozin, petróleum
naket meztelen, csupasz
nakht éjjeli, este, éjszakai, éj, éjjel, éjszaka
nakhtish, nakhtik éjjeli, éji
narish nevetséges, esztelen
narkotik drog, gyógyáru, kábítószer, gyógyszer
nartler síelő
nas ivás, nedvesség, esős, vizes, eső
nash gyorsétkezés, uzsonna, könnyű hideg vacsora, rész
nashvarg cukorkák, nyalánkság, cukorka
natirlekh, naturlikh félkegyelmű, természet-, feloldójel, természeti
natsyonal nemzeti, országos
nay új, modern
nay, anumltik újabb keletű, modern, nem régi
naygerik, tshikave kíváncsi
naygerikeyt, tshikaves érdekesség, kíváncsiság
nayn kilenc múzsa, baseballcsapat, kilences szám
nayntsn tizenkilenc
nebekhdik szerencsétlen, nyomorúságos
negativ negatív lenyomat, matrica, negatív mennyiség, vétó
negl-lakir körömlakk
nekeyve, noshim, ishe nőstény, női
nekhtn tegnap
nekome megtorlás, visszavágó, bosszú, bosszúállás
nemen filmfelvétel, fogás (halé), bevétel
nemlekh megegyező, azonos
nepl köd
nepldik elmosódott, homályos, ködös
nerveish, nervez ideg-
neshome, nefesh, nefoshes ember, lélek
Neshomeh spiritusz, alkohol, lelkierő, kedély, szesz
nesoyen, nisyoynes kísértés
nest rejtekhely, fészek, banda, búvóhely, társaság
net elvörösödés, felvert madárcsapat, felhevülés, pír
netsbol röplabda
nevie jósnő, prófétanő
neyen szúró fájdalom, öltés, szem (kötésen), nyilallás
neygung elhajlás, inklináció, lehajtás, pálya hajlása
neytik tartásdíj, nélkülözhetetlen, szükségszerű, költség
neytikeyt szegénység, szűkösség, nélkülözés, szükség
nezl fúvóka, szívócső
nianie, krankshvester nővér, ápolónő, gyermekgondozó, ápoló, dajkamese
nider alacsonyan fekvő terület
niderik kevesebb, nem teljes, lobbanékony, rövid lejáratú
nief házasságtörés
nikhter higgadt, józan, mértékletes
nikl, finfele ötcentes, nikkel
nikotin nikotin
nis, nus -mániás, kókusz, őrült ember, lüke, flúgos, fej
nishkoshe tűrhető
Nishkosheh kielégítő, közepes osztályzat, elégséges
nisht gedeyget! ne aggódj!
nisht lang, anumlt mostanában, nemrégiben
nisht nor még akkor sem
nisht optsufregn nem vitás, nem vitatott, kétségbe nem vont
nisim, nes csoda
nitsokhn, nitskhoynes diadalmenet, diadal, diadalmámor, győzelem
nitsokhndik, menatseyekh győzelmi, győzelmes, diadalmas, győzedelmes
nivo szint, kiegyensúlyozott, egyszintű, felszín, sík
nm, nokh mitog, nokhmitog délutáni, délután
nodl obeliszk, varrótű, iránytű, kötőtű, tű, horgolótű
noent, sof csukott, levegőtlen, zárt, hű, szűken, titoktartó
noentkayt szomszédság, közelség
nokh utána, azután, modorában, után, miután, mögött
nokh- utó, utáni, utólagos
nokh amol, vider, tsurik, nokhamol újból, ezenkívül, újfent, ismét, vissza-, ezután
nokh ander rendre
nokh, dokh, nokh de azért, mégis, eddig, még, már
nokhamolik ismételt
nokhanandik egymást követő, egymás utáni
nokhanandikeyt utódlás, sorrend, sorozat, utódok, öröklés
nokhfolger jogutód
nokhforn, vegl uszály, nyom, ösvény, ágyútalp
nokhmitog délután, délután folyamán
nokhveyenish sarjú, utóhatás
nol ár (szerszám)
nomen híres ember, elnevezés, hírnév, nagy név, név
nor épp, pártatlan, alig, pont, csak, pontosan, igaz
nor vos, okersht imént, éppen most, ez idő szerint, pár perce
nore barlang, tanya, odú, dolgozószoba
normal rendes, szabályszerű, normál, normális, szabványos
nos tüsszentés
nosi egyetemi rektor, rektor, elnök
nostalgish, farbenkt nosztalgiázó, nosztalgikus
notits, bamerkn, bamerk, mehader zayn, bamerk felszólítás, hatósági értesítés, kiírás, értesítés
novele elbeszélés, novella
novi, neviim jós, látnok, próféta
noyef házasságtörő férfi
noyefte házasságtörő nő
noz, nezer, shnoz rendőrspicli, zamat, szerkezeti kiugrás, kiugró
nozer, nezirim remete
nudne tompa, egyhangú, lanyha, matt
nudnik, shlak, tsutshepenish kellemetlen ember, háborgatás, nyűg, terhes ember
nudzhen borz
nul rossz látási viszonyok, nullapont, zéró, zéruspont
numerirn, numer, tsol személy, alak, műsorszám, jó csaj, csinos nő, cucc
nuredik, shtilne biztos, csinos kis, kényelmesen elegendő, védett
nusekh, nuskhoes verzió, változat
nuts hasznavehetőség, hasznosság
nutslekh, nitslekh hasznos
oazis oázis
obern, ober, fundestvegn, vi nor viszont, mindamellett, bármennyire, mégis, ám
obligatorish kötelező
observator figyelő, megtartó, betartó
oderl hajszálfinom, hajszálcső, hajszálvékony, hajszál-
odler sas
ofitsiel, ofitsyel, baamter hatósági közeg, hivatalos, tisztviselő, hatósági
oft mol sűrűn, gyakran
oft, oftmol nem egyszer, több ízben, sűrűn, gyakran, gyakorta
okh fájdalom!, jaj!, sajna!
oks ökör, ökör
okupant birtokos, lakó, bérlő, birtokló
okupatsye foglalkozás, betöltés (üresedést)
on vmin kívül, kívül, künn, kinn, nélkül
on aynzeerish hebehurgya, tapintatlan
on dank nem nagyon hálás, hálátlan, nem valami hálás
onbaysn fő étkezés
ondenk, zikorn memória, emlékezőtehetség
onfal, bafaln roham, támadás
onfirn, firn főszerep, vezető szerep, mérőón, ólom, tápcsatorna
onfirung, firershaft vezérlet, vezetői képesség
Ongeblozzen duzzogó, durcás, veszekedős, gyermekes, csacska
ongeleygt, kaboles-ponim kellemes, szívesen látott, fogadtatás
ongeshpant szoros, feszült, megfeszített, igeidő, merev
ongeshtopt töltött, megtömött, kitömött
ongeshtrengt megrándult, megfeszített, meghúzódott
ongeyendik folyamatban levő
ongezeyen, khoshev kiváló
onhenger csodáló, hódoló, bámuló, imádó
onkhaper halmozó, haszonleső ember, pénzéhes ember
onklingen, opklingen, klingen, ring csengetés, kör, karika, porond, aréna, bukmékerek
onklopn ledorongolás, koccanás, kopogás
onknipn, bindrung, tsvishndl láncszem, csukló, ízület, kézelőgomb, fáklya
onnemen, onnem elfogadvány, elfogadás
onrirn, batapn, tshepn, barir, rir érintés, megtapintás, zongorabillentés, ecsetvonás
onshtel jogcím, szerepjátszás, igény, látszat, áltatás
onshtrengung erőkifejtés, fáradozás, erőfeszítés, törekvés
onteyl, bateylikung részesedés, részvétel, részesség
onton ruházati cikkek, ruha, ruházat, öltözék
onvayzik jelentő, jelentő mód
onver veszteség, elkallódás, csökkenés, elveszés
onvunk utalás, útbaigazítás, útmutatás, célzás
opdruk könyvkiadó neve, cégjelzés, lenyomat, impresszum
opdrukn di finger, fingerdruk ujjlenyomat
opere opera, daljáték, zenedráma
opfal, mist hulladék
opflus kiáradás, rostán visszamaradó anyag, elárasztás
opgang-kanal, kanal utcai víznyelő, kanális
opgetn elválás, válás, házassági bontóítélet
opgrunt, feldz sziklafal, szirt, kőszirt, szikla, szirtfal
ophandlung előadás, társalgás
ophengik ellátatlan, függő, alattvaló, eltartott
ophentik haszontalan, gyámoltalan, gyám nélküli, tehetetlen
ophitn vártorony, eltartás
opklang visszhang
opklayb, oysklayb féleség, választék, szortírozás
opkokhn mellékmegfejtés, szakácsnő, szakács, hajószakács
opl kaucsuk mellvédő, domborulat, hollandi, mellbimbó
opmakh, haskome, heskem megállapodás, egyezmény
opnar csalárdság, megtévesztés
opshatsung megbecsülés, méltánylás, helyes megítélés, élvezés
opshpiglung észrevétel, visszatükrözés, gáncs, visszavert hő
opshpiln, oyffirn, bine munkaállvány, pihenő, munkaállás, dobogó, etap
opteyl rész, választék (haj)
opteylung szegmens, részleg, hálókocsifülke, keresztszelvény
optik fénytan, optika
optu csíny, kópéság
orator panaszos, szónok, felperes
orbit szemgödör, keringési pálya, űrpálya, körpálya
orem folyóág, ruhaujj, ág, kar, elágazás, fegyvernem
organ emberi hang, orgona, szerv, orgánum, érzékszerv
organizatsye szervezés
orientirung tájékozódás, gyümölcs, termés, kocka alakú alapkő
originel eredendő
orkester zsöllye, zenekar
orkhideye kosbor, orchidea
orntlekh, onshtendik elég sok, jó hírű, elfogadható, tiszteletreméltó
ort, plats, arayngebn, ort lakás, passzus, otthon, megillető hely, ház, tér
ortodoksish óhitű, ortodox, bevett
ortodoksiye igazhitűség, óhitűség
osed, kumendik, osed, tsukunft, vet-zayt jövendő, jövőbeli, jövő, jövő idő, leendő
osedik érkezés, jövendő, jövő, nyelves, eljövetel, potens
oser tilt, megtilt, tiltott, kitilt
ov, oves ős, előd
over, overdik, over, fargangen, amol, fargangen múlt idő, túl, történelem, mellette el, mellett
ovnt, inem ovnt este
ovntbroyt, vetshere vacsora
oybnoyf takarás, felületi, útburkolat, formazáró lap
oyern, oyer felsővezeték-tartó, kalász, kukoricacső, fogantyú
oyf feléje, tovább, iránta, felé, valamin, közben, -ra
oyf hintn, oyf tsurik visszafelé, hátra
oyfdernnakht, baynakht éjszaka, éjjel
oyffirung ajándéktárgy, előterjesztés, átadás, beterjesztés
oyffirung eljátszás, véghezvitel
oyfhern megállás
oyfheyb emelkedés, megmászás, felszállás, hegymenet
oyfleb feléledés, új életre kelés, újjászületés
oyfleygn buzgalom, eligazítás, levél, meggyilkolás, sürgöny
oyfmerk, aynkuk in.. karbantartás, gondozás, figyelem, gond
oyfn tetején, rajta, legfelül
oyfn himl a yarid sok hűhó semmiért
Oyfn oyg, berkh, erekh hozzávetőleg, hozzávetőlegesen
oyfshnit hidegtál, felvágott
oyfshrift felirat, kiírás, felírás
oyg oyf oyg szemtől szembe
oyg, oygn figyelés, szem, pillantás, rügy, tűfok, lyuk
oygnblik, moment időpont, nyomaték, jelentőség, pillanat
oykhet, oykh is, szintén
oylem, oylem, efntlekh, kool országos, közösségi, általános, köz-, nyilvános
oyringl fülbevaló
oys felüli, felső, szerte, szaporítás (kötésben), át
oys nem többet, már nem, több nem, többé nem, nem több
oysbrokh forrongás, kiáradás, kibúvás, kirobbanás, zendülés
oysdruk kifejezés, szóhasználat, arckifejezés
oysergeveynlekh, oysergeveyntlekh, elter- nagy
oysfirung előadásmód, kivégzés, megvalósítás
oysforshung tudakozódás, érdeklődés
oysfuremen osztály, alak, forma
oysgabe, publikatsye kiadvány, közlemény
oysgang folyomány, kimenetel, követelmény
Oysgedart lesoványodott
oysgehaltn következetes, sűrű
oysgemoret, farhungert kiéhezett
oysgetrotn visel, elkopik, elnyű, kopott
oysgeyn, shtarbn érmesajtoló, érmesajtoló szerszám, csavarmenetvágó
oyshargenen mészárlás, vérfürdő, öldöklés
oysklaybn, dluben, dloyben, dluben, dliben vminek a java, színe-virága vminek, kiválogatás
oysklern végrendelkezés
oyslebn zikh in megelégedettség
oyslendish nem helyénvaló, távolfekvő, külföldi állampolgár
oysleyg helyesírás, betűzés
oysloz láncfonal, vég, végcél, befejezés, kártszalag
oysmishn keverék
oysnam kivétel
oysnarn rászedés, csaló, csalás
oysnitsn, nitsn használás, használat joga, használat, szokás
oysnveynikst külsőség, külországi, külszíni, felületi, kül-
oysredn végleges, abszolút, tökéletes, legteljesebb
oysruf felkiáltás
oysshepn, oysmutshen kipufogócső, fáradt
oysshlislekh kizárólag, kizárólagosan
oysshtarb kihalás, semmivé válás, kioltás, kialvás, eloltás
oysshtel megnyilatkozás, bemutató, bemutatás, kijelző
oystaytsh, oystaytshung értelmezés
oyster osztriga
oyston zikh könnyű háziruha, utcai ruha, szolgálati egyenruha
oystralye Ausztrália
oystsekhenung különbség, megkülönböztetés, kitüntetés, hír
oystsien terjedés, tér, kifeszítés, nyújtózkodás, tartam
oysvorf kiközösített, száműzött, kitaszított
oyszitsn költés, fedélzeti nyílás, felnyitható hátsó ajtó
oyto vagon, kocsi, autó
oytobiografish önéletrajzi
oytobiografye önéletrajz
oytomatish önműködő, önkéntelen, ön-, automatikus, revolver
oytomobil személygépkocsi, autó
oytsres, oytser kincs
oyvn kemence, sütő
ozhene szeder
pahked, pkhodim, yires-hakoved, pahked tisztelet, félelem
pakhdn, pakhdonim gyáva
pakn belépő (ruhadarab), felöltő
Pamelech lassan
pamelekh lassan
pantser vértezés, páncél, páncélos erő, páncélzat
pantsershif csatahajó
papir, papirn dolgozat, újság, papír
papiros cigaretta
papshoy-sneyelekh kukoricapehely
parad díszszemle, pompa, dísz, parádé, sétány, szemle
parnose eleven, élő, élők, egyházi javadalom, megélhetés
paruk fejmosás, paróka, szidás
pashtes egyszerűség
pasik helyénvaló
paskudnyak, paskudnyatshke csibész, csirkefogó
paste drágakőutánzat, pástétom, strassz, paszta, kenőcs
pastekh pásztor, juhász
patshken mit der feder firkálás
patshken, shmir, shmir, shmirn zsírfolt, kenet, maszat
patshn, frask, patsh ütés, egyszerre
pave páva
paykler dobos, ügynök, üzletszerző
pekl, bintl batyu, csomag, köteg, nyaláb
peklfleysh besózott marhahús, besózott marhahúskonzerv
pelts bunda, seprő, prém, kazánkő, szőr, szőrme, szőrzet
perlgroypn hiányosan, szűkösen, éppen csak, éppen hogy
perzenlekh részünkről, személyesen, személy szerint
perzenlekh személyi hír, személyeskedő, egyéni, magán-
perzenlekhkeyt kimagasló személyiség, egyéniség, személyiség
perzenlikher pronom személyes névmás
perzon, Mentsh, ivri szereplő, valaki, személy, egyén
petrishke petrezselyem zöldje, petrezselyem
peynikn, mutshen, farpeynikn kínzás
pil antibébi tabletta, teniszlabda, labdacs, tabletta
pinktlekh, aroyskrign egzakt, precíz, szabatos
pintl, taytlen poén, konnektor, csattanó, jellemvonás, pontérték
pintset kis csíptető, csipesz
Pipek, pupik köldök
pirog, mutersheyd vagina, vagina, levélburok
pisk, moyl torkolat, luk, száj, bejárat, nyílás
pistoyl pisztoly
Pitsel, pitsink, kleyntshik kicsi, pici, picike
piyane piano, zongora, halkan
pizshames pizsama
plakat, afish plakátragasztó, poszter, plakát, postaló
planet bolygó
plaplen csobogás, gagyogás, gügyögés
plapleray érthetetlen beszéd, összevissza beszéd
plastik formálható, műanyag, plasztikai, alakítható
plats detonáció, kirobbanás, robbanás, felrobbanás
plats házhely, fekvés, hely, telek
platsn megbomlik az egység, hasított, rés, fél pohár ital
pletsl csapó, pukkantó, dicsekvés, zúzó, szájhősködés
pleytse, tsurikvegs hátul, ezelőtt, törekvő, támla, hátvéd, hátulja
plid költés, fajta, nem
plikhevat lekopasztott, színtelen, kietlen, csupasz, tar
plimenik unokaöcs
plimenitse unokahúg
ploimdik csodálatos, csodálatosan, meglepően, hihetetlen
plus külön, összeadásjel, plusz, hozzáadva, többlet, és
plus vagyon, előny, vagyontárgy, birtok
poeme vers
pokost, pokostirn politúrozás, lakk, külső máz, politúr, fénymáz
polet menekült
politik politikai, politikai meggyőződés, politikai elv
politish politikai
politse párkány, zátony, homokpad, szél, polc
politsey szobarend, körletrend, táborrend, rendőrség
politsyant rendőr
polke, dikh, polke comb
polkovnik ezredes
polne, perfekt hibátlan, tökéletes
pomidor, tomat, pomidar paradicsom
ponem szín, fejtési felület, elölnézet, rágófelület, arc
por egy pár, házaspár, pár, fogat
porets földbirtokos
portsye, kheylek osztályrész, adag, részlet, porció, darab, rész
Portugal Portugália
poshet bamba, valóságos, együgyű
poyk, payklen, poykn tartály, dob, dobolás
pozemke, truskafke eper
praktish praktikus, célszerű, valóságos, gyakorlati
prayz ár
precedent irányadó eset, példa, precedens
preferents, libershtkeyt előny, kedvezmény
prefiks előképző
prekhtik, hiderdik, bild sheyn káprázatos, kápráztató, pazar, bámulatos, fényűző
Preplen, beben motyogás
pretsiz precíz
pretsizkayt szabatosság, pontosság
pretsl sósperec, sósrúd
printsesin, bas-malke hercegné, hercegnő
problem, oyfgabe számtanpélda, probléma
produkt készítmény, szorzat, termék, termény, gyártmány
profesor hitvalló, valló, főiskolai tanár, professzor
profesye élethivatás, szellemi foglalkozás, mesterség
profesyonel szakértő, szakember, szakmabeli, szakmai, profi
profit, profitirn profit, haszon
proletaryat proletariátus
prominent kitűnő
propagande hírverés, propaganda
prost útszéli, hivatásos, barátságos, közösségi, átlagos
protemdik részletes, kimerítő
protim, prat osztag, rész, gépelem, részletezés, eligazítás
protsedur jegyzőkönyv, eljárás
proyekt beruházás, kutatási feladat, kutatási téma
proze prózaiság, prózai, próza, hétköznapiság
prubirn ismérv, vizsga, vizsgálat, próbatégely, próbatétel
prushim, poresh remetenő, félrevonultan élő ember, elszigetelt
pruv kísérlet, merénylet
pruvn kísérlet, hárompontos gól (rögbiben)
pshite eltekintve vmitől, nem is szólva arról
pshore kiegyezés, kompromisszum
psikhiatrie elmeorvostan, pszichiátria
psikhiatrish elmeorvostani, pszichiátriai
psikhik lélek, nagy keretes állótükör, psziché, szellemke
psikhoanalitiker lélekelemző, pszichoanalitikus
psikhoanaliz pszichoanalízis, lélekelemzés
psikholog pszichológus, lélekbúvár
psikhologie pszichológia
psure, bsure üzenet, mondanivaló, szóbeli üzenet, evangélium
ptire haláleset, átruházás
punkt hozomány
puter nyalás, vaj, hízelgés
Pyesseh színművészet, színműirodalom, drámaírás, színmű
radio rádió, rádiókészülék, rádióüzenet, rádióhíradás
rakhmim irgalom, áldás, könyörületesség, kegyelem
rakhmones szánalom, részvét, könyörület
rakhves szélesség
rakhvesdik kiterjedt, tágas, téres, terjedelmes
ramoes menedékhely, ravasz kibúvó, mentség, kifogás
rampe átverés, felhajtó, rámpa, panama, rézsű (töltésé)
rateven mentés, megmentés, kiszabadítás, kimentés
ratever megmentő, megszabadító, takarékos ember, jó gazda
rats, shtosher rongy ember, patkány, áruló
rayes bizonyíték
raykh mulatságos, zengő, pompás, gazdag, termékeny, buja
rayz rizs
realistish élethű, valószerű, gyakorlatias, realisztikus
realitet, vor, virklekhkayt valószerűség, tények, tény, valóság, élethűség
realizm realizmus, valószerűség
redaktor szerkesztő
redl napóra, tárcsa, osztókörlap, számlap, óralap
red-loshn beszélt nyelv
redner képviselőház elnöke, beszélő, hangszóró, szónok
rege, herefayen folyó hó, sürgős, azonnali
regel, bahershn, hershn, hershn, hershaft, regl vonalzó, szokvány, uralkodás, szabály, szokás
regn zápor, eső, özön
regn-boygn szivárvány
regn-mantl esőkabát
rekhiles rágalmazás, becsületsértés
rekhtfartik jogos, tisztességes
rekl asszony, szoknya, alj, leány
religye vallás
religyez szerzetes, istenfélő, ájtatos, apáca, szerzetesi
rentsl aktatáska
repetitsye próba, ismétlés
reptilye, sherets, shrotsim aljas féreg, csúszómászó, hüllő
rern-shloser vízvezeték szerelő
reshime lista, névsor, posztószél, oldalra dőlés, lajstrom
retekh retek
retenish misztérium, hittitok, titkolózás, titokzatosság
retsikhe vérengző volta vkinek, gyilkos volta vminek
rey sor, csónakázás, zenebona, leszidás, összeveszés
reyakh, reyekh, reykhes bűz, büdösség
reyster, leyster sorrendi jegyzék, szolgálati beosztás jegyzéke
rikhter bíró, szakértő
rikhtung címzés, ügyvitel, utasítás, vállalatvezetőség
rimen szíj, heveder, váll-lap, pánt, ragtapasz, vállszíj
rinderns marhahús, izomerő, izomzat
rindfleysh marhahús, izomerő, izomzat
rip feleség, erezet, borda, oldalborda, bordázat
ris, trer könny, hasadás, csepp, repedés, könnycsepp
riter ló (sakkban), lovag
ritmen, ritem ritmus
ritshke, taykhl patak
ritual szertartáskönyv, rítus, szertartás, rituálé
riz óriás
rizik kolosszális, gigászi
rizikant fogó személy, jegyszedő, vevő személy, tolvaj
rizikantish vakmerő, merész
rom rum, szesz, szeszes ital, fura
roman novella, újfajta, regény, újszerű
romantik költészet, románc, romantikus dolog, verses regény
romantish regényes, romantikus
rot, rat egyetemi tanács, tanácsülés
rov őrnagyi rang, többség, szótöbbség, nagykorúság
roykhern, reykhern gőz, füst, dühroham, pára, felindulás
royshn, yogenish tülekedés, roham, rohanás, szittyó, káka, tolongás
royt vörös golyó, bronzszínű, vörös, vörös szín, piros
royz, roze megdagad, duzzad, elnapol, megduzzad, előlép, kel
roz rózsaszín, rózsaszínű
rozeve vörös, vacak, pirospozsgás, piros, nyamvadt
rozik, roze rózsaszínű, rózsás
rozshinke mazsola
ruakh, rukhes, ruekh irodalmi néger, szellem, hazajáró lélek, lélek
rubl rubel
ruen, ru, iberike, opru pihenés, maradék
rufn, onrufn telefonbeszélgetés, függöny elé szólítás, hívás
rugze, kas méreg, harag, bosszúság, düh, indulat
rukn hangcsúsztatás, hosszú előke, glissando, dia
rukvire logarléc
rukzak hátitáska, hátizsák
rusish orosz
sakh, fil nagy mennyiség, sok, számos
sakhakl, skhakl abszolút, totális, összeg, összes, egész
sakone, sonim ellenség, ellenfél
salat fejes saláta
sam méreg
sarkazm maró gúny, gúnyos megjegyzés, szarkazmus
sarne, hirsh őz, szarvas, rőtvad
say vi say mindenesetre, mindenképpen
saydn kivéve ha, kivéve hogyha, hacsak, ha nem
sazshlke tavacska
sechtsik, zekhtsik hatvan
selerye zeller
sesie, sesye gyűlés, ülésszak
shafung teremtés, mű, világ, divatkreáció, alkotás
shakres, sheker vacok, tanya, fekvés, helyzet
shal, sharf ferde lapolású hegesztés, sál, ferde lapolás, kaja
shalkhaftik csintalan, komisz
shalkhaftikeyt csintalanság, gonoszság
shalve hercegi cím, derültség, nyugalom, higgadtság
shalvedik, zakht zavartalan
shampanyer pezsgő
shand sértés, megalázás, lealacsonyítás
Shandeh, kharpe, umkoved kegyvesztettség
Shandhoiz kupleráj
shat! fogd be a szád!
shatsn kiszámítás, előkalkuláció, megállapítás (előre)
shayekh tsu tartozó, helyénvaló, vonatkozó, alkalomszerű, illő
shayer szénapajta
shaykhes, batsiung elbeszélés, viszony, elmondás, arány, vonatkozás
shayle, onfreg, oysfregn, kashes, frage, kashe probléma, kérdés, vita tárgya, kétség
shayn kihevülés, felhevülés, izzó fény, parázslás, izzás
shayndl dísz, díszítés, dísztárgy, díszítmény, ékesség
shaynen fényesség, cipőfényesítés, fényesítés, ricsaj
shaynturem világítótorony
shayt nagy darab
shedlekh, mesukn veszélyes
sheferish, shaferish teremtő, kreatív
sheliyekh, shlikhem, shlukhim követ, küldött
shelkhl, kubik kupa, csapágycsésze, Erichsen-benyomódás, sors
shemen zikh szemérmes
shemevdik dobás, bátortalan, szemérmes, megbokrosodás
shep kanál, teknő, hangsiklás, puttony, jó fogás, szapó
sheps, shof málészájú, juh, birka
sheptsh, sheptshn ellenőrizhetetlen hír, titkon ejtett célozgatás
sher olló
shetekh, shtokhim szerv, tájék, vidék, röpirat, traktátus, időtartam
sheyd, vagine, pirog, pirge vagina, vagina, levélburok
sheyn szép, gyönyörű
sheynkeyt szépség
sheyres maradvány
sheytl fejmosás, paróka, szidás
sheyvet, shvotim pereputty, néptörzs, társaság, faj
shif hajó
shifl mártásos csésze, csónak, csésze, kis testű hajó
shikn, tsushikn, aroysshikn erős bukdácsolás, felemelkedő mozgás, emelő hatás
shindl zsindely, névtábla, bubifrizura, nagyszemű kavics
shisl tekegolyó, pipafej, fagolyó, medence, ivás, kupa
Shissel mosdókagyló, vízgyűjtő terület, mosdótál, vájdling
shiter kivételes, félig sült
shkhite leölés, öldöklés, levágás, mészárlás
shklaf, knekht rabszolga
shklaferay rabszolgaság, rabszolgamunka, lélekölő munka
shkroben, shobn leheletnyi vajréteg, karcolás, slamasztika
shlakht ütközet, csata
shlaksik hirtelen esésű
shlang kígyó
shlank nyúlánk, karcsú
shleferdik, shleferik, shlofndik álmosító, álmos, kásás (gyümölcs)
shlekht gonoszság, betegség, veszedelem, gonoszul, rosszul
shlekhts méltánytalanság, igazságtalanság, gaztett
shlep jenki, tépés, rántás
shlep, trogn, trogn röppálya, röptávolság, röptáv, hordtávolság
shleper, betler egyén, szegény ember, szegény, koldus, pasas
shlepn vontató-repülőgép, révkalauzhajó, ellentartó
shleser, shlos hajózsilip, hajfürt, elakadás, lakat, zár, torlasz
shleyer fátyol, lepel, függöny
shlimazl, brokh, umglik, maler csapás
shlimil, Lemeshkeh kontár, ügyetlen ember
shlisl, Shlissel billentyű, kulcs, korallsziget, jelmagyarázat
shlof, shlofn álom, alvás
shlofloz álmatlan, éber
shloflozikeyt álmatlanság
shloftsimer hálószoba
shlogn verés, lebegés, söpör, vesztes, ketyegés, kopogtat
shlogn zikh ütközet, bokszmérkőzés, küzdelem, harcképesség
shlok gutaütés, szélütés, szélhűdés
Shloof, dreml, dremlen napóleon-arany, bolyhozott szövetfelület, pihe
shloser lakatos
shlus következtetés
shmaltsn zsír, zsiradék, kenőanyag
Shmaltzy gabonában dús, giccses, elkoptatott, szakállas
shmate rongy, felmosórongy
Shmeis súlyos ütés
shmek kis szivar, szag, fuvallat
shmekedik jó illatú, illatos, jó szagú
shmendrik tökfejű ember, együgyű ember, szamár ember
shmerts, vey, vey, veytik szenvedés, kellemetlenség, kín, büntetés
shmid patkolókovács
shmidern, hamer kakas (puskán), kalapács, kalapácscsont, pöröly
shmidhamer nagykalapács, kőtörő kalapács, pöröly
shmie bírósági tárgyalás, hallás, hallótávolság
shmirkrez krémsajt
shmits, opshmaysn fenékre ütés, ütés tenyérre
shmokh, shmeykhl mosoly
shmol keskeny, korlátozott, szűk látókörű, szűk
shmontses butaság, könnyelműség, ostobaság
shmontses képtelenség, badarság
shmuck ostoba ember, kurva vmi, szar vmi, bosszantó dolog
shmuesn, shmuess, Shmooz, reyd, redn, shmues beszámoló, beszédtárgy, beszédtéma, üres beszéd
shmukht szag, illat
shmuts nyálka, iszap
shmuts, drek talaj, szenny, salak, föld, ürülék, piszok, sár
shmutsik szégyenletes, szeles, alávaló, erkölcstelen, ködös
shnaydn szabás, riszt, réselés, metszet, lógás, hasíték
shnek csiga
shnel érezhetően rugdalózó, éles, érezhetően mozgolódó
Shnell, oyf der gikh, in gikhn, oyf gikh gyorsan
shney hó, kokain
shneyele hópehely, hópihe
shnitke szendvics
shnorer egyén, szegény ember, szegény, koldus, pasas
shnur meny
sho óra
shochn, shokhn, shkheynim, shkheyne szomszéd, felebarát
shokh sakkjáték, sakk
shokirn bozontos, ijedtség, ütközés, összecsapás, ütődés
shoklen zikh pillanat, vibrálás, megrázkódás, megrázás, turmix
shop mosómedve
shorkhen, shorshn zörgés, suhogás, susogás
shos golyó, lő, meglő, lövés, dobás, próbálkozás, rúgás
shotn, nokhshpirn tükörkép, állandó kísérő, árnykép, oltalom, árny
shoyb osztásmező, tábla, táblaüveg, mező, üvegtábla
shoybvisher ablaktörlő
shoyderlekh rettenetes, ijesztő, rettegett, szörnyű, irtó
shoymen, shoym tajték, hab
shoyn már
shoys takarás, cimpa, fedél, öl (testrész)
shoyshpiler, aktyor színész
shpalt, brokh hasíték, betörés, sportbajnok, favorit, csattintás
shpan, shtopl eljárás, lépés, előléptetés, lépcsőfok, járásmód
shpanendik érdekfeszítő, gerjesztő
shpanier spanyol ember, spanyol
shparn zikh vitatkozás, vita
shpasik mulatságos, bizarr, furcsa, vicces, nem mindennapi
shpatsirn járás, sétány, gyaloglás, járásmód
shpatsirndik gyaloglás, séta
shpayen ásónyomnyi föld, futó eső, futó havazás, nyárs
shpayzarnye spejz, éléskamra
shpet késő, utóbbi, néhai, legutóbbi, legújabb, volt
shpeter későbben
shpigl példakép, tükör
shpilekhl játékszer
shpiler játékos
shpin hosszúnyelű serpenyő, támasztórúd, dugattyúagy
shpinvebs, shpinvebekhts pókháló
shpits csúcstalálkozó, csúcspont, orom
shpitsik csúcsos
shpiz dárda, szökellés
shpogl nay vadonatúj
shponke mandzsettagomb
shporn konzerv, befőtt
shprayz hosszú lépés, nagy lépés, terpesztávolság
shprayzn, zang peckes lépkedés, cserkészés, inda, kocsány
shprikhvort, veltsvertl közmondás
shpringen ugrás, megriadás, ugrató, felpattanás, ugróakadály
shprits hirtelen kitörés, kilövellés, hajrá, sugár
shprotsn csíra, sarjadék, bimbó, rügy, sarj, hajtás
shprukh, shprokh varázsige
shprung vízbemerülés, bemerítés, fejesugrás
shpur lábnyom
shraybmashin, shraybmashinke írógép
shrek rémület, rettegés
shreklekh iszonyú, borzasztó
shrift betűkészlet, szenteltvíz tartó, keresztelő medence
shrift írásmód, írásművészet, irodalmi alkotás, írás, mű
shriftlekh írásban
shriftshteler író, írnok
shroyf villámcsapás, tolózár, závárzat, rigli, futás
shroyfn hajócsavar, kefélés, zsugori, uzsorás, smasszer
shroyfntsier csavarhúzó
shtal, shtoln, shtol kard, acél fűzőmerevítő, fenőacél, acél, penge
shtaltik, sheyn gefuremt formás
shtandpunkt álláspont
shtarbikeyt halandóság, halálos mivolta vminek, halálozás
shtayer adózás, rovásadó, adóteher, szemrehányás, díj, adó
shtayf szilárd, rideg
shteg kerékpárút, kerti ösvény, járda, útvonal, ösvény
shtekel, shtekn, shtekn rúd, bot, hokiütő, fadarab, karó, sorjázó, vessző
shtekhik viszkető, tüskés, szúrós, csiklandó, bizsergő
shtekhler sündisznó
shtekhl-khazer sündisznó
shtekhn lökés, ösztöke, döfő ár, nyárs, hegyes szerszám
shtele pozíció
shtemplen bélyeg, bélyegző
shtender szónoklat, őrbódé, őrfülke, fedett pilótaülés
shtendik, keseyderdik konstans, változatlan
shtern csillagzat, sztár, csillag
shtern homlok
shtetl, derfer, dorf község, falu
shteyendik, shteyik pangó, mozdulatlan, stagnáló
shteyger, veg, drokhim, shteyger, derekh távolság, eljárás, el, szokás, mód, módszer
shteyn dominó kocka, mag, golyó, 14 font, vesekő, 6, kő-
shteyn, feldz, shteyn kődarab, ékszer, kristályosított kábítószer, kő
shteyn, shteyn, laydn, aynshteyn zikh, laydn alsó része vminek, tanúk padja, leállás, álláspont
shteynern teljesen tönkrement, leégett, köves, kövecses
shtiferay, shtifn mókázás, pajkoskodás
Shtil halk, gyenge, halkan, puha, lágy, lágyan, sima
Shtil, nokh alts, ruik, ruik még mindig, állókép, csend, messzebb, még távolabb
shtilkeyt nem feltűnő, diszkrét, békés, nyugodt, halk, béke
shtim, kol zönge, hang, igealak, szavazat
shtimen, opshtimen vegn, opshtimen, opshtimen szavazás, szavazati jog
shtimung szeszes italok
shtitser szurkoló, támaszték, támogató
shtivl, bot torok, jégképződést gátló berendezés, bakancs
shtof, materyal, materiyel fizikai, tárgyi, anyagi, ruhaanyag, lényegbevágó
shtok leszálló, partra szálló, rakodópart, rakpart
shtokh csípés, szúrás, fullánk
shtolts büszke, öntelt, önhitt
shtolts gőg, büszkeség, kevélység, önérzet, tetőfok
shtorim, shtar, akt tény, tett, közjegyzői okirat, cselekedet, okirat
shtot város
shtot, shtet város
shtoyb, porekh por, steksz
shtoybik szürke, unalmas, porlepte, porszerű, poros, sivár
shtoynung ámulat, meghökkenés, elképedés, csodálkozás
shtoysn lökés, taszítás, tolás
shtral rája, fénysugár
shtrayf vonal, korbácsütés, csík, sujtás, szalag
shtreb igyekvő, törekvő, versengő
shtrebn szándék, célzás
shtreng szoros, szabatos
shtrik koszorú, hajókötél, sor, radarzavaró eszköz, kötél
shtrikh külső megjelenés, megvilágítás, szempont, nézőpont
shtrikl, shnirl füzér, párkány, húr, szénzsinór, béléscső-rakat
shtrikn tömörül, köt, tömörít, szorosan egyesül, összehúz
shtrof büntetés
shtrom özön, folyó, áram, áramlás, irányzat, áradat
shtromshvell zuhatag, sellős folyószakasz, zúgó
shtroy, shtroyen, shtroyern szívószál, szalmaszál, szalmakalap, szalma
shtroykhl ütődés, bölömbika bőgése, ütés, főtetörés, lökés
shtroykhldik döcögős, hepehupás
shtub szoba, hely, terem, férőhely
shtul, benkl tanszék, szék
shtum hangtalan, zöngétlen
shtup, shtupn tolás, szorult helyzet, erőfeszítés, protekció
shtupndik vállalkozó szellemű, tolás, energikus, tetterős
shtupvegl kézi targonca
shturem, shturemen, shturm megrohanás, vihar
shturemen ostromlás, veszélyes fenyegetés, roham
shturkhen lökés, döfés, zsák
shukh patkó, cipő, kábelsaru, fékpofa, félcipő
shul iskolaépületek, vizsgáztató- és előadóterem, kar
shuld bűnösség, vétkesség, bűntudat, bűncselekmény, bűn
shuldik vétkes, büntetendő, bűnbánó, bűntudatos
shup pihe, repedés, vékony réteg, kovácsreve, lemezke
shure, liniye körvonal, vezeték, egyenes, útvonal, származási ág
shuster cipész
shutef, shutfim üzlettárs, részes, partner, táncpartner
shutfes társulás, társas viszony, kereskedelmi társaság
Shvach, blas, bleykh halovány, pelyvapikkely, fakó, palánk, kerítés
shvakh gyarló
shvan hattyú
shvants, shmendrik, nar, shvents, Shmegegi bolond ember, udvari bohóc, együgyű, gyümölcskrém
shvarts feketeüszög, fekete szín, fekete ruha, sztrájktörő
shvartse yagde fekete áfonya
shvaygndik hangtalan, zajtalan
shvebn tutaj, kikötőhíd, kerekeken vontatott dobogó, úszó
shvegerin sógornő
shvel küszöb
shveml gomba, gyorsan feltörő személy, gomba alakú tárgy
shverd kard
shverikeyt nehézség, bonyolultság, akadály
shvern szitkozódás
shvester lánytestvér, húg, nővér
shvesterkind hasonló, rokon, unokaöccs, unokanővér, unokabátya
shveys izzadság, izzadás, veríték
shviger, mekhutnste anyós
shvimen az események sodrása, események sodrása, lebegés
shvitsbod gőzfürdő
shvoger sógor
shvue eskü, fogadalom, káromkodás
sibe ügy, ok, per
simbol jel, szimbólum, jelkép
simen, simonem mérték, célpont, szint, márka, nyom, osztályzat
simetrie szimmetria, részarányosság
simkhe misézés, misemondás, megülése vminek, celebrálás
simkhe párt, csapat, parti, buli
sine, faynt hobn gyűlölet
skhoyre áru
skhus, barekhtikung nyomdai sorkizárás, megokolás, indoklás, mentség
sloy zökkenés, korsó, bögre, nyikorgás, megrázkódtatás
slup postakocsi, őrszem, postahivatal, állás, cölöp
smakh, reshus, deye engedély, felhatalmazás, hatóság, szakértő
smark, noz-shleym rongy alak, takony, piszkos fráter
sod gyümölcsöskert
sod, sodustik, besodik rejtelem, titokzatos, diszkrét, titok, titkos
sode szénsavas üdítőital, szódavíz, szóda
sofkl-sof, sof-kol-sof, sofkol-sof végre valahára, végre
sokhrim, soykher üzletember
solidaritet, solidarishkeyt összetartás, szolidaritás, együttérzés
solist szólóénekes, szólista
sopran szoprán
sotn, tayvolim, tayvl tépőfarkas
sotsialistish szociológiai
sotsyal társas, szociális, társas összejövetel, társadalmi
sotsyalist szocialista
sove bagoly
soyne, soyne sonim ellenség, ellenfél
spektakl látványosság, látvány
spetsiel különvonat, különkiadás, speciális, sajátságos
spinat spenót
sport időtöltés, rendellenesen fejlődött szerv, játék
sportn sport-, sport
sprenzhine, spruzhine repedés, rugó, ugrás, forrás, megvetemedés, tavasz
sprunzhine repedés, rugó, ugrás, forrás, megvetemedés, tavasz
stam teljes, szerzetes, szabályos, szokásos, tényleges
stanik melltartó
stantsye bérlemény
stashke, rebe-nisl, fistashke földimogyoró
stashkeshmir mogyoróvaj
stelye, sufit plafon, mennyezet
stil fajta, karcolótű, jelleg, típus, divat, bibeszál
stipendye ösztöndíj
stire különbözőség, ellentmondás
stolyer ács, asztalos
strofe versszak, strófa
stsene színtér, színhely, táj
stsenish, stsenish színpadi, kies, színpadias, festői, látványos
svive környezet
svor természetesen, mindenképpen, bizony
taam, aromat, tam jellemző tulajdonság, sajátosság, légkör, aroma
tabak dohány
takef, koyekhdik, koyekhdik, shtark hatalmas, nyomós
takhshitim, takhshet poronty, vékony szénréteg
taksi taxi, autótaxi
talant különleges képesség, a hírességek, nagyságok
talmid, student diák, egyetemi hallgató, hallgató
talmide szembogár, pupilla, diák, tanuló
talye ingváll, hajóközép, elkeskenyedő középrész, derék
talyen, talyonim hóhér
tamtses, tokh, mehus, tsamtseysim kivonat, eszencia, illatszer
tank felvevőgép hordozható fülkéje, harckocsi, tartály
tante, mume nagynéni
tapn, dershpirn hangulat, érzet, érzékelés, tapintás, érzék
tarakan csótány, svábbogár
tash szatyor, vadászzsákmány, zsák, zacskó, táska
tashme, bendl rendjelszalag, sáv, pántlika, csík, szalag
tashmesh-hamite, tashmesh közösülés, nemi közösülés
tashngelt zsebpénz
tate apa, páter, atya
tate papa, apuka, apu
tayer drága, kecses, finnyás
tayge tajga
taykh folyó, vízfolyás, áradat, folyóvíz, favágó munkás
tayne érv, szóváltás, okoskodás, vita, érvelés
tayneg, mekhaye, taynugim tetszés, kedv, szórakozás, kedvtelés, óhaj, kéj
tayne-umayne panasz, bántalom, reklamáció, baj
taytsh, pshotim, batayt, pshat jelentés, jelentő, szándékú, kifejező
tayve, yeytser-hore, laydnshaft szenvedélyes szerelem, szerelem, dühkitörés, düh
tayvlonish ördögien, pokolian
teater színház
teglekh napi
Teier drága, költséges
teke, fayln ráspoly, adatállomány, iratgyűjtő, iratrendező
tekhniker szakember, műszaki, kivitelező
tekhnish műtani, alaki, jogilag vmilyen, technikai, ipari
tekhnologye technika, technológia, műszaki tudományok
tekhter, tochter, tokhter lány
tekl, tok babaarcú de nem okos nő, baba, segítőkész
tekst szöveg, kiírás
tekufe kor, éra, korszak
telefon telefon
telefonirn telefon
telepatish pszichikai, lelki, médium
telerl csészealj
teleskop messzelátó, távcső
televizye televízió
teme, sugye téma, közhely, általános érv
temimesdik gyermeteg
temperatur hőmérséklet
templ halánték, templom
teologish teológiai, hittudományi
teologye hittudomány, teológia
teoretish elméleti
teorye elmélet, elképzelés, nézet, teória
terets, terutsim, antshuldikn igazolás, mentség, ürügy
terkish török nyelv, török
term tag, menstruáció, szakszó, havibaj, félév, időszak
termin határidő, lapzárta
terorist, teroristish terrorista
tetik, aktiv aktív, ható, tevékeny, cselekvő
tetikeyt, aktivitet ténykedés, tevékenység, aktivitás, elfoglaltság
teve, natur sajátosság, minőség, jelleg, természet
teyg guba, tészta, dohány
teykef közvetlenül, mihelyt, amint
teyl, instants kerület, hadosztály, válaszfal, felosztás, osztás
teylevdik osztható
teylkhl, teylekhl szemcse
tfile imádság, ima, kérelem, kérés
tfise fogház
thom szakadék, végtelen idő, végtelen mélység
tif ravasz, óceán, mélyen, tenger, mélység, álnok
tifenish bölcsesség, melegség (színé), falvastagság, alj
tiger tigris
tikhl, noztikhl zsebkendő
tikunim, farbeserung, tikn tökéletesítés, előmenetel
tilem, tel mészárszék, összevisszaság, rendetlenség, vágóhíd
tink gipszvakolat, flastrom, vakolat, tapasz
tint tinta
tip típus
tipish tipikus, mintaképül szolgáló, jellemző
tir bejárat, kapu, ajtó
tiran tirannus, kényúr, királymadár, zsarnok
tish tábla, fennsík, asztal, mutató, plató, felület
tishtekh abrosz
titl cím
tkhoyr utolsó fráter, ronda fráter, bűzös borz, szkunksz
tkumedik, ekshnuskdik, tkumedik, onhaltik, haftik folyamatos, ismétlődő, örök, folytatódó, szívós
tlie nyújtóállvány, bitófa, bitó
T'noim összekapcsolódás, ígéret, szerződés, program
tokhes alfele vminek, altáj, hátsórész
tolk, bafel, ordenung, bafel, seyder, bafeln határozat, parancs, utasítás, szerzetesrend
tomed, alts mindig
ton muri, alaphang, detto, ugyanaz, tonika, C-hang
top bögre, rohamsisak, zománcedény, kanna, lövés, kupa
topl még egyszer annyi, hasonmás, kettős fogadás, két-
toplshteyner, atsomes, verfl, etsem játékkocka, játékkocka, kockázás, dobókocka, kocka
torbe, zak, zek kirablás, zsák, rablott holmi, ágy, hálóhely
toren döfés, injekció
tovl, bret játékasztal, tanács, keménypapír, sakktábla, koszt
toyb alábukik, bemerít, alámerül, fejest ugrik, beugrik
toyb galamb, balek
toyb süket
toyb vi di vant süket
toyblekh nagyothalló
toyer kapu
toygikeyt állóképesség, megfelelés, használhatóság
toyshev, toyshovim helybeli, állandó lakos, bennlakó, helytartó
toyt halál, haláleset
toyt, kaput tökéletesen, hulladék anyag, meddő, elhunytak
toyve szívesség, jóság
traybn, yeytser, forn, yetsorim kocsifelhajtó, hadjárat, labdaütés, kocsiút
trefn, hashore találgatás, feltételezés, becslés
Trenen hasadék, hasítás
treyst vigasztalás, vigasz
trinken szeszes ital, ivás, ital
trit bay trit lépésről lépésre
trogedik, shvanger állapotos, hasas, sokatmondó, bővelkedő, vemhes
trogedikeyt, shvangershaft horderő, tartalmasság, terhesség
tropn, fal leesés, hanyatlás, felvonásvégi függöny, csapóajtó
trot, shpanen vki engedelmével, poroszkálás, lépés, iram
troyer, agmes-nefesh baj, szerencsétlenség, szomorúság, bánat
troyerik, batribt, umetik szerencsétlen, szomorú, sajnálatos
tsapl, puts, shmok megrándulás, zökkenés, rángatózás, balfácán
tsapldik vonagló
tsapln zikh vonaglás, fészkelődés, kötélgörcs, kötélgyűrű
tsartkeyt kedvesség
tsatske, tshatshke csecsebecse, bizsu
tsayg, shtof ruhaanyag
tsayt időtöltés, időpont, időszak, idő, korszak, taktus
tsaytung, blat, bleter újság
tseblien zikh suhogtatás, kacskaringó, lendületes tollvonás, tus
tsebrokhn belovagol, törött, törik, meghasad, megtört, tört
Tsedrait félbolond, zsugori, értéktelen, excentrikus
tsedrikn szétnyomás, szétmorzsolás, tolongás, összenyomás
tsehakn hasé, vagdalék, vagdalt hús
tsel cella, akkumulátor cella, lépsejt, elem, méhsejt
tselakhn, lakhn nevetés, kacagás
tsen tíz
tsenerling tizenéves, tini
tsengl nyomófogó, harapófogó, kombinált fogó, csípőfogó
tsent, tsentl tizedik, tized, tizedrész, dézsma
tsentral központi, telefonközpont, központ, közép-
tseshoybert borzas, kócos
tseteyln vízválasztó
tseteylung megoszlás, eloszlatás, elosztás, tagoltság
tsetl nyugta, elismervény, átvétel, blokk
tsetrogn, iberkerenish, tserudert, shroyft fellök, megzavarja a lelki egyensúlyát, felzaklat
tsevarfn szóródás, szórás
tseykhenung rajzolás, rajz, kép
tseylem, tslomim kereszteződő, szemben álló, egymást metsző, átlós
tseyn ízlés, fogazat, bütyök, cakk
tseyner, tson, tseyn bütyök, cakk, ízlés
tshemodan bőrönd
tsherede csapat, sereg, pihe, nyáj, pehely, falka, gyapjú
tshirik, tshiriken csipogás, gőgicsélés, csiripelés, gügyögés
tsholnt haltartó medence, zűrzavar, párolt hús, ragu
tshuve bűnhődés, megbékélés, vezeklés
tshvok karom, szög, köröm
tsi vajon
tsibele vöröshagyma
tsien isten országlása, Sion
tsien keresztény egyház
tsien mennyország, mennyei Jeruzsálem
tsien Sion hegye, mennyei város, Jeruzsálem
tsien slukk, fölény, nyomórúd, rántás, korrektúra, húzás
tsienist, tsienistish cionista
tsienizm cionizmus
tsifer szám-, szám, szám szerinti, számnév, számbeli
tsig mongol kecske prémje, kéjenc, élvhajhász, szatír
tsigar szivar
tsigayner cigány
tsikhtik nettó, ízléses, nem kevert, választékos, formás
tsikl kor, dalciklus, ciklus, ütem (motorban), mondakör
tsil tárgyilagos, cél, objektív, tárgyi, célpont
tsimbl cintányér
tsink cinkográfiai klisé, cink, cink nyomólemez, horgany
tsirk repülőraj, cirkusz, körtér, körönd
tsirkulatsye forgalom, keringés, vérkeringés, példányszám
tsirung ékszerbolt, ékszerészbolt, ékszerek
tsiter reszketés
tsitern szilánk, borzongás, didergés, forgács
tsiung szerencsejáték, lutri, lottó, tombola, sorsjáték
tsivil civil, polgári, polgári egyén
Tsivildivit, vild pusztaság, vadon
tsivilizatsiye kultúra, műveltség, civilizáció, művelődés
tsnies, basheydnkeyt szerénység, mérséklet, igénytelenség
tsod, zaytik tagozat, rokonsági ág, másodrendű, állásfoglalás
tsol 2, hüvelyk, 54 cm
tsol vámkezelési illeték, vám
tsonbarsht fogkefe
tsonpaste fogkrém
tsores nyomor, szenvedés, nyomorúság
tsores, bamien, tsore baj, fáradság, hiba, betegség, fáradozás, gond
tsoye, kak alj, kinövés, trágya, seprő
tsoym, fartsamung kerítés
tsu azonkívül, túl, amellett, túlságosan, is, szintén
tsu fil igen sok, túl sok
tsu gedenken híres, emlékezetes
tsu letst, akhrun, doyern kaptafa, elmúlt, végleges, múlt, utolsónak, vég
tsufal véletlen, egybevágás, egybeesés
tsufelik esetleges
tsuflus befolyás, beáramlás
tsug trén, emeltyűrendszer, szerelvény, népfelkelő
tsugebunden vmivel együttjáró, rögzített, felkötött, erősített
tsuglaykh rendben levő, tömény, direkt, szabott árú, tisztán
tsugob összeadás
tsugreytung előkészület, felkészülés, felkészítés
tsuherer hallgató, hallgatózó
tsuker cukor
tsuklepn cement, kötelék, fogcement, ragasztószer
tsukumen tsu, tsugang bekötőút, feljáró, megközelítés, odavezető út
tsulib dem, tsulibn következtében, miatt
tsum badoyeren sajnálatosan, sajnálatos módon
tsumakhn becsukódik, csukódik, becsuk, csukott, záródik
tsung nyelv
tsunomen csúfnév, becenév, gúnynév
tsunoyfgisn zikh közös bevásárló iroda, össztét, közös eladó szerv
tsunoyfgus fúzió, egyesülés
tsunoyvaks, oyftsi lerövidítés, összevonás, összehúzás, rövidítés
tsushtand, tnay körülmény, feltétel
tsushtayer közreműködés, adakozás, cikk, sarc, felszólalás
tsutritlekh hozzáférhető, elérhető, megközelíthető
tsutsiik, tsutsiendik bájos, vonzó
tsuvarfn türelmetlen fejmozdulat, megvető fejmozdulat
tsuzamen, in eynem, tsunoyf összesen, egyidejűleg, egyszerre, együtt, közösen
tsuzamenarbet együttműködés
tsuzamenfor egyezmény
tsuzen tanúságtétel, szemtanú, tanú
tsuzung refrén
tsvantsikst huszadik
tsvayg elágazás, ág
tsvaygl gally, ágacska
tsvek cél
tsvelf tizenkettő
tsvey kettő, kettes, két
tsvey mol tsvey -szer, -ször, -szor
tsveyik kettős
tsveyt, tsveyter, tsveyte, sekunde, tsveytn párbajsegéd, segítő, másodperc, másodrendű
tsveytaytshikeyt kétértelműség, kettős értelem, félreérthetőség
tsveytrangik másodrendű, másodosztályú
tsvies álszenteskedés, hipokrízis, képmutatás
tsviling ikrek
tsvingen energia, kényszerítés, erőfeszítés, érvény
tsvishn között
tsvishndik közbenső, közbeeső, középfokú
tsvishnshpil felvonásköz, közjáték
tsvit virág
tsvoes, tsavoe végrendelet, testamentum
tsvontsik, tsvantsik húsz
tsvuak hipokrita
tulpan tulipán
tulyen zikh ölelés, ölelkezés
tuman köd
tuml feltűnés tárgya, feltűnés
tumldik kiabáló, zajos, feltűnő, hangos
tunel füstjárat, kürtő, alagút, akna, vágat, aluljáró
tunken fürdés, elhajlás, hajóüdvözlés zászlóval, dőlés
tupen dugasz, könnyű ütés, söntés, menetfúró, dugó, csap
turist természetjáró
turm torony, bástya
tuts tucat
tvue gabonapehely, gabonanemű, gabonanövény, zabpehely
uf, ufa püh!, puff!
ugerke uborka
ukrain, ukrayn Ukrajna
ukrainish, ukraynish ukrán, ukrajnai, ukrán nyelv
um, arum minden irányban, táján, felé, körülbelül, körül
umbadingt, absolut abszolút, feltétlen
umbaholfn balkezes
umbrakhmonesdik irgalmatlan
umendlekh végtelen
umfarshemt szemérmetlen, arcátlan, szégyentelen
umfarshteyenish félreértés
umfeyik tehetetlen, cselekvőképtelen
umfrukhperdik terméketlen vidék, nélkülöző, terméketlen, meddő
umgelumpert félszeg, kínos, alkalmatlan, esetlen
umheymlekh rejtélyes, hátborzongató
umkern zikh, tsurikker, umkern, umkern, tsurikumen visszatérítés, üzleti forgalom, kiegyenlítés
umklor nehezen érthető
umlegal illegális, törvényellenes
umnormal rendellenes, szabálytalan, abnormális
umonshtendik illetlen, nem odavaló, téves, ízléstelen
umpshoresdik gyémántkeménységű, gyémántkeménységű kő
umru aggódás, aggály
umruik álmatlan
umruikeyt nyugtalanság
umtsutroy bizalmatlanság
umzist hasztalan, hiábavaló, használhatatlan
umzist, umzist, bafrayen, bkhinem akadálytalan, szabad, ingyenes, mentes, független
umzistik eredménytelen, jelentéktelen
un meg, és, mintha
un a geshtalt formátlan, alaktalan
univers világegyetem, univerzum
universitet egyetem
unter alatt
unter vegns útközben, útban
unterdrikung elfojtás
untergang csökkenés
untergrunt föld alatti
unterhaltn, untershtitsn, unterhaltn, shtitsn biztosítás, oszlop, segély, pártfogás, segítség
unterkoyfn megvesztegetés, vesztegetési összeg
unternemung kötelezettség, vállalat, temetkezési vállalat
untersheyd, khilek, khilukim különbség
untershlak betét, bélés, szigetelés
untershraybn, shild jel, címtábla, cégtábla, cégér, jelzőtábla
untertetsl poháralátét
untn lejjebb, le, vmi alatt, alant, alul, alulra, lent
uralt régi, ősi, antik
Utz átszúr, tűvel dolgozik, rászáll vkire, zaklat
uvde vállalkozás, munka, lecke
vakants űr, megüresedés, semmi, üresség
vakatsye szünidő
vakh teljesen éber
vakhn ébrenlét, sodor, nyomdok, hajósodor, templombúcsú
vald erdő, erdőség
valdmentsh kegyetlen ember, barbár, műveletlen, vadember, vad
valgerholts sodrófa
valgern lajstrom, zsemlye, tekercs, gördítés, gördülés
valn választás
vanderung kivándorlás, költözés, vándorlás, elköltözés
Vaneh fürdőkád
vant közfal, fal, sorfal
vants poloska
varem melegség, hév, hevesség, lelkesedés, hő, meleg
varem, varemen heves, kemény, felhevült, melegedés, melegen érző
varemes, varmes vacsora
varfn vetés, alternáló mozgás, erőfeszítés, kockavetés
varshtat műhely
vartn oyf felvonásköz, várakozás
varyant váltakozás, variáció, változás, ingadozás
vaserfal vízesés
vaser-tsherepakhe vadgalamb, jó bőr, gerle, tengeri teknős, gerlice
vashbezem fali mosdókagyló, mosdóállvány
vashtsimer fürdőszoba, nyilvános vécé
vayb feleség, hitves, asszony
vaybersh, vayblekh nőnemű, nőies
vaye széllökés, izgalom
vayle, baym, beys, bay dem, beshas rövid idő, amíg csak, mialatt, noha, fáradozás
vaymperl ribizli, ribiszke
vayngortn szőlőskert
vaynik, Zaftik pikáns, lédús, érdekes, leves
vayntroyb szőlő
vays polírozatlan, világos, céltábla szélső köre, fehér
vayter közvetlenül mellette, közvetlenül utána, következő
vayterdik tovább, további
vaytik zárkózott, magányos, távoli
veb vég (szövet), szövet, penge, szövedék, pókháló
veg alapvágat, országút, tárna, vágány, vasúti pálya
vegetarier növényvő, vegetáriánus
vegslayt, vegsman hajóutas
veker vekker, ébresztőóra
vel végrendelet, akarat, kívánság, akarás
veldl liget, erdőcske, berek
velf, volf nagy kan, farkas
velfish farkasszerű
velkh, voser amelyik, amelyet, amelyiket, melyiket, ami, az
veln nyomor, szűkölködés, igény, szükséglet, szükség
velt világ
veltlekh világi
vemen akit, akiket, akiknek, akinek
vend, dreydlen, drey, drey, umdrey esztergapad, forduló, ijedtség, váltás, turnus
vendn egyenes, haladéktalan
vendndik kanyarodás, kifordítás, fordulás, kanyar, fordítás
ventilator szellőztető készülék, gabonarosta, legyező
vepekhts kigőzölgés, gőz, pára
verb ige, cselekvés
verbe fűzfa
vern lesz vmivé, illik vkihez
vert kiválóság, kiváló ember, érdemes, méltó
vert, shats érték
verterbikhl, verterbukh, verterbuch szótár
vertershpil szójáték
vertl mondás
vesh kimosott fehérnemű, kimeszelés, hajósodor, szájvíz
vestl trikó, mellény, alsóing, kising
veter időjárás, időjárási, bányalevegő, széloldali, idő
vetn zikh, farvetn zikh, vet fogadás
vevrik, veverke mókus
vey ton, shatn megsebesít, megsért, árt, kárt okoz
veykh zsenge, kezelő, porhanyós, kényes, gondozó, lágy
veyn bor
veynen, shray kiabálás, zsivaj, kiáltás, sírás
veynerish könnyes, könnyező
veyts búza
vi amol, avek, vi ven időnként
vi nisht iz, leoylem bizonyos tekintetben, bizonyos fokig
vi oykh valamint
vidershtand ellenkezés, ellenzés, ellenzék, szembenállás
vidmung, khinekh dedikáció, felszentelés, dedikálás, felajánlás
vig lengőállvány, bölcső
viglid altatódal
viklen pólya
viklen zikh, vikl, shpinen, vikl dugóhúzó (repülésben), forgás, pörgés, kirándulás
viklkind, eyfele baba, csecsemő
vilder vayn, vaynshtok szőlőtő, szőlő, szőlőtőke
vildgroz kártékony elem, göthös ló, cingár ember, gyom, gaz
vildkeyt vadság
vinkl sarok, szemszög, szög
vint gázok (belekben), lélegzet, fuvallat
vinterdik téli, zimankós, fagyos, télies
vintl szél, szénpor, betonba való rostált salak, dara
vintldik szellős, lendületes
vintshn, vintshung kívánság, óhaj, vágy
vintshoyb szélvédő
virblen pergés, zsinórkerék, örvénylő keringés, forgatag
vire uralkodó, vonalzó
virkevdik hatásos, célravezető, hatékony, hathatós, effektív
virkung, efekt teljesítmény, hatás, effektus, összhatás, okozat
virtuel tényleges, benne rejlő, lényegbeni, látszólagos
visndik értelmes, tájékozott
visnshaft tudomány
visnshaftlekh tudományos
vits, vits, vitslen zikh, shpas, khokhme móka
vog mérleg
vogik, khoshev, vikhtik fontos
vogn kordé, targonca, szekér, kézikocsi, kocsi, taliga
vokabular szókincs
vokh hét
vokhndik heti
vokhntog hétköznap
volkndik felhős, borús
voln, vol gyapjú, fonal, női fanszőrzet, muff, lány
vontses bajusz
vorem, vermer hitvány féreg, utolsó rongy alak, féregnyúlvány
vorhaftik, verhaftik szavahihető, igazmondó
vort szó, szentírás, szólás, üzenet, parancsszó, hír
Vortshpiel szellemes megjegyzés, szellemeskedés
vortsl gyök, ideggyök, szótő, alapja vminek, tő, gumó
vos a mol minden alkalommal
vos nor bármit, akármi, bármi, bármilyen, ami csak
vos, voszhe, vos, sara mi, amely, ami, amit, amelyet, mennyi, amit, az
voyen üvöltés, bömbölés, ordítás, vonítás
voyl tetszetős, megfelelő, előny, vkinek a java, derék
voylerishe loshn szleng
voylltuer, bal-toyve jótevő
voylzayn, sotsfarzorgn boldogulás, jólét
voyn előfordulási hely
voynort, voynung lakóhely, lakás
vu hol
vu nor akárhol, ahova csak, bárhova, ahol csak, bárhol
vuks termés, növés, szerves képződmény, szaporulat
vuksik magas
vulgar közönséges, közkeletű, otromba, vulgáris, útszéli
vulkan vulkán
vunderbar csodás, bámulatos
vundern zikh, vunder csodálat, csoda, csodálkozás, csoda-
vunk hunyorítás, szempillantás, pislantás, kacsintás
Vursht kolbász
vurshteray csemegeáru, csemegeüzlet
vurshtl virsli
yad irányzó személy, irányzó, tanács, tipp, pontozó
yagdes magabiztosság, ín, vakmerőség, ideg, erezet
yakhne tolakodó személy, fontoskodó személy
yakht jacht
yam óceán, tenger, erős hullámzás, hullámzás, sokaság
yamem, yamen óceán
yam-gazlonim, yam-gazlen kalózhajó, kalóz
yam-meydl elbűvölő nő, hableány, sellő, szirén, elbájoló nő
yapan Japán
yapan japán, szigetelőlakk
yarid, yerid zajongás, nagy zsivaj
yash, shnaps lé, oldat, égetett szeszes ital, folyadék
yasher koyekh hála vminek
yashtsherke gyík
yeder tsveyter minden második
yeder, yetvider, itlekh, ayeder mind, minden
yederer mindenki
yeger fedeles zsebóra
yener, yene, yenem annyira, ennyire, az, amaz, akit, evégből, amit
yente, froy nő, asszony
yerlekh évenként, egyszer egy évben, minden évben
yeshue megmentés, üdvösség, üdvözülés, üdvözítés
yesoyme, yesoymes árva
yesurem agónia, nagy fájdalom, lelki gyötrelem, gyötrődés
yetst, atsinder, itst, yetstik, itster, atsind ugyan már!, ugyan, ugyanakkor, jelenleg, nemsokára
yidl zsidó
yikhes deszant, rajtaütés, származás, leszállás, családfa
yingl fiú
yisroyl Izrael
yisroyldik Izraelből való, izraeli
yo igen, igenis, sőt
yog, shtrebung űzés, törekvés, elfoglaltság, keresés
yokh tejhordó iga, szemöldökfa, rabszolgaság, járom
yold tuskó, tömb
yom (imim), togik nappal, nap
yomern, vaygeshray, baklogn panasz, sirám, lamentáció
yontefdik spicces, ünnepi, ünnepi hangulatú, ünnepies
yorhundert évszázad
yorik egyéves, egy évig tartó
yortog évforduló
yortoyznt ezredév, millennium, eljövendő boldog kor
yortsayt időszak, évszak, szezon, évad, idény
yortsendling évtized
yoyresh, yorshim örökös
yoysher becsületesség, szépség, méltányosság, tökéletesség
yoysher sértetlenség, tisztesség, feddhetetlenség
yugnt ifjúság, ifjúkor, fiatalság
yugntlekh ifjúkori, fiatal, ifjú, ifjúi, fiatalos, ifjonti
yung fiatal
yungatsh csirkefogó, hitvány ember
yungelayt fiatalok, ifjúság
yunger-man, bokher fiatalember
žabe, zhabe mentezsinór, szuronypapucs, markolatszíj, béka
zafren sáfrány
Zaier gut jól van, igenis, igen jó
zal nézőtér
zalb gyógyír, balzsam, gyógykenőcs, enyhülés, kenet
zalp sortűz, szóözön, zápor (ütéseké), levegőből ütés
zaltsn sóban eltett, sóban pácolt, só, nátriumklorid, íz
zaltsnvaser tengerben élő, tengervíz, könnyek, sós víz
zamd homok
zamler áramszedő, jegyszedő, pénzbeszedő, gyűjtő
zamlung gyűjtemény, gyűjtés
zat megelégedett
zats mondat
zaverukhe hóvihar
zaydn, zaydns, zaydn, zayd selyem
zayen rándulás, vonás, baktériumtörzs, megerőltetés
zayf, zeyf szappan, csúszópénz
zayt, zaytl szállodai kisinas, apród, kisinas, oldal, lap
zaytiker kívülálló, nem esélyes, nem bennfentes
zechtsn, zekhtsn tizenhat
zegn, zeg közmondás, gondoskodik vmiről, ért, átél, fűrész
zekl zacskó, állat erszénye, táska a szem alatt
zelb, zelb, eygn, zelbik ugyanaz, ugyanúgy, azonos
zelbikeyt, identitet személyazonosság, azonosság
zelbshtendikeyt függetlenség
zelbst-farshtendlekh nyilvánvaló, magától értetődő
zelbstmord öngyilkosság, öngyilkos
zelner, soldat közlegény
zeltn ritkán
zeneft mustár, mustárfű
zets, shlager becsapódás, bírálgató megjegyzés, szerencsés ötlet
zetsn, zits ülőhely, mandátum, központ, vidéki kastély, ülés
zeyde nagyapa
zeyen koca, emse, anyadisznó
zeyer nagyon, igazi, éppen az a, igen, maguk a, maga a
zeyer -ök, -juk, -ok, -jeik, -eik, -jök, -jaik, -jük
zeyger óra
zeygerl őr, városi éjszakai rendőrség, toronyőr, ébrenlét
zeykher nyomdok, kerékcsapás, nyom, istráng, maradvány
zhaner zsáner, életkép
Zhlob durva, faragatlan
zhmenye nehezen kezelhető, nehezen fegyelmezhető, maroknyi
zhurnal magazin, tölténytár, képeslap
zhurnalism újságírás
zhurnalist újságíró
zibet heted, hetedik
zibetsik hetven
zibetsn tizenhét
zibn hét, hetes
zidlen, Makeh, klole átok
zidn bugyborékolás, zubogás, forrás, bugyogás, buzogás
zifts, ziftsn sóhaj, sóhajtás
zigerish nyertes, győztes, nyerő, megnyerés, nyerés
zigl, khasmenen, khsime, khsime lezárás, padlóbevonat, papírpecsét, forrasztás
zigzag cikcakk, zegzug, cikcakk vonal, szerpentin
zikh önmaga, maga, magának, maga magát, magát, önmagát
Zikher bizonyosan, minden bizonnyal, biztosan, bizonyos
zikherkeyt biztos
zikher-shpilke, zikher-nodl, zikher-nodl, agrafke biztosítótű, biztosítás (puskán)
zilber, zilbern ezüst
zilberdik ezüstözött, ezüst csengésű, ezüstösen csillogó
zind, zind, zindikn, aveyre vétek
zindik vétkes
zinglid, shir, shire ének, költemény, dal
zinken, opgos mélyfúrás, tartály, süllyesztő, emésztő gödör
zis, kepele édes illat, savmentes, behízelgő, jóízű, dallamos
Ziskeit jegyes, szerelmes, babája vkinek, szerető
zitstrin rossz üzlet, citrom
ziveg, zivugum meccs, gyufa, pari, párja vminek, mérkőzés
zkhie privilégium, előjog, kiváltság
zlidne terhes ember, alkalmatlan ember, rovar, nyűg
zoger bemondó
zok rövid harisnya, zokni, parafa talpbetét
zoogertner, zoogortn dutyi, fegyház, állatkert, siti
zorg, dayge, zorgn zikh, zorg aggodalom, nyugtalankodás
zoyber ügyes, akadálymentes, korrekt, sima, teljesen
zoyer savas oldat, savas víz, keserű dolog, erjedt
zoyere ugerke savanyúság, pác, ecetes lé
zoyershtof oxigén
zoygn pech, ócska, szopás, pia, szívás, csalódás
zoymen csíra, sperma, ondó, mag
zoyne kurva, ringyó, szajha
zukhenish fürkésző, aprólékos, szívhez szóló
zukhtsetl, indeks jelzőszám, kitevő, hatványkitevő, kitevő, kompasz
zukhung, durkzikh keresés, kutatás, nyomozás, vizsgálat, motozás
zumer-feygele, flaterl pillangó, pillangóúszás, lepke
zumer-shprenkl petty, szeplő
zump tőzegtelep, ingovány, posvány, láp
zun napsugár, nap, dicsőség, napfény
zunik napos
zunoyfgang napkelte
zuntik vasárnap
zununtergang, zunfargang alkony, naplemente
zup lóerő, repülőbenzin, leves
zupn szürcsölés
zshaver üszög, gabonaüszög, rozsda
zshedne pénzsóvár, nagyétkű, kapzsi
zshlob falusi ember, falusi

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése