2015. november 5., csütörtök

SUGÁRZÓ ENERGIA

Az űrből   a   földre   érkező,   sugárzás befogható és átalakítható.(Moray-féle készülék) Két fontos metrikus tulajdonságuk van a   hullámhossz   és   a   frekvencia. Az energiarészecskékből álló Sugárzó Energia – a fényhez hasonló hullámhossz és   részecske      az   elektronhoz   és   a   magnetonhoz   hasonlítható;   negatív elektromosságú  gyűrű,  amely fénysebességű  tömegként  nagyon  gyorsan forogva és a középpontja felé vonzva ("vortex") mozog. Energiakvantumok árama, ahol minden kvantum energiáját és mozgásmennyiségét a proton körül, az elektron sugarával egyenlő távol keringő elektronok határozzák meg.Összefoglalva,   az   itt   használt   Sugárzó   Energia   kifejezés   az Univerzum fénygerjesztő közegében létező olyan energia, amely kinetikus, hullám-terjedésben megnyilvánuló és energiájának felfogható frekvenciába való   átalakításával   érzékelhetővé   tett   energia.   Az   elektromos   jeladás jelensége atomhasadással kapcsolódik össze.Dr. Nikola Tesla már hatvan évvel ezelőtt (ez a könyv 1960-ban került kiadásra /a lektor/) megmondta: "Még mielőtt több generáció élete elmúlik, a gépek működtetéséhez szükséges energia az űr bármely pontján hozzáférhetővé  válik.  Mivel kinetikus energiáról van szó, kiaknázható.Az enrgiák tehát folyamatosan bombázzák a földet az űrből. Nevezzük ezt kozmikus vagy bármilyen energiának. Elegendő energia érkezik a földre ahhoz, hogy a napjainkban a Földön   élő   minden   ember   számára  elég legyen. Keletkezésük   folyamatának   módjai   az   univerzum  működésének   teljes   struktúrájához   való   alapvető   kapcsolódást   vonják maguk után. Napjainkban a fizikusok úgy vélik, hogy a kozmikus sugárzás elsődlegesen   protonokat   és   néhány   nehezebb   atommagot   tartalmaz. Időnként ezek maximális energiája 100 kvadrillió elektronvolt körül van. Folyamatosan, időben csak csekély mértékű változással érkezve a földre, sugárzásuk   változatlan   irányultságú,   azonos   tulajdonsággal   rendelkezik. Ennek következtében a földet sugárzó atmoszféra veszi körül, amelyet a minden   irányból   folyamatosan   érkező   kozmikus   sugarak   alkotnak.   A gyengébb sugarak kismértékű iránytörést szenvedhetnek a föld mágneses terének  hatására.  A  jelenségek arra utalnak,  hogy Napunk nem forrása bármilyen értékelhető mértékű sugárzásnak. Eredetüket ezért az Univerzum egészében kell keresni. A kozmikus sugárzás teljes energiája több mint a teljes összefüggő Univerzum összes csillagának és csillagködének teljes fénykibocsátása.   Korlátlan   energia   kerül   kiszállításra   mindannyiunk küszöbéhez.  A villanymotoron vagy az elektromos sugárhajtáson áthaladó elektromos áram messze meghalad bármilyen energia-előállítási megoldást,   mert   a   villanymotor   esetében   nincs   a   mozgás   átvitelében holtpont   vagy   mozgásveszteség,   vagy   lökésveszteség   az   elektromos sugárhajtás   esetében.   Az   indítási   nyomaték   sokkal   nagyobb,   mint   a belsőégésű motoroknál. Villamos generátor elektromos energiaszivattyúnak tekinthető, a Moray- féle   sugárzási   energia   átalakítására   szolgáló   készülék   nagysebességű elektronoszcilláló készülék. A   hő   és   a   fény   –   azaz   a   Sugárzó   Energia   –   terjedésének magyarázatára a tudomány megalkotta a teljes teret kitöltő közeg elméletét. A sugárzó hő- és fényenergia átalakítása azonban az ilyen közeg létezésének nem kizárólagos bizonyítéka. Az elektromos, mágneses és elektromágneses jelenségek (és maga a gravitáció is) ugyanebbe az irányba mutatnak. Általános   megfigyelés,   hogy   elektromosan   töltött   testek, mágnesek   villanyáramot   továbbító   vezetékek   között   vonzás   és   taszítás létezik.   Nagy   tömegek   hozhatók   mozgásba   ilyen   módon,   és   kinetikus energiát nyerhetnek velük. Ha bármely áramkörben megindul az elektromos áram,   hirtelen   megfelelő   indukált   áramok   keletkeznek   minden,   nagyon közeli szomszédos vezetőben; ez akkor is bekövetkezik, ha nincs látható kapcsolat az áramkör és a vezetők között. Bármely vezetőben az áram megindulásához   energiaráfordítás   szükséges.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése