2016. március 19., szombat

Az első világháború e-könyvek


1 Ádám Magda–Ormós Mária: Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről (I-II-III. kötet) - gazdag adatbázissal, térképekkel
http://blogkiado.hu/kozep-europa/index.html

2 Julier Ferenc : 1914–1918 : A világháború magyar szemmel
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/julier/index.html

3 Az első világháború / World War
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/

4 Pilch Jenő: A világháború története, JÓZSEF KIRÁLYI HERCEG TÁBORNAGY ÚR ŐFENSÉGE 
ELŐSZAVÁVAL : Franklin Társulat, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/pilch_jeno_a_vilaghaboru_tortenete.pdf


5 Befejezetlen múlt - A nagy háború
http://www.kodaly-pecs.sulinet.hu/kodalyhet/doc/2013/Befejezetlen_mult_A_nagy_haboru.pdf

6 Seress Imre: Az ifjúság és a világháború. A világháború története az ifjúság számára. (1914-1916) Illusztrált. Három kötet, hat rész. 
http://mek.oszk.hu/12700/12700/pdf/

7 Vági István: Elmélkedések a világháborúról (I). A világháború előzményei, a sarajevói gyilkosságig. Sopront, 1927
http://mtdaportal.extra.hu/books/vagi_istvan_elmelkedesek_a_vilaghaborurol_1.pdf

8 Vági István: Elmélkedések a világháborúról (II). A sarajevói gyilkosságtól a világháború kitöréséig. Sopront, 1928
http://mtdaportal.extra.hu/books/vagi_istvan_elmelkedesek_a_vilaghaborurol_2.pdf

9 Betegh Miklós: Erdély a világháborúban
http://mek.oszk.hu/08900/08949/

10 Jancsó Benedek: Erdély és a nagyromán aspirációk (előadások)
http://mtdaportal.extra.hu/books/erdely_es_a_nagyroman_aspiraciok.pdf

11 Gazda József: Emlékek Ázsiája. Terebess Kiadó, Budapest, 2003
http://mek.oszk.hu/03800/03835/03835.htm

12 Hencsei Kálmán: Csak szeress-szeress-szeress nagyon, 2011. (Levelek a két háborúból)
http://mek.oszk.hu/09400/09490/09490.pdf

13 Dr. Schaller Sándor: Szemben les a halál (A Piave partján)
http://mek.oszk.hu/06900/06947/06947.htm

14 Huszár Vilmos: Életem regénye. Athenaeum
http://mtdaportal.extra.hu/books/huszar_vilmos_eletem_regenye.pdf


15 Huszár Vilmos: Felelős-e Magyarország a világháborúért? Budapest, 1926. Kiadja a Magyar Külügyi Társaság
http://mtdaportal.extra.hu/books/huszar_vilmos_felelos_e_magyarorszag_a_vilaghaboruert.pdf

16 Vitéz Szokolay Kálmán ezredes: Két szempillantás. Stádium Sajtóvállalat RT, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/szokolay_kalman_ket_szempillntas.pdf


17 Vitéz Szokolay Kálmán ezredes: A lembergi csaták felé. Stádium Sajtóvállalat RT, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/szokolay_kalman_a_lembergi_csatak_fele.pdf

18 Pilisi Lajos: A kárpáti harcokból. Athenaeum, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/pilisi_lajos_a_karpati_harcokbol.pdf

19 Szerb hadifogság - Szerbia, Albánia, Itália. 1914-1918. Szöllősy Aladár naplója. Pesti Könyvnyomda RT, Budapest, 1925
http://mtdaportal.extra.hu/books/szollosy_aladar_szerb_hadifogsag.pdf

20 Turi Béla: A háború belülről nézve. Budapest, 1916. Élet-kiadás
http://mtdaportal.extra.hu/books/turi_bela_a_haboru_belulrol_nezve.pdf

21 Vitéz Deseő Lajos ny. tábornok harctéri naplója. Budapest, 1937
http://mtdaportal.extra.hu/books/deseo_lajos_harcteri_naploja.pdf

22 Faragó László tanár, volt hadifogolytiszt: Szerbia összeomlása 1915-ben. Népének, hadseregének, hadifoglyainak halálmarsa. Budapest, 1935. Patria
http://mtdaportal.extra.hu/books/farago_laszlo_szerbia_osszeomlasa.pdf


23 Komáromi János: Őszi harmat után. Budapest, Genius RT
http://mtdaportal.extra.hu/books/komaromi_janos_oszi_harmat_utan.pdf

24 Kozma Miklós: Egy csapattiszt naplója. 1914-1918. Révai kiadás
http://mtdaportal.extra.hu/books/kozma_miklos_egy_csapattiszt_naploja.pdf

25 Emil Ludwig: Tizennégy júliusa. Révai kiadás
http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/ludwig_emil_tizennegy_juliusa.pdf

26 Strém István: Az én ablakom (Lírai írás a hadifogságból). Szerző kiadása, 1921
http://mtdaportal.extra.hu/books/strem_istvan_az_en_ablakom.pdf

27 Szomory Emil: Havasi gyopár és egyéb levelek az olasz hadszíntérről. Athenaeum.
http://mtdaportal.extra.hu/books/szomory_emil_havasi_gyopar.pdf

28 Váry Rezső: Szibéria. Képek a magyar hadifoglyok életéből. Légrády Testvérek, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/vary_rezso_sziberia.pdf

29 Márkus László: Magyar gondok. Élet Irodalmi és Nyomda RT kiadása
http://mtdaportal.extra.hu/books/markus_laszlo_magyar_gondok.pdf

30 Vámbéry Rusztem: A háborútól a békéig. Budapest, 1938
http://mtdaportal.extra.hu/books/vambery_rusztem_a_haborutol_a_bekeig.pdf

31 T. Kiss Tamás: Frontvonalban. Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében. Belvedere, Szeged, 2013
http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/frontvonalban.pdf

32 Pogány József: Lemberg. Tíz hónap az orosz cárizmus uralma alatt. 1915. Kiadja a Népszava Könyvkereskedés
http://mtdaportal.extra.hu/books/pogany_jozsef_lemberg.pdf

33 Pogány József: A földreszállt pokol. Az Isonzó eposza. Dick Manó kiadása, 1916.
http://mek.oszk.hu/12400/12468/12468.htm

34 Kurt Matull: A przemysli repülő. Regény a nagy háborúból. Budapest, Athenaeum, 1915
http://mek.oszk.hu/05600/05676/05676.pdf

35 Balatonfüredtől Odesszáig.  1914-1918. Balatonfüred, 2008
http://katonadolog.gportal.hu/portal/katonadolog/upload/689772_1295626382_09354.pdf

36 T.G. Masaryk: A világforradalom. Emlékek, gondolatok. Orbis, Praha XII, 1928
http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/masaryk_t_g_a_vilagforradalom.pdf

37 Batthyányi Tivadar gróf: Beszámolóm I-II. kötet. A szerző kiadása. Athenaeum
http://mtdaportal.extra.hu/books/batthyany_tivadar_beszamolom_1.pdf
http://mtdaportal.extra.hu/books/batthyany_tivadar_beszamolom_2.pdf

38 Emlékirat és történelem. Budapest, 2012
http://mek.oszk.hu/12400/12402/

39 Szenti Tibor: Vér és pezsgő. Tények és tanúk sorozat, 1988.
http://mek.oszk.hu/08700/08715/html/

40 Berkes Imre: Vérző falvakon át. Egy népfölkelő tiszt harctéri emlékeiből. Budapest, Magyar Kereskedelmi Közlöny kiadása
http://mtdaportal.extra.hu/books/berkes_imre_verzo_falvakon_at.pdf

41 Dr. Boross István: Gyóni Géza. A költő halálának tíz éves év fordulójára. Mezőtúr, Török Könyvkiadó Vállalat
http://mtdaportal.extra.hu/books/boross_istvan_gyoni_geza.pdf

42 Dr. Csabai István: Fakeresztek mentén - népek országútján. Élmények, tanulmányok az 1914-18 évi világháborúból. Budapest, 1935
http://mtdaportal.extra.hu/books/csabai_istvan_fakeresztek_menten.pdf

43 Hegedűs Lóránt: Harc a magyar igazságért. Budapest, Légrády kiadása
http://mtdaportal.extra.hu/books/hegedus_lorant_harc_a_magyar_igazsagert.pdf

44 Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története.
http://www.magtudin.org/Hernadi_Tibor_%20A_masodik_vilaghaboru_igaz_tortenete.pdf

45 Horváth Lajos közlegény: Székelyek a világháborúban. 1915
http://mek.oszk.hu/12600/12636/12636.pdf

46 Gabányi János: A világháború története. Utolsó felvonások. (I-II) A szerző kiadása
http://mek.oszk.hu/12600/12669/?from=rss

47 Konstantin W. Szakharow: A cseh légiók Szibériában. 
http://www.magtudin.org/Sakharow_A_cseh_legiok.pdf

48 Gróf Andrássy Gyula: A világháború problémái. Élet Irodalmi és Nyomdai RT kiadása
http://mek.oszk.hu/12700/12705/12705.pdf

49 Az első világháború és magyar történelmi következményei (1914-1921). Budapest–Zürich, 2003.
http://mek.oszk.hu/06800/06802/06802.pdf

50 Antonio Gramsci: Ifjúkori írások 1914-1926. Budapest, 1987, MKKE Társadalomelméleti kollégium
http://tek.bke.hu/fordulat/gramsci2.pdf

51 Vitéz üési Bajnóczy József: A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől Erdély visszafoglalásáig... A szerző kiadása, Budapest, 1931
http://mtdaportal.extra.hu/books/bajnoczy_jozsef_a_cs_kir_71_hadosztaly.pdf

52 Dr. Czettler Jenő: A hadirokkantak telepítése Magyarországon. Budapest, Stephaneum nyomda RT, 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/czettler_jeno_a_hadirokkantak_telepitese.pdf

53 Fényes László: Egy vöröskeresztes ember naplója a balkáni háború idejéből. Budapest, 1913, Rózsavölgyi és Társa
http://mtdaportal.extra.hu/books/fenyes_laszlo_egy_voroskeresztes_ember_naploja.pdf

54 Dr. Kray István báró: A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt. Epizódok és jellemképek I. Ferenc József és IV. Károly királyokról. A szerző kiadása 1935.
http://mtdaportal.extra.hu/books/kray_istvan_a_kabinetiroda_szolgalataban.pdf

55 Síkabonyi Antal: Az alkotó lélek és a  háború. Pallas Irodalmi és Nyomdai RT. 1918
http://mtdaportal.extra.hu/books/sikabonyi_antal_az_alkoto_lelek_es_a_haboru.pdf

56 Dr. Szádeczky Kardoss Tibor: A világháború hatása Magyarország népesedésére. Különlenyomat a Közművelődés I. évf. 10. számából. Budapest, 1924
http://mtdaportal.extra.hu/books/szadeczky_kardos_tibor_a_vilaghaboru_hatasa.pdf

57 Ifj. dr. Wlassics Gyula: A színház és a háború. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1915. évi 463. számából
http://mtdaportal.extra.hu/books/wlassics_gyula_a_szinhaz_es_a_haboru.pdf

58 Dr. Tömör Ernő: Háború és lakáskérdés. Singfer és Wolfner, Budapest, 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/tomor_erno_haboru_es_lakaskerdes.pdf

59 Francesco Nitti: A béke. Pallas Irodalmi és Nyomdai RT, Budapest, 1925.
http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/nitti_francesco_a_beke.pdf

60 Francesco Nitti: Nincs béke Európában. Pallas Irodalmi és Nyomdai RT, Budapest, 1923.
http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/nitti_francesco_nincs_beke_europaban.pdf


61 Balassa Imre: Az "egyes népfölkelők" hadi históriája. Bp. 1933.
http://mtdaportal.extra.hu/books/balassa_imre_az_egyes_nepfolkelok_hadi_historiaja.pdf

62 Hadi beszédek. Az Országos Hadsegélyező Bizottság megbízásából kiadja a M. Kir. Honvédelmi Ministerium Hadsegélyező Hivatala a háborúban elesett, vagy a háborúban kapott sebek, avagy a hadi fáradalmak következtében elhalt katonák özvegyei és árvái javára. Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai RT, 1915
http://mtdaportal.extra.hu/books/hadi%20beszedek.pdf

63 Gróf Andrássy Gyula: Diplomácia és világháború. Légrády Testvérek kiadása, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/andrassy_gyula_diplomacia_es_vilaghaboru.pdf

64 Benda Jenő: Az uszítók. A világháború kulisszái mögül. Bp. 1918.
http://mtdaportal.extra.hu/books/benda_jeno_az_uszitok.pdf

65 Berecz Ferenc: Magyar vitézek a világháborúban. Bp. 1922.
http://mtdaportal.extra.hu/books/berecz_ferenc_magyar_vitezek_a_vilaghaboruban.pdf

66 Bornemisza Félix: Magyar hajóhadak a Dunán. Bp. 1928.
http://mtdaportal.extra.hu/books/bornemisza_felix_magyar_hajohad_a_dunan.pdf

67 Bruckner Győző: Ferenc Ferdinánd trónörökös magyarországi politikai tervei. Miskolc. 1929.
http://mtdaportal.extra.hu/books/bruckner_gyozo_ferenc_ferdinand_magyarorszagra_vonatkozo_politikai_tervei.pdf

68 Czékus Zoltán: Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme. Bp. 1930.
http://mtdaportal.extra.hu/books/czekus_zoltan_az_1914_1918_evi_vilaghaboru_osszefoglalo_tortenete.pdf

69 Eöttevényi Olivér:  Ferenc Ferdinánd. Bp. 1942.
http://mtdaportal.extra.hu/books/eottevenyi_oliver_ferenc_ferdinand.pdf

70 Göndör Ferenc: A szenvedések országútján. Háborús feljegyzések. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/gondor_ferenc_a_szenvedesek_orszagutjan.pdf

71 Gyóni Géza: Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Przemysl. 1914.
http://mtdaportal.extra.hu/books/gyoni_geza_lengyel_mezokon.pdf

72 Gyulai Ágost: A magyar háborús költészetről. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/gyulai_agost_a_magyar_haborus_kolteszetrol.pdf

73 Herczeg Géza: Végig Szerbián. Az osztrák-magyar, a német és a bolgár hadsereggel a balkáni harctéren. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/herczeg_geza_vegig_szerbian.pdf

74 Hermann Antal: Románia, Magyarország és a világháború. Bp. 1915.
http://mtdaportal.extra.hu/books/herrmann_antal_romania_magyarorszag_es_a_vilaghaboru.pdf

75 Jánossy Dénes: Az osztrák magyar monarchia háborús felelőssége. Bp. 1932.
http://mtdaportal.extra.hu/books/janossy_denes_az_osztrak_magyar_monarchia_haborus_felelossege.pdf

76 Korcsmáros Nándor: Károly-bakák. Bp. 1917.
http://mtdaportal.extra.hu/books/korcsmaros_nandor_karoly_bakak.pdf

77 Landauer Béla: Glória. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/landauer_bela_gloria.pdf

78 Lándor Tivadar (szerk): A nagy háború írásban és képben
http://mtdaportal.extra.hu/books/landor_tivadar_NH_1_%20eszakon_es_delen_1.pdf
http://mtdaportal.extra.hu/books/landor_tivadar_NH_1_%20eszakon_es_delen_2.pdf
http://mtdaportal.extra.hu/books/landor_tivadar_NH_3_a_nyugati_harcter.pdf

79 Lázár Miklós: A magyar háború. Bp. 1934
http://mtdaportal.extra.hu/books/lazar_miklos_a_magyar_haboru.pdf

80 Lázár Miklós: Fronton. 1915
http://mtdaportal.extra.hu/books/lazar_miklos_fronton.pdf

81 Loránt Ármin: A hadifogoly-kérdésről. Bp. 1915.
http://mtdaportal.extra.hu/books/lorant_armin_a_hadifogolykerdesrol.pdf

82 Marczali Henrik: Hogyan készült a nagy háború? Bp. 1923.
http://mtdaportal.extra.hu/books/marczali_henrik_hogyan_keszult_a_nagy_haboru.pdf

83 Nagy Vilmos: A Románia elleni hadjárat 1. 1916-1917. Erdély. Bp. 1924.
http://mtdaportal.extra.hu/books/nagy_vilmos_a_romania_elleni_hadjarat_1.pdf

84 Nagy Vilmos: A Románia elleni hadjárat 2. 1916-1917. Havasalföld meghódítása. Bp. 1924.
http://mtdaportal.extra.hu/books/nagy_vilmos_a_romania_elleni_hadjarat_2.pdf

85 A Románia elleni hadjárat 3. 1916-1917. Bp. 1924.
http://mtdaportal.extra.hu/books/nagy_vilmos_a_romania_elleni_hadjarat_3.pdf

86 Pirkner János: A nyugati hadszíntéren. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/pirkner_janos_a_nyugati_hadszinteren.pdf

87 Rubint Dezső: Az összeomlás. 1918. Bp. 1922.
http://mtdaportal.extra.hu/books/rubint_dezso_az_osszeomlas.pdf

88 Segesváry Viktor: Kolozsvár város a háború első évében. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/segesvary_viktor_kolozsvar_varos_a_haboru_elso_eveben.pdf

89 Bernard Shaw: Béke vagy háború. Bp. 1920
http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/shaw_bernard_beke_vagy_haboru.pdf

90 Szende Zoltán: A magyar katasztrófa 1918-19. Fejezet a nagy világégésről. Bp. 1933.
http://mtdaportal.extra.hu/books/szende_zoltan_a_magyar_katasztrofa.pdf

91 Szádeczky-Kardos Lajos: Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 1. Bp. 1932.
http://mtdaportal.extra.hu/books/szadeczky_kardos_lajos_az_olahok_erdelybe_torese_es_kiveretesuk_1.pdf

92 Szádeczky-Kardos Lajos: Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 2. Bp. 1932.
http://mtdaportal.extra.hu/books/szadeczky_kardos_lajos_az_olahok_erdelybe_torese_es_kiveretesuk_2.pdf

93 Turnowsky Sándor: Három tanulmány a háborúról. 1. A háború filozófiája. 2. A háborús idők tömeglélektana. 3. A háború és a jövő állama. Bp. 1915.
http://mtdaportal.extra.hu/books/turnowsky_sandor_harom_tanulmany_a_haborurol.pdf

94 Urai Dezső: Mackensen katonáival. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/urai_dezso_mackensen_katonaival.pdf

95 Koszta István: Huszártörténet. Pro-Print, Csíkszereda, 2008
http://mek.oszk.hu/08900/08998

96 Koszta István: Nem (csak) Erdély volt a tét. Kései tudósítás a párizsi konferenciáról. Csíkszereda, Budapest, 2010
http://mek.oszk.hu/08900/08999

97 Lukachich Géza: A Doberdó védelme az első isonzói csatában. Budapest, Aeurheneum, 1918.
http://mek.oszk.hu/13300/13321/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése