2016. március 19., szombat

Az első világháború e-könyvek


1 Ádám Magda–Ormós Mária: Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről (I-II-III. kötet) - gazdag adatbázissal, térképekkel
http://blogkiado.hu/kozep-europa/index.html

2 Julier Ferenc : 1914–1918 : A világháború magyar szemmel
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/julier/index.html

3 Az első világháború / World War
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww1/

4 Pilch Jenő: A világháború története, JÓZSEF KIRÁLYI HERCEG TÁBORNAGY ÚR ŐFENSÉGE 
ELŐSZAVÁVAL : Franklin Társulat, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/pilch_jeno_a_vilaghaboru_tortenete.pdf


5 Befejezetlen múlt - A nagy háború
http://www.kodaly-pecs.sulinet.hu/kodalyhet/doc/2013/Befejezetlen_mult_A_nagy_haboru.pdf

6 Seress Imre: Az ifjúság és a világháború. A világháború története az ifjúság számára. (1914-1916) Illusztrált. Három kötet, hat rész. 
http://mek.oszk.hu/12700/12700/pdf/

7 Vági István: Elmélkedések a világháborúról (I). A világháború előzményei, a sarajevói gyilkosságig. Sopront, 1927
http://mtdaportal.extra.hu/books/vagi_istvan_elmelkedesek_a_vilaghaborurol_1.pdf

8 Vági István: Elmélkedések a világháborúról (II). A sarajevói gyilkosságtól a világháború kitöréséig. Sopront, 1928
http://mtdaportal.extra.hu/books/vagi_istvan_elmelkedesek_a_vilaghaborurol_2.pdf

9 Betegh Miklós: Erdély a világháborúban
http://mek.oszk.hu/08900/08949/

10 Jancsó Benedek: Erdély és a nagyromán aspirációk (előadások)
http://mtdaportal.extra.hu/books/erdely_es_a_nagyroman_aspiraciok.pdf

11 Gazda József: Emlékek Ázsiája. Terebess Kiadó, Budapest, 2003
http://mek.oszk.hu/03800/03835/03835.htm

12 Hencsei Kálmán: Csak szeress-szeress-szeress nagyon, 2011. (Levelek a két háborúból)
http://mek.oszk.hu/09400/09490/09490.pdf

13 Dr. Schaller Sándor: Szemben les a halál (A Piave partján)
http://mek.oszk.hu/06900/06947/06947.htm

14 Huszár Vilmos: Életem regénye. Athenaeum
http://mtdaportal.extra.hu/books/huszar_vilmos_eletem_regenye.pdf


15 Huszár Vilmos: Felelős-e Magyarország a világháborúért? Budapest, 1926. Kiadja a Magyar Külügyi Társaság
http://mtdaportal.extra.hu/books/huszar_vilmos_felelos_e_magyarorszag_a_vilaghaboruert.pdf

16 Vitéz Szokolay Kálmán ezredes: Két szempillantás. Stádium Sajtóvállalat RT, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/szokolay_kalman_ket_szempillntas.pdf


17 Vitéz Szokolay Kálmán ezredes: A lembergi csaták felé. Stádium Sajtóvállalat RT, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/szokolay_kalman_a_lembergi_csatak_fele.pdf

18 Pilisi Lajos: A kárpáti harcokból. Athenaeum, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/pilisi_lajos_a_karpati_harcokbol.pdf

19 Szerb hadifogság - Szerbia, Albánia, Itália. 1914-1918. Szöllősy Aladár naplója. Pesti Könyvnyomda RT, Budapest, 1925
http://mtdaportal.extra.hu/books/szollosy_aladar_szerb_hadifogsag.pdf

20 Turi Béla: A háború belülről nézve. Budapest, 1916. Élet-kiadás
http://mtdaportal.extra.hu/books/turi_bela_a_haboru_belulrol_nezve.pdf

21 Vitéz Deseő Lajos ny. tábornok harctéri naplója. Budapest, 1937
http://mtdaportal.extra.hu/books/deseo_lajos_harcteri_naploja.pdf

22 Faragó László tanár, volt hadifogolytiszt: Szerbia összeomlása 1915-ben. Népének, hadseregének, hadifoglyainak halálmarsa. Budapest, 1935. Patria
http://mtdaportal.extra.hu/books/farago_laszlo_szerbia_osszeomlasa.pdf


23 Komáromi János: Őszi harmat után. Budapest, Genius RT
http://mtdaportal.extra.hu/books/komaromi_janos_oszi_harmat_utan.pdf

24 Kozma Miklós: Egy csapattiszt naplója. 1914-1918. Révai kiadás
http://mtdaportal.extra.hu/books/kozma_miklos_egy_csapattiszt_naploja.pdf

25 Emil Ludwig: Tizennégy júliusa. Révai kiadás
http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/ludwig_emil_tizennegy_juliusa.pdf

26 Strém István: Az én ablakom (Lírai írás a hadifogságból). Szerző kiadása, 1921
http://mtdaportal.extra.hu/books/strem_istvan_az_en_ablakom.pdf

27 Szomory Emil: Havasi gyopár és egyéb levelek az olasz hadszíntérről. Athenaeum.
http://mtdaportal.extra.hu/books/szomory_emil_havasi_gyopar.pdf

28 Váry Rezső: Szibéria. Képek a magyar hadifoglyok életéből. Légrády Testvérek, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/vary_rezso_sziberia.pdf

29 Márkus László: Magyar gondok. Élet Irodalmi és Nyomda RT kiadása
http://mtdaportal.extra.hu/books/markus_laszlo_magyar_gondok.pdf

30 Vámbéry Rusztem: A háborútól a békéig. Budapest, 1938
http://mtdaportal.extra.hu/books/vambery_rusztem_a_haborutol_a_bekeig.pdf

31 T. Kiss Tamás: Frontvonalban. Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében. Belvedere, Szeged, 2013
http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/frontvonalban.pdf

32 Pogány József: Lemberg. Tíz hónap az orosz cárizmus uralma alatt. 1915. Kiadja a Népszava Könyvkereskedés
http://mtdaportal.extra.hu/books/pogany_jozsef_lemberg.pdf

33 Pogány József: A földreszállt pokol. Az Isonzó eposza. Dick Manó kiadása, 1916.
http://mek.oszk.hu/12400/12468/12468.htm

34 Kurt Matull: A przemysli repülő. Regény a nagy háborúból. Budapest, Athenaeum, 1915
http://mek.oszk.hu/05600/05676/05676.pdf

35 Balatonfüredtől Odesszáig.  1914-1918. Balatonfüred, 2008
http://katonadolog.gportal.hu/portal/katonadolog/upload/689772_1295626382_09354.pdf

36 T.G. Masaryk: A világforradalom. Emlékek, gondolatok. Orbis, Praha XII, 1928
http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/masaryk_t_g_a_vilagforradalom.pdf

37 Batthyányi Tivadar gróf: Beszámolóm I-II. kötet. A szerző kiadása. Athenaeum
http://mtdaportal.extra.hu/books/batthyany_tivadar_beszamolom_1.pdf
http://mtdaportal.extra.hu/books/batthyany_tivadar_beszamolom_2.pdf

38 Emlékirat és történelem. Budapest, 2012
http://mek.oszk.hu/12400/12402/

39 Szenti Tibor: Vér és pezsgő. Tények és tanúk sorozat, 1988.
http://mek.oszk.hu/08700/08715/html/

40 Berkes Imre: Vérző falvakon át. Egy népfölkelő tiszt harctéri emlékeiből. Budapest, Magyar Kereskedelmi Közlöny kiadása
http://mtdaportal.extra.hu/books/berkes_imre_verzo_falvakon_at.pdf

41 Dr. Boross István: Gyóni Géza. A költő halálának tíz éves év fordulójára. Mezőtúr, Török Könyvkiadó Vállalat
http://mtdaportal.extra.hu/books/boross_istvan_gyoni_geza.pdf

42 Dr. Csabai István: Fakeresztek mentén - népek országútján. Élmények, tanulmányok az 1914-18 évi világháborúból. Budapest, 1935
http://mtdaportal.extra.hu/books/csabai_istvan_fakeresztek_menten.pdf

43 Hegedűs Lóránt: Harc a magyar igazságért. Budapest, Légrády kiadása
http://mtdaportal.extra.hu/books/hegedus_lorant_harc_a_magyar_igazsagert.pdf

44 Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története.
http://www.magtudin.org/Hernadi_Tibor_%20A_masodik_vilaghaboru_igaz_tortenete.pdf

45 Horváth Lajos közlegény: Székelyek a világháborúban. 1915
http://mek.oszk.hu/12600/12636/12636.pdf

46 Gabányi János: A világháború története. Utolsó felvonások. (I-II) A szerző kiadása
http://mek.oszk.hu/12600/12669/?from=rss

47 Konstantin W. Szakharow: A cseh légiók Szibériában. 
http://www.magtudin.org/Sakharow_A_cseh_legiok.pdf

48 Gróf Andrássy Gyula: A világháború problémái. Élet Irodalmi és Nyomdai RT kiadása
http://mek.oszk.hu/12700/12705/12705.pdf

49 Az első világháború és magyar történelmi következményei (1914-1921). Budapest–Zürich, 2003.
http://mek.oszk.hu/06800/06802/06802.pdf

50 Antonio Gramsci: Ifjúkori írások 1914-1926. Budapest, 1987, MKKE Társadalomelméleti kollégium
http://tek.bke.hu/fordulat/gramsci2.pdf

51 Vitéz üési Bajnóczy József: A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől Erdély visszafoglalásáig... A szerző kiadása, Budapest, 1931
http://mtdaportal.extra.hu/books/bajnoczy_jozsef_a_cs_kir_71_hadosztaly.pdf

52 Dr. Czettler Jenő: A hadirokkantak telepítése Magyarországon. Budapest, Stephaneum nyomda RT, 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/czettler_jeno_a_hadirokkantak_telepitese.pdf

53 Fényes László: Egy vöröskeresztes ember naplója a balkáni háború idejéből. Budapest, 1913, Rózsavölgyi és Társa
http://mtdaportal.extra.hu/books/fenyes_laszlo_egy_voroskeresztes_ember_naploja.pdf

54 Dr. Kray István báró: A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt. Epizódok és jellemképek I. Ferenc József és IV. Károly királyokról. A szerző kiadása 1935.
http://mtdaportal.extra.hu/books/kray_istvan_a_kabinetiroda_szolgalataban.pdf

55 Síkabonyi Antal: Az alkotó lélek és a  háború. Pallas Irodalmi és Nyomdai RT. 1918
http://mtdaportal.extra.hu/books/sikabonyi_antal_az_alkoto_lelek_es_a_haboru.pdf

56 Dr. Szádeczky Kardoss Tibor: A világháború hatása Magyarország népesedésére. Különlenyomat a Közművelődés I. évf. 10. számából. Budapest, 1924
http://mtdaportal.extra.hu/books/szadeczky_kardos_tibor_a_vilaghaboru_hatasa.pdf

57 Ifj. dr. Wlassics Gyula: A színház és a háború. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1915. évi 463. számából
http://mtdaportal.extra.hu/books/wlassics_gyula_a_szinhaz_es_a_haboru.pdf

58 Dr. Tömör Ernő: Háború és lakáskérdés. Singfer és Wolfner, Budapest, 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/tomor_erno_haboru_es_lakaskerdes.pdf

59 Francesco Nitti: A béke. Pallas Irodalmi és Nyomdai RT, Budapest, 1925.
http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/nitti_francesco_a_beke.pdf

60 Francesco Nitti: Nincs béke Európában. Pallas Irodalmi és Nyomdai RT, Budapest, 1923.
http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/nitti_francesco_nincs_beke_europaban.pdf


61 Balassa Imre: Az "egyes népfölkelők" hadi históriája. Bp. 1933.
http://mtdaportal.extra.hu/books/balassa_imre_az_egyes_nepfolkelok_hadi_historiaja.pdf

62 Hadi beszédek. Az Országos Hadsegélyező Bizottság megbízásából kiadja a M. Kir. Honvédelmi Ministerium Hadsegélyező Hivatala a háborúban elesett, vagy a háborúban kapott sebek, avagy a hadi fáradalmak következtében elhalt katonák özvegyei és árvái javára. Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai RT, 1915
http://mtdaportal.extra.hu/books/hadi%20beszedek.pdf

63 Gróf Andrássy Gyula: Diplomácia és világháború. Légrády Testvérek kiadása, Budapest
http://mtdaportal.extra.hu/books/andrassy_gyula_diplomacia_es_vilaghaboru.pdf

64 Benda Jenő: Az uszítók. A világháború kulisszái mögül. Bp. 1918.
http://mtdaportal.extra.hu/books/benda_jeno_az_uszitok.pdf

65 Berecz Ferenc: Magyar vitézek a világháborúban. Bp. 1922.
http://mtdaportal.extra.hu/books/berecz_ferenc_magyar_vitezek_a_vilaghaboruban.pdf

66 Bornemisza Félix: Magyar hajóhadak a Dunán. Bp. 1928.
http://mtdaportal.extra.hu/books/bornemisza_felix_magyar_hajohad_a_dunan.pdf

67 Bruckner Győző: Ferenc Ferdinánd trónörökös magyarországi politikai tervei. Miskolc. 1929.
http://mtdaportal.extra.hu/books/bruckner_gyozo_ferenc_ferdinand_magyarorszagra_vonatkozo_politikai_tervei.pdf

68 Czékus Zoltán: Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme. Bp. 1930.
http://mtdaportal.extra.hu/books/czekus_zoltan_az_1914_1918_evi_vilaghaboru_osszefoglalo_tortenete.pdf

69 Eöttevényi Olivér:  Ferenc Ferdinánd. Bp. 1942.
http://mtdaportal.extra.hu/books/eottevenyi_oliver_ferenc_ferdinand.pdf

70 Göndör Ferenc: A szenvedések országútján. Háborús feljegyzések. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/gondor_ferenc_a_szenvedesek_orszagutjan.pdf

71 Gyóni Géza: Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Przemysl. 1914.
http://mtdaportal.extra.hu/books/gyoni_geza_lengyel_mezokon.pdf

72 Gyulai Ágost: A magyar háborús költészetről. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/gyulai_agost_a_magyar_haborus_kolteszetrol.pdf

73 Herczeg Géza: Végig Szerbián. Az osztrák-magyar, a német és a bolgár hadsereggel a balkáni harctéren. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/herczeg_geza_vegig_szerbian.pdf

74 Hermann Antal: Románia, Magyarország és a világháború. Bp. 1915.
http://mtdaportal.extra.hu/books/herrmann_antal_romania_magyarorszag_es_a_vilaghaboru.pdf

75 Jánossy Dénes: Az osztrák magyar monarchia háborús felelőssége. Bp. 1932.
http://mtdaportal.extra.hu/books/janossy_denes_az_osztrak_magyar_monarchia_haborus_felelossege.pdf

76 Korcsmáros Nándor: Károly-bakák. Bp. 1917.
http://mtdaportal.extra.hu/books/korcsmaros_nandor_karoly_bakak.pdf

77 Landauer Béla: Glória. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/landauer_bela_gloria.pdf

78 Lándor Tivadar (szerk): A nagy háború írásban és képben
http://mtdaportal.extra.hu/books/landor_tivadar_NH_1_%20eszakon_es_delen_1.pdf
http://mtdaportal.extra.hu/books/landor_tivadar_NH_1_%20eszakon_es_delen_2.pdf
http://mtdaportal.extra.hu/books/landor_tivadar_NH_3_a_nyugati_harcter.pdf

79 Lázár Miklós: A magyar háború. Bp. 1934
http://mtdaportal.extra.hu/books/lazar_miklos_a_magyar_haboru.pdf

80 Lázár Miklós: Fronton. 1915
http://mtdaportal.extra.hu/books/lazar_miklos_fronton.pdf

81 Loránt Ármin: A hadifogoly-kérdésről. Bp. 1915.
http://mtdaportal.extra.hu/books/lorant_armin_a_hadifogolykerdesrol.pdf

82 Marczali Henrik: Hogyan készült a nagy háború? Bp. 1923.
http://mtdaportal.extra.hu/books/marczali_henrik_hogyan_keszult_a_nagy_haboru.pdf

83 Nagy Vilmos: A Románia elleni hadjárat 1. 1916-1917. Erdély. Bp. 1924.
http://mtdaportal.extra.hu/books/nagy_vilmos_a_romania_elleni_hadjarat_1.pdf

84 Nagy Vilmos: A Románia elleni hadjárat 2. 1916-1917. Havasalföld meghódítása. Bp. 1924.
http://mtdaportal.extra.hu/books/nagy_vilmos_a_romania_elleni_hadjarat_2.pdf

85 A Románia elleni hadjárat 3. 1916-1917. Bp. 1924.
http://mtdaportal.extra.hu/books/nagy_vilmos_a_romania_elleni_hadjarat_3.pdf

86 Pirkner János: A nyugati hadszíntéren. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/pirkner_janos_a_nyugati_hadszinteren.pdf

87 Rubint Dezső: Az összeomlás. 1918. Bp. 1922.
http://mtdaportal.extra.hu/books/rubint_dezso_az_osszeomlas.pdf

88 Segesváry Viktor: Kolozsvár város a háború első évében. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/segesvary_viktor_kolozsvar_varos_a_haboru_elso_eveben.pdf

89 Bernard Shaw: Béke vagy háború. Bp. 1920
http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/shaw_bernard_beke_vagy_haboru.pdf

90 Szende Zoltán: A magyar katasztrófa 1918-19. Fejezet a nagy világégésről. Bp. 1933.
http://mtdaportal.extra.hu/books/szende_zoltan_a_magyar_katasztrofa.pdf

91 Szádeczky-Kardos Lajos: Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 1. Bp. 1932.
http://mtdaportal.extra.hu/books/szadeczky_kardos_lajos_az_olahok_erdelybe_torese_es_kiveretesuk_1.pdf

92 Szádeczky-Kardos Lajos: Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 2. Bp. 1932.
http://mtdaportal.extra.hu/books/szadeczky_kardos_lajos_az_olahok_erdelybe_torese_es_kiveretesuk_2.pdf

93 Turnowsky Sándor: Három tanulmány a háborúról. 1. A háború filozófiája. 2. A háborús idők tömeglélektana. 3. A háború és a jövő állama. Bp. 1915.
http://mtdaportal.extra.hu/books/turnowsky_sandor_harom_tanulmany_a_haborurol.pdf

94 Urai Dezső: Mackensen katonáival. Bp. 1916.
http://mtdaportal.extra.hu/books/urai_dezso_mackensen_katonaival.pdf

95 Koszta István: Huszártörténet. Pro-Print, Csíkszereda, 2008
http://mek.oszk.hu/08900/08998

96 Koszta István: Nem (csak) Erdély volt a tét. Kései tudósítás a párizsi konferenciáról. Csíkszereda, Budapest, 2010
http://mek.oszk.hu/08900/08999

97 Lukachich Géza: A Doberdó védelme az első isonzói csatában. Budapest, Aeurheneum, 1918.
http://mek.oszk.hu/13300/13321/

1 megjegyzés:

  1. How I Got My Loan From A Genuine And Reliable Loan Company

    Hello Everybody,
    My name is Mrs.Irene Query. I live in Philippines and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $150,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 2 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of$150,000.00 US. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs.Irene Query, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

    VálaszTörlés