2018. február 1., csütörtök

Windows Internet Name Service (WINS) kiszolgáló 14_A osztály

A Windows Internet Name Service (WINS) a számítógépnevek regisztrációját és feloldását végző szolgáltatás, amely a számítógépek NetBIOS-nevét és IP-címét egymáshoz rendeli. Ha WINS-kiszolgálókat telepít a hálózatára, a végfelhasználók a hálózati erőforrásokat a nehezen megjegyezhető IP-címek helyett nevek megadásával is elérhetik. Emellett a számítógépeken és más eszközökön futó alkalmazások és egyéb szolgáltatások az IP-címek névfeloldására vonatkozó kéréseket küldhetnek a WINS-kiszolgáló felé.

A WINS-kiszolgálók által nyújtott szolgáltatások

A WINS használata a TCP/IP-alapú hálózatok felügyelete során az alábbi előnyökkel jár:
 • A számítógépek névregisztrációjának és névfeloldásának támogatását biztosító dinamikus név-cím adatbázis.
 • A név-cím adatbázis központi kezelése, mely megkönnyíti az Lmhosts fájlok kezelését.
 • Csökkenti az alhálózatok NetBIOS-alapú szórásos forgalmát azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy a távoli rendszerek közvetlen keresése érdekében az ügyfelek WINS-kiszolgálókat kérdezhessenek le.
 • A hálózat korábbi Microsoft® Windows®- és NetBIOS-alapú ügyfeleit is támogatja, és lehetővé teszi, hogy az ilyen típusú ügyfelek távoli Windows-tartományok listáit böngésszék anélkül, hogy minden alhálózaton szükség lenne helyi tartományvezérlők jelenlétére.
 • A szolgáltatás támogatást nyújt a DNS-alapú ügyfeleknek, melynek köszönhetően azok megkereshetik a NetBIOS-erőforrásokat a WINS-alapú keresés integrálásának bevezetésekor.
A WINS-ügyfelek névfeloldása megegyezik az összes Microsoft TCP/IP feletti NetBIOS- (NetBT) ügyfélnek a NetBIOS-névlekérdezések hálózaton történő feloldásához használt névfeloldási eljárásával. A névfeloldás tényleges módszerét a felhasználó nem érzékeli.
Windows XP és Windows 2000 rendszer esetén a WINS-ügyfelek a következő eljárási sorrendet követik a net use vagy más, NetBIOS-alapú alkalmazással küldött névfeloldási kérést követően:
 1. Megállapítják, hogy a név hosszabb-e 15 karakternél, illetve tartalmaz-e pontot („.”). Ha igen, végrehajtják a DNS névlekérdezését.
 2. Megállapítják, hogy a név megtalálható-e az ügyfélszámítógép távoli neveket tároló gyorsítótárában.
 3. A név WINS szolgáltatással történő feloldása érdekében kapcsolatba lépnek a konfigurált WINS-kiszolgálókkal.
 4. Helyi IP-szórást alkalmaznak az alhálózaton.
 5. Ellenőriznek egy Lmhosts fájlt, ha a Keresés az LMHOSTS használatával lehetőség engedélyezve van a kapcsolat TCP/IP protokoll tulajdonságai között.
 6. Ellenőriznek egy Hosts fájlt.
 7. Lekérdezést küldenek egy DNS-kiszolgáló felé.

A WINS-kiszolgáló összetevői

A WINS két fő összetevője a WINS-kiszolgálók és a WINS-ügyfelek. Néhány konfiguráció WINS-proxykat is alkalmaz.

WINS-kiszolgálók

A WINS-kiszolgálók kezelik a WINS-ügyfelek regisztrációs kéréseit, regisztrálják a neveket és az IP-címeket, és azzal válaszolnak az ügyfelek NetBIOS-névlekérdezéseire, hogy visszaküldik az ügyfélnek a lekérdezett név IP-címét, ha az megtalálható a kiszolgáló-adatbázisban.
A WINS-kiszolgálókat úgy is konfigurálhatja, hogy az az adatbázisainak (amelyek tartalmazzák a NetBIOS-számítógépnevek IP-címekre való leképezését) tartalmát más WINS-kiszolgálókra replikálja. Ha egy WINS-ügyfél (például egy munkaállomás) először indul el a hálózaton, a számítógépnévnek és az IP-címnek az elsődlegesként beállított WINS-kiszolgálóra regisztrációs kérésként történő küldése közvetlenül történik. Mivel a kiszolgáló regisztrálja ezeket az ügyfeleket, ezért az az adatbázisban szereplő ügyfélrekordok tulajdonosának is tekinthető.

WINS-adatbázis

A WINS-adatbázis tárolja a hálózat NetBIOS nevek és IP-címek közötti leképezéseit. Ha a WINS-kiszolgálókat azon replikációs partnerekkel konfigurálja, melyekre az adatbázis tartalmát „áthelyezi”, a helyi kiszolgálón található adatbázis tartalma replikálódik a replikációs partner kiszolgálójára. Ha a replikációs partnerek „lehívásra” vannak konfigurálva, akkor a távoli WINS-kiszolgálón található rekordokat a rendszer a helyi adatbázisba másolja. A WINS Microsoft Management Console (MMC) segédprogramban a WINS beépülő modul, más néven WINS konzol használatával állítható be, hogy a replikációs események milyen időközönként következzenek be.
A WINS konzol emellett a WINS-adatbázis kezeléséhez, megtekintéséhez, biztonsági mentéséhez és visszaállításához szükséges eszközöket is biztosítja. Készítsen biztonsági másolatot az adatbázisról minden alkalommal, amikor a WINS-kiszolgálón a többi fájlról biztonsági másolatot készít.

WINS-ügyfelek

Hálózat indításakor vagy ahhoz történő csatlakozáskor a WINS-ügyfelek megkísérlik regisztrálni nevüket a WINS-kiszolgálón. Az ügyfelek ezután – ha szükséges – távoli nevek feloldására vonatkozó kéréseket küldhetnek a WINS-kiszolgálónak.
A WINS működését engedélyező ügyfelek olyan számítógépek, melyeket a WINS-kiszolgálók közvetlen használatára konfiguráltak. A legtöbb WINS-ügyfél több NetBIOS-névvel rendelkezik, melyeket a hálózaton való használathoz regisztrálni kell. Ezek a nevek különféle típusú hálózati szolgáltatások közzétételéhez szükségesek, mint amilyenek például a Messenger vagy a Munkaállomás szolgáltatás, melyeket az egyes számítógépek a hálózaton belüli más számítógépekkel való kommunikáció során használhatnak.

WINS-proxyk

A WINS-proxyk olyan WINS-ügyfélszámítógépek, melyek más, a WINS szolgáltatás közvetlen használatára nem képes számítógépek helyett végeznek műveleteket. A WINS-proxyk segítenek az útválasztásos, TCP/IP-alapú hálózatokon található számítógépekről érkező NetBIOS-névfeloldási kérelmek megválaszolásában.
A legtöbb számítógép alapértelmezés szerint a NetBIOS-névfeloldási kérelmek megválaszolására, valamint NetBIOS-nevük regisztrálására nem tudja a WINS-szórást használni. A WINS-proxyk beállíthatók úgy, hogy ezek helyett a számítógépek helyett figyeljen, és hogy a szórás által fel nem oldott neveket lekérdezze egy WINS-kiszolgálóról.
A WINS-proxyk csak az olyan hálózatok esetén hasznosak vagy szükségesek, melyek csak NetBIOS-szórású (vagy b-csomópontú) ügyfeleket is tartalmaznak. A legtöbb hálózaton a WINS használatát engedélyező ügyfelek fordulnak elő, így a WINS-proxykra általában nincs szükség.
A WINS-proxyk figyelik a b-csomópontú NetBIOS-névszolgáltatás funkcióit (név regisztrálása, feloldása és lekérdezése), és képesek válaszolni a távoli és a helyi hálózaton nem használt nevek esetén. A proxyk a helyi szórásokra való válaszadáshoz szükséges adatok megszerzése érdekében közvetlenül a WINS-kiszolgálókkal kommunikálnak.
A WINS-proxyk használata az alábbi módokon történhet:
 • Amikor egy b-csomópontú ügyfél regisztrálja a nevét, a proxy ellenőrzi a nevet a WINS-kiszolgáló adatbázisában. Ha a név már szerepel a WINS-adatbázisban, akkor a proxy a névregisztrációt megkísérlő b-csomópontú ügyfélnek a regisztrációt elutasító választ küldhet.
 • Amikor egy b-csomópontú ügyfél feloldja a nevét, a proxy törli az ügyfél nevét a távoli neveket tároló gyorsítótárából.
 • Amikor egy b-csomópontú ügyfél névlekérdezést küld, akkor a proxy a névfeloldást a távoli neveket tároló helyi gyorsítótár adatai vagy a WINS-kiszolgálótól megszerzett információk segítségével kísérli meg.

WINS-kiszolgálók kezelése

A WINS-kiszolgálók kezelésének elsődleges eszköze a WINS konzol és a WINS Netsh parancsai.

A WINS konzol

A WINS konzol a Microsoft Management Console (MMC) beépülő modulja.
Egy WINS-kiszolgáló telepítését követően a WINS konzollal vagy a WINS Netsh parancsaival az alábbi alapvető kiszolgáló-felügyeleti feladatokat hajthatja végre:
 1. Megtekintheti és szűrheti a hálózaton használt ügyfélneveket tároló WINS-kiszolgálón található NetBIOS-névregisztrációkat.
 2. Replikációs partnereket adhat hozzá és konfigurálhat a WINS-kiszolgálóhoz.
 3. Karbantartási feladatokat hajthat végre a WINS-kiszolgáló adatbázisában, ideértve a biztonsági mentést, a visszaállítást, a tömörítést és a kitakarítást is.
A WINS konzollal és a WINS Netsh parancsaival emellett az alábbi választható és speciális telepítési feladatokat is elvégezheti:
Olyan WINS-tulajdonságokat tekinthet meg és módosíthat, mint amilyen például a Megújítási időköz és más, a kiszolgáló-adatbázisban tárolt névrekordok regisztrálásával, megújításával és ellenőrzésével kapcsolatos időközök.
 • Statikus WINS-leképezéseket adhat hozzá és konfigurálhat, ha szükséges ezek használata a hálózaton.
 • Törölheti vagy kijelölheti törlésre a hálózaton használt, a WINS-kiszolgáló adatai között megjelenő WINS-rekordokat.

A WINS Netsh parancsai

A WINS Netsh parancsait beírhatja a parancssori ablak netsh wins> parancssorába, vagy futtathatja azokat kötegelt fájlokban és más parancsfájlokban is. A WINS konzolon rendelkezésre álló összes funkció elérhető a netsh wins> parancssorban is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése