2014. június 30., hétfő

A turbo-pascal unitjai

Az egységek (unit-ok) zárt, önálló modulok, adott céllal. Írhatunk ilyet mi is, de a Turbo Pas-cal-nak vannak olyan saját belső egységei is, amelyekben a Turbo Pascal eljárásait és függvényeit helyezték el. Ezeket az anyag utolsó fejezetében ábécésorrendben ismertetjük.
A Turbo Pascal standard egységei
A Turbo Pascal számos eljárást és függvényt kínál, ezek megfelelő csoportosításban a szabvá-nyos egységekben helyezkednek el. Ha valamely egységből akarunk használni eljárást vagy függ-vényt, akkor a programfejben a uses kulcsszó után meg kell nevezni az adott egységet (a System kivételével). A standard egységek rendben a következők:
System egység: a szabványos nyelvi környezethez tartozó nyelvi elemek, konstansok, változók, függvények és eljárások.
Crt (Cathode Ray Tube) egység: a képernyős kiírás és a billentyűs bevitel elemei.
DOS egység: a Pascal - DOS kapcsolat elemei.
Graph egység: a rajzolás (grafikai objektumok és szövegek) elemei.
Overlay egység: nagy programok előállításának lehetőségei (átlapolásos technikák).
Printer egység: a nyomtatóra írást teszi lehetővé.
Turbo3 és Graph3 egység: a TP 3.0 verziójú programok illesztésére.
6.1.1. A System egység
Ebben az egységben azon nyelvi elemek, konstansok, változók, eljárások és függvények van-nak, amelyek a szabványos nyelvi környezethez tartoznak. Ezt az egységet valamennyi program igényli, ezért a uses után nem kell, de nem is szabad szerepeltetni!
A következő felsorolás azokat a legfontosabb elemeket tartalmazza a System unit-ból, ame-lyekkel a félévi tanulmányaink során biztosan találkozunk:
Pi : Real {3.1415926535897932385}
Exp (x:Real) : Real
Ln (x:Real) : Real
Sqr (x)
Sqrt (x:Real) : Real
Abs(x)
Round (x:Real) : Longint
Frac (x:Real) : Real
Int (x:Real) : Real
Trunc (x:Real) : Lingint
Sin (x:Real) : Real
Cos (x:Real) : Real
ArcTan(x:Real)
Concat (St1, St2 ..:String)
Copy (St:String; tól, db:Integer) : String
Delete (var St:String; tól, db:Integer)
Insert (St1:String; var St0:String; tól:Integer)
Length (St:String) : Integer
Pos (St1, St0:String) : Byte
Str (x; var St:String)
Val (St:String; var V; var kód:Integer)
Read (V)
ReadLn (V)
Write (V)
WriteLn (V)
Exit
A Crt egység
A Crt unit a billentyűzetről való bevitel és a képernyőre írás valamennyi elemét tartalmazza. Segítségével lekérdezhető a billentyűzet, beállíthatók a képernyő üzemmódjai és színei, ablakok defi-niálhatók, hangok állíthatók elő stb.
A Crt egység néhány fontosabb eleme:
ClrScr
Delay (ms:Word)
GotoXY (X,Y:Byte)
KeyPressed : Boolean
ReadKey : Char
TextBackGround (szín:Byte)
TextColor (szín:Byte)
Window (X1,Y1,X2,Y2:Byte)
A Crt egységben vannak a színkódok is, ezekkel lehet a képernyő, az ablakok és az írás színeit beállítani (a TextBackGround és a TextColor eljárások felhasználásával). A színkódok a következők (háttérszín 0..7, betűszín 0..15):
0 Black (fekete) 8 DarkGray (sötétszürke)
1 Blue (kék) 9 LightBlue (világoskék)
2 Green (zöld) 10 LightGreen (világoszöld)
3 Cyan (türkiz) 11 LightCyan (világostürkiz)
4 Red (piros) 12 LightRed (világospiros)
5 Magenta (lila) 13 LightMagenta (világoslila)
6 Brown (barna) 14 Yellow (sárga)
7 LightGray (világosszürke) 15 White (fehér)
A Dos egység
A Dos egység a DOS operációs rendszer elérését teszi lehetővé (megszakítások, idő-dátum, le-mezegységek, állományok, DOS-környezet stb. lekérdezése):
DiskFree DiskSize DosVersion
FindFirst FindNext GetDate
GetTime SetDate SetTime
A Graph egység
A Graph egység - mint nevéből is következik - a Turbo Pascal grafikai lehetőségeit foglalja össze (kb. 70 rutin). Az egységhez használni kell a grafikus kártyák meghajtóit tartalmazó .BGI (Borland Graphics Interface) állományokat is. Néhány Graph elem:
Arc Bar Circle
DrawPoly Ellipse InitGraph
Line LineTo MoveTo
További egységek Az Overlay egység kevés rutinból áll. Ezek vezérlik az overlay (átlapolásos) technikát. Az overlay módszert akkor alkalmazzuk, amikor nagyon nagy a programunk és memóriagondjaink van-nak. A lényege az, hogy a programnak mindig csak az a része töltődik be a tárba, amelyre a hivatkozás történik.
A Printer unit a nyomtatóra való kiírást teszi lehetővé, azért ha nyomtatni is akarunk a prog-ramból, szerepeltetni kell a uses sorban.A Turbo3 és a Graph3 egységek a kompatibilitás miatt maradtak meg, a Turbo Pascal 3.0 verziójú programok aktuális verzió alá való illesztésére szolgálnak.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése