2014. június 3., kedd

Könyvajánló: Elie Wiesel: A hajnal


Elie Wiesel Romániában született amerikai zsidó író. 1986-ban Nobel-békedíjat kapott.Elie Wiesel: A hajnal

     A könyv amit ajánlani fogok nem könnyű olvasmány, sőt felkavaró, mély érzelemeket és gondolatokat ébreszt az olvasóban. A főhős Elisa aki megmenekült a buchenwaldi koncentrációs táborból, elhatározta, hogy Párizsban megtanul franciául, majd a Sorbonne-on fog filozófiát hallgatni,  hogy megfejtse Isten mibenlétét. Még tanulmányai megkezdése előtt rábeszélik, hogy menjen Palesztinába harcolni a zsidó nép érdekében az arabok ellen. Érvelése szerint Valahányszor zsidókat mészárolnak, a világ szót se veszteget rá. Húsz évszázados történelmük mást se bizonyít. Nem áll melléjük senki, csak magunkban bízhatnak. „Ha igazságtalanná, embertelenné kell válnunk, hogy kiűzzük azokat, akik velünk igazságtalanok és embertelenek, ám legyen. Nem öröm nekünk halált osztani. Mindmostanáig az áldozat szerepét vállaltuk, mától a hóhérét. A tíz parancsolat szentsége minden hithű zsidó számára szent, de ő megszegi ezt a törvényt és renegát lesz. „Olyanok leszünk, mint mindenki más."
     Elisa feladata egy angol tiszt kivégzése másnap reggel azért, mert az angolok egy zsidót fognak kivégezni ugyanekkor. A fiúnak egy teljes éjszaka áll rendelkezésére, hogy felkészüljön, hogy magára öltse a hóhér szerepét. Lassan telnek az órák, s ő nem csu­pán fájdalmas kétségeivel viasko­dik, hanem a felfokozott várakozás­ban tanúnak vagy bírának megje­lenő halottaival is, akikkel szemben - akár saját lelkiismerete előtt - meg kell védenie leendő tettét. Elisa tépelődése, készülése, izgalma alatt kialakulóban van egy kép erről a kiégett hitevesztett emberről, aki bár túlélte a borzalmakat, mély nyomot hagyott a lelkében, megmérgezve gyermeki személyiségét. Súlykolja magának, hogy háború van ez a gondolat újra és újra hipnotizálja a fiút. Amikor az éjszaka folyamán előtörnek a képzeletéből a halott emberek, akik az előtte álló feladatról faggatják,nem érti hogy jutott el idáig, behálózták a gyengeségéért és kihasználták, de felmentést talál ideig óráig a teher súlya alól. A lelkiismeret harca a hazaszeretet a hit és a meggyőződés tépelődése ez a könyv. A hajnal ezen a napon nem a fény diadala, hanem az éjszaka koronája: ebben az órában találkozik szemtől szembe a hóhér és áldozat, s egyszerű, tragikus párbeszédükben felszikrázik az ember sorsának vakító igazsága, s találkozik a történelemmel, Izrael államának vérben fogant hajnala. A tette után áll az ablaknál és mereng azon az önigazoláson ami annyira erőltetett. „Megnéztem, és torokszorító iszonyat jött rám. Az árnyfoszlányok alkotta éjdarabkának arca volt. Néztem, és megértettem iszonyodásomat. Ez az arc az én arcom.”


Elisha is a young Jewish man, a Holocaust survivor, and an Israeli freedom fighter in British-controlled Palestine; John Dawson is the captured English officer he will murder at dawn in retribution for the British execution of a fellow freedom fighter. The night-long wait for morning and death provides Dawn, Elie Wiesel’s ever more timely novel, with its harrowingly taut, hour-by-hour narrative. Caught between the manifold horrors of the past and the troubling dilemmas of the present, Elisha wrestles with guilt, ghosts, and ultimately God as he waits for the appointed hour and his act of assassination. Dawn is an eloquent meditation on the compromises, justifications, and sacrifices that human beings make when they murder other human beings.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése