2014. június 3., kedd

Zsidó tárgyú könyvek ajánlójegyzéke

A zsidó hagyományok lexikona (Helikon)
Oláh János: "Mindennek rendelt ideje van" Judaisztika középiskolásoknak I-II.
Raj Tamás: A bibliaolvasás zsidó rendszerérõl (klny., Magyar Egyházzene)
Colette Sirat: A zsidó filozófia a középkorban (Logosz)
Anna Frank naplója (Napkönyv)
D. Kurzmann: Jichák Rabin élete
Hadassa Ben Itto: A máig élõ hazugság (A Cion bölcsei jegyzõkönyv ellenirata)
Ámos Imre szolnoki vázlatkönyve
T. Borowski: Kõvilág (Múlt és Jövõ)
Magyar megfontolások a soáról (Múlt és Jövõ)
Edmond Jabes: A kérdések könyve (Múlt és Jövõ)
Kõbányai János: Zsidó szellem ma
Kõbányai János: Budapesti aggádák
Kõbányai János: Minden hiábavalóság
Jeruzsálem – régi zsidó képeslapokon
Molnár Ernõ: A Talmud könyvei (Paginarum)
Singer, I.B.: New York árnyai (regény, Novella kiadó)
Maspero, G.: A zsidók története
Zóhár – A ragyogás könyve
Peszáchi Haggáda (díszkiadás)
Haggáda (Fröhlich R. fordításával)
Vihar Béla: Mese Élijáhuról (Balla Margit rajzaival) (MÉJ, fuzve)
A szamár, a kakas és a gyertya
Drosnin, M.: A Biblia kódja
Kerekes Gábor: A héber ábécé kifesto könyve (Béth Peretz Alapítvány)
Zsidó etika (Olcsó Zsidó Könyvtár)
Ronén, A.: Harc az életért (A magyarországi cionista ellenállás)
Ács G.-Turczi I.: Vándorló Talmud
R. Braham: Román nacionalisték és a holocaust (Múlt és Jövo)
OMIKE – Osi hittel…
Nagy Imre: Zsidó közmondások
Moldova György: A város hercege (bunügyi regény egy modern vérvádról)
L. Feuchtwager: A zsidó háború I-III. (Szakits)
Schön Dezsõ: Istenkeresõk a Kárpátok alatt (MÉJ)
Patai József: A középsõ kapu (MÉJ)
Kõbányai János: Riport (Balassi)
Efraim Kishon: Hajvédõk (MKK)
Szondi Lipót: Káin-Mózes (Gondola)
Bacskai Sándor: Egy lépés Jeruzsálem felé (MÉJ)
Izrael-album
Braham, R.: A népirtás politikája - a holocaust Magyarországon (Belvárosi)
A zsidó újév imarendje (ZSNOK)
Zsidó imakönyv péntek estére (fonetikus)
Benedek István Gábor: Az elégetett fénykép (novellák) (Magyar Könyvklub)
Kishon, Efrájim: A házasságlevél (komédia) (Magyar Könyvklub)
Sámuel imája - Zsidó imakönyv héberül és magyarul (Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület) 412 old. (kötve)
Emlékimák (Összeállította, bevezette és fordította: Raj Tamás) (Talmud Tóra Alapítvány - belsõ kiadvány) 48 old. (kartonkötésben)
Jólesz Károly: Kincsestár (Talmudi bölcsességek és tanítások) (Akadémiai)
"Zsidó Biblia" (Mózes öt könyve és a haftarák) (Összeállította: J.H. Hertz) (Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület) I-V.
A bizonyság két táblája (Beszélgetések a Tízparancsolatról) (Tudomány-Magyar Rádió)
Sólem, Gersom: A kabbala helye az európai szellemtörténetben (Válogatott írások) I-II. kötet (Atlantisz)
Frankl Aljona: Eltûnõ Budapest (fotóalbum a régi Budapestrõl) (Intern Rt.)
A budapesti Zsidó Múzeum (magyarul, angolul és németül) (Corvina) 241 old. (kötve)
Erényi Tibor: A zsidók története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig (Útmutató) 128 old. (fûzve)
Sulhof Izsák: Budai krónika (új kiadás) 100 old. (kötve)
Wiesel, Élie: Minden folyó a tengerbe siet (önéletrajzi regény) (Esély könyvklub) 688 oldal (kötve)
Singer, Isaac Bashevis: Mesüge (regény) (Park - februárban lesz utánnyomás) 197 old. (kötve)
Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért (irodalmi vallomások) (Magvetõ) 188 old. (szép mûbõrkötésben)
Kertész Lilly: Mindenkit felfaltak a lángok (emlékezések) (Ex libris) 365 old. (kötve)
Benedek István Gábor: A komlósi Tóra (elbeszélések) (Dán Kiadó) 123 old. (kötve)
Benedek István Gábor: Brooklyn (SIK Kiadó) 174 old. (kartonkötésben)
Reich Katalin Ariel: Gyökér a szikkadt földbõl (önéletírás) (Illés Krónikái) 224 old.
Goren Tamás: Izrael (útikönyv) (Panoráma) 339 old. (kötve)
Jeruzsálem albuma (képes útikönyv térképekkel) (Cartographia)
Kõbányai János: Szarajevói jelentés (Pelikán - Múlt és Jövõ)
Nicholas de Lange: A zsidó világ atlasza (album) (Helikon) 240 old. (kötve)
Potok, Chaim: Vándorlások (A zsidó nép története) (Nagyméretû, albumszerû kiadvány mintegy 100 színes képpel) (Kulturtrade) 292 old. (kötve)
Patai, R.-Graves, R.: Héber mítoszok (Szukits) 294 old. (kötve)
Cohen, Asher: Shoah (összefoglaló könyv a holocaustról) 118 old. (fûzve)
Braham, Randolph L.: A magyarországi munkaszolgálat (TEDISZ) 145 old. (kartonkötésben)
Sopronkõhida 1944 (mûvészi holocaust-album) (Kossuth)
Szirtes Zoltán: Temetetlen halottaink 1944 (Kõrösmezõ, Kamenyec-Podolszk - Az elõholocaust népirtásáról) (A szerzõ kiadása) 96 old. (kartonkötésben)
Az Endre-Baky-Jaross per (Szerkesztette: Karsai László- Molnár G. Judit) (Cserépfalvi) 420 old. (kötve)
Szenes Sándor: Befejezetlen múlt (interjúk, új kiadás) 333 old. (karton)
Halász Zoltán: Herzl (Életrajz Izrael megálmodójáról, aki Budapesten született) (Magyar Világ) 248 old. (kötve)
Kõbányai János: Jeruzsálemi évtized (Tevan) 239 old. (kötve)
Mérõ Miklós- Ónodi György: Rabin (életrajz, Útmutató) 128 old. (karton)
Wis, R.: The Jews (angol nyelvû album) (Könemann) 380 old. (kötve)
Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig (2000 év zsidó irodalma) (Múlt és Jövõ, kötve)
Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában (Csokonai, fûzve)
Ormos Mária: Hitler (Polgár, kötve)
Heller Ágnes: Az idegen (Múlt és Jövõ, fûzve)
Mandel Ede: Fivérem, Mordecháj Avi-Saul (Egy magyar származású izraeli költõ) (magán, fûzve)
Diósi Ágnes: Várj, madár (regény, fûzve)
Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa (A zsidó Jézus c. könyv szerzõjének új mûve) (Osiris)
Maimonidesz: Zsidó filozófia (Logos)


Gábor Ignác: Alharizi, egy középkori zsidó költõ (fordításokkal) (Fekete Sas, fûzve)boruch ato adonoj elóhénu melech hoólom aser kidsonu bemicvoszov vécivonu.
Dicsértessél örökkévaló, Istenünk, világ királya, aki megszenteltél minket parancsolataiddal és elrendelted, kézmosásé: al netilasz jodajim. Benidikciót mondanak a tallisz fölvételekor, a tefillin fölszíjazásánál, a mezuza felszögezése alkalmával, gyertyagyújtáskor, a challó leszakításánál, természeti tünemények meglátásakor és sok más alkalommal .
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése