2015. május 6., szerda

Az informatika és a kultúra 

Adattárolás

Az informatika kultúrára gyakorolt hatásának középpontjába az adattárolást helyezhetjük. Az adattárolás módjának átalakulása volt az, ami alapvetően meghatározta az ICT eszközök begyűrűzését a kultúra területére. Az elektronikus adattárolók és a sokoldalú visszakeresési lehetőséget biztosító adatbázisok új módszereket, új technológiákat vezettek be az oktatás és a művészetek gyakorlatába egyaránt.

Oktatás

Az oktatás kezdete óta voltak törekvések a fejlesztésére, hogy a mindig a legjobb színvonalon adja át a tudást. A technikák fejlődése jelentősen hatott az oktatás folyamatára, kiegészítve, érdekesebbé, informatívabbá és hatékonyabbá téve azt. A számítógépek megjelenése, majd az internet elterjedése után az informatika nagyon hamar teret nyert magának az oktatásban.
A számítógépes oktatás audiovizuális és multimédiás oktatási forma, melynek előnye a sokoldalúság. Képes kép és hang lejátszására, készítésére, manipulálására, és interaktív feladatokra is alkalmas. Ez azt jelenti, hogy a tanuló vagy oktató alakíthatja a folyamatot, illetve a folyamat elemeit tudjuk igazítani az igényekhez, amit más eszközök nem, vagy csak kismértékben tudnak megtenni.
Ideális esetben a számítógép a tanárhoz hasonló kapcsolatba tud kerülni a tanulóval. Segíti a tanulást, audiovizuális és interaktív módon, valamint ellenőrzi a tanulás eredményét is. A könyvvel szemben egyedi lehetőségként pedig a szimuláció emelhető ki, amelybe a tanuló aktív módon beleszólhat, részt vehet a folyamatokban.
Oktatás

Oktatáspolitika

Az új technológiák mindig megváltoztatják környezetünket. Ez igaz az informatikára is, hiszen az életünk minden területére begyűrűzött, szinte minden tevékenységünkben jelen van, így az iskolában és ezen belül az oktatás módszertanában is. A kutatók szerint az ICT fejlődése hozza magával azokat a változásokat, amelyek a hagyományos oktatási rendszert felfrissítik. Előtérbe kerül a kommunikáció-központú tanulási környezet. Az új oktatási irányelvek, amelyek az önállóbb tanulói magatartást részesítik előnyben, szintén ebbe az irányba mutatnak. Természetesen ez megjelenik az iskola szervezetében és az iskola szocializációjában is. A tanár szerepe kicsit az irányító, tanácsadó szerepkör felé mozdul el, de mindenképpen nélkülözhetetlen eleme marad az oktatásnak.

Szinkron és aszinkron oktatás

Az internetes kommunikáció lehetővé teszi a szinkron oktatást és az aszinkron oktatást egyaránt.
A szinkron oktatás során a tanár bizonyos ellenőrzési lehetőséggel rendelkezik a tanuló és a tanulási folyamat fölött, így biztosítja, hogy a tanulók azonos ütemben haladjanak előre a tananyagban. A virtuális tanórák legalább olyan koordinációt igényelnek, mint a tantermiek. A több helyszínt összekapcsoló videós tanórákhoz például meg kell teremteni a technikai lehetőséget arra, hogy a tanulók jelezni tudják igényeiket, feleleteiket a tanár felé. A virtuális tanórák kommunikációs lehetőségei akár előnyösebbek is lehetnek, mint a tantermi óráké. Másképpen hathatnak a különböző tanulói típusokra, azaz kibontakoztathatják azokat a tulajdonságokat, amelyek a szemtől szembeni oktatás esetén nem törnek felszínre.
Az aszinkron oktatás során a tanuló tetszőleges időben bejelentkezik az internetes kurzus honlapjára, és letölti a tanár által előkészített anyagokat. Egyéni ütemben haladhat a tanulásban, természetesen bizonyos időkorlátok között.
Szinkron oktatás
Valós időben történő információcsere.
Aszinkron oktatás
Késleltetett információcsere egyéni ütemű tanulással.

Művészetek

Az informatika sokoldalúan begyűrűzött a különböző művészeti ágakba is. Már rég megszülettek az első számítógéppel készült grafikák, festmények zeneművek. Az informatika megjelenése a művészetekben azonban nem csak a művészi produktumok oldaláról történt meg, hanem az informatikai alkalmazások sora vesz részt sok esetben a műalkotások létrejöttében. Például a számítógépes grafika sokrétű ismereteket foglal magában. Alkalmazójának kell érteni a geometriához, az optikához stb., de megtalálja benne a munka örömét a matematikus, a fizikus, a látást kutató orvos, a programozó, és az egészet alkalmazó képzőművész. Ugyanezt elmondhatjuk a számítógépes zeneművek szerkesztéséről is. Az informatika tehát új lehetőségeket, új távlatokat nyitott a művészetek világában is.

Digitális kultúra

Ha összegezzük az informatikának a kultúrára gyakorolt hatását, akkor elmondhatjuk, hogy a kultúra minden területén megtalálható, minden területen fejlesztő hatású tevékenységeket generál. Az ICT eszközök fejlődése a kultúra minden területére kihat. Megjelent tehát egy úgynevezett digitális kultúra, vagy digitális művelődés, amely a mai kor emberének mindennapjaihoz már elválaszthatatlanul hozzátartozik. Része a digitális írástudás, valamint a művészeteket segítő informatikai eszközök, sőt a digitális művészeti produktumok.
Digitális kultúra
Magában foglalja az információs társadalom jelenségeit, a multimédia világát és az elektronikus kommunikációs médiumokat (pl. Internet) valamint ezek kapcsolatait.
Digitális írástudás
A digitális műveltség része, a multimédiák és a hipertextek olvasását és megértését értjük rajta. A szöveges információ mellett a digitális hangok, képek stb. értelmezését is tartalmazza.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése