2015. május 6., szerda

Modern információs társadalom


Tudásalapú társadalom

A fejlődés legfontosabb feltétele a tudás, és az azon alapuló gazdaság és társadalom. Az információs társadalommal együtt megjelenik a kihívás az oktatás számára. Ez a kihívás a tudásipar előtérbe kerülése. Már nem csak az iskola az egyedüli tudásközvetítő, számos más intézmény veszi ki a részét az ismeretek átadásából és az információközvetítésből.
A tudásalapú társadalomban az oktatási rendszer fontos és központi szerepet tölt be. A tudás a tudásalapú társadalomban nem cél, hanem eszköz. Kénytelenek vagyunk életünk végéig tanulni, mert a technika és a tudományok fejlődésével az ismereteink gyorsan elavulnak. Tehát a tudásalapú társadalom legfontosabb feladata, hogy megtanítsa a tanulókat a tudás megszerzésének képességére. Az információszerzésben egyre nagyobb szükség van az informatikai tudásra, a digitális kultúra elemeinek és eszközeinek az elsajátítására.
Tudásalapú társadalom
Emberközpontú, a tanítás-tanulás kettősségén alapuló, a tudásra építő társadalmi szint.

Digitális írástudás

A digitális írástudás fogalmához szorosan kapcsolódik a hálózati, az internetes, a multimédia- és a hipertext-írástudás. A digitális írástudás mellett szólók kiemelik a nyomtatott és a digitális dokumentumok közötti alapvető különbséget, hogy a felhasználó nemcsak elérhet az internet segítségével információt, hanem közölhet is rajta információt. A digitális írástudáshoz ezen kívül szorosan kapcsolódik a kritikus gondolkodás és a dinamikus hipertext-környezetben való olvasás és megértés.

Továbbképezhetőség

Az oktatás folyamatosságának megjelenése azon a felismerésen alapszik, hogy az oktatás általában statikus rendszer, amely a gyorsuló világban is képes megadni az alapokat a hosszú távon is használható tudáshoz, de ezek az ismeretek hamar elavulnak, a gyorsulás üteme pedig tovább nő. Az információs társadalom és a globalizáció sokkal rugalmasabb embert követel, akinek nem elég egész életére az iskolában megszerzett tudás. Az ismereteket tovább kell fejleszteni és folyamatosan meg kell újítani.

LLL (Life Long Learning)

Az egész életen át tartó tanulás ( LLL – Life Long Learning) napjainkban használt divatos kifejezés, de közelebbről megvizsgálva komoly tartalmat hordoz. Mindenkinek közös érdeke a szakképzett munkaerő jelenléte a piacon. Az ismeretek gyors elavulása azonban megnehezíti ennek állandóságát. Az államnak így biztosítania kell az a folyamatos képzést, csökkentve a szociális nyomást, és erősítve a tudásalapú gazdaságot. A legoptimálisabb módja ennek, az élethosszig tartó tanulás és az oktatás megfelelő mértékű ötvözete. Az oktatási intézmények kialakítják az alapkészségeket (írás, olvasás, a tudás megszerzésének módja stb.), az LLL pedig az információs társadalom elvárásait megfelelő szinten tartja és fejleszti ezt a tudást.
A LLL tehát biztosítja az egyén számára a mindenkori beilleszkedés lehetőségét, a megfelelés lehetőségét, a társadalmi túlélés lehetőségét. A boldogulásához szükséges feltételek tehát az iskolában szerzett tudás, ennek naprakészsége, amelyhez kapcsolódnia kell a személyes tudásvágynak.
LLL (Life Long Learning)
Tanulás az iskolában és az iskola után, a tudás megszerzésének folyamatos lehetősége.

Iskolák

Az iskolák funkciómódosulásai egyenes következménye a tudásalapú társadalom és az egész életen át tartó tanulás ( LLL) megjelenésének. Az iskola új oldalai mutatkoznak meg, ilyen a rendszerszervező funkció, amely a mindennapi üzleti élethez hasonló tevékenységekkel jár, vagy az információszolgáltató funkció, amely az ICT eszközök és az internet használatára épít. Ennek alapvető intézménye az iskolai forrásközpont, amely a legtöbb intézményben még csak a hagyományos iskolai könyvtár szintjén működik. Ez az információszolgáltató funkció kétirányú információáramlást jelent és szoros kapcsolatban áll az iskola kommunikációs funkciójával.

Az infokommunikációs technológia hatása az oktatásra

Az új technológiák megváltoztatják környezetünket. Ez a megállapítás az informatikára fokozottan igaz, ugyanis az élet minden területére begyűrűzött, és nélkülözhetetlenné tette magát. Ez igaz az iskolára és ezzel együtt az oktatásra is. Az információs társadalom igényei az évek során változtak, az oktatás statikussága azonban nem változott. Ezt az állapotot próbálja megszüntetni az ICT eszközök beépülése az oktatási tevékenységbe. A hangsúly a hagyományos oktatási környezet és az ICT alapú oktatási környezet egészséges egyensúlyára helyeződik át. Egy ideális rendszerben egyik véglet sem jó, a kettőnek együtt kell érvényesülnie.
Az új oktatási irányelvek az önállóbb tanulói ismeretszerzést helyezik előtérbe. Ennek pedig nélkülözhetetlen eszköze az ICT. A tanár szerepe kicsit változik, inkább irányító, tanácsadó tevékenységgel jár. Az interaktív multimédia az ICT eszközök közül talán a legnagyobb kihívást jelenti az oktatás számára. Mára ezek a módszerek kezdenek kiforrni, és egy régi-új oktatási rendszer kezd gyökeret ereszteni.
Interaktív multimédia
Lehetőséget ad a felhasználó és a program közötti kommunikációra. A felhasználó kezébe adja a tanulási folyamat irányítását.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése