2015. október 10., szombat

Analitikus személyiség-lélektanA pszichoanalízis a „lelki élet” és a „tudatosság” fogalmainak azonosításában látta a bajok forrását, s a tudattalan lelki történések kutatásával új területeket nyitott meg a lélektan megismerése előtt. Megalapítója: Freud.
Közvetlen előzmények: hisztériásbetegek tanulmányozása és gyógyítása
A neurológus Freud hisztériásokat kezdett tanulmányozni, akiknek tüneteit a szövettani vizsgálat nem támasztotta alá. Az orvosok szerint szimulálásról van szó. Charcot (az egyik legismertebb neurológus) és Bernheim is foglalkoztak a hisztériával hipnózissal:
-      Charcot: a betegség hátterében az idegrendszer valamilyen alkati gyengesége áll
-      Bernheim: pszichés természetű panaszokról van szó
Charcot kimutatta, hogy a hisztéria tünetei hipnózis állapotában felfüggeszthetők, ráadásul kicserélhetőeknek is bizonyultak. A hipnózis azonban csak a hisztéria tanulmányozására alkalmas, kezelésére nem.
Poszthipnotikus szuggesztió: hipnózis után beteljesülő sugallat. A hisztériásokban olyan lelki tartalmak és indítékok uralkodnak, amelyek felelősek ugyan tüneteik kialakulásáért, de beszámolni róluk nem tudnak.
Freud–Breuer
„katartikus módszer”: a hisztériás beteg hipnotikus állapotban elmondja kellemetlen élményeit, ezáltal kiadja magából az érzelmi feszültségeket >> enyhülnek a tünetei
A betegséget a lelki apparátust károsító élmények (traumák) váltják ki, amiket a psziché nem tud feldolgozni, ezért kirekeszti a tudatból. Ez azonban tünetek formájában visszaköszön. E traumák gyakran a korai gyermekkor élményanyagához kapcsolódtak.
„csábítási elmélet”: 4-6 éves kor közötti nemi zaklatás okozza a tüneteket felnőttkorban >> „konverzió” – a lelki tünetek testi tünetekbe való átfordítása
-      Freud nem tudta minden betegét hipnotizálni
-      az eredményei nem bizonyultak tartósnak (a hipnózis csupán egy időre félretolta a torlaszokat, de nem számolta őket fel)
-      új eljárás: „szabad asszociációk”:
-      a páciens gondolatáramlásának felszínén marad
-      reflexió és kritikai rostálás nélkül mondja el, ami eszébe jut
-      értelmezhető lélektani anyagot szolgáltat
A libidófejlődés elmélete
Freud: a szexualitás fogalma:
-      diffúz késztetésrendszer
-      újabb és újabb tárgyakra irányulhat
-      időről időre alakot válthat
-      ott áll minden örömszerzés és kötődés hátterében
„gyermeki szexualitás”: az örömszerzés különböző szerveződési formákon megy át, amíg eljut a felnőtt ember érett, biológiailag és társadalmilag egyaránt adaptív ösztönéletéig
„erogén zónák”: a nemi ösztön energiája (libidó) újabb és újabb testtájakhoz kapcsolódva vesz fel más-más szerveződést

0.    primér nárcizmus:
-      egynemű közeg, tagadhatatlan észlelési mező, amelyben még nincs határ az én és a nem-én, a saját test és a külvilág között
-      nem létezik még olyan külső tárgy, amelyre a szeretet irányulhatna (pl. újszülött)
1.    orális fázis (0-2 éves kor):
-      a száj zónája – az újszülött a száján át tart fenn kapcsolatot a környező fizikai világgal
-      a száj a későbbiekben is pótlólagos vagy kiegészítő szexuális öröm-zóna marad
2.    anális fázis (2-3 éves kor):
-      szobatisztaság tanulása >> a végbélnyílás tájéka a fő erogén zóna
-      sajátos játék: visszatartás-elengedés; ajándékozás-dac; tiltakozás
3.    fallikus fázis (3-5 éves kor):
-      nemi szervek
-      fiúknál: kasztrációs szorongás
-      lányoknál: péniszirigység
-      ellenkező nemhez vonzódás
-      azonos nemű szülővel való versengés (oidipusz-komplexus)
-      féltékenység, rivalizálás, gyűlölködés ó félelem, szeretet, tisztelet - ambivalencia
4.    latencia:
-      az elhárítások megindulása és kiszélesedése
-      aszexualitás
-      a nemi ösztön „lappangásának” kora
-      a serdülőkorkezdetéig tart
-      fontos lesz a teljesítmény és a tartós kapcsolatok
5.    genitális fázis:
-      a nemi érdeklődés feltámadása
-      a nemi szervek előtérbe kerülése
-      képessé válás az intim kapcsolatokra és a kölcsönös genitális kielégülésre
A személyiség felépítése
Freud: lelki tartalmak:
-      tudattalan: a tudatból kiszorult élménytartalmak
-      tudatelőttes: átmeneti zónákat alkot, amelyek nincsenek jelen a pillanatnyi tudatállapotban, de könnyen felidézhetőek
-      + tudatos: a személyiség topografikus modellje
Topografikus modell:
1.       elsődleges folyamat: a tudattalanban zajló áramlás – álom, játék, nappali álmodozások, szimbólumok
2.       másodlagos folyama: a tudatban racionálisan kontrollált képzetfolyamat – ésszerű rendezettsége közölhetővé teszi e tartalmakat
Strukturális modell:
-      a személyiség fokozatosan kialakuló rétegekből áll
-      egyszerre szerkezeti és dinamikus
1.      ösztön-én:
-      kezdettől fogva adott
-      a biológiai múltból hozott ösztönös késztetéseket foglalja magában
-      örömelv: azonnali kielégülés; nincs kompromisszum
2.      én:
-      valósághoz való alkalmazkodás
-      a kompromisszumok közege
-      késleltetések – kivárások
-      trükkök, csalafintaságok
-      az egyéniség és a külvilág közötti egyensúly fenntartása a cél
-      ösztön-én ó felettes én közti egyensúly
3.      felettes én:
-      a szülői normák internalizációja
-      társadalmi törvények, tilalmak
-      bűntudat – felelősségérzet
Elhárító mechanizmusok
A feszültségkeltő lelki anyag hatástalanítására szolgáló pszichés eljárások.
1.      azonosulás:
-      a szülőkhöz való ambivalens viszony megoldásaként a gyerek igyekszik hasonlóvá válni hozzá
-      a normák átvételével jár >> további elhárító mechanizmusok
2.      elfojtás:
-      kínos emlékek, szándékok, vágyak, indulatok száműzése a tudattalanba
-      motivált elfelejtés – normális mindennapi életünket ne zavarja meg az, amiről nem akarunk tudomást venni
-      álmok: az elfojtott anyag visszatérése kerülőutakon – neurotikus tünetek
3.      reakcióképzés:
-      ha bizonyos indítékaink megvalósulásának lehetősége félelemmel tölt el – olyan helyzetbe visszük magunkat, amelyben azok nem valósulnak meg
-      pl. testvérféltékenységnél
4.      projekció:
-      a saját indítékok külvilágra való kivetítése
-      előítéleteknél: az előítéletes emberek saját elhárított vágyaikat vetítik ki valamely kisebbségi csoport tagjaira
5.      racionalizáció:
-      az elkövetett hibák utólagos „ésszerűvé tétele”
-      magát a hibát nem tagadjuk, de felmentő körülményeket gyártunk, hogy elfogadhatóvá tegyük
6.      elaboráció, szublimáció:
-      a lelki feszültségek feldolgozása olyan „külső tárgy” létrehozása által, amely azt megjeleníti
-      csatorna a lelki energiák levezetésére, és kezelhetővé is teszi őket – látható, tapasztalható alakot ad
-      szublimáció: az alkotás egyben mérce
7.      regresszió:
-      megoldhatatlannak tűnő helyzetekben a személyiség visszatér már túlhaladott, alacsonyabb fejlődési szinteknek megfelelő megoldási módokra

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése