2015. október 10., szombat

Az iszlám vallás és az arab hódításAz Arab-félszigetet már az ókor óta az arabok lakják, de egészen az iszlám megjelenéséig külön-külön, sokszor egymással rivalizáló törzsekben. Ezen a vidéken a beduinok állattenyésztéssel (ló, teve), kereskedelemmel és útonállással foglalkoztak.
Az arab törzsek meghatározott erkölcsi normáknak engedelmeskedtek. Ezek közül a vendégszeretet kötelezettsége és a vérbosszú törvénye volt a legfontosabb. A becsület fogalmába tartozott, ha egy törzshöz tartozó személyt vagy magát a közösséget bármilyen apró sérelem érte, azt vérbosszúval kellett viszonozni. Ez az „előírás” az oka az arab törzsek közti végtelen háborúnak. Ráadásul saját pogány hiedelemvilágukban vagy idegen vallásokban hittek, ami tovább fokozta a köztük lévő ellentéteket.
A viszályok, amelyek a törzsek, illetve a gazdag és a szegény rétegek között dúltak, elősegítették Mohamed színrelépését Mekkában. Mohamed beutazta Arábiát, utazásai során ismerkedett meg a zsidó és a keresztény vallással, melyekből sokat merített mielőtt látomásai nyomán 610 táján új tanokkal lépett fel. Úgy vélte, hogy az isten, Allah, Gabriel arkangyal útján kinyilatkoztatta számára igazságait, parancsait és várakozásait az emberekkel szemben. Mohamed hamar követőkre talált a Mekkát vezető gazdag kereskedőkkel, s híveivel együtt menekülni kényszerült. A közeli városban, melyet később Medinának (a próféta városa) neveztek el, talált menedéket és támogatókat. A Mekkából való kivonulás éve, 622, a hidzsra vált a mohamedán időszámítás kezdetévé. Medinában megerősödött az új hit, és sok követőre talált a nomádok között.
A mohamedánok ősükként Ábrahámot tartják számon, aki Mekkában a Kába (a megszentelt fekete kő) alapját rakta le. Kába már Mohamed fellépése előtt is az arab törzsek szent helye volt, ahová évente egyszer elzarándokoltak; zarándoklataik idejére háborúskodásaikat is szüneteltették.
Mohamed vallásalapító és az arab világ egységének megteremtője is egyben. Mohamed az iszlámot igyekezett a judaizmustól és a kereszténységtől is világosan megkülönböztetni, annak ellenére, hogy az iszlám (arab szó= ”hívő odaadás”) jelentős mértékben épített a zsidó és a keresztény hagyományokra, ezen kívül jelentős hatást gyakorolt tanaira a pogány arab hitvilág. Allah a leghatalmasabb, s az egyetlen istenség, így az iszlám monoteista vallás, illetve Allah mindennek megteremtője. Az iszlám gondolatvilágát, Mohamed kinyilatkoztatásán alapuló tanait szent könyvébe, a Koránba gyűjtötték össze. A Korán 114 szúrából (fejezetből) áll.
A korán alapján a hívő moszlimnak öt alapvető parancsot kell betartania:
1.       Allahban, az egyetlen istenben, s prófétájában, Mohamedben való hit.
2.       Mekka, a szent város irányába végzett napi ötszöri ima.
3.       Kötelező alamizsnaosztás a szegényeknek.
4.       A Ramadán havi böjt megtartása, mikor napkeltétől napnyugtáig tilos enni és inni.
5.       Minden igazhitű életében legalább egyszer zarándokoljon el a szent városba, Mekkába.
Az iszlám a hívő számára a mindennapi életvitelt, a viselkedési, magatartási szabályokat is előírja. Rendelkezik például a férfi és nő közötti jogállás különbségeiről, a házassági kötelékről és a disznóhúsfogyasztás tilalmáról. Az igaz hívőknek ugyanakkor nemcsak az iszlám előírásainak megtartása, hanem azok terjesztése is kötelező. A muzulmánok hitüket fegyverrel is „elfogadtatták”. A dzsihad, szent háború egyesítette az egymás ellen küzdő beduin törzsek erejét, és idegen területek felé vezette, így rövid időn belül óriási területeket foglaltak el. Az iszlámban nem játszik fontos szerepet a papság, nem is jött létre erős egyházi hierarchia a muzulmán világban. A mohamedán világban nem voltak külön világi törvények, mivel végső soron a Korán alapján bíráskodtak. A muzulmánoknál az államhatalom és az egyházi hatalom sem különült el: Mohamed utódai, a kalifák, egy személyben voltak vallási és világi vezetők.
Mohamed halála után a kalifák vették át az irányítást. Vezetésükkel az iszlám harcosok pár évtized alatt elsöpörték a perzsa államot, és Bizáncot is tönkreverték. Keleten már az Indus völgyében jártak, nyugaton pedig Hispánia nagy része került arab fennhatóság alá. Kezükbe került Szíria, Palesztina, Mezopotámia és Egyiptom is.
A sikereket és a hódításokat a Frank királyság és Bizánc törte meg. 732-ben Poitiers-nál Martell Károly frankjai, 740-ben Kis-Ázsiában a bizánciak mértek vereséget az arabokra. Az óriási területet már nem bírták egyben tartani. Először a szélső tartományok szakadtak le és önállósultak. Nemsokára a belső terület is felbomlott. Ennek ellenére a X. században Európa felé újabb hullámban támadtak az arabok, ezúttal elsősorban a tengeren.
Az arabok a meghódított területekkel együtt megszerezték a közel-keleti fejlett technológiákat, átvették a kultúrát és az addig elért eredményeket, például a hellenisztikus építészetet és a bizánci államigazgatást. Ebben a korszakban lefordították az ókori művek nagy részét arabra, tökéletesítették a kémiát (alkímia, elixír), valamint rendszerezték a matematikát (algebra). Arab kereskedők hozták Európába a hinduk által kitalált sakkot. A legnagyobb eredményt a térképészet terén érték el: egész Belső-Ázsiát, fél Európát és fél Afrikát feltérképezték a kereskedők és az utazók. Az arab kereskedők hajóin érkezett meg Európába a selymen és a fűszereken kívül a damaszkuszi acél, az üveg, a perzsaszőnyeg és az cordobai kard.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése