2015. október 10., szombat

Olvasónapló


Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – olvasónapló

A történet Debrecenben, a híres Református Kollégiumban játszódik. Abban a kollégiumban, ahol sok neves költő, író, végezte tanulmányait, pl. Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János és maga Móricz Zsigmond is.
A regény főhőse, Nyilas Misi, az elszegényedett családból való, szegény kisfiú, akit az író saját magáról mintázott, hiszen Móricz Zsigmond is, akárcsak Nyilas Misi, a híres Debreceni Kollégium diákja volt néhány évig, majd tanulmányait ő is Sárospatakon folytatta, szintén a család legidősebb gyermeke volt, és neki is volt egy tanító nagybátyja. Nyilas Misi apjának alakját az író saját édesapjáról mintázta, aki ács volt, munkabíró, kemény, becsületes ember.
A regény mindvégig Debrecenben játszódik, ahol Nyilas Misi mindennapjai, és viszontagságos kalandjai bontakoznak ki előttünk.
Nyilas Misi, szegény, ám okos, jólelkű és kiváló tanuló kisdiák, aki rendkívül büszke arra, hogy a tiszteletreméltó, tekintélyes Debreceni Kollégium bentlakásos tanulója lehet, még akkor is, ha a legmellőzöttebb ágyat kapta a cőtusban. Misinek ez már a második éve, amit Debrecenben tölt, első évben Törökéknél lakott, s a második év őszén lett bentlakásos diák.
Nyilas Misi félénk, visszahúzódó, gátlásos, szerény, okos, becsületes kisfiú, akinek minden vágya, hogy jó legyen, és szeressék. Jól tanul, a második legjobb tanuló az osztályban, szorgalmas, és tisztelettudó. Minden áron művelődni, tanulni akar. Becsületes és nyíltszívű, aki sohasem akar ártani másoknak, és csak a körülmények sodorják őt kellemetlen helyzetekbe.
Sokat búsul, sír, és sokat gondol otthon maradt családjára, falujára, és sokszor gyötri a honvágy, és vágyik édesanyja szerető ölelésére.
Mivel szülei elszegényedtek, a kisfiú taníttatása megterheli a családot. Ő a legidősebb gyerek, öccsét már nincs is pénz Debrecenben taníttatni, ő Sárospatakon jár iskolába. Mivel szegények, nem telik szép, divatos ruhára, kalapra, bár Misi nagyon vágyik rá, de ennél is jobban arra, hogy művelt, tanult ember legyen, vastag könyveket tudjon megvenni. A legtöbb gyerekkel ellentétben, őt nem az édességek, finomságok érdeklik, hanem a könyvek, ezért is veszi meg a Csokonairól szólót.
Kicsit magának való és magányos fiú, aki a regény elején kilóg a többi diák közül, nem labdázik velük, tanulni is külön elvonul a füvészkertbe, és sokat álmodozik. Igen tiszteli a nálánál gazdagabb és ezért különbnek gondolt embereket, diákokat, és mert félénk, nem mer ellentmondani sem diáktársainak, (pl. amikor Böszörményi elkéri a festékét, vagy amikor megeszik az otthonról kapott pakkot), sem a felnőtteknek (pl. amikor Gimesi nagymamája azt gondolja, hogy ő kezdett el verekedni.).
Legjobb barátja Gimesi, akit a nagymamája nevel, és Orczy, aki szintén nem a kollégiumban lakik, hanem szüleivel.
Gimesi alacsony, vékony, ferde, fekete szemű, verekedős kisfiú, aki mint a kos, még a nagyfiúknak is nekimegy. Jó tanuló, a harmadik legjobb. Sokszor megnevetteti Misit.
Orczy szőke hajú, Misinél és Gimesinél magasabb és nem olyan sovány. Gazdag családból származó, előkelő gyerek, osztályelső. Misivel rendes és kedves.
A regény elénk tárja a Debreceni Kollégiumban folyó diákéletet: azt, hogyan folyik a tanítás, a tanulás a kollégiumban, megismerkedünk a különböző tanárokkal, és diákokkal, a debreceni diákélettel, a diákok csínytevéseivel, és Debrecen nevezetességeivel is.
Misi két állást is elvállal: délutánonként felolvas egy órát a vak Pósalaky úrnak, és elvállalja Doroghy Sanyika tanítását. Doroghyéknál megismerkedik az egész családdal, és mi a családon keresztül megismerhetjük az elszegényedett, valaha gazdag polgárok életét, gondjait. A családból leginkább Bella kisasszony kerül közel Misihez, mert úgy érzi, a lány törődik vele, és Misi gyönyörűnek és jónak találja őt.
Pósalaky úr megálmod öt számot, és megbízza Nyilas Misit tegye meg a reskontót, és ha nyernek elfelezik a pénzt. Misi meglátogatja Törökéket, akiknél előző évben lakott, mert szeretne elbüszkélkedni avval, hogy komoly, dolgozó, kenyérkereső emberré vált. Megmutatja a reskontót is. Találkozik Török Jánossal, aki, mint a regény végén kiderül, ellopja a lutriszelvényt. Török levelet küld Bella kisasszonynak Misivel, s bár Misinek ellenszenves Török János, mert érzi, hogy nem tisztességes ember, mégis teljesíti a kérést, mert nem mer ellentmondani a felnőttnek.
Pósalaky úr számait kihúzzák, és Misi szó szerint belebetegszik, amikor rájön, hogy elvesztette a szelvényt.
Teljesen kétségbeesik, és olyan dolgokat művel, amit korábban nem: bár tudja a leckét, nem felel földrajz órán, összeverekszik Gimesivel, és hazudik Pósalaky úrnak meg a társainak is, mert nem meri megmondani, hogy nincs meg a szelvény. Nem azért hazudik, mert gonosz, hanem félelemből.
Misi meglátogatja ismét Törökéket, ahol összetalálkozik újra Török Jánossal, aki kicipelteti a gyerekkel az állomásra a táskáját, amiben mint a későbbiekben megtudjuk, a nyeremény van. 10 forintot dug Misi zsebébe, amit ő csak később vesz észre. Később látja Bella kisasszonyt az állomáson elutazni az első osztályú kocsiban, és ezt el is meséli Viola kisasszonynak.
Orczy, Gimesi és Nyilas nyomozást folytatnak az ellopott reskontó ügyében: Orczy az elnök, Gimesi a titkár, és Misi a jegyző. A nyomozást leginkább Orczy vezeti, és kideríti, hogy felvették a nyereményt.
Orczy papája feljelentést tesz a rendőrségen, és nyomozás indul a reskontó ügyében. Egyik nap a csendőrök, másnap Viola kisasszony miatt hivatják az igazgatóhoz Misit. Harmadnap bezárják őt egy szobába, ahol elkeseredésében megfogalmazza első versét. A tanárokból bizottság alakul, hogy kiderítsék ártatlan-e. Misi szeretetet, megértést remél a felnőttektől, de elutasítást, előítéletet tapasztal részükről, feltételezik, hogy mivel szegény, hát lop és hazudik is.
Misi keservesen csalódik, és csak arra vágyik, hogy elkerülhessen Debrecenből, ahol nem a szeretet és igazság számít, hanem a pénz, rang és hatalom. Végül megjelenik tanító nagybátyja, Géza bácsi, és tisztázza a tanárokkal a történteket, és Misit felmentik a lopás vádja alól. Ám mindez már nem másítja meg őt elhatározásában, hogy többé nem akar debreceni diák lenni. Nem akar, mert bántották, tolvajnak, csalónak hitték és nevezték, holott ő mindig a jóságra törekedett. Megbetegszik, majd lábadozása alatt meglátogatják barátai, és Viola kisasszony is, aki elmeséli, hogy Bella sorsa jól alakul.
Misi megbeszéli nagybátyjával, hogy Sárospatakon fog tovább tanulni, és megtudjuk, hogy tanító akar lenni, aki a jóságra akarja tanítani az embereket, arra, hogy legyenek jók, legyenek jók mindhalálig.
Mert az életben semmi más nem olyan fontos, mint a jóság, jóság az emberekhez, a világhoz.

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig – szereplők és cselekmény
Tartalmi vázlat
Készítette: Vass Norbert
Szereplők
Főszereplők
-      Nyilas Misi, debreceni diák
-      Gimesi Lajos, Misi barátja
-      Orczy Vilmos, Misi barátja
-      Pósalaky úr, nyugalmazott tanácsos, akinek Misi felolvas
-      Doroghy Bella, Misi tanítványának középső nővére
-      Török János, Misi előző évi szállásadójának fia
Mellékszereplők
-      Böszörményi, Misi szobatársa
-      Lisznyai, szobafőnök
-      Nagy úr, nyolcadikos diák
-      Sándor Mihály, Misi osztálytársa
-      Szegedi, Misi osztálytársa
-      Doroghy Sanyi, Misi tanítványa és osztálytársa
-      Doroghy úr, Sanyi apja
-      Doroghy Viola, Sanyi idősebb nővére
-      Doroghy Ili, Sanyi legfiatalabb nővére
-      Törökék, Misi előző évi szállásadói
-      Szikszaiék, Törökék barátjai
-      Isaák Géza, Misi nagybátyja
-      Tanárok:
-      Valkai tanár úr, vallástanár
-      Gyéres tanár úr, a latin nyelv tanára
-      Báthori tanár úr, számtantanár
-      Öreg Názó, földrajztanár
-      Csoknyai tanár úr, énektanár
-      Szüts Istók, testnevelő tanár
Cselekmény
1.       A kollégium és Misi kincseinek bemutatása. Böszörményi elveszi Misi festékét. Misi elhagyja kalapját.
2.       Misi pakkot kap otthonról, és társai felbontják.Még a cipőkrémet is megeszik.Misi megtalálja Böszörményi bicskáját, majd bedobja a szemetes mögé.
3.       Munkát kap Pósalaky úrnál: újságot kell felolvasnia.
4.       Látogatás Orczyéknál.
5.       Pósalaky úr pénzt ad Misinek, hogy lutrin megtegye a megálmodott számokat.
6.       Látogatás Gimesiéknél.
7.       Doroghy Sanyi tanításának elvállalása, megismerkedés a családdal.
8.       Misi meglátogatja Törökéket, és megmutatja a lutriszelvényt. Török János levelet küld Bellának.
9.       Leskelődés Gyéres tanár úr ablakánál, találkozás Török Jánossal.
10.   Bella kisasszony tréfás válasza a levélre. Kihúzzák a számokat, és Misi nem találja a szelvényt.
11.   Földrajzóra: Misit felszólítják, és bár nem felel, mégis jelest kap.
12.   Torna óra: Misi nem tudja átugrani a bakot.
13.   Nyomozás az ellopott reskontó után. Misi hazudik Pósalaky úrnak.
14.   Találkozás Török Jánossal, aki kicipelteti vele táskáját az állomásra.
15.   Misi meglátja Bellát az állomáson.
16.   Orczyéknál: megtudja, hogy Török János vette fel a nyereményt.
17.   Doroghyéknál elárulja, hogy Bella megszökött.
18.   Az igazgató magához rendeli Misit:
1.       nap: a reskontó miatt
2.       nap: Viola kisasszony látogatása miatt
3.       nap: rendőrségi papírok érkeztek, és tanári vizsgálóbizottságot hoznak létre. Misit bezárják egy szobába, a rettenetes várakozás közben megszületik első verse.
19.   Megalázó kihallgatás, melynek során Misi elhatározza nem akar többé debreceni diák lenni.
20.   Megjelenik nagybátyja, és tisztázza a vádak alól. Távozás a kollégiumból.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése